Ako zlepšiť lokálny marketing svojho podniku pomocou Google Maps?

Navigačné aplikácie sa okrem ich hlavnej funkcie, ktorou je pomoc s orientáciou, stali aj novým nástrojom pre lokálny marketing. Ako ho využiť?

Google Maps a lokálny marketing

Google Maps je aktuálne najvyužívanejším nástrojom spomedzi všetkých navigačných služieb. Vyplýva to z posledného prieskumu od spoločnosti Manifest, ktorá sa zaoberá odbornými prieskumami v oblasti IT technológií. Každoročne vykonávajú prieskum o využívaní navigačných aplikácií na piatich stovkách užívateľov v rámci USA a Európy. Podľa ich poslednej štúdie je Google Maps preferovaná užívateľmi smartfónov dokonca šesťnásobne častejšie ako navigačná aplikácia Waze, ktorá je druhá v poradí. Na treťom mieste sa nachádza najväčší konkurent aplikácie od Google - Apple Maps (najväčším konkurentom je z toho dôvodu, že aplikácia Waze je vlastnená spoločnosťou Google).

Pri Apple Maps je potrebné poukázať na to, že aj napriek snahe spoločnosti optimalizovať ich navigačnú aplikáciu veľkou aktualizáciou v roku 2020, v mnohom stále zaostávajú. Ide najmä o oblasť viditeľnosti a dostupnosti aplikácie. Apple Maps je vyhradená pre iOS systémy, ktoré sa využívajú výlučne v produktoch Apple. Ide o iPhony, IPady či hodinky Apple Watch. Ak ste používateľom mobilného zariadenia s operačným systémom Andorid, k aplikácií sa nedostanete. To znamená, že ak sa rozhodnete zlepšiť svoj lokálny marketing pomocou Apple Maps, dokážete zasiahnuť len užívateľov vyššie menovaných produktov s iOS systémom. Naopak, v prípade Google Maps je vaša viditeľnosť mnohonásobne väčšia, a to z toho dôvodu, že aplikácia je dostupná pre všetky mobilné operačné systémy, vrátane tých s operačným systémom iOS.

Ďalšia z výhod aplikácie Google Maps v oblasti viditeľnosti, je dostupná verzia pre prehliadač. Apple Maps verziu pre prehliadače neponúka. Rovnako ako pri mobilných zariadeniach, čo je pre Apple slabinou, Google využili vo svoj prospech. Aplikácia od Google ponúka verziu pre všetky druhy webových prehliadačov a je dostupná na akomkoľvek type operačného systému pre laptopy či stolné počítače. Z pohľadu viditeľnosti a dostupnosti pre široké spektrum užívateľov aplikácia Google Maps nemá konkurenciu a je možné povedať, že je najefektívnejšou voľbou.

Najpoužívanejšie navigačné aplikácie. Zdroj: themanifest.com
Najpoužívanejšie navigačné aplikácie. Zdroj: themanifest.com

Čo je Google My Business?

Hlavnou funkciou Google Maps je od jej vzniku jednoduchá navigácia z bodu A do bodu B. Táto služba sa však vďaka neustálemu vývoju v súčasnosti stala miestom, kde môžu zákazníci priamo, či nepriamo interagovať s prevádzkami v ich okolí. Zákazník dokáže komunikovať vo forme hodnotenia alebo spätnej väzby o spokojnosti so službami či produktami podniku. Firmy môžu užívateľom aplikácie zasa poskytnúť základné informácie o svojej fyzickej pobočke, ako sú napríklad otváracia doba, webová stránka či telefonický kontakt. So zákazníkmi môžu dokonca priamo komunikovať a reagovať na ich spätnú väzbu. Na manažovanie a optimalizáciu interakcie so zákazníkom v aplikácií Google Maps slúži bezplatný nástroj Google My Business. Vytvorením profilu sa automaticky pridá vaša firma na uvedenej adrese do aplikácie.

Pri zakladaní profilu sa vyžaduje:

 1. Google mailová adresa vášho podniku,
 2. názov firmy,
 3. fyzická lokalita podniku,
 4. kategória podniku (čomu sa váš podnik venuje),
 5. web podniku,
 6. telefonický kontakt.

Po vytvorení profilu Google overí, či prevádzka firmy nie je duplikátom. Pod duplikátom môžete rozumieť, že na danej súradnici v aplikácii existuje podnik s rovnakým názvom. Tento problém nie je ojedinelým. Duplikáty môžu vzniknúť vašou vlastnou chybou, v prípade, že zabudnete, že ste si profil už raz vytvárali a vytvoríte si ho znovu. V takomto prípade, keďže ste správcom oboch profilov, môžete duplikát jednoducho odstrániť alebo spojiť dva do jedného profilu. Avšak vyskytujú sa prípady duplikátov tretích strán. Ide o takzvaných spamerov, ktorí vytvárajú v aplikácii podniky na rôznych lokalitách a zabraňujú vám tak verifikovať váš skutočný profil. Spoločnosť Google ale v takomto prípade umožňuje nahlásiť nepravdivý duplikát. V aplikácií stačí iba označiť danú lokalitu a kliknúť na „navrhnúť úpravu“. Následne označíte „odstrániť toto miesto“. Google vašu požiadavku do niekoľkých dní spracuje a overí. V prípade, že duplikát potvrdia, odstránia ho a vy budete môcť danú lokalitu verifikovať pre svoj podnik.

Zdroj: Google Maps
Zdroj: Google Maps

Po overení sa na danej lokalite otvorí priestor pre zákazníkov na písanie recenzií, kladenie otázok alebo pridávanie fotografií. Správca profilu bude môcť optimalizovať svoj profil a informácie, ktoré chce s užívateľmi Google Maps zdieľať. Pre bližšie informácie, ako založiť profil na Google My Business nasledujte tento link.

Ako optimalizovať Google My Business a využiť potenciál lokálneho marketingu?

Po tom, ako si založíte Google My Business profil, je dôležité neustále optimalizovať a aktualizovať informácie, ktoré sa zákazníkom na Google Maps zobrazujú. Je mnoho spôsobov, akými si váš profil môžete vylepšovať. Medzi tie najdôležitejšie patria:

 1. overenie podniku,
 2. voľba správnej kategórie a atribútov podniku,
 3. predstavenie spoločnosti,
 4. vizualizácia podniku,
 5. spätná väzba podniku.

Overenie podniku alebo verifikácia spočíva v jednoduchom potvrdení, že je majiteľ profilu zároveň skutočným majiteľom danej pobočky. Najčastejším spôsobom je overenie poštou. Spoločnosť Google do 14 dní pošle na zadanú adresu vo vašom profile list s piatimi znakmi, ktoré je potrebné zadať vo vašom Google My Business profile v priečinku „Overenie podniku“. Po zadaní kódu je váš podnik úspešne overený. Pre firmy, ktoré na svojej fyzickej adrese zákazníkom neposkytujú služby či produkty, ale doručujú im ich priamo, existuje možnosť overenia prostredníctvom telefonického hovoru alebo mailovej komunikácie. Po jednoduchom overení nie je potrebné vykonávať žiadne ďalšie kroky. Od tohto momentu vám, ako vlastníkovi, Google umožní upravovať a optimalizovať informácie, ktoré sa zobrazujú spotrebiteľom na Google Maps. Tieto práva sú výhradne vo vašich rukách a s danými informáciami už žiadna tretia strana nemôže pracovať. Postup pre verifikáciu nájdete na tomto linku.

Článok pokračuje pod reklamou

Voľba správnej kategórie podniku spočíva v uvedení primárnej činnosti, ktorej sa vaša firma, respektíve pobočka, venuje. Google odporučí pri tvorbe My Business profilu voľbu primárnej činnosti, akou môže byť napríklad reštaurácia. V prípade, že poskytujete okrem reštauračných služieb aj prenájom priestorov na oslavy či firemné stretnutia, je dôležité uviesť túto doplňujúcu činnosť a zákazníkom lepšie ozrejmiť, aké doplnkové služby poskytujete.

Okrem kategórie je možné doplniť aj atribúty podniku. Pod atribútmi sa rozumie napríklad vonkajšie sedenie alebo bezbariérový prístup. Správna optimalizácia a manažment týchto informácií môže zákazníkovi vytvoriť jasnejší obraz o fungovaní prevádzky.

Predstavenie spoločnosti je krátka a výstižná sumarizácia, ktorá obsahuje všetko, čo chcete, aby zákazník vedel o vašom podnikaní. Napríklad, v čom sa firma líši od konkurencie, v čom je špecifická a podobne. Príklad možno vidieť na obrázku nižšie. Toto predstavenie môže taktiež obsahovať relevantné kľúčové slová. Správnou voľbou kľúčových slov možno následne ovplyvniť pozíciu vo vyhľadávaní Google Maps.

Zdroj: Google Maps
Zdroj: Google Maps

Vizualizácia podniku na Google Maps je podľa prieskumov Google jedným z výrazných prvkov, ktoré na užívateľov služieb vplývajú. Z výsledkov prieskumov vyplýva, že podniky s fotografiami získajú v priemere o 42 % viac žiadostí o navigovanie na ich fyzickú lokalitu ako tie, ktoré fotografiu nemajú. Pobočky s fotografiami taktiež získavajú v priemere o 35 % viac preklikov na svoje webové stránky. To znamená, že ak chce firma optimalizovať informácie o svojej pobočke, tým správnym spôsobom je zdieľanie fotografií miesta prevádzky a služieb či produktov, ktoré poskytuje. Zákazníci môžu taktiež prispieť tým, že budú zdieľať fotografie pobočky, ktorú navštívili.

Spätná väzba predstavuje ďalší dôležitý prvok optimalizácie na Google Maps. Google odporúča odpovedať na recenzie zákazníkov v čo najväčšej miere. Keďže veľké množstvo zákazníkov modeluje svoje rozhodovanie práve na základe recenzií, je dôležité, aby sa firmy snažili zákazníkov, čo najviac motivovať k pozitívnym recenziám pomocou rôznych kupónov či zliav. Napríklad v prípade, že zákazník pobočku fyzicky navštívi, môžete ho požiadať, o zdieľanie recenzie o vašej prevádzke výmenou za 10 % zľavu na ďalší nákup. V prípade negatívnych recenzií je dôležité reagovať na čo najviac z nich. Reakciou na také recenzie ukazuje firma zákazníkom, že jej na nich záleží a snaží sa riešiť ich negatívnu skúsenosť. Počet recenzií a ich hodnota sa následne prejaví vo vyhľadávaní v Google Maps. V prípade, že získate spätných väzieb viac a sú lepšie ako u konkurencie, vaša pobočka sa vo vyhľadávaní zobrazí vyššie.

Zdroj: Google Maps
Zdroj: Google Maps

Ako optimalizácia pomáha lokálnemu marketingu?

Optimalizáciou Google my Bussines profilu dokážete zviditeľniť svoju firmu z hľadiska lokálneho marketingu. Samozrejme, ide o dlhodobý proces zlepšovania postupnými krokmi či rozhodnutiami, ako čo najlepšie osloviť potencionálnych zákazníkov. Optimalizáciou však nezíska firma len lepšiu viditeľnosť v službe Google Maps. Svoj podnik alebo jeho fyzickú pobočku dokážete pozicionovať, odlíšiť od konkurencie, dokonca zabezpečiť organicky lepšie vyhľadávanie v Google. Všetky menované ukazovatele sú v konečnom dôsledku pre firmu kľúčovými, pretože dokážu pritiahnuť zákazníkov a vygenerovať tržby. Preto môže byť dobrým krokom využitie tejto príležitosti, ktorú služba Google Maps poskytuje.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Matej Janiga
Matej Janiga

Som študentom na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Popri štúdiu pracujem ako Event manažér v študentskej neziskovke Digital Marketing Club, kde organizujem webináre a konferencie zamerané na oblasť digitálneho marketingu. Okrem toho už druhý rok stážujem v spoločnosti Dell na marketingovom oddelení v oblasti pricingu.


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Nákup cez platformu Alibaba: na čo si dať pozor?

Ako rozoznať podvodníkov, prečo neplatiť na súkromné účty a čo si od dodávateľa pýtať? Tipy, ako neprísť o peniaze a ako sa vyhnúť problémom s dodaním tovaru.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky