Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2022

Kto si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2021, v akej výške a ako postupovať pri žiadosti o potvrdenie z banky?

Už niekoľko rokov pre žiadosti o hypotekárny úver platí, že za splnenia istých podmienok môžu mladí ľudia získať namiesto tzv. štátneho príspevku pre mladých zvýhodnenie vo forme daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky. Ak ale platitelia úverov nie sú proaktívni, je možné, že aj napriek tomu, že na daňový bonus nárok majú, neuplatnia si ho. Ako na to a čo všetko treba o tomto daňovom bonuse vedieť, približujeme v článku.

Do akej výšky si možno uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky?

Ak klient splní podmienky, môže si uplatniť zvýhodnenie formou daňového bonusu (o sumu bonusu sa zníži priamo daň) na základe (len) jednej zmluvy o úvere na bývanie (nevzťahuje sa na refinančné, ani bezúčelové úvery), a to:

 • do výšky 50 % zo zaplatených úrokov za rok (úrokov, nie splátok),
 • najviac zo sumy 50 000 eur (ak je úver vyšší, tak len z časti do 50 000 eur),
 • do výšky 400 eur za rok (napríklad pri výške úveru 50 000 s úrokom 0,99 % a splatnosťou 30 rokov klient zaplatí prvý rok na úrokoch cca 489 eur),
 • a uplatniť sa môže 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, odkedy sa úver začal úročiť.

Ak je na úvere viacero dlžníkov, daňový bonus si môže uplatniť len hlavný dlžník. Spoludlžník síce musí spĺňať všetky podmienky, daňový bonus si uplatňovať nemôže. Pri manželoch je preto namieste uvažovať, kto bude v úvere hlavný dlžník. Napríklad žene na materskej dovolenke je daňový bonus pravdepodobne zbytočný.

Podstatné dátumy, ktoré sledovať pri daňovom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky

Na rozdiel od štátneho príspevku pre mladých, je potrebné pri daňovom bonuse sledovať nielen moment (dátum) podania žiadosti, ale aj:

 • dátum podpisu úverových zmlúv,
 • dátum začiatku úročenia hypotekárneho úveru,
 • dátum, dokedy je potrebné požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a doložiť „Potvrdenie o zaplatených úrokoch“, resp. podať daňové priznanie.

Ak je potrebné splniť podmienku pri žiadosti o úver alebo pri podpise, nasledujúce roky už splnená byť nemusí.

Podanie žiadosti o hypotekárny úver a podmienky získania daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky

Ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver musí byť vek žiadateľa, ale aj spolužiadateľa/ov najmenej 18 rokov a nesmie presiahnuť vek 35 rokov.

Napríklad, ak:

 • klient požiadal o hypotéku ako 34 ročný, ale kým sa hypotéka schválila a načerpala, mal už 35 rokov, má stále nárok na získanie daňového bonusu (ak spĺňa ostatné podmienky),
 • klient požiadal o hypotéku s rodičmi, ktorí vystupujú ako spolužiadatelia a majú viac ako 35 rokov (čo je viac než pravdepodobné), podmienku veku nespĺňa a nemá nárok na daňový bonus (ak aj ostatné podmienky spĺňa).
Článok pokračuje pod reklamou

Podpis zmlúv o hypotekárnom úvere a podmienky získania daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky

Pri podpise zmlúv o poskytnutí hypotekárneho úveru je potrebné splniť parameter maximálnej výšky príjmu. To znamená, že priemerný mesačný príjem zo všetkých zdaniteľných príjmov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podpísaná zmluva o hypotéke, nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

V jednoduchosti to môže vyzerať nasledovne:

Ak ste podpísali zmluvu o úvere v roku 2021, váš priemerný hrubý príjem za rok 2020 nesmel presiahnuť sumu 1 472,90 eur. Ak je na zmluve spoludlžník, spoločný priemerný hrubý mesačný príjem nesmel presiahnuť sumu 2 945,80 eur.

Prečítajte si tiež

V prípade, že ste podpísali zmluvu o úvere v roku 2020, váš priemerný hrubý príjem za rok 2019 nesmel presiahnuť sumu 1 419,60 eur. Ak je na zmluve spoludlžník, spoločný priemerný hrubý mesačný príjem nesmel presiahnuť sumu 2 839,20 eur.

Daňový bonus si môže klient, ktorý splnil potrebné podmienky, uplatniť počas piatich (po sebe nasledujúcich rokov) od mesiaca, kedy sa úver začal úročiť (najbežnejšie od dátumu čerpania). Prvý a posledný rok to je alikvotná časť.

Napriek tomu, že dlžníci splnili všetky podmienky pre získanie daňového bonusu, je možné o neho aj prísť. Ako to je napríklad v prípade refinancovania alebo predčasného splatenia, sme zhrnuli v článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v praxi.

Ako požiadať banku a získať potvrdenie o zaplatených úrokoch na uplatnenie daňového bonusu za rok 2021?

Táto časť je dôležitá najmä pre tých, ktorí potrebujú požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane do 15. februára a do tohto termínu mu aj dodať „Potvrdenie o zaplatených úrokoch“ z banky.

V roku 2022 posielajú banky potvrdenie o zaplatených úrokoch:

 • automaticky poštou (napr. ČSOB, 365bank, UniCredit bank),
 • automaticky do internetbankingu/aplikácie (napr. VÚB, Slovenská sporiteľňa, Prima banka),
 • až po žiadosti klienta (napr. mBank, Tatra banka)
Prečítajte si tiež

Začiatkom februára by ste mali mať potvrdenie od banky už určite doma, predo si skontrolujte internetbanking a či máte v banke aktuálnu adresu na doručovanie. Ak ste zistili, že potrebujete banku o potvrdenie požiadať, spravte tak čo najskôr, aby ste stihli mať podklady pre ročné zúčtovanie či daňové priznanie načas. Vydanie potvrdenia totiž nemusí banka vedieť spracovať na počkanie (podľa zákona o úveroch je banka toto potvrdenie dlžníkovi vystaviť do 30 dní od podania žiadosti).

V prípade, že máte otázku k daňovému bonusu na zaplatené úroky z hypotéky, využite kontaktný formulár, radi vám poradíme.


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023

Ako správne vyplniť daňové priznanie, ročné zúčtovanie či prehľad a hlásenie zamestnávateľa v súvislosti s uplatnením nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky