Stories na sociálnych médiách a ich využitie v marketingu firmy

Už takmer desaťročie sú súčasťou sociálnych sietí tzv. stories. Aké sú najnovšie trendy zdieľania pomocou tohto nástroja a ako ich využiť efektívne v marketingu firmy?

Definícia a začiatky Social Media Stories

Tzv. „story“ (na Slovensku označované aj ako „príbeh“) je video či zobrazenie fotografie na sociálnej sieti, trvajúce maximálne 15 sekúnd, pričom je tento obsah možné opakovane prehrať, až kým sa po 24 hodinách od jeho zdieľania automaticky nevymaže. Niektoré platformy však poskytujú možnosť uloženia takejto story v profile používateľa. To znamená, že sa uchová a je možné ju prehrávať, až kým sa ju autor nerozhodne odstrániť.

Po prvýkrát bol tento nástroj predstavený spoločnosťou Snapchat v roku 2013. Myšlienka, ktorá predchádzala jej vzniku, riešila problém, kedy používateľ mohol zdieľať svoj obsah v podobe fotografií či videí iba na tzv. časovej osi a len s vybranými používateľmi. Story umožnila zdieľať svoje príspevky na určité časové obdobie so všetkými kontaktmi.

Stories (príbehy) mali u používateľov Snapchatu veľký úspech, preto tento formát začal v roku 2016 využívať Instagram a nasledovali ho Facebook, LinkedIn aj Twitter. V súčasnosti sa k nemu čoraz viac prikláňajú firmy za účelom jednoduchého a najmä nízkonákladového propagovania a zdieľania svojho obsahu na sociálnych sieťach. Platformy neustále pridávajú do stories nové funkcie, ktoré vytvárajú široký priestor pre kreativitu pri ich tvorbe a využití. Súčasne umožňujú vytvoriť efektívny komunikačný kanál medzi firmou a zákazníkmi, čo pomáha budovať ich vzájomný vzťah.

Ako fungujú stories na najvyužívanejších platformách?

Rok 2016 bol prelomovým rokom, v ktorom sa stories dostali do širšieho povedomia používateľov na viacerých sociálnych sieťach. Instagram sa od spustenia tohto nástroja posunul najvýraznejšie. Podľa štúdie analytickej spoločnosti Techjury, ktorá skúma užívateľské dáta popredných softvérov a aplikácií, sa v priebehu piatich rokov využívania stories zvýšil počet používateľov Instagramu o 400 miliónov. V súčasnosti až 70 % z nich „príbehy“ sleduje denne, vyše 86 % profilov ich zdieľa pravidelne so svojimi sledovateľmi (tzv. followermi) a 36 % firiem ich využíva na propagáciu svojich produktov a služieb. Avšak ani ostatné sociálne siete nezaostávajú. Ako vyzerajú a fungujú stories na troch najväčších platformách?

Stories na Facebooku

Na Facebooku, rovnako ako na ostatných platformách, sa stories nachádzajú v hornej časti obrazovky zariadenia. Je tak jednoduchšie získať si pozornosť používateľa, ktorý tento obsah neprehliadne, keďže sa po spustení aplikácie stories zobrazia nad ostatnými príspevkami časovej osi. Aj napriek tomu, že sú primárne určené pre mobilné telefóny, rovnaký náhľad a funkcionalitu majú stolné počítače či laptopy. Stories od priateľov používateľa sa ničím neodlišujú od tých, ktoré zdieľajú firmy. Zdieľaný obsah sa mu zobrazuje postupne pri preklikávaní príbehov, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že na rozdiel od listovania príspevkov na platforme, fotografiu či video neprehliadne. Pridanie story je jednoduché - stačí stlačiť + na ľavej strane lišty nástroja. Potom si používateľ vyberie obsah, ktorý chce zverejniť z vlastnej galérie, prípadne môže v reálnom čase vytvoriť fotografiu či video. Tento postup funguje rovnako na všetkých platformách.

Zdroj: https://sproutsocial.com/
Zdroj: https://sproutsocial.com/

Stories na Instagrame

Instagram stories sa rovnako zobrazujú v hornej časti aplikácie. Každý profil, ktorý zdieľa takýto obsah, sa podľa algoritmu zobrazuje v jednotlivom poradí. To znamená, že tie profily, s ktorými interaguje používateľ najviac, uvidí ako prvé v ľavej časti stories panelu. Keď si používateľ prezrie niekoho príbeh, tento mu zmizne z hlavného náhľadu, no fotografiu či video si je stále možné pozrieť priamo v profile autora. Stories sa zobrazujú ako kruhy profilových fotografií používateľov, ktorí ich práve zdieľali – ide o tzv. „call to action tlačidlo“, ktoré motivuje rozkliknúť a prezrieť si obsah. Instagram tiež pridal funkciu živého vysielania (Facebook  túto funkciu spustil o dva roky skôr - v Apríli 2016), ktoré sa spravidla zobrazuje ako prvé v ľavej hornej časti obrazovky.

Zdroj: https://haulixdaily.com/
Zdroj: https://haulixdaily.com/

Stories na LinkedIn

LinkedIn, ako biznisovo orientovaná platforma, taktiež poskytovala priestor pre zdieľanie obsahu vo forme stories. Na rozdiel od Instagramu a Facebooku, na tejto platforme však existovali výrazné obmedzenia a mali zúžené portfólio funkcií. Ide najmä o obmedzené formátovanie zdieľaného obsahu a textu, nemožnosť personalizovať stories do takej miery ako na Facebooku či Instagrame. LinkedIn dokonca oznámilo čiastočné pozastavenie funkcie stories pre užívateľov na svojej platforme k  30. Septembru 2021. V súčasnosti je rozpracovaný nový koncept, ktorý ich má nahradiť. Pôjde o nástroj určený pre zdieľanie video obsahu na profesionálnej úrovni. Mal by pomôcť používateľom pridávať obsah pútavejšie a kreatívnejšie ako pri stories. LinkedIn zatiaľ neoznámil, kedy má byť nový nástroj spustený.

Zdroj: https://guillermopareja.com
Zdroj: https://guillermopareja.com

5 tipov, ako zaujímavo využiť stories na sociálnych sieťach

Po oboznámení sa s fungovaním stories a po zistení, ktorá platforma funguje pre kampane konkrétnej firmy najlepšie, je dôležité premyslieť si obsah a spôsob, akým bude spoločnosť komunikovať. Nižšie uvádzame niekoľko osvedčených príkladov, ako vytvoriť zaujímavú a výstižnú story. Konkrétne príklady fungujú naprieč viacerými sociálnymi sieťami.

Článok pokračuje pod reklamou

1. Zdieľanie obsahu na výšku

Popredná vedecká spoločnosť ScientaMobile, zameraná na skúmanie výkonu softvérových rozhraní pre mobilné telefóny, vytvorila v roku 2019 prieskum, ktorý sa zaoberal používateľským správaním jednotlivcov pri narábaní s týmito zariadeniami. Zistili, že až 82 % používateľov drží svoje mobilné zariadenie vo vertikálnej (zvislej) polohe pri prezeraní foto a video obsahu. Preto pri tvorbe stories treba myslieť na to, aby formát  vyhovoval prezerajúcemu. Horizontálny (vodorovný) náhľad môže pôsobiť nečitateľne, čo v konečnom dôsledku ovplyvní záujem publika. Je dôležité otestovať rôzne možnosti zdieľania obsahu na výšku a zistiť, čo všetko takto nastavený priestor v odlišných telefónoch umožňuje, keďže veľkosť displeja je u každého iná. Vo výsledku sa kreatívny nápad môže minúť požadovanému cieľu, ak bude pre používateľa nečitateľný alebo neúplný pri zobrazení.

Zdroj: graphicmarkets.com
Zdroj: graphicmarkets.com

2. Začatie a ukončenie série stories komunikáciou značky

Pri tvorbe a plánovaní druhu obsahu, ktorý chce firma zdieľať, je dôležité premyslieť, akým spôsobom ho chce odkomunikovať. Obsah by mal byť logicky usporiadaný tak, aby sa v ňom používateľ dokázal orientovať a rozumel jeho postupnosti v sérii stories. Začiatok a koniec série by mal priamo odkazovať na značku. Existuje mnoho spôsobov, ako dosiahnuť, aby komunikácia pôsobila prirodzene. Napríklad na prvú story v sérii, ktorú podnikateľ zdieľa, môže uviesť svoje logo, prípadne slogan prepojený so značkou. Na záverečný príbeh môže vložiť hashtag – slovo priamo odkazujúce na podnik, značku či kampaň, ktorú komunikuje. Využitím hashtagu vytvorí prepojenie s používateľmi, ktorí si vytvoria asociácu (spojenie) daného slova s konkrétnou značkou a následne funguje aj ako obsah, ktorý môžu používatelia ďalej zdieľať a rozširovať tak odkaz kampane. Takéto ohraničenie série dokáže odlíšiť zdieľaný obsah firmy od ostatných profilov.

Zdroj: graphicmarkets.com
Zdroj: graphicmarkets.com

3. Vytvorenie interaktívneho obsahu

Kvalitné vizuálne spracovanie stories nezaručuje úspech. Pridanie interaktívneho obsahu, ktorý motivuje používateľa reagovať na príbeh, je dôležitým doplňujúcim aspektom, ide o takzvané „call to action“. V praxi to znamená, že do story firma pridá link na svoj web, prípadne článok týkajúci sa obsahu, ktorý zdieľa. Takýmto spôsobom postupne vytvára vzťah medzi značkou a potenciálnym zákazníkom. Ďalšími možnosťami interaktívneho obsahu sú takzvané „stickery“. Ide o rôznorodé objekty, ktoré je možné pridať do stories – ide napríklad o tlačidlá, na ktoré môže používateľ kliknúť, aby vyjadril odpoveď na otázku, ktorú sa firma pýta v príbehu. Taktiež k nim patria rôzne druhy hlasovacích prvkov. V nich môžu používatelia napríklad ohodnotiť či porovnať produkty v portfóliu firmy. Z týchto dát následne podnikateľ získa názor zákazníkov na kvalitu a obľúbenosť produktov.

Zdroj: kudosware.medium.com
Zdroj: kudosware.medium.com

4. Využitie kvalitných a kreatívnych obsahových prvkov

Stories poskytujú veľa možností zdieľania kreatívneho a zaujímavo vytvoreného obsahu. Dbať však treba aj na kvalitu fotografie či videa, ktoré firma plánuje zdieľať. Tvorba obsahu nemusí byť nutne nákladná. Súčasné technológie umožňujú jednoducho upraviť fotografiu či video prostredníctvom dodatočných úprav alebo rôznych filtrov priamo na sociálnej sieti. Jednoduchý dizajn, ktorý zaujme, je tiež možné vytvoriť v aplikáciách ako Canva a podnikateľ tak môže za minimálne náklady odlíšiť spôsob prezentovania značky a produktov od konkurencie.

Zdroj: digiitallife.com
Zdroj: digiitallife.com

5. Na dĺžke zdieľaného obsahu záleží

Získať a udržať si pozornosť používateľov na sociálnych sieťach, je čoraz náročnejšie, čo platí aj pri stories. Napriek kvalitne spracovanej série stories ju môže používateľ rýchlo preskočiť v prípade, že jej jednotlivé časti sú príliš dlhé a nezáživné. Preto je potrebné dbať na to, aby boli rýchle, výstižné a na prvý pohľad zaujímavé. To dokáže presvedčiť používateľov, aby si prezreli celú zdieľanú sériu stories. Je dôležité udržať jasný a pochopiteľný odkaz, ktorých chceme odovzdať. Preskakovaním či vynechaním viacerých stories sa totiž môže stať, že plánovaná komunikácia sa úplne minie nastavenému cieľu.

Tipy na obsah, ktorý na stories funguje

1. Zdieľanie recenzií spokojných zákazníkov

Pozitívne reakcie zákazníkov na kvalitu a funkčnosť produktov spoločnosti prinesú značke pozornosť a zvýšia jej relevanciu. Odporučenie od spokojného zákazníka môže hrať hlavnú úlohu v rozhodovacom procese používateľov, ktorí sledujú konkrétnu značku a premýšľajú nad kúpou produktov z portfólia. Story môže slúžiť ako vhodný komunikačný kanál na šírenie pozitívneho feedbacku na sociálnych sieťach. Preto je vhodné motivovať zákazníkov, aby vyjadrili názor na produkty, ktoré firma ponúka. V konečnom dôsledku môžu organicky pritiahnuť mnoho nových potenciálnych nakupujúcich.

2. Live streaming – živé vysielanie v rámci stories

Platformy ako Facebook či Instagram dnes ponúkajú možnosť živého vysielania. To vytvára dodatočný priestor v rámci stories, v ktorom môže firma zdieľať obsah s používateľmi, ktorí ju sledujú - video je veľmi prirodzené a dokáže pritiahnuť publikum v prípade, že si vysielanie naživo firma dôkladne naplánuje a jasne si určí, čo chce komunikovať. V live streamingu môže podnikateľ napríklad predstaviť nové portfólio produktov a môže oboznámiť divákov s novými funkciami, kvalitou a vzhľadom tovaru. Zároveň môže dostať spätnú väzbu v reálnom čase, čím získa počiatočný prehľad o tom, či nové produkty dokážu zaujať a majú potenciál. Ďalšími druhmi živých vysielaní, ktoré na divákov fungujú, sú napríklad odpovede na najčastejšie kladené otázky, rozhovory s influencermi propagujúcimi danú značku, prípadne odborníkmi na oblasť, v ktorej firma podniká.

3. Propagácia súťaží a zľavových kupónov prostredníctvom stories

Stories predstavujú ideálny nástroj na komunikovanie súťaží a zľavových kódov, určených pre zákazníkov. Vďaka tomu, že sa používateľom zobrazujú iba na 24 hodín, dokáže firma limitovať čas, v ktorom môžu zákazníci interagovať, čo zvyšuje motiváciu zapojiť sa do súťaže či využiť kód na kúpu výrobkov. Vylosovanie výhercov súťaže následne možno vyhlásiť priamo cez stories. Výhercovia môžu firmu v reakcii na story priamo kontaktovať, čo uľahčuje celý proces. Súťaže sú stále zaujímavým konceptom, ktorý na sociálnych sieťach funguje, preto je vhodné ich zakomponovať do komunikácie v rámci marketingovej kampane. 

4. Testovať obsah „šitý“ na mieru

Netreba zabúdať na neustále generovanie nových spôsobov a formátov obsahu zdieľaného na stories. Vďaka skúsenostiam, ktoré firma nadobudne interagovaním s jej sledovateľmi, dokáže zistiť, čo na nich platí a čo nefunguje. Preto treba neustále testovať a aplikovať rôzne nápady, ako ozvláštniť komunikáciu značky. Používatelia sa jej tak skoro nenasýtia a vytvoria si silnejšie väzby, z ktorých môže firma do budúcna ťažiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Matej Janiga
Matej Janiga

Som študentom na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Popri štúdiu pracujem ako Event manažér v študentskej neziskovke Digital Marketing Club, kde organizujem webináre a konferencie zamerané na oblasť digitálneho marketingu. Okrem toho už druhý rok stážujem v spoločnosti Dell na marketingovom oddelení v oblasti pricingu.


Google Consent Mode v2: čo to je a aké zmeny prináša?

Firmy, ktoré chcú využívať remarketing, musia od 6. marca 2024 implementovať novú verziu Google Consent Mode. Čo sa mení?

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Michelinská hviezda nie je jediné ocenenie, ktoré môže reštaurácia získať

Prestíž gastro prevádzkam zabezpečí aj Bib Gourmand či Green Star. O čo ide a aké sú kritériá hodnotenia pri jednotlivých michelinovských oceneniach?

Patrí Slovensko na gastronomickú mapu Michelin Guide?

Zaradenie do sprievodcu môže mať prínos pre náš cestovný ruch aj ekonomiku. Od čoho spolupráca s Michelinom závisí, aký význam by mala pre neocenené prevádzky a čo môže Slovensko ponúknuť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky