Videomarketing na sociálnych sieťach: prečo a ako ho využiť?

Vývoj používateľského správania na internete naznačuje, že na sociálnych sieťach zaujmú skôr jednoduchšie a kratšie formáty obsahu. Populárne sú najmä videá. Ako ich využiť v prospech podniku?

Prečo využívať video v marketingovej stratégii firmy?

Dáta patria v súčasnosti k najcennejším komoditám, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie a plánovanie mnohých firiem. Preto poukážeme na najaktuálnejšie zistenia k tejto problematike.

Niekoľko zaujímavých skutočností priniesol v poradí siedmy prieskum s názvom „Stav Video Marketingu pre rok 2021“ od spoločnosti Wyzolow, ktorá sa zaoberá video produkciou, a to prevažne inštruktážnymi videami pre podniky prezentovanými na globálnej úrovni. Na základe získaných dát od 800 respondentov z rôznych oblastí biznisu využívajúcich video marketing zistili, že drvivá väčšina z nich považuje video obsah za faktor, ktorý pozitívne vplýva na rôzne procesy v podniku a zlepšuje výkonnosť firmy. Z prieskumu tiež vyplýva, že:

 • podľa 94 % respondentov video pomohlo zvýšiť porozumenie používateľov k ich produktu alebo službe,
 • 86 % opýtaných tvrdilo, že video zvýšilo návštevnosť ich webových stránok,
 • 83 % respondentov je presvedčených o vplyve videa na predĺženie priemerného času návštevníka na ich webstránke,
 • 78 % naznačuje, že video priamo pomohlo zvýšiť predaj v ich firme.

Najdôležitejšou pridanou hodnotou využitia video marketingu, na ktorú poukázalo 84 % respondentov, je generovanie tzv. leadov – potenciálnych zákazníkov, ktorí majú záujem o produkty či služby poskytované danou spoločnosťou

Druhy videí, ktoré zákazníkov zaujmú: demo či rozhovor naživo

Prvým a najdôležitejším krokom je voľba druhu videa, ktoré chce firma zdieľať. Z toho dôvodu je potrebné dobre si naplánovať, ako bude fungovať v marketingovej stratégii a ako zapadne do obsahu, ktorý spoločnosť zverejňuje na sociálnych sieťach. To, že je určitý typ videa v súčasnosti trendom, nutne neznamená, že bude úspešný v prípade akejkoľvek firmy. Medzi osvedčené koncepty videí využívané spoločnosťami na sociálnych sieťach patria dnes najmä tieto:

 1. Demo videá: spočívajú v popise produktov alebo služieb poskytovaných firmou. Vďaka tomuto druhu videa sa s nimi zákazník dokáže oboznámiť pred tým, ako sa rozhodne produkty nakúpiť. Môže ísť o inštruktážne video o tom, ako funguje aplikácia či softvér spoločnosti, prípade rozbaľovanie a skladanie fyzického produktu. Zákazník tak má možnosť bližšie spoznať ponúkaný tovar a jeho využitie. To ho v konečnom dôsledku môže motivovať k budúcemu nákupu a firme priniesť konkurenčnú výhodu, keďže tento obsah funguje dobre aj na zákazníkov, ktorí sú v rozhodovacom štádiu pri nákupe - rozmýšľajú, či si produkt kúpia a porovnávajú ho s konkurenciou na trhu.
 2. Live videá: väčšina platforiem v súčasnosti ponúka priamy prenos videa. Tento druh obsahu dobre funguje pri posilnení vzájomného vzťahu medzi značkou a zákazníkmi. Vo videu „naživo“ je možné autenticky odprezentovať myšlienky, víziu a smerovanie spoločnosti. Taktiež je to ideálny priestor na priamu komunikáciu so zákazníkmi, kedy im firma môže odpovedať na otázky spojené s produktmi alebo službami, ktoré poskytuje. V rámci stratégie si môže nastaviť frekvenciu priamych prenosov, aby pre divákov dokázala vytvoriť dostatočne zaujímavý a relevantný obsah na sociálnych sieťach. Tento typ videa dokáže zlepšiť viditeľnosť noviniek, ktoré chce spoločnosť zaviesť. Odstráni tak nedorozumenia pri komunikácii so zákazníkmi, ktoré môžu pri zavedení zmien vznikať a zvýši očakávanie pred zavedením nových produktov či služieb.
 3. Rozhovory s odborníkmi: názor človeka vzdelaného v oblasti, ktorej sa firma venuje, môže zavážiť u mnohých potenciálnych zákazníkov. Vďaka recenziám odborníkov na ponúkané výrobky a služby je možné zvýšiť záujem a dôveru ľudí k značke. Hľadanie informácií o spokojnosti a kvalite produktu je jedným zo zásadných prvkov v rozhodovacom procese potenciálneho zákazníka. Video, v ktorom odborník ľudsky a jasne odprezentuje plusy a mínusy, môže presvedčiť mnohých nerozhodných nakupujúcich, ktorí sa v danej problematike nevyznajú, no prejavujú záujem o značku a produkty.
Článok pokračuje pod reklamou

Na čo dať pozor pri tvorbe videa a ako ho vytvoriť čo najzaujímavejšie?

V prípade, že sa firma rozhodne implementovať video do svojej marketingovej stratégie, existuje množstvo tipov a rád, ako ho spracovať efektívne, kvalitne a hlavne zrozumiteľne pre potenciálnych zákazníkov, prípadne obchodných partnerov. Toto sú niektoré z nich:

 1. Originalita: Autentickosť videa je prvoradá prioritou. Profesionálne vytvorený obsah, ktorého tvorba je neraz spojená s vyššími nákladmi, však nemusí zaručiť očakávaný úspech a ohlas u zákazníkov. Originálna myšlienka, smerovaná na vybranú cieľovú skupinu na sociálnych sieťach, môže vytvoriť silnejšie puto sledovateľov so značkou. Tento účel dokáže splniť aj amatérsky spracované video, no aj pri ňom je dôležité dbať na kvalitu obrazového a zvukového záznamu.
 2. Kratšie funguje lepšie: Efektivita je kľúčom k úspechu. Príliš dlhé videá môžu od ich sledovania používateľov na sociálnych sieťach odrádzať. Prípadne ich možní zákazníci po pár sekundách vypnú, a to aj napriek tomu, že video obsahuje pridanú hodnotu a cenné informácie. V súčasnosti sa stáva čoraz zložitejším udržať pozornosť ľudí na internete. Preto je potrebné vytvoriť si k videu scenár, kde podnikateľ zhrnie to najdôležitejšie v čo najkratšom možnom čase. Ideálne je dostať sa pod 120 sekúnd. Ak aj napriek tomu plánuje vytvoriť dlhšie video, je potrebné získať pozornosť diváka v prvých 10 sekundách. Firma by sa mala snažiť predostrieť v krátkom čase čo najviac informácií – predstaviť problematiku a navrhnúť riešenie, ktoré neskôr do hĺbky rozoberie v ďalšej časti videa. Takto zníži pravdepodobnosť odchodu diváka a zvýši jeho záujem pozrieť si celé video.
 3. Použitie skrytých titulkov: Výsledky prieskumu Inštitútu American Press, ktorý sa dlhodobo venuje výskumom v oblasti zdieľania informácií v oblasti žurnalistiky, poukázali na to, že až 85 % používateľov platformy Facebook sledovalo obsah, ktorý bol na ich časovej osi zdieľaný bez zvuku. Samotný Facebook pripravil v roku 2016 vlastný prieskum, z ktorého vyplýva, že otitulkované videá majú o 12 % vyššiu sledovanosť u užívateľov. Tieto zistenia jasne poukazujú na to, že aj menšie detaily, ako pridanie titulkov, môžu násobne zvýšiť efektivitu a návštevnosť zdieľaného obsahu.
 4. Začatie konverzácie: Osoba vystupujúca vo videu by mala otvorene rozprávať priamo k divákom. Oslovovať ich a motivovať k tomu, aby pod príspevkom vyjadrili svoj názor k riešenej tematike. Vďaka tomu sa video stáva osobnejšie a taktiež prispieva k zvýšenej aktivite v sekcii komentárov, čo v konečnom dôsledku môže priniesť ďalších sledovateľov a organicky zvýšiť viditeľnosť značky.

Získať a udržať si pozornosť je kľúčom úspechu

Video je skvelým nástrojom, ktorý vďaka moderným technológiám môže do svojej marketingovej stratégie začleniť každý podnik aktívny na sociálnych sieťach. Získať si pozornosť zákazníka je čoraz náročnejšie. Ak však správne nastavíte plán a cieľ video marketingu a dokážete autenticky osloviť svoju cieľovú skupinu môžete výrazne zvýšiť viditeľnosť svojej značky a prilákať potenciálnych zákazníkov. Udržaním ich pozornosti firma vytvorí pomyselné puto medzi oboma stranami. Zákazníci sa jej za to potom odmenia nákupom a kladnými recenziami produktov či služieb.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Matej Janiga
Matej Janiga

Som študentom na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Popri štúdiu pracujem ako Event manažér v študentskej neziskovke Digital Marketing Club, kde organizujem webináre a konferencie zamerané na oblasť digitálneho marketingu. Okrem toho už druhý rok stážujem v spoločnosti Dell na marketingovom oddelení v oblasti pricingu.


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Michelinská hviezda nie je jediné ocenenie, ktoré môže reštaurácia získať

Prestíž gastro prevádzkam zabezpečí aj Bib Gourmand či Green Star. O čo ide a aké sú kritériá hodnotenia pri jednotlivých michelinovských oceneniach?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky