Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Nástroj Google Analytics používajú mnohé firmy na získanie užitočných dát o zákazníkoch a ich správaní. Vďaka množstvu informácií pomáha podnikateľom formovať svoju online stratégiu a zvýšiť predaje. K 30.6.2023 však prestala fungovať verzia Universal Google Analytics a využívať už možno len novší Google Analytics 4 (GA 4). Čo to znamená v praxi, v čom je GA 4 iný, ako si ho nainštalovať a ako využiť jeho dáta v marketingu? Praktické informácie v kocke.

Čo je Google Analytics 4?

Google Analytics vo verzii 4 je webový analytický nástroj, ktorý pre webstránky nahradil predchádzajúce verzie Google Analytics. Poslednou predchádzajúcou verziou bol Universal Google Analytics. Jeho neplatená verzia bola v roku 2023 oficiálne ukončená a postupne bola vypnutá pre všetky webstránky, okrem tých, ktoré používali platenú verziu Google Analytics 360.

V čom je Google Analytics 4 iný ako predošlá verzia?

Zatiaľ čo prechody na novšiu verziu nástroja Google Analytics boli v minulosti skôr o menších zmenách a jednotlivé verzie zachovávali históriu daných webstránok, pri GA 4 je situácia zásadne iná. Zmenila sa filozofia zberu a zachovávania dát, a tak používatelia predošlé dáta v tejto verzii nemajú. V GA 4 bol totiž predstavený nový dátový model, kde sú všetky dáta takmer rovnocennou „Udalosťou“ (angl. Event). Ide o to, že GA 4 v spôsobe zberu a ukladania informácií nerozlišuje medzi zobrazením stránky, otvorením mobilnej aplikácie, kliknutím na niektoré tlačidlo či nákupom. Z dôvodu zmeny tejto logiky preto pri prechode na GA 4 nie je možné dostať dáta z predošlých verzií Google Analytics, ktoré si prevádzkovatelia webstránok zhromažďovali. Dáta sa začínajú zbierať momentom implementácie novej verzie nástroja nanovo.

Všetky dáta sa zbierajú v tzv. „streamoch“, vďaka čomu je možné zlúčiť rôzne webstránky či mobilné aplikácie do jedného Google Analytics 4. Zároveň sa zrušili tzv. „Zobrazenia“, v ktorých bolo možné mať s rovnakými dátami nachystané rôzne pohľady – typicky nefiltrovaný (raw) pohľad so všetkými dátami, pohľad s vylúčenou internou návštevnosťou či pohľady s inými filtrami.

Aké výhody prináša Google Analytics 4 firmám?

V predošlých verziách GA boli dlhodobým problémom zberu analytických dát chýbajúce údaje o niektorých návštevníkoch. Problém sa prehlboval a táto skupina sa zväčšovala v dôsledku nastavení ich internetových prehliadačov či po zmene legislatívy, ktorá umožnila návštevníkom zakázať sledovanie webovou analytikou (zmeny pravidiel v zbere cookies). Výhodou Google Analytics 4 tak je, že tento problém dokáže čiastočne obísť pomocou umelej inteligencie. AI totiž vie na odhadnutie správania návštevníkov použiť aj anonymné dáta.

Ďalšou výhodou je nový atribučný model, ktorý slúži na priradenie návštevnosti ku konkrétnemu zdroju. V predošlej verzii sa používal najčastejšie tzv. last non direct click (po slovensky „posledné kliknutie“), teda posledný zdroj okrem priamej návštevy. To v praxi vyzeralo napríklad nasledovne:

Používateľ navštívil e-shop xyz.sk celkovo päťkrát. Pritom štyrikrát sa na stránku obchodu preklikol cez bannerovú reklamu na inej stránke a piatykrát z reklamy vo vyhľadávači. Pri poslednej návšteve si z e-shopu nakúpil. Podľa spomenutého atribučného modelu videl prevádzkovateľ obchodu ako zdroj tohto nákupu reklamu vo vyhľadávači. Bez predošlých návštev z bannerov by však k nákupu možno nedošlo, pretože by používateľ obchod nemusel poznať a nevedel by, že tam možno kúpiť tovar, ktorý potrebuje.

Google Analytics 4 ale predstavil atribučný model data-driven (po slovensky „na základe dát“), ktorý s pomocou umelej inteligencie rozrátava pridanú hodnotu každého zdroja, ktorý k nákupu postupne viedol.

Pozitívom je, že v GA4 sa vyriešili aj niektoré známe problémy predošlých verzií Google Analytics – ako príklad možno uviesť, že prechodom cez polnoc sa v predošlej verzii vždy vytvorila nová návšteva. Ak teda e-shop mal návštevníkov, ktorí prišli o 23:55 a nakúpili o 10 minút neskôr, takáto návšteva bola vo dátach dvakrát – v prvom aj druhom kalendárnom dni. Práve tento problém sa v GA4 podarilo vyriešiť.

Rovnako je pozitívom, že GA4 vďaka zapojeniu umelej inteligencie dokáže fungovať aj úplne bez cookies, je teda pripravený na prípadné zmeny legislatívy v budúcnosti.

Výhodou je tiež, že GA4 má pre webstránky zabudované tzv. rozšírené merania, kedy môže automaticky (bez potreby manuálneho nastavenia) zbierať údaje napríklad o scrollovaní, odchádzajúcich kliknutiach, interakciách s videami či stiahnutiami súborov.

Navyše GA4 umožňuje niekoľko nových možností tvorenia prieskumov, čo využijú najmä analytici. Sú dostupné prieskumy aj na úrovni konkrétnej cookie, kohortové prieskumy (analýza dát, keď sa na zákazníkov/používateľov nepozerá ako na jednu skupinu, ale rozdeľuje sa na viaceré kohorty - menšie skupiny),prieskumy s prekrývaním segmentov a vylepšili sa aj tzv. lievikové prieskumy, kde je možné podľa potreby vytvoriť si vlastné.

Ako začať používať Google Analytics 4?

Tento nástroj môže bezplatne začať používať ktokoľvek - stačí si otvoriť URL adresu analytics.google.com a prejsť si registračným procesom, pričom na konci bude vygenerovaný kód, ktorý sa nasadí na webovú stránku, a manuály, ako to spraviť pre najpopulárnejšie redakčné systémy (WooCommerce, Shopify, Wix atď). Avšak, v závislosti od technického riešenia cookie lišty, takéto nastavenie nemusí rešpektovať rozhodnutie návštevníka, či súhlasí so zberom jeho dát, alebo nie. A to by bolo v rozpore so Zákonom o elektronických komunikáciách.

Preto je odporúčané GA4 nasadiť cez iný nástroj – Google Tag Manager (po slovensky Správca značiek Google), ktorý umožní nielen lepšiu kontrolu nad nastaveniami udalostí, ktoré sa z webstránky zbierajú, ale aj nad nastaveniami súvisiacimi s cookie lištou.

Ako postupovať v prípade, že firma už používala Universal Google Analytics?

Ak firma používala Universal Google Analytics, stačí, ak sa GA4 pridá k existujúcemu vlastníctvu v Universal GA. Je dokonca možné využiť automatický migrátor, ktorý bude využívať existujúce značky na webstránke pre reportovanie do GA4. Google navyše pre všetky webové stránky, ktoré na novú verziu neprešli včas, automaticky vytvoril GA4, ktorý zbiera základné dáta pomocou existujúcich značiek z predchádzajúcich verzií Google Analytics.

Odporúčané riešenie je však využiť spomínaný Google Tag Manager a nasadiť značky GA4 pomocou neho.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú základné nastavenia, na ktoré netreba zabudnúť?

Google Analytics 4 hneď po inštalácii ponúkne zber viacerých automatických Udalostí – medzi nimi sú mnohé užitočné funkcie. Napríklad už spomínaná miera scrollovania (posúvania obrazovky), kliknutia na odkazy umiestnené na webe, interakcie s videami a podobne. Google Analytics začne tieto Udalosti automaticky zbierať, ale treba mať na pamäti, že k nim nemusí zbierať aj parametre. Tie je odporúčané si nastaviť manuálne v časti „vlastné definície“, a to platí pre všetky Udalosti s vlastnými dimenziami (atribúty údajov, napr. „Názov tlačidla“, pri meraní kliknutí na položky v menu), ktoré má GA 4 zbierať.

Pozor treba dať v prípade využívania platobných brán, ktoré je vhodné vylúčiť v rámci nastavenia streamov v časti „Zoznam nežiaducich odkazujúcich zdrojov“. Ak by sa na toto zabudlo, tak nákupy s platobnými bránami môžu vykazovať ako zdroj návštevy práve tú platobnú bránu.

Taktiež v nastaveniach streamov je dobré nastaviť vylúčenie vlastnej IP adresy v časti „Definovať internú návštevnosť“, pretože zatiaľ čo v predchádzajúcom Google Analytics 4, kde bola interná návštevnosť väčšinou vylúčená v nastaveniach takzvaných Zobrazení, v GA4 interná návštevnosť získava parameter „traffic_type“. Ten je však potrebné si nastaviť ako vlastnú dimenziu v nastaveniach vlastných definícií – inak internú návštevnosť nemusíte vedieť odfiltrovať.

Nastavenie streamu. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk
Nastavenie streamu. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk
Nastavenie streamu. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk
Nastavenie streamu. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk

Ako možno využiť dáta z Google Analytics 4 na lepšie cielenie reklám?

Vďaka umelej inteligencii Google Analytics 4 umožňuje detailne merať úspešnosť reklamných kampaní a inzerenti tak vedia osloviť ľudí, u ktorých je pravdepodobnejšie, že nakúpia. Zahŕňa totiž tzv. prediktívne publiká. Prediktívne publiká sú dostupné iba pri splnení určitých podmienok a umožňujú vytvárať nasledovné publiká:

  • Pravdepodobní kupujúci počas nasledujúcich 7 dní,
  • Používatelia, ktorí pravdepodobne prestanú s používaním nasledujúcich 7 dní,
  • Používatelia s predpokladanými najvyššími výdavkami počas 28 dní,
  • Kupujúci , ktorí pravdepodobne uskutočnia prvý nákup počas nasledujúcich 7 dní,
  • Kupujúci, ktorí pravdepodobne prestanú s používaním nasledujúcich 7 dní.
Nastavenie prediktívnych publík. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk
Nastavenie prediktívnych publík. Zdroj: Redakcia Podnikajte.sk

Tieto publiká je následne možné exportovať z GA4 do Google Ads, v ktorom možno na takýchto návštevníkov cieliť prispôsobenou reklamou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google Consent Mode v2: čo to je a aké zmeny prináša?

Firmy, ktoré chcú využívať remarketing, musia od 6. marca 2024 implementovať novú verziu Google Consent Mode. Čo sa mení?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky