Čo je to úverový register a ako funguje pri hypotékach a úveroch

Ako funguje úverový register a aké informácie o vás v ňom banky nájdu.

Cieľom článku je zrozumiteľne popísať fungovanie úverového registra/registrov. Každý žiadateľ o úver by mal poznať aspoň základy, ako úverový register funguje a aké informácie o žiadateľoch o úver a dlžníkoch banky a nebankové spoločnosti evidujú. 

Čo je to úverový register a prečo je dôležitý?

Spoločný register bankových informácií prevádzkuje od roku 2003 v súlade so zákonom o bankách spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, ktorá je vlastnená troma najväčšími bankami. Cieľom registra bolo mať databázu údajov o úverových vzťahov klientov a to hlavne kvôli tomu, aby banka už pri žiadaní o akýkoľvek úver vedela, akú má klient úverovú históriu a vedela sa problematickým klientom vyhnúť a úver im neposkytnúť. V registri je momentálne 19 členov, t. j.  všetky banky.

Okrem registra bankových informácií existuje aj nebankový register klientskych informácií, ktorý funguje na rovnakých princípoch, ako register bankových informácií, s rozdielom, že eviduje informácie o leasingu a splátkovom predaji. V súčasnosti má 33 členov.

Informácie o vašich bankových úveroch sú v spoločnom registri bankových informácií, informácie o vašom lízingu, či „televízore na splátky“ sú v nebankovom registri klientskych informácií. Na účely článku budeme používať pojem úverový register. Štruktúra informácií je rovnaká pre oba registre.

Úverový register eviduje úverové vzťahy klienta - kontrakty v tejto štruktúre:

 • splátkové,
 • nesplátkové,
 • kreditné karty a stavebné úvery,
 • služby.

V registri sa nachádzajú komplet úverové produkty, nielen hypotekárne úvery a spotrebné úvery, splátkové kontrakty (telefón na splátky), lízingy, či stavebné úvery, ale aj kreditné karty, či povolené prečerpania na účte, a to aj keď ich nevyužívate.

Register taktiež rozlišuje to, či ste v role žiadateľ/spolužiadateľ alebo ručiteľ.

Jednotlivé úvery - kontrakty môžu byť v týchto fázach:

 • žiadosť,
 • odmietnuté (zo strany banky – banka kvôli niečomu klientov úver neschválila),
 • odvolané (zo strany klienta – klient si žiadosť premyslel a nepodpísal úverové zmluvy),
 • existujúce,
 • ukončené.

Klient sa do úverového registra dostane už pri žiadosti o úver. Ak navštívite štyri banky, v ktorých požiadate o hypotéku, v registri vám pribudnú štyri žiadosti. To znamená, že ak prídete do piatej banky, tá o vašich štyroch predchádzajúcich žiadostiach bude vedieť. To samotné nemusí predstavovať prekážku schválenia hypotéky, nakoľko nemôžete mať jednu nehnuteľnosť založenú v štyroch bankách a banka, prípadne si banka, v ktorej úver čerpáte si vyžiada doklad o nečerpaní hypotéky v inej banke, kde máte zadanú žiadosť, prípadne vaše čestné vyhlásenie, že schválenú hypotéku nebudete čerpať.

Viacero žiadostí predstavuje problém vtedy, ak sú v stave odmietnuté. Ak vám štyri banky nechceli dať úver, nemá význam chodiť do piatej. Je isté, že nespĺňate nejaké K.O. kritérium/kritériá na poskytnutie úveru a akurát si zhoršujete obraz v registri.

Náš tip: Ak žiadate o úver vo viacerých bankách, prípadne riešite refinancovanie alebo konsolidáciu, skontrolujte si po nejakom období váš výpis z úverového registra, aby sa nestalo, že v registri budú neexistujúce úvery, ktoré vám môžu skomplikovať situáciu v budúcnosti.

Odvolanú žiadosť môžete mať napríklad vtedy, ak žiadate o hypotéku, banka vám zníži hodnotu nehnuteľnosti a úver vám síce schváli, ale výrazne menší. A vy si nájdete druhú banku, ktorá vidí hodnotu zakladanej nehnuteľnosti odlišne, a pôvodnú ponuku prvej banky neakceptujete, t. j. nepodpíšete úverové zmluvy.

Stav kontraktu - ukončený je želaný fáza asi pre každého dlžníka. Po vyplatení všetkých záväzkov dlžníka reportuje banka aj tento stav registru.

Samozrejme, banka reportuje do registra, aj to, keď je úverový produkt ukončený predčasne. Nie je problém, ak klient vyplatí úver predčasne, ale problémom je, ak je úverový produkt ukončený predčasne z dôvodu zosplatnenia úveru (vo väčšine prípadov na základe omeškania so splácaním). Zosplatnenie úveru predstavuje stav, kedy vás už banka ako klienta nechce a vyčísli vám dlžnú sumu spolu s úrokmi a poplatkami a začne ju celú vymáhať (posunie na vymáhanie). Je to tá najhoršia informácia, ktorú v úverovom registri viete mať.

Aké možnosti máte, pokiaľ nestíhate splácať hypotéku, či iný úver s vytvetlením, nájdete v článku Nezvládam splácať hypotéku a úvery, čo mám robiť?

Článok pokračuje pod reklamou

Aké informácie má o vás úverový register? A to nielen, ak nezvládate úver(y) platiť

Pre predstavu, aké informácie o vás register pri každom úvere má, uvádzame stručný prehľad:

 • typ úveru,
 • spôsob platby,
 • ručenie,
 • výška úveru a výška aktuálnej dlžnej sumy,
 • počet a výška celkovej mesačnej  splátky,
 • dátum splátky,
 • dátum poslednej delikvencie,
 • počet oneskorených dlžných splátok,
 • počet max. dlžných splátok/počet mesiacov,
 • maximálna dlžná čiastka,
 • dátum najhoršieho statusu,
 • dátum zosplatnenia,
 • kód operácie.
Prečítajte si tiež

Ak ste v omeškaní s platbou, v úverovom registri sa nachádza presná informácia, na akom produkte, aká je výška splátky a koľko dní meškáte so splátkou. A to v detailnej tabuľke po mesiacoch. Okrem toho máte pridelený kód a zároveň je pri každom úverovom produkte kód operácie. To znamená, že nová banka, v ktorej žiadate o úver si nebude študovať detailne všetky informácie, niekedy na zamietnutie postačuje samotný kód.

Dôležitá informácia: úverový register uchováva dáta počas celej doby existencie úveru a päť rokov od ich ukončenia.

Náš tip: Ak chcete vedieť presné a detailné informácie o vašich úverových kontraktoch, požiadajte si o výpis z oboch registrov. Detaily nájdete na www.sbcb.sk a www.nbcb.sk.

Ak máte k téme úverového registra otázky, využite kontaktný formulár. Radi Vám poradíme. 


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky