Virtuálna a rozšírená realita v marketingovej stratégii podniku

Patria k bežne využívaným prvkom aj v praxi malých a stredných podnikov či start-upov - ako virtuálnu a rozšírenú realitu použiť vo svojej marketingovej stratégii?

Virtuálna vs rozšírená realita: definícia a rozdiely

Rozšírená realita (AR) je technológia, ktorá pridáva vrstvy virtuálneho obsahu do existujúceho prostredia pomocou aplikácie v smartfóne alebo počítači. Najbežnejšie využívanou a rozpoznateľnou rozšírenou realitou sú filtre na Instagrame. Pomocou aplikácie je možné natočiť, prípadne odfotiť prostredie, v ktorom sa nachádzate a pridať k nemu prvky rozširujúce existujúcu realitu. Ako príklad je možné uviesť filtre, ktoré upravujú farby, jas alebo kontrast na videu v reálnom čase. Popri natáčaní videa na Instagrame dokáže užívateľ vďaka rozšírenej realite pridávať rôzne farebné kombinácie svojmu okoliu. Ďalším z bežne využívaných filtrov na Instagrame je retušovanie a úprava tváre. Tento typ filtrov v súčasnosti využíva veľké množstvo značiek venujúcich sa predaju kozmetiky. Dokážu totiž skrášľovať a pridávať napríklad rúž či očnú linku na tvár užívateľa vo videu alebo na fotografii.

Zdroj: guce.techcrunch.com
Zdroj: guce.techcrunch.com

Virtuálna realita (VR) je na rozdiel od rozšírenej reality kompletne umelo vytvorenou realitou vygenerovanou počítačom, pričom napodobňuje skutočné prostredie. Spočíva najmä v stimulácií sluchu a zraku užívateľa. Pre využívanie virtuálnej reality sú potrebné okrem aplikácie v smartfóne taktiež ďalšie nástroje, akými sú najčastejšie okuliare upravené na vnímanie virtuálneho sveta. K známym nástrojom VR patria okuliare Oculus Rift, ktoré predstavujú nákladnejší variant pre vnímanie virtuálnej reality. Užívateľovi umožňujú pomocou sluchu a zraku aj priamo upravovať jednotlivé prvky VR pomocou technológie Oculus Touch. Tento typ okuliarov sa využíva najmä pri hrách, no v súčasnosti sa čoraz častejšie využívajú v architektúre, medicíne či dokonca v armáde. Google predstavil cenovo dostupnejšiu verziu takýchto okuliarov pre bežných užívateľov. Sú zložené z rozkladacej kartónovej lepenky. Na ich výrobu sú potrebné minimálne náklady a kompatibilné sú s akýmkoľvek smartfónom. Google sa takýmto spôsobom snaží zvýšiť záujem o virtuálnu realitu a možnosti jej využitia, avšak nie sú jedinou organizáciou podporujúcou využitie virtuálnej reality.

Trend rozšírenej a virtuálnej reality v rôznych odvetviach

Virtuálna a rozšírená realita sa vďaka inováciám stáva čoraz dostupnejším nástrojom pre rôzne odvetvia. Kým v počiatkoch boli virtuálna a rozšírená realita populárne najmä vďaka hernému priemyslu, v súčasnosti sa s nimi možno stretnúť aj inde. Dôležitosť tohto trendu zvýraznila pandémia COVID-19, ktorá obmedzila veľké množstvo činností v „reálnom“ svete. Mnohí sa pandemické opatrenia rozhodli využiť vo svoj prospech s pomocou rozšírenej a virtuálnej reality. Technologická platforma YouVisit skúmajúca trendy rozšírenej a virtuálnej reality, každoročne vytvára prieskum Brand Power Index. V poslednom prieskume zistili, že až 75 % podnikov z prestížneho rebríčka renomovaného magazínu, ktorý hodnotí najprofitujúcejšie spoločnosti sveta, sa snaží inovovať prostredie pre zákazníkov a zamestnancov pomocou virtuálnej alebo rozšírenej reality. Nižšie si uvedieme príklady niektorých z nich.

Využitie rozšírenej reality v e-commerce

E-Commerce je typ odvetvia, v ktorom predajcovia poskytujú svoje produkty a služby cez internet. Veľké množstvo firiem v rámci tohto odvetvia v súčasnosti využíva najmä AR. Prostredníctvom aplikácie či softvéru, ktorý si je možné stiahnuť do telefónu a počítača, je možné vyskúšať ponúkané produkty alebo služby vo svojom voľnom čase. Motivujú tak zákazníkov k nákupu zjednodušením ich nákupného rozhodovania. Napríklad spoločnosť IKEA v roku 2017 predstavila AR rozšírenie pre ich aplikáciu, vďaka ktorému si zákazníci z pohodlia svojho domova mohli vybrať nábytok, či iné bytové zariadenie. Už od spustenia AR rozšírenia sa aplikácia stala veľmi obľúbenou. Za rok 2017 si ju stiahli 2 milióny užívateľov na celom svete.

Online portál Etsy, ktorý predáva obrazy a iné umelecké doplnky, umožňuje zákazníkom zútulniť si svoje bývanie obdobným spôsobom. Stačí si len stiahnuť ich aplikáciu a pomocou fotoaparátu na svojom smartfóne si môže používateľ vyskúšať, ako by vyzeral nový stôl v izbe či obraz na stene. Rovnako ako v prípade IKEA, AR rozšírenie pomohlo výrazne zvýšiť počet nakupujúcich. Od spustenia novej funkcie v roku 2020 sa počet nakupujúcich na portáli Etsy zdvojnásobil oproti predošlému roku, zo 46 na 81 miliónov, podľa údajov z portálu Statista, ktorý sa zaoberá  analýzou trhových a spotrebiteľských dát na celom svete.

Zdro: guce.techcrunch.com
Zdro: guce.techcrunch.com

Úspešný Slovenský podnik Eyerim, ktorý sa venuje prevažne online predaju okuliarov, využíva AR na svojom webe taktiež s úmyslom uľahčiť svojim zákazníkom výber. Okuliare si pomocou AR filtra Magic Mirror môžu zákazníci vyskúšať bez toho, aby museli navštíviť kamennú prevádzku. Technológie rozšírenej reality napomáhajú organizáciám ako Eyerim predávať produkty celosvetovo, len s minimálnym počtom kamenných prevádzok.

Využitie rozšírenej a virtuálnej reality v turizme

Cestovanie a turizmus patrí k odvetviam, ktoré za posledné obdobie utrpeli najväčšie straty. Pre obmedzenia museli firmy inovovať svoje marketingové stratégie tak, aby dokázali pritiahnuť turistov aj napriek mnohým reštrikciám. Ako inováciu využili vo výraznej miere aj VR a AR. Mnohé hotely zavedením VR umožnili zákazníkom pomocou špeciálnych okuliarov nahliadnuť priamo do interiéru i exteriéru hotela z pohodlia domova, prípadne turistickej kancelárie. Iné hotely sa rozhodli pre odlišný prístup. Pre zákazníkov vytvorili propagačné videá vo virtuálnej realite, v ktorých sa ocitnú priamo pri najpopulárnejších pamiatkach v ich okolí. Mnohé hotely v Paríži takýmto spôsobom propagovali vyhliadku z Eiffelovej veže.

AR technológia je v turizme využívaná prevažne priamo na mieste ubytovania. Ubytovacie zariadenia pomocou ich aplikácie umožnia zákazníkom naskenovať jednotlivé pamiatky v ich okolí a získať viac informácií o histórii daného miesta. Taktiež môžu nahliadnuť do menu reštaurácií v blízkosti ubytovania jednoduchým nasmerovaním smartfónu na podnik, ktorý je pred nimi. Niektoré hotely dokonca vytvorili aplikácie určené pre deti, v ktorých sa môžu vďaka AR priamo v hoteli hrať rôzne hry či súťaže a interagovať tak s ostatnými ubytovanými.

Zdroj: thinkmobiles.com
Zdroj: thinkmobiles.com

Využívanie rozšírenej a virtuálnej reality pri organizovaní udalostí (v eventovom manažmente)

Tradičné usporiadanie rôznych typov udalostí, rovnako ako turizmus, prechádza reformou. Vzhľadom na nadčasovosť bolo pre organizátorov náročnejšie usporiadať fyzickú konferenciu alebo koncert pre veľký počet účastníkov. Mnohí z nich počas roku 2020 dokázali na výrazné zmeny v odvetví zareagovať a presunuli časť svojich udalostí do online priestoru. Inovatívne organizačné tímy sa snažili pre svojich účastníkov tento priestor vylepšovať vďaka rozšírenej a virtuálnej realite. Nezisková medzinárodná organizácia AIXR, venujúca sa VR a AR, organizuje v roku 2021 viac ako 250 udalostí, a to výlučne vo VR. Ide prevažne o konferencie podporujúce vzdelávanie a osobný rast. VR je však možné využiť aj v oblasti organizácie kultúrnych podujatí. Filmový festival Sundance má tento rok v programe 9 filmov vo virtuálnej realite. AR je podobne ako pri turizme v prípade spoločenských udalostí využívaná na interakciu s okolím priamo na konferenciách a festivaloch, kde si vďaka aplikácii môžu účastníci pozrieť program a priestory, prípadne ich naviguje minimapa v telefóne.

Článok pokračuje pod reklamou

Využitie rozšírenej a virtuálnej reality vo firmách

Využívanie AR a VR nemusí byť výhradne spájané s vysokými investíciami. Malé a stredné podniky si vďaka väčšej dostupnosti týchto technológií môžu niektorý z nich vybrať ako nástroj pre budúce stratégie. Na konci roka 2020 vykonala softvérová spoločnosť GetApp vyvíjajúca AR a VR aplikácie prieskum so 700 malými a strednými podnikmi v Európe a Severnej Amerike. Viac ako 40 % respondentov odpovedalo, že z dôvodu pandémie a súčasného ekonomického stavu sa v priebehu 12 až 18 mesiacov, rozhodnú pre zmenu biznis modelu tak, aby boli schopní poskytnúť zákazníkom a zamestnancom určitú formu virtuálnych služieb. Uvedené príklady úspešnej implementácie rozšírenej reality a virtuálnej reality môžu podnikateľom slúžiť ako inšpirácia do budúcnosti.

Firemné vizitky s rozšírenou realitou

Pred zavedením komplexnejších riešení AR a VR sa spoločnosti častokrát rozhodnú otestovať tieto technológie na malých projektoch. Pracovné vizitky môžu byť ideálnym rozhodnutím. AR vizitku je možné namodelovať, existujú dokonca návody pre začiatočníkov, no odporúča sa využitie odborného tímu. Softvérové vývojové prostredie od Unity, popredného vývojára hier na celom svete, umožňuje užívateľovi pomocou ich platformy použiť vlastné obrázky, odkazy, prípadne 3D modely a vložiť ich do vizitky. Modelovanie si nevyžaduje znalosť v programovaní, no tento proces modelovania nie je jednoduchý a je potrebné mať aspoň základné zručnosti v tvorbe softvéru pre smartfóny.

Výsledkom je aplikácia, ktorá si vyžaduje fotoaparát na telefóne, spoločne s QR kódom fyzicky vytlačeným na vizitke. QR kód je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý slúži na rýchle dekódovanie veľkého množstva dát, v tomto prípade môže ísť o fotografiu či webovú stránku. V prípade, že užívateľ nasníma fotoaparátom v takejto aplikácií QR kód na vizitke, premení sa vďaka rozšírenej realite na menu v telefóne. V ňom si následne môže prezrieť základné informácie o zamestnávateľovi, prekliknúť sa priamo na web firmy, prípadne si pozrieť propagačné video. Takýmto spôsobom je možné ozvláštniť obsah vizitky a zaujať partnerov či zákazníkov.

Zdroj: YouTube
Zdroj: YouTube

Využitie existujúcej aplikácie rozšírenej reality

V prípade, že firma ponúka produkty, ktoré je možné predávať u partnerov, existuje možnosť využitia vyvinutej aplikácie na trhu. Aplikácie ako InteriAR alebo AR-Watches ponúkajú miesto pre predajcov na svojich platformách. Podnikateľom umožňujú vystavovať produkty pre zákazníkov vo forme AR. Platformy sa postarajú o úplnú digitalizáciu produktov. Táto forma predaja je najmenej nákladnou, pretože nie je potrebné vyvíjať novú aplikáciu, či softvér podporujúci AR.

Pridanie AR do aplikácie firmy

Ďalším zo spôsobov využitia AR je pridanie do firemnej aplikácie alebo webového rozhrania. Je to možné prostredníctvom spolupráce s externou developerskou firmou venujúcou sa AR. V prvom rade je dôležité zvážiť, či je možné takúto inováciu zahrnúť do už existujúcej aplikácie. Následne je potrebné uvažovať nad prínosom takého rozšírenia pre zákazníka. Dobrým príkladom je vyššie spomínaný predajca okuliarov Eyerim. V spolupráci s externou firmou venujúcou sa AR, predstavili Magic Mirror. Ide o softvérové rozšírenie ich webového rozhrania o funkciu, pomocou ktorej si môžete všetky dostupné okuliare v ich ponuke vyskúšať bez toho, aby ste museli navštíviť ich prevádzku. Magic Mirror využívajúci technológiu AR, naskenuje tvár zákazníka pomocou fotoaparátu na notebooku či telefóne, vďaka čomu si môže prezrieť ako by v daných okuliaroch vyzeral.

Google Cardboard VR

Google sa dlhodobo venuje rozširovaniu využitia AR a VR v bežnom živote. Okuliare Google Cardboard sú jedným z projektov, ktorým sa snažia znížiť náklady na využívanie VR. Vďaka tomu, že sú okuliare z dostupných materiálov, ich cena sa pohybuje okolo 10 eur za kus. Na to, aby sa zákazníci dostali do virtuálneho sveta, stačí do týchto okuliarov vložiť smartfón. Firmy môžu okuliare využiť pri príprave marketingovej stratégie. Ako súčasť PR kampane je možné vytvoriť propagačné video, ktoré je určené zákazníkom alebo partnerom. Video stačí pridať na platformu YouTube a bude dostupné pre každého so smarfónom a okuliarmi Google Cardboard. New York Times sa takýmto spôsobom rozhodli odmeniť predplatiteľov ich magazínu. Každému predplatiteľovi v novom vydaní ich tlačeného magazínu doručili okuliare Google Cardboard. Magazín obsahoval odkaz na film natočený pre VR. Predplatiteľom tak dodali pocit prestíže a predstavili im virtuálny svet.

Zdroj: tech.hindustantimes.com
Zdroj: tech.hindustantimes.com

Budúcnosť virtuálnej a rozšírenej reality

Inovácie prinášajú do sveta zmeny, na ktoré je potrebné reagovať v prípade, že si firma chce udržať konkurencieschopnosť. Technológie čoraz viac zasahujú do procesov v podnikaní. VR a AR sú v súčasnosti v štádiu vývoja, no v budúcnosti sa očakáva ich široké využitie na trhu. Reakcia na podobné inovácie v ich počiatočných štádiách môže priniesť konkurenčnú výhodu. Je potrebné sa zamyslieť nad možnosťami využitia AR a VR, pretože nielen zákazníkom, ale aj podniku môžu priniesť pridanú hodnotu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Matej Janiga
Matej Janiga

Som študentom na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Popri štúdiu pracujem ako Event manažér v študentskej neziskovke Digital Marketing Club, kde organizujem webináre a konferencie zamerané na oblasť digitálneho marketingu. Okrem toho už druhý rok stážujem v spoločnosti Dell na marketingovom oddelení v oblasti pricingu.


Digitalizácia a technológie vo firmách: inovácie vs regulácie

Ako politiky Európskej únie ovplyvňujú technologický pokrok vo firmách? A ako môže zvrátiť zaostávanie využívania potenciálu technológií štát či samotní podnikatelia?

Kľúč k vhodnému kyberzabezpečeniu firmy: ocenenie rizík

Únik firemných dát sa podpíše na jej fungovaní aj financiách. Kľúčom k zvoleniu vhodných opatrení je analýza a ocenenie potenciálnych rizík. Ako na to a prečo je to dôležité?

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Regulácia umelej inteligencie v EÚ: aké budú pravidlá?

Na regulácii používania umelej inteligencie sa inštitúcie EÚ zhodli a jej schválenie sa blíži do „finále“. Čo to bude v praxi znamenať pre podnikateľov na Slovensku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky