Google Consent Mode v2: čo to je a aké zmeny prináša?

Google Consent Mode v2: čo to je a aké zmeny prináša?
Zdroj: Pixabay.com
Jozef Chlebek Trendis

Otec, podnikateľ a spolumajiteľ reklamnej agentúry Trendis, v ktorej väčšinu času venuje riadeniu firmy, projektovému riadeniu a marketingovým konzultáciám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Firmy, ktoré chcú využívať remarketing, musia od 6. marca 2024 implementovať novú verziu Google Consent Mode. Čo sa mení?

Čo je Google Consent Mode?

Google Consent Mode sú kategórie súhlasov, ktoré využíva Google na to, aby vedel zabezpečiť, že sú jeho produkty v súlade s legislatívou upravujúcou cookies a tiež v súlade s pravidlami GDPR.

V novembri 2023 Google ohlásil rozšírenie existujúceho Google Consent Mode, ktorý označil ako Consent Mode v2. Implementovať ho bolo potrebné do 6.3.2024 pre zachovanie dovtedajších funkcionalít – najmä remarketingu. To znamená, že kto si novú verziu tohto nástroja do spomínaného dátumu neimplementoval, prestal mu fungovať remarketing. Ak si ale Google Consent Mode v2 nasadí dodatočne, opäť sa mu táto funkcionalita spustí.

Zároveň je potrebné dodať, že pokiaľ nemá používateľ implementovaný GCS v2, môže dôjsť aj k ďalšej strate dát, konkrétne konverzných dát (teda sa môžu stratiť konverzné merania).

Jedným z dôvodov, prečo sa nasadil Google Consent Mode v2 je plánované ukončenie podpory súborov cookie tretej strany v Chrome (niektoré iné prehliadače ich už majú vypnuté) v druhej polovici roka 2024 a zmeny predpisov v tomto prostredí. Preto Google hľadal spôsob, ako dať dokopy spôsob získavania dát, ktorý sa nebude spoliehať na cookies tretích strán.

Google Consent Mode v2 – funkcie novej verzie

Google Consent Mode v2 sa od pôvodnej verzie líši tým, že sa rozšírili kategórie, pre ktoré si Google vyžaduje udelenie súhlasu. V pôvodnej verzii Google Consent Mode pracovali nástroje Googlu najmä s týmito kategóriami:

 • analytics_storage,
 • ad_storage.

Súhlas s analytics_storage umožňuje Google nástrojom ukladať identifikačné údaje (cookie, či device ID) v súvislosti s analytickými nástrojmi. Typicky je to cookie Google Analytics, na základe ktorej je možné identifikovať dĺžku návštevy užívateľa, prípadne, či ide o nového, alebo vracajúceho sa návštevníka.

Súhlas s ad_storage umožňuje Google nástrojom ukladať identifikačné údaje v súvislosti s reklamnými nástrojmi.

Práve v súvislosti s reklamnými nástrojmi (a teda súhlasom ad_storage) Google predstavil nové kategórie, ktoré zvyšujú granularitu (úroveň podrobnosti) súhlasov:

 • ad_personalization,
 • ad_user_data.

Súhlas s kategóriou ad_personalization vyjadruje súhlas s personalizovanou reklamou – typicky sa teda využíva pre remarketingové kampane.

Súhlas s kategóriou ad_user_data vyjadruje, či môžu byť použité neanonymizované užívateľské dáta v reklamných systémoch. Google v januári 2024 oznámil, že tento súhlas sa automaticky vyplní na základe súhlasu s ad_storage. Preto v prípade, že prevádzkovateľ web stránky nepotrebuje využívať remarketing a má implementovaný pôvodný Google Consent Mode, nemusí robiť nič.

Google teda v Google Consent Mode v2 oproti pôvodnej verzii oddelil remarketing od ostatných reklamných súhlasov a vyžaduje, aby prevádzkovatelia webstránok výslovne uviedli, či návštevník s remarketingom súhlasí, alebo nie.

Možnosti implementácie Google Consent Mode v2

Pri predstavení Google Consent Mode v2 spoločnosť oficiálne uviedla dva spôsoby implementácie:

 1. základný,
 2. pokročilý.

Základný spôsob implementácie je taký, že meracie kódy Google produktov sa nebudú na webstránke vôbec spúšťať, teda o konkrétnej návšteve užívateľa, ktorý neudelil súhlasy, Google produkty nebudú vôbec vedieť, a to ani anonymizovaným spôsobom.

Pokročilý spôsob implementácie je rovnaký, aký bol spôsob implementácie pôvodného Google Consent Mode - to znamená, že všetky nástroje sa spustia aj bez súhlasu, ale práve na základe odoslaných súhlasov pomocou Consent Mode sa samotné nástroje spustia v anonymizovanom alebo neanonymizovanom móde. Vďaka tejto forme implementácie prevádzkovateľ webu nestratí dáta o používateľoch úplne, pretože napríklad Google Analytics 4 (GA4) dokáže na základe týchto anonymizovaných dát pomocou umelej inteligencie dopočítať návštevníkov, ktorí súhlasy neudelili.

To, ktorý spôsob implementácie sa rozhodne prevádzkovateľ e-shopu či webu zapracovať, závisí najmä od jeho podmienok pri spracovaní osobných údajov, odporúčaní právnikov, ale aj schopností analytika či správcu webstránky.

Čo sa stane, ak sa Google Consent Mode v2 nezapracuje?

Ak prevádzkovateľ webu využíva pôvodný Google Consent mode a nevyužíva remarketingové kampane, nestane sa nič. Ak sa remarketingové kampane využívajú, nebudú sa spúšťať, keďže Google bude publiká považovať za také, ktoré neudelili pre personalizovanú reklamu súhlas.

Ak Google Consent Mode prevádzkovateľ vôbec nevyužíva, je vhodné ho implementovať, pretože v opačnom prípade sa Google skripty budú správať tak, akoby nemali súhlas, čím web príde o dáta. Prípadne sa síce môžu správať tak, akoby súhlas mali, vtedy je ale porušovaná legislatíva týkajúca sa cookies.

Google vyžaduje zasielanie súhlasov pre všetky krajiny v Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS), teda členské krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Výhoda pre prevádzkovateľov web stránok a aplikácií – zabezpečenie súladu s GDPR

Zabezpečenie súladu s európskymi reguláciami o ochrane súkromia, ako je napríklad GDPR, je pre prevádzkovateľov webových stránok a aplikácií veľmi dôležité. A práve Google Consent Mode v2 prispieva k dodržiavaniu týchto predpisov. Umožňuje totiž prevádzkovateľom webových stránok a aplikácií transparentne riadiť súhlas užívateľov napr. s použitím súborov cookies v súvislosti s produktmi Google. 

Nová verzia Consent Mode poskytuje možnosť zobraziť užívateľom podrobnejšie možnosti súhlasov. Týmto spôsobom pomáha zabezpečiť transparentnosť a dodržiavanie požiadaviek GDPR na poskytovanie informácií o spracúvaní údajov. 

A napokon minimalizuje množstvo údajov, ktoré sa odosielajú do služieb Google v prípade, že užívateľ neposkytne súhlas s použitím súborov cookies. Týmto spôsobom pomáha zabezpečiť spracovanie len nevyhnutných údajov v súlade s požiadavkami GDPR na minimalizáciu spracúvania údajov. Záleží to však od spôsobu implementácie prevádzkovateľmi webových stránok.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako nová verzia nástroja ovplyvní digitálny marketing a ochranu súkromia používateľov v budúcnosti?

Nástroj Google Consent Mode v2 prináša zmeny v spôsobe, ako sa spravujú súbory cookies a sledujú údaje užívateľov. V budúcnosti možno očakávať nasledovné dôsledky používania novej verzie: 

 • užívatelia budú presne vedieť, aké údaje sú zbierané a ako sa používajú. Táto transparentnosť by mohla viesť k zvýšenej dôvere používateľov voči webovým stránkam a aplikáciám, čo by mohlo viesť k väčšiemu zapojeniu a dlhodobejšiemu vzťahu s používateľmi;
 • súbory cookies sú kľúčovým nástrojom v digitálnom marketingu, a preto zmeny v ich používaní môžu ovplyvniť tradičné reklamné stratégie. Prevádzkovatelia budú musieť vyvinúť nové stratégie personalizácie reklám a cielenia, aby boli úspešné aj v novom prostredí, kde je súhlas užívateľov kľúčový;
 • vplyv na sledovanie návštevnosti a analýzu správania užívateľov, a tým aj zmena v rozhodovacích procesoch v oblasti digitálneho marketingu, prevádzkovatelia budú musieť nájsť nové spôsoby získavania a analýzy údajov, aby mohli efektívne optimalizovať svoje webové stránky a aplikácie;
 • implementácia Google Consent Mode v2 je súčasťou širšieho trendu posilňovania ochrany súkromia užívateľov v digitálnom prostredí. Tento trend môže viesť k ďalším zmenám v legislatíve a normách, ktoré ovplyvnia spôsob, ako prevádzkovatelia zbierajú a spracúvajú údaje o užívateľoch;
 • s novými obmedzeniami a výzvami v oblasti používania súborov cookies budú prevádzkovatelia musieť inovovať a hľadať nové spôsoby, ako cieliť reklamy a merať úspech svojich kampaní. To by mohlo viesť k vzniku nových technológií a prístupov v oblasti digitálneho marketingu.

Očakávaný vývoj a ďalšie vylepšenia nástroja Google Consent Mode v2

Očakáva sa, že vývoj Google Consent Mode bude pokračovať, pričom sa budú zavádzať ďalšie vylepšenia a nové funkcie, aby sa ešte viac zlepšila jeho účinnosť a flexibilita.

Očakávať možno nasledovné:

 • Rozšírenie možností konfigurácie, ktoré umožnia prevádzkovateľom webových stránok a aplikácií presnejšie nastavenie podmienok používania súborov cookies a analytických technológií v závislosti od konkrétnych potrieb a požiadaviek.
 • Očakáva sa, že nástroje na správu súhlasu budú ďalej zdokonaľované, aby boli pre prevádzkovateľov webových stránok a aplikácií ľahšie použiteľné a efektívne. To zahŕňa možnosť rýchleho prispôsobenia nastavení, lepšiu vizualizáciu súhlasov a detailnejšie správy o súhlase užívateľov.
 • Budú sa pravdepodobne zavádzať pokročilé analytické funkcie, ktoré umožnia detailnejšie sledovanie a analýzu správania užívateľov v súvislosti so súhlasom s používaním súborov cookies.
 • Očakáva sa, že Google Consent Mode bude ďalej integrovaný s ďalšími nástrojmi a platformami aj od iných poskytovateľov. 

Je teda dôležité sledovať ďalší vývoj tejto technológie a prispôsobiť svoje digitálne stratégie tak, aby reflektovali aktuálne trendy a požiadavky na ochranu súkromia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jozef Chlebek title_company
Jozef Chlebek Trendis

Otec, podnikateľ a spolumajiteľ reklamnej agentúry Trendis, v ktorej väčšinu času venuje riadeniu firmy, projektovému riadeniu a marketingovým konzultáciám.


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Michelinská hviezda nie je jediné ocenenie, ktoré môže reštaurácia získať

Prestíž gastro prevádzkam zabezpečí aj Bib Gourmand či Green Star. O čo ide a aké sú kritériá hodnotenia pri jednotlivých michelinovských oceneniach?

Patrí Slovensko na gastronomickú mapu Michelin Guide?

Zaradenie do sprievodcu môže mať prínos pre náš cestovný ruch aj ekonomiku. Od čoho spolupráca s Michelinom závisí, aký význam by mala pre neocenené prevádzky a čo môže Slovensko ponúknuť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky