Záujem o social commerce rastie – ako predávať cez sociálne siete?

Vplyvom pandémie sa nákupné správanie zákazníkov výrazne zmenilo, nakupujúci sa presunuli do online priestoru. Ožil aj trend social commerce – ako ho využiť?

Čo je social commerce?

Social commerce predstavuje formu online nakupovania tovarov a služieb priamo na sociálnych sieťach. V skratke to znamená, že zákazník môže pri prezeraní príspevkov na sociálnej sieti priamo nakúpiť tovar alebo službu. Social commerce eliminovalo presmerovanie zákazníka na webovú stránku predajcu, prípadne portál sprostredkovateľa produktov. Vďaka nástrojom social commerce si zákazník môže na sociálnej sieti tovar vyhľadať, nakúpiť, recenzovať a zdieľať ostatným užívateľom platformy. Je však dôležité podotknúť, že social commerce má v prvom rade podporiť viditeľnosť inzerujúcej spoločnosti na sociálnych sieťach. Nie je nástrojom sociálnych sietí, ktorý podporuje predaj firmy.

História a budúcnosť social commerce

Aj napriek tomu, že social commerce je súčasným trendom, vzniklo už v roku 2014. Spoločnosť Facebook vtedy prvýkrát umožnila svojim používateľom priamo nakupovať produkty na časovej osi. V roku 2018 zasa uviedla na trh Facebook Marketplace - miesto, kde jednotliví užívatelia mohli navzájom nakupovať, predávať a zdieľať produkty. Facebook tak vytvoril priestor aj pre menšie firmy a predajcov, ktorí mohli okrem propagácie produkty aj priamo predávať zákazníkom.

Zmena nastala, keď tento priestor začali okrem bežných užívateľov či malých a stredných firiem využívať aj veľké spoločnosti. Kým dovtedy bol rast popularity social commerce pomalší, keď sa k Facebooku pridala spoločnosť Instagram a vytvorila na svojej platforme priestor pre predajcov, trajektória rastu prudko vzrástla.

Pandémia v roku 2020 tento rast popularity ešte výraznejšie podporila. Na základe údajov získaných zo štúdie od spoločnosti ResearchAndMarkets, ktorá sa venuje analýze národných i nadnárodných trhov na globálnej úrovni od roku 2002, Facebook Marketplace a Instagram sú v roku 2021 najvyužívanejšími platformami pre social commerce na svete. Vo svojej štúdii taktiež odhadli celkovú trhovú hodnotu social commerce. Nachádza sa na úrovni 89,4 miliárd a do roku 2027 sa predpokladá jej nárast o 31 %.

Ako so social commerce začať?

V minulosti predstavovala prítomnosť na sociálnych sieťach pre podniky konkurenčnú výhodu, v súčasnosti to už nestačí. Ak chcete zvýšiť svoju viditeľnosť a zlepšiť predaj produktov či služieb, ktoré poskytujete, social commerce je vhodným nástrojom, ktorý sociálne siete poskytujú. Ideálnou voľbou je Facebook Marketplace. Dáta z poslednej štvrťročnej správy priamo od Facebooku informujú o tom, že tento nástroj mesačne navštevuje 800 miliónov užívateľov. V súčasnosti je najväčšou platformou pre social commerce na svete, to znamená, že môžete zasiahnuť najviac potenciálnych zákazníkov. Taktiež je výhodou, že sa na túto platformu užívatelia dostanú priamo zo svojho Facebook účtu, čo ju robí veľmi prístupnou a známou pre jej užívateľov.

Založenie a spravovanie Facebook Marketplace na vašom profile je jednoduché. Stačí ak máte na platforme založený biznis profil. V nastaveniach vašej biznis stránky, v kategórii šablóny a karty stačí pridať novú kartu s názvom Obchod.

Na začiatku musíte súhlasiť s podmienkami Facebooku, ktoré si pozorne prečítajte. Facebook totiž nastavil striktné pravidlá, čo sa môže a nemôže na jeho platforme predávať. Ako príklad zakázaných položiek sú vstupenky na podujatia, tovar súvisiaci so zdravotnou starostlivosťou, či predaj zvierat.

Následne si v karte obchod zadefinujete základné nastavenia pre váš účet - akým spôsobom budete pridávať produkty (manuálne alebo hromadne), taktiež si môžete nastaviť menu, v ktorom budete produkty predávať. Dôležitým krokom je voľba „checkout“ metódy, teda posledného kroku v rámci procesu nákupu produktu. V tomto kroku si zákazník vyberá, akým spôsobom produkt zaplatí a ako mu bude doručený. Na výber je napríklad pomocou správy. To znamená, že v prípade, že sa zákazník rozhodne váš produkt kúpiť, príde vám od neho správa. Následne sa so zákazníkom dohodnete na spôsobe platby a dopravy.

Článok pokračuje pod reklamou

Všeobecne odporúčaná metóda je však „checkout“ na webovej stránke obchodníka. Táto metóda ale funguje iba vtedy, keď máte funkčný web či e-shop. V tomto prípade, keď si zákazník chce kúpiť produkt, posledný krok jeho nákupu vykoná priamo na vašej webovej adrese.

Facebook Marketplace taktiež ponúka ďalšie možnosti úpravy samotného produktu pri jeho pridávaní. Pri procese nahrávania produktov na váš profil môžete produktové fotky orezávať, zmenšovať, zväčšovať či pridávať filtre, ktoré esteticky zlepšia ich náhľad. Produkty môžete taktiež kategorizovať tak, aby bolo ich prehliadanie pre zákazníka jednoduchšie. Kategórie si vytvoríte sami, napríklad kategórie zľavnených alebo novopridaných produktov. Facebook vám umožňuje výrobky alebo služby taktiež označovať, a to v prípade, že pridávate produktové fotografie na časovú os vášho biznis profilu.

Zdroj: Facebook
Zdroj: Facebook

Optimalizácia Facebook Marketplace

V prípade, že máte založený Facebook Marketplace profil, existuje množstvo spôsobov, ako ho optimalizovať. Bližšie popíšeme niektoré z nich.

 1. Cena produktov je dôležitá
  1. Dôležité zistenie z doterajšieho fungovania Facebook Marketplace je, že zákazníci sa prikláňajú k nákupom produktov v nižších cenových kategóriách. Dôvodov je viac. Medzi hlavné patrí nižšia dôveryhodnosť zákazníkov, keďže stále ide o nepreskúmaný nástroj platformy. Ďalším z dôvodov je fakt, že väčšina užívateľských nákupov je skôr impulzívnych. To znamená, že v prípade, že sa zákazník rozhodne otvoriť si aplikáciu Facebook, nemá v úmysle primárne nakupovať. Neočakáva, že si váš produkt kúpi a jeho nákup je skôr impulzívny. Preto je lepšie propagovať nižšie cenovo položené produkty, ktoré si zákazník bez dlhšieho rozboru a analyzovania kúpi skôr ako tie vo vyšších cenových kategóriách.

 2. Obsah, ktorý za vás tvoria zákazníci
  1. Mnoho užívateľov sa na sociálnych sieťach snaží zvýšiť svoju viditeľnosť či stať sa potenciálnymi influencermi. Túto potrebu môžete pomocou social commerce stimulovať. V prípade, že vaši zákazníci zanechajú pozitívne hodnotenia pri vašich produktoch, snažte sa ich šíriť ďalej. Pozitívne recenzie pomáhajú motivovať k nákupu výrobkov a služieb. Príspevky používateľov, ktorí recenzujú alebo označujú váš produkt na fotografiách, zdieľajte na vašej stránke. Vytvoríte tak obsah vybudovaný samotnými zákazníkmi, ktorý zvyšuje dôveryhodnosť, kredibilitu a povedomie o vašej značke a produktoch.

 3. Využite Live Stream
  1. Live streaming je jedným z nových trendov v rámci social commerce. V prípade, že chcete propagovať nový produkt, ktorý sa chystáte uviesť do predaja, live stream je vhodnou voľbou. Na live streame môžete hodnoverne zákazníkom predstaviť váš nový produkt, poukázať na jeho benefity, krok po kroku znázorniť jeho využívanie, prípadne môžete pozvať do diskusie ďalšieho odborníka z vášho odboru, s ktorým produkt rozoberiete. Užívatelia sledujúci live stream s vami môžu priamo interagovať a klásť otázky či vnášať nové témy do diskusie. Takýmto spôsobom pôsobí propagácia produktu viac autenticky a hodnoverne.

 4. Zbierajte informácie o svojich zákazníkoch
  1. Social commerce uľahčuje užívateľom nakupovať produkty pomocou ich profilov priamo na sociálnej sieti. Toto prepojenie je výhodné aj pre vás, ako predávajúceho. Na rozdiel od bežnej webovej stránky, kde od nakupujúceho môžete získať len určité množstvo informácií, Facebook Marketplace vám umožňuje bližšie spoznať vašich zákazníkov. Preto sa snažte zbierať čo najviac dostupných informácií z profilov zákazníkov, ktoré získate pri nákupe vašich produktov. Tieto dáta budete môcť využiť pri hľadaní cieľového zákazníka pre nový produkt či službu. Taktiež vám môžu slúžiť na tvorbu stratégie na udržanie si súčasných zákazníkov.

 5. Komunikujte so zákazníkmi prostredníctvom Messengeru
  1. Aplikácia Messenger, ktorá je s Facebookom prepojená, vám môže slúžiť na priamu komunikáciu so zákazníkmi. Snažte sa s nimi komunikovať čo najviac. V prípade, že sa zákazníkom pravidelne venujete, dodávate vašej značke ľudskosť, čo sa môže odraziť aj v recenziách zákazníkov, ktoré sú pre vás kľúčové. V prípade, že je správ príliš veľa, môžete pravidelne pre zákazníkov pripravovať live stream, v ktorom rozoberiete často kladené otázky. Takým spôsobom sa svojim zákazníkom dokážete viac priblížiť a vytvoríte si s nimi priamy kontakt.

Využite príležitosť, ktorú social commerce ponúka

Sociálne siete nám dávajú čoraz viac priestoru pre rozvoj biznisu. Výrazná zmena nákupného správania dala tomuto online prostrediu ešte väčšiu dôležitosť. Social commerce predstavuje nástroj, pomocou ktorého môžeme tento priestor jednoducho a efektívne využiť vo svoj prospech. V nasledujúcich rokoch sa môže z rastúceho trendu stať štandard na trhu. Preto je dôležité chopiť sa príležitosti už v súčasnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Matej Janiga
Matej Janiga

Som študentom na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Popri štúdiu pracujem ako Event manažér v študentskej neziskovke Digital Marketing Club, kde organizujem webináre a konferencie zamerané na oblasť digitálneho marketingu. Okrem toho už druhý rok stážujem v spoločnosti Dell na marketingovom oddelení v oblasti pricingu.


Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky