Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?

Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?
Zdroj: Pexels.com
Lucia Hirko

Som markeťáčka, ktorá si za viac ako 10 rokov prešla od budovania značky zamestnávateľa, cez rebranding a každodennú marketingovú exekutívu, až po nastavovanie procesov a stratégie v marketingovom tíme. Prešla som si svetom korporátu, stredne veľkej firmy a pracovala som aj ako freelancerka pre viacero firiem. Momentálne pracujem v INSPIO, kde sme spolu v priebehu roka spustili 13 e-shopov v 26 krajinách.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Je práca „na voľnej nohe“ vhodná pre každého? Porovnali sme výhody a nevýhody freelancingu aj zamestnania v korporácii.

Niekto pracuje vo veľkej nadnárodnej spoločnosti, niekto zasa v menšej firme, alebo sám podniká, či je na tzv. voľnej nohe. Nech ide o akúkoľvek prácu, viacerým už možno napadlo, že tá druhá možnosť je lepšia. Mnohí dnes možno stoja pred otázkou, pred ktorou neraz stál každý: odísť alebo zostať? Hneď v úvode prezradíme, že na túto otázku neexistuje správna odpoveď.

Každá zo spomínaných pracovných možností ponúka mnohé radosti i úskalia, ktoré môžu výrazne ovplyvniť spokojnosť v živote. Súčasne veľmi veľkú úlohu v celom procese zohráva osobnosť človeka, aj to, aké má hodnoty, priority, skúsenosti, preferencie či povinnosti. Aby sa mohol vo svojom rozhodovaní posunúť bližšie k vysnívanej práci, je potrebné si uvedomiť, , čo môže svojím rozhodnutím získať alebo stratiť.

Ako postupovať? Emócie k súčasnej práci či šéfovi teraz treba odložiť stranou. Pri každom zaváhaní je vhodné si odpovedať na otázku: „Bude ma táto zmena napĺňať, alebo zo mňa bude vysávať energiu?”

Istoty korporátneho sveta

Svet korporátu sa javí ako jeden veľký kolos, ktorý sa neustále vyvíja a takmer nikdy nezastane. Zamestnanci každý deň pracujú pre firmu, ktorá je známou značkou a má stabilnú pozíciu na trhu. Spoločnosť, ktorá dokáže osloviť a vyhrať tendre u veľkých zákazníkov. Pracovník v takej firme nemusí oslovovať nových zákazníkov či pripomínať stálym klientom neuhradené faktúry. Samozrejme, pokiaľ to nie je v náplni jeho práce. Akékoľvek „zemetrasenie“ korporátnu firmu, v prípade dobre uzatvorených zmlúv so zákazníkom, nevyvedie z rovnováhy.

Pracovník spolu s kolegami a kolegyňami poskytuje pre silných (medzinárodných) zákazníkov produkty a služby, ktoré sú riadené procesmi, automatizáciou a najnovšími trendmi. Každý člen tímu je expertom na svoju oblasť a je zaradený do organizačnej štruktúry, ktorá jasne vymedzuje kompetencie a zodpovednosti. Ak zamestnanec dodržiava nastavené procesy spadajúce pod riadenie kontinuity podnikania a ISO normy, nech sa stane čokoľvek, firma sa za nehos, pravdepodobne, pri akomkoľvek probléme postaví.

V korporáte je poväčšine jasne vymedzený pracovný čas, zákonom stanovená dovolenka, preplácané nadčasy či vzdelávacie kurzy a existuje zväčša možnosť pracovať z domu. Firma tiež ponúka široké spektrum benefitov pre zamestnanca a jeho rodinu, a tiež istú mesačnú výplatu v rovnakom termíne.

Výnimky v manažmente prejdú výnimočne

Svet korporácií sa neustále mení a vyvíja pod tlakom automatizácie a modernizácie. Napriek tomu je možné mať občas pocit, že sa niektoré veci nehýbu. Ak sú vo firme schválené procesy, je veľmi náročné ich zmeniť, často podliehajú dlhodobému a niekoľko úrovňovému schvaľovaniu. V tomto svete je pre manažéra ťažšie rozpoznať, kto naozaj pracuje nad rámec a kto sa vezie, ak tím ako celok spĺňa nastavené ciele, nerobí chyby a dosahuje výkon. Prípadne chce pracovník postúpiť o pozíciu vyššie, zmeniť projekt, zákazníka alebo zvýšiť plat? Ani tu možno nepochodí tak rýchlo, ako by očakával. Rozpočet a stratégia sú naplánované, rozdelené a schválené.

Korporátny svet je zväčša istota. Ak ide o človeka, ktorý preferuje každodennú rutinu, stabilitu, pravidelnú výplatu, chce byť expertom vo svojej oblasti a venovať sa vo voľnom čase tomu, čo ho baví – tu, pravdepodobne, nájdu svoje miesto.

Ak je na druhej strane človek tvorivý, túžiaci po zmene, posúvaní seba a svojich skúseností vpred a chce väčšiu slobodu, v tomto prípade bude v korporáte potrebovať prekonávať viacero prekážok. To ho môže veľmi vyčerpávať. Preto sa možno rozhodne vyskúšať freelancing.

Zdroj: Vlastné spracovanie
KORPORÁT
+
stabilná firma a pracovné prostredie náročnejšia zmena procesov
veľkí (medzinárodní) zákazníci komplikovanejší kariérny postup
ochrana pod Zákonníkom práce obmedzené zvyšovanie platov
zamestnanecké výhody fixne stanovený pracovný čas
pravidelná výplata možno málo kreatívna pracovná náplň

Freelancing − slobodný život na voľnej nohe

Freelancing alebo takzvaná práca na voľnej nohe sa stáva čoraz častejšie vysnívanou pracovnou „destináciou”. Veľmi k tomu prispievajú sociálne siete, digitalizácia, globalizácia a možnosť pripojiť sa na internet z každého kúta sveta. Pracovať na voľnej nohe prináša mnoho príležitostí na sebarealizáciu, tvorivosť, či navýšenie mesačného príjmu. Okrem iného je možné skutočne vidieť výsledky svojej činnosti, a to takmer okamžite.

Najčastejšie ide o prácu, ktorá sa vykonáva expertne v danej oblasti. Patria sem napríklad povolania ako marketingový manažér, SEO konzultant, správa sociálnych sietí alebo Google kampaní, rôzne iné konzultantské a školiteľské role na rozvoj zručností (či už odborných a technických, manažérskych alebo osobnostných). Freelancerom môže byť aj technický pracovník či človek, ktorý nastavuje firmu a procesy.

Veľkou výhodou je, že si svoju prácu a projekty kompletne manažuje a organizuje človek sám. Môže si vyberať, s kým bude spolupracovať. Taktiež sa sám rozhoduje, do ktorého klienta investuje svoj čas a skúsenosti. Nezameniteľným benefitom je časová sloboda, čo v praxi znamená, že pracovný deň môže byť rozplánovaný kompletne podľa vlastného biorytmu. Kedykoľvek počas dňa má freelancer chuť tvoriť a pracovať či sa vzdelávať, alebo si potrebuje spraviť štvorhodinovú pauzu, lebo je unavený, tak to urobí. Časová flexibilita „nakopne” ku kreativite. Avšak robiť sám na seba, kedykoľvek a odkiaľkoľvek, prináša jeden dôležitý moment pre sebauvedomenie – človek začína podnikať.

Článok pokračuje pod reklamou

Byť sám sebe šéfom

Pri práci na voľnej nohe zrazu freelancer vykonáva súčasne viacero funkcií – je expertom na svoju oblasť, ale súčasne sa stáva vlastným šéfom, manažérom svojej značky, obchodným zástupcom, finančným riaditeľom, vlastným personalistom.

Úplne otvorene – pri práci na voľnej nohe je potrebné myslieť ako podnikateľ, nie zamestnanec. V zásade tu platí univerzálne pravidlo: keď nerobí, nezarobí. Prvá vec, na ktorú sa treba sústrediť, je budovanie vlastnej značky a vytvorenie silnej základne klientov. Kým o podnikateľovi začne kolovať medzi ľuďmi a firmami množstvo dobrých referencií, nejaký čas to potrvá. A niečo si pre to bude treba odpracovať.

Prečítajte si tiež

Pre nových klientov sa freelancer stáva dodávateľom služby. To v praxi znamená, že nie je ich zamestnanec, nevzťahujú sa na neho žiadne zamestnanecké výhody a Zákonník práce už vôbec nie. Pokiaľ nemá (dobre) uzatvorenú zmluvu o spolupráci medzi ním a klientom, môže sa stať, že o projekt príde z večera do rána. Vzájomná zmluva o spolupráci je veľkou výhodou pre obe strany, ak sú v nej presne stanovené a vymedzené kompetencie, zodpovednosti, termíny a finančné ohodnotenie.

Freelancer si tiež v niektorých špecifikých situáciach musí dávať pozor aj na zákonom určené hranice, ktoré definujú povahu činnosti, ktorú je nutné vykonávať vo vzťahu zamestnanec - zamestnávateľ. Hovoríme najmä o vymedzení závislej činnosti a jej špecifík, na ktoré si odporúčame dať pozor.

Zdroj: Vlastné spracovanie
FREELANCING
+
časová a priestorová sloboda vykonávanie viacerých funkcií súčasne
možnosť vyberať si klientov a projekty bez zamestnaneckých výhod a ochrany Zákonníka práce
budovanie vlastnej značky veľa klientov a pracovné preťaženie
okamžite viditeľné výsledky práce vymáhanie nezaplatených faktúr
sebarealizácia a tvorivosť možné nižšie finančné ohodnotenie práce

Začarovaný kruh freelancingu

Mnohí freelanceri, ktorí práve začínajú, majú prirodzenú tendenciu ísť pod cenu za svoje služby a získať si takto veľa klientov. Na jednej strane sa to deje preto, lebo ešte nemajú predstavu o „svojej” cene a taktiež preto, aby obstáli voči konkurencii a získali zákazky. Na druhej strane preto, aby im práca a zaplatený čas pokryli mesačné náklady na život a „firmu“. V istom bode sa však stane to, že človek zrazu pracuje pre veľké množstvo klientov, musí naháňať alebo vymáhať zaplatenie faktúr za svoje služby, pracuje viac ako 10 hodín denne, cez víkendy a sviatky. Sen o slobode času sa rozplynie tak rýchlo, ako zapálil iskričku nádeje v lepší pracovný svet. Avšak, nemusí to tak byť.

Každý skúsený freelancer je v princípe podnikateľ. Okrem toho, že je expertom vo svojej oblasti, dokáže si ustrážiť svoj pracovný čas, stojí si za kvalitou svojej práce, za ktorú vyžaduje adekvátnu finančnú odmenu a vyberá si klientov, s ktorými si naozaj rozumie – biznisovo a ľudsky. Je to človek, ktorý má svoju myseľ nastavenú tak, že je ochotný riskovať. Zároveň však musí myslieť na zadné dvierka pre prípad odchodu klienta alebo inej nečakanej udalosti, ako napríklad aktuálna pandémia koronavírusu.

Ako sa správne rozhodnúť?

Práca v nadnárodnej firme nie je pre každého. No to nie je ani freelancing. Ktorá možnosť je lepšou voľbou, ovplyvňujú tieto tri faktory:

  1. osobnosť a skúsenosti človeka,
  2. etapa jeho života a
  3. finančné zabezpečenie.

Skôr než sa človek rozhodne , ktorým smerom vykročí, je potrebné opýtať sa sám seba: „Čo práve teraz vo svojom živote potrebujem?” Skúšať nové veci a prekročiť samého seba alebo potrebuje finančné zabezpečenie, lebo si zakladá rodinu? Treba však mať na mysli, že vždy sa môže vrátiť do pracovnej sféry, z ktorej odišiel. Pracovní pendleri nie sú nič výnimočné a sú minimálne bohatší o životnú skúsenosť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Lucia Hirko
Lucia Hirko

Som markeťáčka, ktorá si za viac ako 10 rokov prešla od budovania značky zamestnávateľa, cez rebranding a každodennú marketingovú exekutívu, až po nastavovanie procesov a stratégie v marketingovom tíme. Prešla som si svetom korporátu, stredne veľkej firmy a pracovala som aj ako freelancerka pre viacero firiem. Momentálne pracujem v INSPIO, kde sme spolu v priebehu roka spustili 13 e-shopov v 26 krajinách.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky