Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?

Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?
Lucia Hirko

Som markeťáčka, ktorá si za viac ako 10 rokov prešla od budovania značky zamestnávateľa, cez rebranding a každodennú marketingovú exekutívu, až po nastavovanie procesov a stratégie v marketingovom tíme. Prešla som si svetom korporátu, stredne veľkej firmy a pracovala som aj ako freelancerka pre viacero firiem. Momentálne pracujem v INSPIO, kde sme spolu v priebehu roka spustili 13 e-shopov v 26 krajinách.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Je práca „na voľnej nohe“ vhodná pre každého? Porovnali sme výhody a nevýhody freelancingu aj zamestnania v korporácii.

Niekto pracuje vo veľkej nadnárodnej spoločnosti, niekto zasa v  menšej   firme, alebo sám podniká, či je  na tzv. voľnej nohe. Nech ide o akúkoľvek prácu, viacerým už možno napadlo, že tá druhá možnosť  je  lepšia. Mnohí dnes možno stoja pred otázkou, pred ktorou neraz stál každý: odísť alebo zostať? Hneď v úvode prezradíme, že na túto otázku neexistuje správna odpoveď.

Každá zo spomínaných pracovných možností ponúka mnohé radosti i úskalia, ktoré môžu výrazne ovplyvniť spokojnosť v živote. Súčasne veľmi veľkú úlohu v celom procese zohráva osobnosť človeka, aj to, aké má hodnoty, priority, skúsenosti, preferencie či povinnosti. Aby sa mohol vo svojom rozhodovaní posunúť bližšie k vysnívanej práci, je potrebné si uvedomiť, , čo môže svojím rozhodnutím získať alebo stratiť.

Ako postupovať? Emócie k súčasnej práci či šéfovi teraz treba odložiť stranou. Pri každom zaváhaní je vhodné si odpovedať na otázku: „Bude ma táto zmena napĺňať, alebo zo mňa bude vysávať energiu?”

Istoty korporátneho sveta

Svet korporátu sa javí ako jeden veľký kolos, ktorý sa neustále vyvíja a takmer nikdy nezastane. Zamestnanci každý deň pracujú pre firmu, ktorá je známou značkou a má stabilnú pozíciu na trhu. Spoločnosť, ktorá dokáže osloviť a vyhrať tendre u veľkých zákazníkov. Pracovník v takej firme nemusí oslovovať nových zákazníkov či pripomínať stálym klientom neuhradené faktúry. Samozrejme, pokiaľ to nie je v náplni jeho práce. Akékoľvek „zemetrasenie“ korporátnu firmu, v prípade dobre uzatvorených zmlúv so zákazníkom, nevyvedie z rovnováhy.

Pracovník spolu s kolegami a kolegyňami poskytuje pre silných (medzinárodných) zákazníkov produkty a služby, ktoré sú riadené procesmi, automatizáciou a najnovšími trendmi. Každý člen tímu je expertom na svoju oblasť a je zaradený do organizačnej štruktúry, ktorá jasne vymedzuje kompetencie a zodpovednosti. Ak zamestnanec dodržiava nastavené procesy spadajúce pod riadenie kontinuity podnikania a ISO normy, nech sa stane čokoľvek, firma sa za nehos, pravdepodobne, pri akomkoľvek probléme postaví.

V korporáte je poväčšine jasne vymedzený pracovný čas, zákonom stanovená dovolenka, preplácané nadčasy či vzdelávacie kurzy a existuje zväčša možnosť pracovať z domu. Firma tiež ponúka široké spektrum benefitov pre zamestnanca a jeho rodinu, a tiež istú mesačnú výplatu v rovnakom termíne.

Výnimky v manažmente prejdú výnimočne

Svet korporácií sa neustále mení a vyvíja pod tlakom automatizácie a modernizácie. Napriek tomu je možné mať občas pocit, že sa niektoré veci nehýbu. Ak sú vo firme schválené procesy, je veľmi náročné ich zmeniť, často podliehajú dlhodobému a niekoľko úrovňovému schvaľovaniu. V tomto svete je pre manažéra ťažšie rozpoznať, kto naozaj pracuje nad rámec a kto sa vezie, ak tím ako celok spĺňa nastavené ciele, nerobí chyby a dosahuje výkon. Prípadne chce pracovník postúpiť o pozíciu vyššie, zmeniť projekt, zákazníka alebo zvýšiť plat? Ani tu možno nepochodí tak rýchlo, ako by očakával. Rozpočet a stratégia sú naplánované, rozdelené a schválené.

Korporátny svet je zväčša istota. Ak ide o človeka, ktorý preferuje každodennú rutinu, stabilitu, pravidelnú výplatu, chce byť expertom vo svojej oblasti a venovať sa vo voľnom čase tomu, čo ho baví – tu, pravdepodobne, nájdu svoje miesto.

Ak je na druhej strane človek tvorivý, túžiaci po zmene, posúvaní seba a svojich skúseností vpred a chce komplexnejšiu prácu, v tomto prípade bude v korporáte potrebovať prekonávať viacero prekážok. To ho môže veľmi vyčerpávať. Preto sa možno rozhodne vyskúšať freelancing.

Zdroj: Vlastné spracovanie
KORPORÁT
+
stabilná firma a pracovné prostredie náročnejšia zmena procesov
veľkí (medzinárodní) zákazníci komplikovanejší kariérny postup
ochrana pod Zákonníkom práce obmedzené zvyšovanie platov
zamestnanecké výhody fixne stanovený pracovný čas
pravidelná výplata možno málo kreatívna pracovná náplň

Freelancing − slobodný život na voľnej nohe

Freelancing alebo takzvaná práca na voľnej nohe sa stáva čoraz častejšie vysnívanou pracovnou „destináciou”. Veľmi k tomu prispievajú sociálne siete, digitalizácia, zmena podstaty pracovnej náplne a možnosť pripojiť sa na internet z každého kúta sveta. Pracovať na voľnej nohe prináša mnoho príležitostí na sebarealizáciu, tvorivosť, či navýšenie mesačného príjmu. Okrem iného je možné  skutočne vidieť výsledky svojej práce, a to takmer okamžite.

Najčastejšie ide o prácu, ktorá sa vykonáva expertne v danej oblasti, a to buď krátkodobo alebo dlhodobo. Patria sem napríklad povolania ako marketingový manažér, SEO konzultant, správa sociálnych sietí alebo Google kampaní, rôzne iné konzultantské a školiteľské role na rozvoj zručností (či už odborných a technických, manažérskych alebo osobnostných). Freelancerom môže byť aj technický pracovník či človek, ktorý nastavuje firmu a procesy.

Veľkou výhodou tohto pracovného sveta je, že si svoju prácu a projekty kompletne manažuje a organizuje človek sám. Môže si vyberať, s kým bude spolupracovať. Taktiež sa sám rozhoduje, do ktorého zákazníka investuje svoj čas a skúsenosti. Nezameniteľným benefitom je časová sloboda, čo v praxi znamená, že pracovný deň môže byť rozplánovaný kompletne podľa vlastného biorytmu. Kedykoľvek počas dňa má freelancer chuť tvoriť a pracovať či sa vzdelávať, alebo si potrebuje spraviť štvorhodinovú pauzu, lebo je unavený, tak to urobí. Časová flexibilita „nakopne” ku kreativite. Avšak robiť sám na seba, kedykoľvek a odkiaľkoľvek, prináša jeden dôležitý moment pre sebauvedomenie – človek začína podnikať.

Článok pokračuje pod reklamou

Byť sám sebe šéfom

Pri práci na voľnej nohe zrazu freelancer zastupuje viacero funkcií – je expertom na svoju oblasť, ale súčasne sa stáva vlastným šéfom, manažérom svojej značky, obchodným zástupcom, finančným riaditeľom, vlastným personalistom.

Úplne otvorene – pri práci na voľnej nohe je potrebné myslieť ako podnikateľ, nie zamestnanec. V zásade tu platí univerzálne pravidlo: keď nerobí, nezarobí. Prvá vec, na ktorú sa treba sústrediť, je budovanie vlastnej značky na trhu práce a vytvorenie silnej základne klientov. Kým o podnikateľovi začne kolovať medzi ľuďmi a firmami množstvo dobrých referencií, nejaký čas to potrvá. A niečo si pre to bude treba odpracovať.

Pre nových klientov sa freelancer stáva dodávateľom služby. To v praxi znamená, že nie je ich zamestnanec, nevzťahujú sa na neho žiadne zamestnanecké výhody a Zákonník práce už vôbec nie. Pokiaľ nemá (dobre) uzatvorenú zmluvu o spolupráci medzi ním a klientom, môže sa stať, že o projekt príde z večera do rána. Vzájomná zmluva o spolupráci je veľkou výhodou pre obe strany, ak sú v nej presne stanovené a vymedzené kompetencie, zodpovednosti, termíny a finančné ohodnotenie.

Zdroj: Vlastné spracovanie
FREELANCING
+
časová a priestorová sloboda zastupovanie viacerých funkcií
možnosť vyberať si klientov a projekty bez zamestnaneckých výhod a ochrany Zákonníka práce
budovanie vlastnej značky veľa klientov a pracovné preťaženie
okamžite viditeľné výsledky práce vymáhanie nezaplatených faktúr
sebarealizácia a tvorivosť možné nízke finančné ohodnotenie práce

Začarovaný kruh freelancingu

Mnohí freelanceri, ktorí práve začínajú, majú prirodzenú tendenciu ísť pod cenu za svoje služby a získať si takto veľa klientov. Na jednej strane sa to deje preto, lebo ešte nemajú predstavu o „svojej” cene a taktiež preto, aby obstáli voči konkurencii a získali zákazky. Na druhej strane preto, aby im práca a zaplatený čas pokryli mesačné náklady na život a „firmu“. V istom bode sa však stane to, že človek zrazu pracuje pre veľké množstvo klientov, musí naháňať alebo vymáhať zaplatenie faktúr za svoje služby, pracuje viac ako 10 hodín denne, cez víkendy a sviatky. Sen o slobode času sa rozplynie tak rýchlo, ako zapálil iskričku nádeje v lepší pracovný svet. Avšak, nemusí to tak byť.

Každý skúsený freelancer je podnikateľ. Okrem toho, že je expertom vo svojej oblasti, dokáže si ustrážiť svoj pracovný čas, stojí si za kvalitou svojej práce, za ktorú vyžaduje adekvátnu finančnú odmenu a vyberá si klientov, s ktorými si naozaj rozumie – biznisovo a ľudsky. Je to človek, ktorý má svoju myseľ nastavenú tak, že je ochotný riskovať. Zároveň však musí myslieť na zadné dvierka pre prípad odchodu klienta alebo inej nečakanej udalosti, ako napríklad aktuálna pandémia koronavírusu.

Cesta k práci pre jednu značku

Možno všetky spomínané cesty vedú k ďalšej cieľovej destinácii - k práci pre jednu značku. Môže ísť o veľkú výzvu, pretože mnohým to pripomenie prácu v korporáte, a pritom podnikateľ túži po slobode a rozvoji kreativity. Avšak je na mieste si uvedomiť, že to nie je úplne to isté. Je to mix korporátu a freelancingu.

Takýmto spôsobom sa možno vo firmách uplatniť ako konzultant a expert marketingu, manažmentu a riadenia ľudí, financií či procesov a bezpečnosti. Ak sa freelancer rozhodne pracovať pre jedného klienta, s ktorým sa ľudsky a biznisovo stotožnil a zároveň si dohodli výhodné a fér podmienky, môže získať dlhodobú vysnívanú prácu. Na jednej strane bude v pozícii, kedy priamo, takmer na dennej báze uvidí, aké výsledky prináša jeho práca, bude môcť meniť procesy a budovať firmu (ak to bude strategicky dávať zmysel) a časom možno bude mať priestor na vybudovanie si vlastného tímu. Na druhej strane získa oveľa väčší priestor na kreativitu a slobodu času. Uvidí, ako mu značka rastie pod rukami. V tomto prípade naozaj platí, že kreativite (a odbornosti) sa medze nekladú.

Zvážiť je však potrebné aj to, že ak sa spraví chyba, freelancer ju neschová. Alebo ak niečo nespraví, tak to za neho neurobí nikto. Ak on alebo jeho tím nepracuje viac ako pár dní, prípadne ide na polovičný výkon, je to okamžite vidieť. Pri práci pre jednu značku môže nastať ešte jedna „zapeklitá” situácia - stratí kontakt s dianím mimo „jeho” firmu. Možno bude mať pocit, že nerastie. Za každých okolností sú tieto skutočnosti niečo, čo dokáže ovplyvniť a zmeniť v priebehu pár hodín. Nepovažovali by sme ich preto za nevýhody, keďže ide o vlastný postoj a nastavenie.

Zdroj: Vlastné spracovanie
PRÁCA PRE JEDNU ZNAČKU
+
stabilná firma a pracovné prostredie viditeľná chybovosť a zvoľnenie pracovného tempa
kreatívna a tvorivá práca pre dobre (s)poznanú značku rozmýšľanie o značke aj mimo pracovného času
možnosť meniť a zefektívňovať procesy stagnácia na pozícii a vo vzdelávaní
okamžite viditeľné výsledky práce strata kontaktu s vývojom v iných firmách
sloboda pracovného času a adekvátna finančná odmena

Ako sa správne rozhodnúť?

Práca v nadnárodnej firme nie je pre každého. No to nie je ani práca v menšej spoločnosti alebo freelancing. Ktorá možnosť je lepšou voľbou, ovplyvňujú  tieto tri faktory:

  1. osobnosť a skúsenosti človeka,
  2. etapa jeho života a
  3. finančné zabezpečenie.

Skôr než sa človek rozhodne , ktorým smerom vykročí, je potrebné opýtať sa sám  seba: „Čo práve teraz vo svojom živote potrebujem?” Skúšať nové veci a prekročiť samého seba alebo potrebuje finančné zabezpečenie, lebo si zakladá rodinu? Alebo chce sledovať, ako mu jeden klient či značka rastie pod rukami? Na druhej strane – vždy sa môže vrátiť  do pracovnej sféry, z ktorej odišiel. Pracovní pendleri nie sú nič výnimočné a sú  minimálne bohatší o životnú skúsenosť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Lucia Hirko
Lucia Hirko

Som markeťáčka, ktorá si za viac ako 10 rokov prešla od budovania značky zamestnávateľa, cez rebranding a každodennú marketingovú exekutívu, až po nastavovanie procesov a stratégie v marketingovom tíme. Prešla som si svetom korporátu, stredne veľkej firmy a pracovala som aj ako freelancerka pre viacero firiem. Momentálne pracujem v INSPIO, kde sme spolu v priebehu roka spustili 13 e-shopov v 26 krajinách.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako začať podnikať s nulou v peňaženke?

Aké možnosti podpory pre začínajúcich podnikateľov existujú? Získať rady, skúsenosti, ale aj peniaze na podnikanie je možné viacerými spôsobmi.

Ako začať podnikať od nuly? Radia podnikatelia a odborníci z praxe

Mať dobrý nápad na biznis nestačí. Ako získať peniaze, na čo myslieť a akým chybám sa v začiatkoch podnikania vyhnúť?

Výdavky pred začatím podnikania ako daňové výdavky

Aké výdavky vynaložené ešte pred začatím podnikania je možné uznať za daňové výdavky u fyzickej osoby a aké u právnickej osoby (obchodnej spoločnosti)?

Živnosť alebo s. r. o. (podnikanie) popri zamestnaní

Čo by mal zvažovať človek, ktorý chce podnikať popri zamestnaní? Oplatí sa viac živnosť alebo s. r. o.? Ktorou z týchto foriem ušetrí na daniach a odvodoch?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky