Koľko stojí e-shop?

S akými nákladmi rátať pri zakladaní e-shopu a jeho prevádzke? Do čoho investovať od začiatku a čomu sa vyhnúť, aby sa rozbehnutie e-shopu nepredražilo?

Keď sa niekto rozhodne začať podnikať, mal by sa na to najskôr pripraviť. Rovnako ako pri inom podnikaní, aj pri zakladaní e-shopu  a rozširovaní povedomia o ňom treba urobiť niekoľko krokov. Celý proces sa v neposlednom rade spája aj s finančnými a časovými nákladmi. Koľko stojí založenie a prevádzka e-shopu a na čo všetko treba myslieť?

Náklady spojené s platformou, na ktorej e-shop bude spustený

Jedným z prvých krokov, ktoré sa spájajú s vytvorením e-shopu, je výber vhodnej platformy, na ktorej bude obchod fungovať. Možností je niekoľko – na mieru, krabicové riešenie či open-source riešenie. Každý z nich má svoje špecifiká, výhody i nevýhody a líšia sa tiež v nákladovosti. Dať si vytvoriť e-shop na mieru si, pochopiteľne, vyžaduje najväčšiu investíciu. Podľa Michala Krála, CEO cenového porovnávača Pricemania a e-commerce konzultanta, ide o častú chybu začínajúcich podnikateľov bez predchádzajúcich skúseností, že sa pustia do vývoja e-shopu na mieru, ktorý je časovo aj finančne zbytočne náročný (rádovo aj viac ako 10-tisíc eur). Výsledok navyše väčšinou aj tak nie je podľa predstáv podnikateľa. Toto riešenie je vhodné skôr pre tých, ktorí už nejaké skúsenosti s predajom cez internet majú. „Na rozbeh odporúčam skôr krabicové riešenie, ktoré je možné spustiť na druhý deň, platí sa mesačný poplatok v desiatkach eur a financie tak podnikateľ môže investovať do marketingu a rozbehu predaja. Namiesto riešenia technických otázok a problémov sa tak vie sústrediť na zákazníkov.“

Pri uvažovaní nad systémovým riešením e-shopu je vhodné spísať si požiadavky, čo by mal online obchod spĺňať (napríklad platobné brány, napojenia na dopravcov, export a import dát či napojenie na účtovné softvéry) a je tiež vhodné otestovať si viac e-shopových riešení.

Náklady spojené s vytvorením webovej stránky e-shopu

Keď sa podnikateľ rozhodne, aký typ platformy si pre svoj e-shop vyberie, môže sa zdať, že spustenie e-shopu už bude jednoduchá záležitosť. Ladislav Perduk zo spoločnosti Bart.sk upozorňuje, že vybudovať stabilný a úspešný e-commerce projekt rozhodne nie je jednoduché a podnikatelia by si mali uvedomiť, že sa púšťajú do novej oblasti, ktorá je zásadne odlišná od retailového predaja.

„Záujemcovia o e-shop by mali mať na pamäti niekoľko vecí. Pred tým, ako budú riešiť samotné funkcionality online obchodu, je potrebné určiť si v rámci firmy človeka, ktorý sa o e-shop bude starať a venovať sa mu. Vlastník e-shopu zároveň musí pochopiť, že súčasťou správy webu je okrem bežnej údržby (ako pridávanie produktov, pripravovanie kvalitných produktových popisov a fotiek, cenotvorba či správa skladu) a expedičného procesu aj komunikácia so softvérovým tímom, ktorého sa stáva súčasťou,“ vysvetľuje odborník a dodáva, že bez ohľadu na výber technológie bude potrebné pochopiť veľa vecí z technologického sveta a naučiť sa správne manažovať vývoj a smerovanie softvéru, ktorý si podnikateľ kúpil/prenajal.

Čo sa týka samotných vlastností e-shopu, L . Perduk upozorňuje, že neexistuje funkcionalita, ktorá zo dňa na deň zvýši projektu predaje o 2 000 %. Dôležité je podľa neho mať tím ľudí, ktorý sa bude snažiť pochopiť koncových zákazníkov, citlivo im načúvať a vyberať také funkcionality, ktoré pomôžu rozvíjať e-shop krok za krokom tým správnym smerom. „Ťažké je to celé vymyslieť, naprogramovať funkcionality už je relatívne jednoduché.“ Podľa odborníka je dôležité myslieť napríklad aj na to, aby bolo zautomatizovaných čo najviac úkonov, čím sa odľahčí správa procesov. Ide o funkcionality, ako prenos dát do skladového a účtovníckeho softvéru či rýchla a efektívna expedícia tovaru (napr. vďaka funkcii automatizovanej tlače štítkov na balíky, no závisí aj od veľkosti začínajúceho e-shopu a množstva tovaru či dopytu).

Čo sa nákladov týka, je vhodné investíciu do e-shopu dobre premyslieť, vyvíjať ho v menších krokoch a nové nápady hneď testovať na koncových zákazníkoch. Medzi dodávateľom a vlastníkom e-shopu by zároveň mala fungovať určitá chémia. „Je dôležité, aby si obe strany rozumeli a spoločne viedli projekt správnym smerom. Pri tvorbe webu by mal byť dodávateľ partnerom otvoreným v diskusii. Spoločne by mali tvoriť jeden tím tak, aby sa docielila synergia skúsenosti oboch strán.“ Zároveň je podľa Perduka potrebné myslieť na to, že investícia do marketingu by mala prevýšiť investíciu do samotného programovania.

V neposlednom rade netreba zabúdať na vhodné zvolenie domény, ktorá bude mať spojitosť s podnikaním – či už s názvom firmy, alebo sortimentom. „Je vhodné, ak je doména ľahko zapamätateľná a jej čítanie a písanie nie je zbytočne komplikované. V prípade medzinárodného e-shopu je na to potrebné myslieť aj v iných jazykoch,“ vysvetľuje Marek Barta, taktiež zo spoločnosti Bart.sk. Cena novoregistrovanej domény je obvykle menej než 20 eur ročne, čo nie je veľmi nákladná záležitosť. Odborník však dodáva, že cena lukratívnych domén, ktoré sa ľahko vyslovujú, obsahujú kľúčové slová a majú už nejakú históriu sa môžu pohybovať pokojne aj v tisíckach eur.

Náklady na budovanie firemnej identity

Ak chce e-shop na trhu vyniknúť, jednou z vecí, ktoré k tomu môžu prispieť, je firemná identita (logo, jednotné farby, grafiku či dizajn e-shopu). Jozef Chlebek z marketingovej agentúry Trendis však upozorňuje, že pre úspech rozbiehajúceho sa online obchodu ju nie je potrebné mať hneď od začiatku do detailov prepracovanú. Začínajúcim podnikateľom odporúča najskôr investovať čas a energiu do premyslenia stratégie projektu, odlíšenia sa od konkurencie a biznis plánu. „Premyslená identita a jednota pri prezentovaní je dôležitá, no pri väčšine zákazníkov nehrá až tak podstatnú rolu.“ Na vytváranie komplexnejšej identity je podľa neho priestor neskôr, keď sa potvrdí trhový potenciál a firma vzrastie.

Napriek tomu je dôležité od začiatku uvažovať nad logom, značkou a grafickým spracovaním e-shopu, len to nie je potrebné „šperkovať“ do detailov. Preto si možno s ich vytvorením poradí aj podnikateľ sám. Ak si na to netrúfa, môže osloviť expertov. Pri nich už ale musí počítať s vyššími nákladmi. „Existuje viacero úrovní profesionálov. Sú podnikatelia, ktorým stačí výstup aj od laikov, teda od kohokoľvek, kto vie zapnúť Photoshop a výsledok, s ktorým bude spokojný, ho môže stáť stovky eur. Ak sa však bavíme o naozaj majstroch svojho remesla alebo agentúrach, ceny začínajú od 5-tisíc eur a vyššie, záleží, čo všetko sa bude realizovať a aké sú požiadavky podnikateľa,“ vysvetľuje J. Chlebek.

V praxi sa odborník stretáva najmä s tým, že podnikatelia si poriadne nepremyslia stratégiu a cieľovú skupinu. Produkty chcú predávať všetkým, ich cielenie je nastavené na mužov, ženy vo veku 0 – 99 rokov. „Pokiaľ nemáte tisíce eur na marketing, nevedie to nikam. Pri takomto cielení je veľmi ťažké vytvoriť identitu, komunikáciu či branding. Špecializácia nie je zlá,“ radí.

Náklady na marketing e-shopu

Aby sa povedomie o e-shope a značke dostalo medzi ľudí, je potrebná propagácia. Ako uvádza Kristína Lišaníková, expertka na marketing a Facebook reklamu, pri rozhodovaní sa, aké marketingové kanály podnikateľ použije, je potrebné zvážiť najmä charakter ponúkaného tovaru či služby. „Úplne inak by mal podnikateľ pristupovať k spotrebnému tovaru, inak k produktu, ktorému chce vybudovať značku formou „love brandu“ a inak napríklad k luxusnému oblečeniu. Vždy je potrebné zvážiť, kto je cieľová skupina, kde sa nachádza, aké sú podnikateľove možnosti na propagáciu (či už finančné, technické, alebo znalostné) a spraviť si rozbor v súvislosti so všetkými možnými formami reklamy.“ Odborníčka odporúča vyskúšať viacero možností propagácie a vyhodnocovať, aké prinesie výsledky.

Prečítajte si tiež

Koľko bude marketing podnikateľa stáť, však nie je možné zovšeobecniť na jedno číslo. K. Lišaníková vysvetľuje, že je to otázka mnohých faktorov – finančných zdrojov e-shopu, ponúkaného produktu, konkurencie, dopytu po produkte, cieľovej skupiny atď. Prevádzkovateľom e-shopov odporúča zvážiť, či nebude vhodné začať propagáciu bez účelovo platenej reklamy. „Môže ísť napríklad o vytvorenie udalosti za účelom propagácie produktu, kooperáciu so značkami ponúkajúcimi doplnkové produkty, stánok na festivaloch či účasť na výstavách, kde by sa produkt zviditeľnil. Všetky tieto aktivity sú platené, ale zároveň vedú k tomu, že produkt bude mať v online svete vyšší organický dosah, teda internetové reklama bude lacnejšia.“

V dnešnej dobe je viac-menej samozrejmosťou mať založený profil/stránku na sociálnych sieťach a budovať povedomie o značke takýmto spôsobom – buď organickými (neplatenými) príspevkami, alebo aj platenými, no nemusí ísť o „závratné“ sumy, v začiatkoch môžu stačiť desiatky eur mesačne. Neskôr, primerane k charakteru tovaru/služby, môže podnikateľ osloviť na spoluprácu influencerov, ideálne takých, ktorí majú k produktom firmy blízko, alebo publikovať článok v online médiách.

Ak sa podnikateľ rozhodne ísť do online výkonnostných reklám (PPC reklama), Lišaníková odporúča obrátiť sa na profesionála – freelancera alebo reklamnú agentúru. Hoci sa to môže spočiatku javiť ako vysoká investícia, napokon povedie k očakávaným výsledkom – ak by ju totiž podnikateľ robil na vlastnú päsť bez dostatočných znalostí, mohla by sa predražiť a navyše by bola neefektívna. Rovnako sa na profesionálov odporúča obrátiť v prípade optimalizácie webu (SEO). Aj pri e-shope totiž má svoj význam a nemala by sa zanedbať. „Ak je SEO zanedbané, môže sa to prejaviť napr. vo vysokých nákladoch na platenú reklamu, vysokým bounce ratom (rýchle opustenie webu) či nízkym obratom e-shopu.

Náklady na logistiku a platobné spôsoby v e-shope

Ďalšou položkou, na ktorú pri zakladaní e-shopu netreba zabúdať, je spôsob doručenia tovaru zákazníkovi či spôsob, akým bude môcť za objednávku zaplatiť.

Pri výbere spôsobu prepravy majú podnikatelia viacero možností. Prevádzkovatelia e-shopov často využívajú kuriérske služby. Pri výbere prepravnej spoločnosti zohráva rolu charakter tovaru rozmery a váha tovaru. Dôležitá je tiež rýchlosť doručenia alebo starostlivosť o objednávku. V neposlednom rade ale bude rozhodovať cena za služby. Tá sa môže líšiť v závislosti od:

 • množstva zásielok, ktoré obchodník odosiela,
 • príplatkov (napr. za mýto),
 • zmena cien pohonných hmôt.

Kuriérske spoločnosti v cene zohľadňujú aj náklady na energie či ľudské zdroje, prípadne na veľkosť a objem zásielok. Niektorí prepravcovia si taktiež účtujú príplatok napríklad za palivo, víkendové odoslanie či predvianočné obdobie. Väčšina preto ponúka individuálny cenník, ktorý prevádzkovateľovi e-shopu prispôsobia na mieru, alebo cenové kalkulačky, aby si podnikateľ mohol vypočítať náklady za prepravu. Ak e-shop využíva viac dopravcov, zásielky sa medzi nich rozložia a cena za jeden balík tak môže byť vyššia. Vhodnejšie je preto využívať obmedzené množstvo kuriérov, niekedy môže postačovať aj jeden.

Podnikateľ taktiež môže zasielať balíky klasicky poštou (prípadne poštovým kuriérom), vlastným prepravným prostriedkom alebo ponúkať osobné vyzdvihnutie, ak má e-shop aj kamennú predajňu alebo pošle tovar na výdajné „pickup“ miesto (ako ponúka napríklad Packeta či BalíkoBOX od pošty). Podrobnosti o výbere vhodného spôsobu prepravy či o cenách za tieto služby približujeme v článku Prevádzka e-shopu a možnosti prepravy: z čoho a ako si vybrať?

V prípade spôsobu platby za tovar, prevádzkovateľ e-shopu môže zákazníkom ponúknuť:

 • dobierku pri prevzatí tovaru (zvyčajne najdrahšia možnosť, pretože treba počítať s poplatkom za dobierku pre prepravu v jednotkách eur a pri platbe kartou aj transakčný poplatok vo výške 1 %),
 • platba kartou cez platobnú bránu banky (poplatok jednotky percent a fixný poplatok),
 • platba kartou cez platobnú bránu fintech spoločností (transakčný poplatok v jednotkách percent),
 • mobilná platba cez Google Pay alebo Apple Pay (transakčné poplatky),
 • bankové tlačidlá (najmenej nákladné, neplatia sa poplatky kartovým spoločnostiam),
 • bankový prevod na účet (bezplatný),
 • platba na splátky cez splátkovú/lízingovú spoločnosť (žiadne náklady, ale administratívna náročnosť).

Výhodou je, ak zákazník, resp. cieľová skupina používa primárne smartfón – vtedy vie objednávku zaplatiť okamžite vo väčšine uvedených platobných možností. Je na podnikateľovi, ktorú z možností alebo ich kombináciu zvolí. Čo zvažovať, približujeme v článku Platobná brána, dobierka, splátky či prevod: ako vybrať možnosti platby pre e-shop?

Článok pokračuje pod reklamou

Sklad v e-shope a náklady na jeho prevádzku

Pri zakladaní e-shopu treba počítať aj s tým, že niekde bude potrebné tovar skladovať. Či pôjde o skriňu, garáž, samostatnú budovu, či outsourcing skladových priestorov alebo komplexný fulfillment, závisí napr. od charakteru tovaru či množstva objednávok.

Ak sa podnikateľ rozhodne pre prevádzku vlastného skladu, mal by počítať s nákladmi na prenájom priestoru, poistenie, zariadenie skladu (regále, prípadne chladiace boxy a podobne) či personál, ktorý bude pracovať na naskladňovaní a vyskladňovaní tovaru. Keď sa e-shop rozbehne, je vhodné taktiež zvážiť automatizáciu e-shopu a skladu. Vďaka tomu môže online obchod rýchlejšie vybavovať objednávky, čím zabezpečí spokojnosť zákazníkov, no tiež zjednoduší prácu skladníkom a predíde chybovosti. Pomôcť môžu rôzne technologické zariadenia – napríklad skenery čiarových kódov, automatické baličky tovaru, no tiež komplexný informačný systém (ERP systém), ktorý prepojí e-shop priamo so skladom, prípadne aj s kuriérmi.

Takýmto ERP systémom je aj ONIX od firmy KROS. Garant projektu Miloš Kašuba uvádza, že sa nedá jednoznačne určiť, koľko bude implementácia podnikového informačného systému firmu stáť. „Záleží od veľkosti prevádzkovateľa, náročnosti na ERP systém a aj od možností prepojenia vybraného riešenia s e-shopom. Spravidla ale ide o investíciu vo výške stoviek eur pri jednoduchých implementáciách ERP systémov a tisícok eur pri komplexnejších riešeniach integrujúcich e-shop, sklady, platby či expedíciu tovaru.“ Zároveň dodáva, že odporúča nehodnotiť vstupnú investíciu cez cenu riešenia, ale cez prínosy v podobe šetrenia času, nákladov či zlepšenia zákazníckeho zážitku z nákupu v e-shope. „Z tohto hľadiska nezáleží na tom, aká je výška investície, dôležité je, či na konci procesu bude prevádzkovateľ z implementácie ERP profitovať.“

S nasadením ERP systému je podľa M. Kašubu vhodné počítať už v začiatkoch e-shopu, najmä ak ide o overený obchodný model a potenciál. Nasadenie riešenia by malo firme pomôcť napredovať rýchlejšie. „Ak však podnikateľ začína s e-shopom a ešte nevie, či a ako sa mu bude dariť, tak by som sa integráciou ERP systému nezaoberal a nechal ju na neskôr. Dôležité je čo najskôr rozbehnúť predaj. S pribúdajúcim počtom objednávok sa začne potreba integrácie ERP systému prirodzene ukazovať,“ vysvetľuje odborník.

Koľko stojí e-shop – skúsenosť podnikateľov z praxe

Založenie a rozbehnutie e-shopu si však vyžaduje aj mnoho ďalších krokov a náležitostí, a viaceré z nich sa odrazia na nákladoch podnikateľa. Ako spomína Tomáš Sokol, v roku 2017 so spoluzakladateľmi založili e-shop Flexity s príslušenstvom na jogu a keďže išlo o ich prvý online obchod, veľa si študovali a pýtali sa. Samotnou prípravou strávili pol roka a až potom zakúpili doménu. Urobili si základný biznis plán a rozloženie nákladov v jednoduchej Excel tabuľke. Keďže podnikateľ má skúsenosti z digitálnej agentúry, veľa technických vecí dokázal urobiť interne. „Pomoc sme potrebovali najmä s dizajnom, účtovníctvom a financiami. Prvotný kapitál bol asi 8 000 eur, z toho 6 000 eur pôžička z banky a zvyšok osobné financie zakladateľov. Najväčší náklad na začiatku bol tovar, softvér, vybavenie, spotrebný materiál a marketing,“ uvádza T. Sokol.

Vo Flexity si vybrali krabicové riešenie, na ktorom spustili e-shop a vytvorenie základu obchodu ich stálo asi 1 000 eur (náklady na prenájom e-shopu, zakúpenie doplnkových služieb, programátorské úpravy a dizajn). „Na začiatku je pomerne dôležité mať technicky správne nastavené analytické a marketingové systémy (ako Google Analytics, Tag Manager, Google Ads, Facebook Business Manager, newsletterenig atď.), keďže sa podľa nich človek bude neskôr rozhodovať,“ odporúča podnikateľ a dodáva, že dnes by sa oveľa viac zamerali na UX pre mobil, naštudovali si trendy a skúsenosti od veľkých hráčov a spojili to s vlastným rukopisom značky.

Prečítajte si tiež

Čo sa týka marketingu, na začiatku T. Sokol napísal všetkým priateľom a rodine, že otvoril nový e-shop. Zmienku o ňom takisto zdieľal v joga komunite, v ktorej sa istý čas pohyboval. SEO a platenej reklame sa venoval v predchádzajúcom zamestnaní, takže toto dokázal zastrešiť sám. Taktiež začali tvorbou blogu a analýzou kľúčových slov. „Čoskoro nám cca 50 % návštevnosti aj objednávok prichádzalo z vyhľadávačov. Hneď sme spustili aj komunikáciu na sociálnych sieťach a newsletter. Asi najväčší posun nám vždy spravil priamy predaj na eventoch a jogových festivaloch.“

Ak by dnes mohol urobiť pri zakladaní e-shopu niečo inak, spravil by si lepší prieskum trhu a znalosti značiek, ktoré sa chystali nakupovať. Na začiatku totiž nakúpili tovar aj od menej známych výrobcov, ktoré potom bol problém predať a viazal im zdroje. „Taktiež by sme oveľa lepšie pripravili štruktúru navigácie e-shopu a strom kategórií, aby bolo všetko ľahko navigovateľné, dohľadateľné a SEO friendly,“ dodáva T. Sokol.

Je iné zakladať e-shop ako novú značku a je iné, ak e-shop zakladá prevádzkovateľ už zabehnutej kamennej predajne, ako druhý predajný kanál. Podobne to bolo aj v prípade firmy Vereda Sport. Keď sa v roku 2011 rozhodli založiť online obchod, mali kamennú predajňu už 4 roky. Ako uvádza Peter Fapšo, zakladateľ spoločnosti, prípravná fáza u nich zahŕňala najmä rozhodnutie, či pôjdu cestou krabicovej verzie, alebo riešenia na mieru. Keďže fungovali ako veľkoobchod a mali ako jeden z mála importérov oblečenia B2B rozhranie priamo napojené so skladovým hospodárstvom, rozhodli sa aj B2C realizovať formou riešenia na mieru, ktoré im dodal práve dodávateľ skladového hospodárstva a B2B. Dnes by sa už ale rozhodol pre krabicové riešenie, čím by ušetrili náklady za tvorbu unikátneho dizajnu a jadra e-shopu. Navyše „krabica“ by mala už zabudované isté funkcionality, ktoré takto museli zadávať na vývoj, čo dlho trvalo a bolo nákladné. „Šetrením na vstupných nákladoch by vznikol priestor hneď v začiatkoch skúšať nové segmenty alebo značky a hlavne viac investovať do reklamy či sociálnych sietí,“ vysvetľuje P. Fapšo.

Svoje náklady si v tomto prípade vyžiadal aj sklad, ktorý museli časom rozširovať pre pribúdajúce objednávky. Začínali v byte, neskôr v pivničných priestoroch, potom si založili kamennú predajňu aj so skladom v prenajatom priestore. Ešte pred založením kamennej prevádzky skladové hospodárstvo a faktúry evidovali v Exceli, neskôr prešli na riešenia od firmy KROS. Toto všetko si vyžiadalo isté náklady, rovnako ako zamestnanie nových pracovníkov – ktorí sa starajú o sklad či o prevádzku e-shopu.

Náklady na založenie e-shopu – zhrnutie z pohľadu odborníka

Dôležitou súčasťou biznisu je dobrý podnikateľský nápad, no len ten nestačí. Michal Král upozorňuje, že netreba zabudnúť na vypracovanie biznis plánu a spísanie stratégie, prípadne aj technickej špecifikácie e-shopu. Odborník tiež uvádza, že je dôležité, aby podnikateľ ovládal základnú „matematiku“ online obchodu – ako spolu súvisí miera konverzie v e-shope, ceny preklikov, za ktoré bude nakupovať návštevnosť, priemerná výška objednávky a priemerná výška marže. „Keď si tieto údaje nahodí do Excelu, mal by mať jasnú predstavu, aké metriky potrebuje dosahovať, aby bol e-shop výnosný. V opačnom prípade môže byť po pár rokoch prevádzky nepríjemne sklamaný, že do toho dal veľa času a energie, možno generuje aj obrat, ale zisk je v nedohľadne. Celkovo, finančnému plánovaniu a riadeniu odporúčam dať vysokú prioritu, pretože na tom môže „stroskotať“ celé snaženie.“ Král ešte dodáva, že pokiaľ ide o podnikateľa, ktorý e-shop využije len ako doplnok k existujúcemu podnikaniu, má to o niečo ľahšie, pretože pozná veľkosť trhu, svoju cieľovú skupinu a v podstate len pridáva distribučný kanál.

Ak sa podnikateľ s vypracovaním týchto analýz a podkladov obráti na expertov, ide o jednorazové náklady. Medzi tie pravidelné, s ktorými treba tak pri založení, ako aj pri prevádzke e-shopu počítať, patria potom náklady na:

 • e-shopovú platformu,
 • obstaranie tovaru,
 • marketingové aktivity a nástroje,
 • zabezpečenie logistiky,
 • platobnú bránu,
 • personálne náklady na ľudí, ktorí budú vo firme pracovať (zákaznícka podpora, skladníci, obchodné oddelenie a podobne).

Koľko bude e-shop podnikateľa nakoniec stáť, veľmi záleží od ambícií a od toho, ako rýchlo a na akej úrovni chce obchod prevádzkovať. „Minimum, aby bol schopný aj nakúpiť nejaký tovar, aj spustiť e-shop, aj rozbehnúť marketingové aktivity, vidím investície na úrovni 5-tisíc až 10-tisíc eur,“ odhaduje M. Král. „Je možné online obchod rozbehnúť aj s menším rozpočtom, no je dosť pravdepodobné, že pôjde o trápenie bez žiaduceho efektu. Spustením e-shopu totiž celé e-commerce podnikanie len začína a bez marketingových/PR aktivít sa predaj dnes sám nerozbehne,“ dodáva. Pokiaľ ide o firmu, ktorá už je zabehnutá a e-shop má ako ďalší predajný kanál, náklady môžu byť nižšie, no stále s nimi treba počítať, minimálne s tými marketingovými. M. Král na základe svojich skúseností uvádza, že marketingová investícia môže byť na úrovni rádovo tisíc až 5-tisíc eur mesačne v závislosti od ambícií, možností, konkurencie a veľkosti cieľového trhu. No vždy závisí, o aký e-shop ide a marketingové náklady rastú úmerne s ním. V neposlednom rade treba mať na pamäti aj hodnotu času podnikateľa, ktorý do e-shopu investuje.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky