LinkedIn a jeho potenciál pre firmy: čo ponúka a v čom môže pomôcť?

LinkedIn sa od iných sociálnych sietí líši už na prvý pohľad. Veľký potenciál pritom skrýva aj pre firmy a podnikateľov. Ako ho správne uchopiť a využiť prínos, ktorý ponúka?

Mať profil na LinkedIne ešte neznamená, že skutočne dokážeme využívať jeho potenciál. Platforma sa neustále vyvíja a poskytuje nám čoraz viac možností pre osobný, či firemný rozvoj. Preto je dôležité vnímať jej potenciál a využiť ho pre náš prospech.

Je LinkedIn súčasným trendom?

Na otázku, či je platforma LinkedIn súčasným trendom, dokážeme odpovedať dátami. Počet užívateľov platformy celosvetovo vzrástol počas tohto roku o 47 miliónov užívateľov a v súčasnosti je na čísle 722 miliónov. V rámci Slovenska LinkedIn zaznamenal medziročný nárast o 70-tisíc užívateľov, pričom na jeseň roku 2020 bolo na Slovensku približne 600-tisíc registrovaných užívateľov. Avšak platforma nezverejňuje čísla pre aktívnych užívateľov, takže môžeme len odhadovať, aké percento profilov na platforme skutočne aktívne operuje.

Ak ale vychádzame z predpokladov, ktoré sú uvádzané v štúdiách a prieskumoch užívateľskej aktivity, platforma LinkedIn má v priemere 40 % aktívnych mesačných užívateľov – profilov, ktoré sa počas obdobia jedného mesiaca prihlásili na svoj účet a uskutočnili akúkoľvek akciu. Samotná spoločnosť v správe o prvom kvartáli roku 2020 informovala o rekordnom náraste v metrike zvanej engagemenet, teda v zapojení užívateľov na platforme. Je to o 31 % viac v porovnaní s rokom 2019, aj napriek silnému vplyvu pandémie počas prvého štvrťroka.

Na aké účely môže firma využiť platformu LinkedIn

V súčasnosti nám platforma umožňuje veľký priestor na realizáciu a rozvoj. Vybrali sme tri najdôležitejšie účely využitia, pre ktoré sa môžete rozhodnúť.

 1. Budovanie nových kontaktov a prepojení: LinkedIn je ideálnou platformou pre vytváranie tzv. „tenkých väzieb“ – kontaktov, s ktorými nemáme pravidelný styk či komunikáciu v rámci siete. Práve tieto kontakty môžu pre nás slúžiť na monitorovanie alebo tvorbu nových príležitostí. Tento spôsob osobnostného rozvoja využíva veľké množstvo užívateľov, čo si môžeme všimnúť na počte kontaktov. Bežný užívateľ LinkedInu má častokrát väčší počet kontaktov ako je reálne schopný udržať si alebo sledovať v reálnom živote. Vo výsledku to znamená, že čím väčší počet kvalitných kontaktov na platforme, tým väčší počet možných príležitostí pre nás.
 2. Profil na pritiahnutie nových obchodných partnerov či zamestnávateľov: Ak vychádzame zo zistení štúdie od agentúry PerfectCrowd, ktorá skúmala užívateľskú aktivitu na platforme LinkedIn v Českej republike v roku 2020, môžeme konštatovať, že LinkedIn je veľmi efektívnou platformou pre nadväzovanie nových obchodných partnerov. Agentúra zistila, že až 1/3 užívateľov na platforme LinkedIn v Českej republike sú podnikatelia. Z odpovedí respondentov taktiež zistili, že až 61 % respondentov spravuje určitú časť firemného rozpočtu a 51 % respondentov má na starosti výber dodávateľov. Tieto ukazovatele poukazujú na veľký potenciál platformy v B2B segmente.
 3. Využitie firemného účtu: V prípade, že je naším cieľom brand awareness (odkomunikovanie značky), je pre nás LinkedIn ideálnou platformou. Jeho prínos pre spoločnosti spočíva najmä v zvýšení povedomia o značke. Nejde teda o podporu prostredníctvom priameho predaja či sales profilu na platforme. Úspešný post sa neprejaví v metrikách, ale v reakcii odboru, v ktorom pôsobíme. Hlavným z dôvodov, prečo si v prípade, že pôsobíme na Slovensku, nezvoliť sales profil či možnosť priameho predaja, je zmena pravidiel LinkedInu v roku 2019.

LinkedIn 1. januára zmenil svoje pravidlá v podpore reklamnej komunikácie. Zmena pozostávala zo zákazu reklamnej kampane pre krajiny, ktoré nespadajú do ich špecifikovaného zoznamu 24 jazykov, ktoré táto platforma podporuje. Slovenský jazyk do zoznamu doteraz nespadá, čo znamená, že možnosť plateného postu v slovenskom jazyku na tejto platforme neexistuje. Výkonnosť príspevkov na platforme je teda len organická.

Zdroj: www.checkli.cz
Zdroj: www.checkli.cz

Aký obsah na platforme LinkedIn funguje

Bežný užívateľ LinkedInu strávi na platforme v priemere 8 minút denne, čo je v porovnaní s Instagramom, či Facebookom výrazne nižšie číslo. Je to tak najmä z dôvodu, že užívateľ má pri aktivite na LinkedIne jasne vytýčené ciele. Nehľadá sociálne väzby či priateľov, ide mu najmä o kariérny rozvoj, budovanie osobnej značky a hľadanie obchodných príležitostí v oblasti, v ktorej pôsobí jeho podnik. V prípade, že chce na platformu pridávať akýkoľvek obsah, musí najprv myslieť na motivácie, správanie sa jej užívateľov a dôvody, prečo platformu vôbec využívajú.

Zdroj: www.checkli.cz
Zdroj: www.checkli.cz

LinkedIn v súčasnosti ponúka veľké množstvo spôsobov, ako pridávať obsah. Medzi najefektívnejšie možno zaradiť nasledovné:

 1. Natívne video
 2. Zdieľanie obsahu „tretej strany“
 3. LinkedIn Stories
Článok pokračuje pod reklamou

Natívne video na LinkedIn

Natívne video neznamená sponzorovanú videoreklamu na platforme. Ide o nesponzorovaný obsah, ktorý zdieľame. Jeho zásah je organický. Tento spôsob sa ukázal ako najefektívnejší v prípade, že užívateľ chce rozprávať o príbehu jeho značky, podnikania, no rovnako aj pri promovaní samotného produktu alebo služby.

Pri tvorbe videa je potrebné dbať hlavne na tri prvky:

  1. dĺžku,
  2. spracovanie videa,
  3. kompatibilitu s mobilnými zariadeniami.

Dĺžka priemerného videa na platforme LinkedIn v súčasnosti presahuje čas 3 minút. Bežný užívateľ ale strávi pri jednom videu približne 10 sekúnd. Preto je v prípade, že sa užívateľ rozhodne pre dlhšie video, podstatné v úvode odprezentovať to najdôležitejšie.

Ako príklad si môžeme uviesť promovanie produktu. Najčastejším obsahom natívneho videa pri promovaní produktu je demonštrácia produktu, často kladené otázky alebo informácie o spustení jeho predaja. V prípade, že budeme chcieť produkt demonštrovať v časovo náročnejšom videu, je nutné na začiatku definovať jeho účel a prínos pre zákazníka. Takýmto spôsobom si dokážeme získať jeho pozornosť a udržať si ju aj po zvyšok videa.

Prečítajte si tiež

Ďalej treba klásť dôraz na spracovanie videa. Treba myslieť na to, že ide o platformu, ktorej publikum kladie väčší dôraz na profesionalitu a odbornosť obsahu. Je preto dôležité, aby aj natívne video spĺňalo tieto požiadavky. Dosiahnuť je to možné napríklad outsourcovaním videoprodukcie (využitím externej služby na jej tvorbu). Outsourcovanie je len jednou z možností, ktorú môžeme využiť, no v prípade, že nechceme do tejto formy nadbytočne investovať, je dôležité držať sa základných pravidiel. Najdôležitejším z nich je mať pripravený základný scenár nášho videa, aby nepôsobilo príliš amatérsky a držalo sa pointy.

Rovnako treba dbať aj na trendy, ktoré na platforme fungujú pri natívnom videu. V súčasnosti ide hlavne o zdieľané videosérie obsahujúce tipy a triky v rámci odboru, v ktorom pôsobíme. Rovnako dobre fungujú aj „teasery“, zostrihy toho najdôležitejšieho - z rozhovorov, ktoré sme poskytli alebo konferencií, na ktorých sme prednášali. Ďalším z trendov, ktorý v súčasnosti funguje, sú krátke animované videá predstavujúce novú spoluprácu či rozšírenie pre produkt alebo službu.

Nezabudnite na kompatibilitu s mobilnými zariadeniami. Až 57 % aktívnych užívateľov platformy LinkedIn využíva jej mobilnú aplikáciu. Je preto potrebné, aby aj nami zdieľaný obsah vyhovoval parametrom mobilných zariadení. Ideálny pomer strán pre video je 1:2.4 až 2.4:1. Je dôležité taktiež nezabudnúť vložiť do svojho videa titulky. Veľká časť užívateľov totiž sleduje obsah na platforme počas pracovných dní, kedy častokrát nemajú priestor na prehrávanie zvuku. Titulky vkladáme v klasickom formáte SRT.

Po zverejnení videa LinkedIn umožňuje tvorcovi sledovať rôzne informácie o divákoch. Napríklad, aká spoločnosť video pozerala, geografické informácie o divákoch alebo ich pracovné pozície. Pomocou týchto ukazovateľov vie užívateľ následne odsledovať, či zasiahol správne publikum, ktoré si pri tvorbe obsahu zadefinoval.

Zdieľanie obsahu „tretej strany“

V prípade, že je cieľom spoločnosti práve vytváranie nových kontaktov a hľadanie nových príležitostí, ideálnym spôsobom, ako začať konverzáciu v rámci platformy, je zdieľanie obsahu. Na prvý pohľad sa môže zdať kontraproduktívne, že zdieľaný obsah sa netýka firemnej činnosti a len kopíruje už vytvorené, ale opak je pravdou. Pri zdieľaní obsahu so svojím publikom, teda kontaktmi na platforme, môže pridať svoj pohľad a vytvoriť tak pridanú hodnotu pre čitateľa daného príspevku. Vyjadrenie názoru je však potrebné formulovať tak, aby viedlo k následnej konverzácií. Takýmto spôsobom si firma môže postupne budovať a rozširovať sieť kontaktov v rámci oblasti, v ktorej pôsobí.

V prípade spravovania firemného účtu, platforma LinkedIn ponúka možnosť tzv. Návrhu obsahu alebo Content Suggestions. Toto rozšírenie je primárne určené pre anglickú verziu LinkedInu. Content suggestions umožňuje nastaviť filtre pre obsah, ktorý práve teraz zdieľajú používatelia v podobnom odbore. Napríklad, ak firmu zaujíma, aký obsah v oblasti marketingu práve teraz pridáva stredný manažment, môže si ho jednoducho vyfiltrovať. Toto rozšírenie umožňuje nahliadnuť do trendov, ktoré práve fungujú v rámci danej oblasti a môže slúžiť ako inšpirácia pri zdieľaní či tvorbe obsahu.

Content Suggestions. Zdroj: www.business.linkedin.com
Content Suggestions. Zdroj: www.business.linkedin.com

Prínos LinkedIn Stories

LinkedIn Stories boli uvedené na platforme počas tohto roku a priniesli veľké množstvo nových možností zdieľania obsahu. Tento formát je veľmi podobný tomu z Facebooku či Instagramu. Ide o zdieľanie obrázku alebo videa na dobu 24 hodín. Dôvodov, prečo zvoliť práve tento spôsob na zdieľanie obsahu je veľa, napríklad:

 1. Personalizácia značky: V prípade, že chce firma publiku ukázať, že je „viac ako len značka“, LinkedIn Stories sú ideálnym nástrojom. Prostredníctvom zdieľania obsahu môže predstaviť zákulisie fungovania spoločnosti a priblížiť tak procesy v rámci organizácie pre svojich zákazníkov. Ako príklad si môžeme uviesť reklamnú spoločnosť, ktorá sa špecializuje na potlač tričiek. Pomocou LinkedIn Stories môžu predstaviť proces výroby alebo pomocou krátkeho videa zdôrazniť kvalitu potlače, čo im dáva konkurenčnú výhodu.
 2. Nový komunikačný kanál: LinkedIn Stories poskytuje nový komunikačný kanál medzi užívateľom a jeho kontaktmi, keďže sa na stories dá priamo odpovedať. Prostredníctvom tohto komunikačného kanála môže firma zvyšovať interakciu s potenciálnymi zákazníkmi. V prípade bežných osobných účtov, je takto možné rozširovať sieť kontaktov. Ako príklad si môžeme uviesť Story, ktorú pridá človek na pozícii Director of Marketing o SEO stratégií v jeho firme. V prípade, že niekto iný má záujem o prácu v danej spoločnosti alebo má záujem o spoluprácu, môže na tzv. Príbeh priamo reagovať a poskytnúť im svoj vlastný názor či pohľad. Hoci je možné, že sa reakcii záujemcu firma nebude venovať, stále je šanca, že spoločnosť si prezrie reagujúci profil a prejaví záujem.

Ak chcete vhodne využiť potenciál LinkedIn-u, musíte ho poznať

Potenciál platformy LinkedIn je možné využiť viacerými spôsobmi. Dôležité je si však uvedomiť, že LinkedIn nie je len ďalšou sociálnou sieťou, na ktorej prezentujeme svoj profil či profil našej spoločnosti. Ak ho budete dobre poznať, môže vám pomôcť budovať nové kontakty a prepojenia, pritiahnuť nových obchodných partnerov alebo zamestnávateľov či efektívne prezentovať značku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Matej Janiga
Matej Janiga

Som študentom na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Popri štúdiu pracujem ako Event manažér v študentskej neziskovke Digital Marketing Club, kde organizujem webináre a konferencie zamerané na oblasť digitálneho marketingu. Okrem toho už druhý rok stážujem v spoločnosti Dell na marketingovom oddelení v oblasti pricingu.


Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Podvody s použitím umelej inteligencie: pozor na deepfake

Podvodníci vedia pomocou AI vytvoriť uveriteľnú kópiu nadriadeného a zneužiť dôverčivosť zamestnancov. Na čo dať pozor a ako postupovať, ak sa stanete obeťou?

Hackeri najčastejšie kradnú dôverné dáta: ako sa vyhnúť riziku?

Hrozba kybernetických rizík na Slovensku silnie. IT experti vo firmách očakávajú nárast útokov, no manažment situáciu často podceňuje. Na čo dať pozor a ako tomu predísť?

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky