Pomalé načítanie webových stránok a vplyv na zákazníkov

Aj milisekunda môže firme priniesť miliónové výnosy. Pozrite si dôvody, prečo treba myslieť na rýchlosť načítania webovej stránky či e-shopu a čo všetko to ovplyvňuje.

Spoločnosti Google a Delloite uskutočnili doposiaľ najväčšiu štúdiu, v ktorej na 30 miliónoch užívateľoch mobilných webových stránok skúmali vplyv rýchlosti načítania webovej stránky na zákaznícke správanie a ochotu nakupovať. Počas štyroch týždňov analyzovali 37 mobilných webových stránkok značiek z oblasti cestovania a maloobchodu v Európe a USA a zistili, že aj milisekunda môže v súčasnosti priniesť miliónové výnosy.

Pomalé načítanie webu nepodceňujte, rýchlosť sa stáva čoraz dôležitejšou

Štúdia vznikla na základe podnetu od spoločnosti Google. Spoločnostiam Fifty-Five a Delloite zadali úlohu získať reprezentatívnu vzorku európskych a amerických komerčných značiek spoločne s užívateľskými dátami ich mobilných webstránok. Vo Fifty-Five sa zameriavajú na dátovú analytiku a jej využitie pre zlepšenie interakcie medzi zákazníkom a predajcom pomocou využitia technológie. V rámci štúdie bolo ich úlohou zbieranie a spracovanie relevantných dát o návštevníkoch skúmaných webových stránok. Spoločnosť Delloite následne tieto dáta pretransformovala do prehľadnej a čitateľnej formy.

Cieľom štúdie je informovať a poskytnúť dôkazy o tom, že rýchlosť sa stáva najdôležitejšou metrikou, na ktorú je potrebné sa v najbližšej budúcnosti zamerať, aby spoločnosti neprichádzali o svojich zákazníkov.

Kľúčové zistenia štúdie o rýchlosti webových stránok

Ako prvý krok odborníci odporúčajú vylepšiť rýchlosť skúmaných webových stránok. V priemere sa im podarilo zrýchliť užívateľské rozhranie len o 1 milisekundu. Následnou dátovou analýzou užívateľov poukázali na tieto kľúčové zistenia:

1. Rýchlejšie mobilné weby priamo korelujú s takzvaným užívateľským lievikom (anglicky funnel). Tento lievik predstavuje pomyselnú cestu zákazníka od prvého kontaktu so značkou, až k nákupu samotného tovaru. Zrýchlenie tohto procesu zvyšuje zákaznícku spokojnosť a taktiež predstavuje rozdielový faktor oproti konkurencii.

2. Zvýšenie rýchlosti webu pozitívne vplýva na zvýšenie počtu zobrazení stránky, konverzií – akcií, ktoré urobí užívateľ na stránke, môže ísť o nákup, zaregistrovanie sa či kliknutie na reklamný banner. Rýchlejší web podľa zistení nepriamo vplýva aj na nárast hodnoty objednávky jednotlivých užívateľov.

3. Ďalšou z metrík, ktorú sa podarilo vylepšiť vďaka zrýchleniu užívateľského rozhrania webu, je takzvaná bounce rate - ide o percentuálne vyjadrenie odchodu návštevníkov stránky po tom, ako sa na ňu prekliknú. Zo zistení štúdie vyplýva, že rýchlosť mimoriadne ovplyvňuje užívateľský zážitok. V prípade, že načítanie webovej stránky trvá viac ako 1 sekundu, používatelia sú frustrovaní a vo veľkej miere okamžite opúšťajú web bez toho, aby vykonali akúkoľvek konverziu. Naopak, ak je užívateľom poskytnuté rozhranie, v ktorom sa jednotlivé akcie na webe darí vykonať za menej ako 20 milisekúnd, spokojnosť návštevníkov neporovnateľne rastie. Podrobnejšie údaje sú uvedené v tabuľke nižšie.

Zdroj: deloitte.com
Čas načítania Vplyv na užívateľa
0 až 16 milisekúnd Používatelia sú mimoriadne spokojní. Tento čas načítania zabezpečuje plynulé užívateľské rozhranie webu.
0 až 100 milisekúnd 100 milisekúnd predstavuje hranicu, kedy návštevník web stránky vidí okamžite výsledok, stráca sa však plynulosť medzi jeho akciou a reakciou webu.
100 až 300 milisekúnd Používateľ pociťuje znateľné oneskorenie pri vykonaní akcie.
300 milisekúnd
až 1 sekunda
V tomto časovom úseku načítanie jednotlivých prvkov webu predstavuje pre užívateľa úlohu a stráca pocit plynulosti, načítanie však stále pôsobí prirodzene a používateľa neodrádza odísť.
1 až 10 sekúnd Po 1 sekunde sa užívatelia prestávajú sústrediť na činnosť, ktorú na webe vykonávajú.
Pri tomto časovom úseku hrozí nárast bounce ratu – okamžitého odchodu z web stránky.
10 sekúnd a viac Pri dobe trvania 10 sekúnd začínajú byť užívatelia frustrovaní a v mnohých prípadoch opúšťajú stránku, na ktorú sa s veľkou určitosťou už nevrátia.

Spoločnosť Google v roku 2019 urobila podobnú štúdiu v Dánsku. Analyzovala v nej, do akej miery môže skúsenosť návštevníka s dĺžkou načítania webu ovplyvniť to, že stránku odporučí svojim známym. Spotrebitelia boli o 10 % viac ochotní odporučiť internetový obchod v prípade, že sa doba načítania zníži z 13 na 10 sekúnd. V prípade zníženia z 10 na 3 sekundy to bol dokonca 26 % nárast. V rámci štúdie taktiež merali percentuálny nárast bounce ratu – okamžitého odchodu z webstránky v súvislosti s dobou načítania. Tabuľka nižšie znázorňuje kompletné výsledky.

Zdroj: akamai.com
Čas načítania % nárast odchodu zo stránky
1 až 3 sekundy 32 % nárast
1 až 5 sekúnd 90 % nárast
1 až 6 sekúnd 106 % nárast
1 až 10 sekúnd 123 % nárast

4. Spotrebitelia v e-Commerce čoraz viac využívajú mobilné telefóny na nakupovanie. Do roku 2023 sa podľa štúdie od spoločnosti Forrester, ktorá sa venuje skúmaniu vplyvu technológií na ekonomický trh, odhaduje zdvojnásobenie online nákupov pomocou mobilných telefónov. Taktiež však poukazujú na to, že v porovnaní s používateľmi počítačov a laptopov je miera konverzií (napr. nákup, zaregistrovanie sa) na stránkach v prípade používateľov telefónov o 45 % nižšia. Smartfón aj napriek nižšej miere konverzií, predstavuje pomyselný digitálny kontaktný bod, ktorý v súčasnosti výrazne ovplyvňuje zákaznícke rozhodovanie, či už online alebo offline.

Článok pokračuje pod reklamou

Odporúčania, ako zrýchliť webovú stránku

Vďaka dátam zo štúdie, spoločnosti Google a Delloite vytvorili niekoľko odporúčaní, ako zrýchliť webstránku a zlepšiť tak užívateľskú skúsenosť. Nižšie uvedieme tie najdôležitejšie z nich:

1.Prvé a najdôležitejšie odporúčanie je analýza súčasného stavu a rýchlosti webu. V Google vytvorili jednoduchý nástroj Test My Site Tool, v ktorom si podnikateľ môže jednoducho zistiť rýchlosť načítania svojho webu na mobilných zariadeniach. Ako podobný nástroj môže poslúžiť Lighthouse vyvinutý taktiež spoločnosťou Google. Ten umožňuje urobiť detailný audit webu, z ktorého automaticky vytvorí report o jeho výkonnosti v kontexte rôznych zariadení – telefónu, PC, či laptopu.

Nástroj Test my site. Zdroj: thinkwithgoogle.com
Nástroj Test my site. Zdroj: thinkwithgoogle.com

2.Identifikovanie správnej stratégie je ďalším z rozhodujúcich odporúčaní, ktoré môžu výrazne vplývať na budúce výnosy firmy. Výsledky štúdie poukazujú na zahrnutie čo najefektívnejšieho riešenia zameraného primárne na mobilné telefóny. V súčasnosti túto cestu volí viac spoločností ako v minulosti, a to z dôvodu spomínaného nárastu nákupov na mobilných zariadeniach. Ide v ňom primárne o vývoj výhradne mobilného rozhrania webstránky, pričom verzia pre počítač môže slúžiť len ako prelinkovanie na mobilnú aplikáciu či priestor pre často kladené otázky. Táto stratégia vníma potreby používateľov mobilných zariadení a reaguje na ne zdokonaľovaním webu. Počítačová verzia stránky je už len sekundárnym, doplňujúcim prvkom.

Zdroj: darwindigital.com
Zdroj: darwindigital.com

3. Zavedenie rozpočtovej položky, ktorá zohľadňuje výhradne rýchlosť stránky pre projektové tímy a klientov. Takáto položka obsahuje pre vývojárov webu niekoľko nariadení a obmedzení, ktoré treba dodržať, aby výsledná web stránka dosahovala požadovaný výkon na všetkých druhoch zariadení. Zlepšovanie funkcionality webu, dizajnu, prípadne pridávanie nových nástrojov, môže web posunúť vpred z estetického či funkčného hľadiska, no je potrebné, aby to vo výraznej miere nespomalilo načítanie jednotlivých akcií na stránke. Ako pomôcka môžu slúžiť spomínané časy načítania.

Užívatelia už nie sú ochotní strácať čas

Výsledky štúdie jasne poukázali na trend posledných rokov týkajúci sa užívateľského správania na webe. Kým v minulosti predstavovala rýchlosť konkurenčnú výhodu, dnes patrí k jedným zo základných pilierov e-Commerce. Zlepšenie čo i len o 1 milisekundu odlišuje webstránky poskytujúce dobrý používateľský zážitok od nedostatočného. Tvorcovia štúdie očakávajú, že sa táto medzera bude čoraz viac zväčšovať, a práve rýchlosť je rozdielovou veličinou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Matej Janiga
Matej Janiga

Som študentom na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Popri štúdiu pracujem ako Event manažér v študentskej neziskovke Digital Marketing Club, kde organizujem webináre a konferencie zamerané na oblasť digitálneho marketingu. Okrem toho už druhý rok stážujem v spoločnosti Dell na marketingovom oddelení v oblasti pricingu.


Kľúč k vhodnému kyberzabezpečeniu firmy: ocenenie rizík

Únik firemných dát sa podpíše na jej fungovaní aj financiách. Kľúčom k zvoleniu vhodných opatrení je analýza a ocenenie potenciálnych rizík. Ako na to a prečo je to dôležité?

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Regulácia umelej inteligencie v EÚ: aké budú pravidlá?

Na regulácii používania umelej inteligencie sa inštitúcie EÚ zhodli a jej schválenie sa blíži do „finále“. Čo to bude v praxi znamenať pre podnikateľov na Slovensku?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky