Vytvorenie e-shopu: ako si vybrať vhodný systém?

Výber systémového riešenia je jedným z prvých krokov pri zakladaní e-shopu. Ako si vybrať medzi možnosťami na trhu a čo si na tvorbu internetového obchodu pripraviť?

Trend predávať a nakupovať produkty a služby cez internet naberá z roka na rok na popularite. Najvýraznejšie sa však online obchodovanie zintenzívnilo počas pandémie koronavírusu a zmenilo sa aj nákupné správanie spotrebiteľov. Preto mnohí podnikatelia uvažujú nad vytvorením vlastného e-shopu. Jedným z prvých krokov, ktoré treba pri zriaďovaní e-shopu urobiť, je výber vhodného systému. V článku preto približujeme:

  • aké systémy pre e-shopy sú na trhu dostupné,
  • pre koho sú konkrétne typy vhodné,
  • čo zohráva pri výbere systému najväčšiu rolu,
  • čo čaká podnikateľa, keď sa rozhodne pre konkrétny systém pre svoj e-shop,
  • s akými časovými a finančnými nákladmi treba pri tvorbe e-shopu počítať.

Systémov na vytvorenie e-shopov je mnoho, podľa čoho si vybrať?

Keď sa podnikateľ rozhodne vytvoriť vlastný e-shop, medzi prvé kroky by si mal zaradiť výber systémového riešenia. Exitujú viaceré druhy, pričom sa ich vlastnosti niekedy zdanlivo prelínajú. Hovoriť môžeme o e-shope na prenájom alebo na kľúč, internetovom obchode na mieru či open-source riešení. Každé z nich má pritom svoje výhody a nevýhody, vhodnosť závisí aj od veľkosti podniku, ponuky, počtu tovarov, aké platobné brány a spôsoby dopravy chce prevádzkovateľ využívať a pod. Poďme si ich teda rozobrať jeden po druhom.

Tvorba e-shopov na mieru – na čo treba myslieť?

„Výber e-shopového riešenia je veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvňuje budúci úspech internetového obchodu. Definuje, akými vlastnosťami, funkciami a dizajnom osloví svojich návštevníkov,“ uvádza Marek Barta, konateľ spoločnosti Bart.sk, ktorá sa zaoberá tvorbou e-shopov na mieru. Riešenie, ktoré Bart.sk ponúka, je vytvorené presne podľa požiadaviek klienta, teda obchodníka, ktorý bude e-shop prevádzkovať.

Pre koho je e-shop na mieru vhodný?

„Riešenie na mieru je vhodné pre tých, ktorí už majú skúsenosti s predajom cez internet. Vedia, ako byť s e-shopom úspešní, majú skúsenosti s online marketingom, poznajú svoju konkurenciu a potenciál trhu,“ vysvetľuje Marek Barta. Podľa neho majú takí podnikatelia väčšinou špecifické nároky na funkcionalitu, pohybujú sa vo veľkej konkurencii a je pre nich dôležitý každý detail. Zároveň ide o podnikateľov, ktorí priebežne vytvárajú interný ecommerce tím, ktorého zloženie rastie s úspešnosťou e-shopu.

Prečítajte si tiež

„E-shopové riešenie na mieru je vhodné aj pre zabehnutú “offline” firmu, ktorá chce rozšíriť svoje pôsobenie v internetovom prostredí. Pozná svoju pridanú hodnotu pre zákazníkov, konkurenčné výhody a má vopred jasnú stratégiu online predaja,“ dodáva Barta. Taktiež mnohé špecifické požiadavky na funkcionalitu, ktoré iným riešením nemusia byť zvládnuté, prichádzajú zo strany B2B podnikov.

Postup pri vytváraní e-shopu na mieru

Marek Barta hovorí, že podnikateľ má mať v prvom rade predstavu, čo vlastne od internetového obchodu očakáva a ako si ho predstavuje. „Je potrebné spísať si očakávania a pripraviť zadanie. Podrobná vstupná analýza je veľmi dôležitá a dokáže ušetriť veľa času a financií. Je potrebné sa podrobne zamyslieť nad tým, ako budú vystavovať faktúry, odosielať tovar, tvoriť ceny, zľavy a pracovať so skladom. Veľmi dôležité je tiež premyslieť doplnkové funkcie, ktoré na e-shope podnikateľ potrebuje,“ približuje konateľ spoločnosti Bart.sk. Zároveň odporúča v prípade potreby obrátiť sa na externého konzultanta, ktorý pomôže zadanie zadefinovať.

Proces vytvárania e-shopu na mieru začína práve predstavením svojho zadania a očakávaní dodávateľovi riešenia. Spoločnou konzultáciou sa dohodnú na najoptimálnejšom riešení. „Snažíme sa pochopiť obchodný model, spôsob fungovania firmy a následne ho preniesť do online prostredia. Väčšina dnešných e-shopov na mieru už má presah do obchodných procesov, automatizovania činností a celkovej stratégie firmy,“ približuje Marek Barta.

Dodávateľ sa po odsúhlasení zadania dohodne s klientom aj na rozpočte pre realizáciu. Pre lepšiu predstavu, ako celý proces funguje, uvádza Marek Barta postup pri vybavovaní objednávky v ich firme: „Po stanovení rozpočtu začíname pracovať na prvej verzii pre spustenie e-shopu. Dizajnéri navrhnú funkčný prototyp. Po odsúhlasení spracujú grafický návrh aplikácie a zabezpečia prvé testovanie spokojnosti používateľov s pripravovanou aplikáciou a jej celkovým dizajnom. Programátori pracujú na prepojení s ekonomickým systémom, implementácii grafiky a programujú špecifické funkcionality. Dokončené časti postupne zverejňujeme na testovacej adrese, ktorá je prístupná zákazníkovi, ale aj širšej testovacej vzorke používateľov.“

Časové a finančné náklady pri e-shope na mieru

Suma za riešenie na mieru je rôzna, no náklady závisia od rozsahu zadania, kvality analýzy či požiadaviek a funkcií. Počítať však treba s nákladmi v tisícoch až desaťtisícoch eur, pričom aj po spustení e-shopu sú isté mesačné výdavky na rozvoj a údržbu obchodu. Doba spustenia je opäť rôzna a záleží na požadovaných funkciách aj pripravenosti podkladov. Marek Barta uvádza, že v ich prípade ide zvyčajne o 6 mesiacov a počiatočné náklady na vytvorenie riešenia na mieru sú približne 15 000 eur.

Ako postupovať, ak prechádzate z iného riešenia na e-shop na mieru?

Postup je veľmi podobný. Marek Barta však upozorňuje, že v analýze pribúda veľmi dôležitá časť, ktorá popisuje spôsob migrácie dát a postup spustenia e-shopu.

E-shop na prenájom, na kľúč či krabicové riešenie

Pri hľadaní systémového riešenia sa môžete stretnúť s pojmom „krabicové“ alebo „na kľúč“. V zásade ide o to isté - preddizajnovanú šablónu e-shopu, pričom na výber býva z viacerých možností. Zároveň balíček ponúka množstvo funkcií potrebných pre internetové obchodovanie – možnosť napojiť sa na platobnú bránu, fakturačný systém aj SEO nástroje. V podstate služba spočíva v tom, že podnikateľ si z „krabice“ vyberie to, čo pre svoj obchod potrebuje, šablónu si doplní o požadované moduly. A prečo ide o e-shop na prenájom? Znamená to, že si v pravidelných intervaloch platíte istú sumu za jeho vytvorenie a prevádzkovanie.

Pre koho je riešenie na prenájom vhodné?

„Systémové riešenie na prenájom je vhodné pre začínajúcich podnikateľov, ale tiež pre väčšie e-shopy, ktoré sa rozhodli expandovať a osloviť zákazníkov na zahraničných trhoch. Je vhodný pre podnikateľov, ktorí nemajú s tvorbou e-shopu skúsenosti, nie sú programátori ani grafici a potrebujú vytvoriť zarábajúci e-shop či webstránku za prijateľnú cenu,“ uvádza Jana Kvasnicová, content manažérka spoločnosti BiznisWeb, ktorá takéto riešenia na tvorbu internetového obchodu ponúka.

Či sa vybrať cestou riešenia na prenájom, rozhoduje nielen rozpočet, ale aj celkové plány podnikateľa. „Treba rátať s tým, že ak sa bude biznisu dariť a budú potrebné nové funkcie, moduly či redizajn, budú sa spájať s ďalšími nákladmi a procesmi,“ vysvetľuje Jana Kvasnicová. Podnikateľom odporúča spísať si všetky požiadavky (napr. moduly ako online platobné brány, priame napojenia na dopravcov, export a import dát, XML export do porovnávačov či napojenie na účtovné systémy) a otestovať si, čo najviac e-shopových riešení. „Tak najlepšie zistia, či im daný systém bude vyhovovať. V rámci testovania odporúčame zamerať sa aj na úroveň a rýchlosť reakcií zákazníckej podpory.“

Prečítajte si tiež

Podľa Petra Bujalka, CEO firmy Webhelp, ktorá sa zaoberá vytváraním e-shopov na kľúč, je takéto riešenie vhodné najmä pre podnikateľov, ktorí nemajú čas a energiu študovať rozsiahle manuály, ako vytvoriť vlastný e-shop. Záujemca len musí dodať materiály so sortimentom, ktorý bude predávať na e-shope. Firma ako je Webhelp, následne pomôže s technickými záležitosťami. Bujalko považuje za najdôležitejšie mať predstavu, čo chce podnikateľ predávať a aké spôsoby dopravy či platby ponúkne.

Postup pri vytváraní e-shopu na prenájom

Peter Bujalko pre lepšiu predstavu priblížil, ako u nich prebieha proces tvorby e-shopu. Po schválení optimálneho riešenia pre zákazníka nasledujú procesy, ako návrh dizajnu a jeho implementácia. „Následne nahadzujeme produkty do e-shopu a súbežne riešime spôsoby platby, dopravy a špeciálne funkcie,“ vysvetľuje Peter Bujalko. Potom klienta školia, aby systém ovládal a vedel, kde a čo nájde. „Prejdeme si spoločne rôzne možnosti a scenáre objednávok. Môže si poriadne vyskúšať administratívu. Potom objednávky vymažeme a nastavíme potrebné číslovanie faktúr. Ak klient nemá žiadne otázky, môže sa e-shop spustiť do ostrej prevádzky.“

V BiznisWebe zasa klientom ponúkajú možnosť testovania. Ide o 15-dennú dobu, no vo výnimočných prípadoch si testujúci predlžujú skúšobné obdobie na 30 dní. Vtedy si podnikatelia e-shop naplnia a pripravia, pričom poskytujúca spoločnosť môže zatiaľ vytvoriť vlastný web-dizajn či napojiť obchod na sklad dodávateľa. „Ideálne je, ak sa paralelne s tvorbou obsahu realizuje aj SEO pre e-shop. Reklamné kampane už vie obchodník spustiť kedykoľvek, taktiež zaregistrovať stránky na sociálnych sieťach a registrácia a sfunkčnenie domény je záležitosť pár minút. Vo všeobecnosti sa dá e-shop vyskladať do pár dní. Cez Excel či XML feed dokážu raz-dva importovať produkty napríklad aj z konkurenčného riešenia,“ približuje Jana Kvasnicová.

Článok pokračuje pod reklamou

Náklady na krabicové riešenie

Pokiaľ ide o finančné náklady, cena závisí od zložitosti e-shopu, počtu produktov, ale aj napr. požiadavky garancie dostupnosti a ochrany proti DDoS útokom. Sumy sa môžu pohybovať v desiatkach eur mesačne. V prípade BiznisWebu ide napríklad o 9 € bez DPH pre jednoduchý e-shop do 10 produktov a polročné predplatné. Ak už má podnikateľ požiadavku spomínanej ochrany, cena za prémiový balík je na 63 € bez DPH pri dvojročnom predplatnom.

V prípade Wshopu od firmy Webhelp zasa ide o sumu 2000 €, no suma tiež závisí od toho, či zákazníkovi budú stačiť základné funkcie alebo bude potrebné niečo na mieru doprogramovať. Rekord v spustení majú 3 dni od schválenia cenovej ponuky. „Ak má podnikateľ pripravené podklady a predstavu, vieme spustiť nový e-shop naozaj veľmi rýchlo a klient nemá žiadnu starosť ohľadom technických záležitostí,“ dodáva Peter Bujalko.

Čo robiť v prípade, že sa podnikateľ rozhodne zmeniť systémové riešenie

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne zmeniť poskytovateľa e-shopového riešenia a prejsť na krabicový systém, mal by opäť vedieť, či nové riešenie má všetko, čo potrebuje. „Zálohovanie objednávok, export používateľov, export obrázkov, dokumentov a obsahu či presmerovanie domény, je záležitosť pár hodín až dní, v závislosti od rozsahu. Pri zmene poskytovateľa e-shopu je však najdôležitejšie zachovať rovnaké URL adresy. Ak dôjde k zmene URL, je potrebné nastaviť presmerovania, aby ste si nepokazili doteraz vybudované SEO. Preto sa vopred informujte o všetkých krokoch, ktoré vás pri zmene poskytovateľa e-shopového riešenia čakajú,“ upozorňuje Jana Kvasnicová.

Podobne situáciu vidí aj Peter Bujalko z Webhelpu: „Ak je e-shop indexovaný na Google, je dobré spraviť aj presmerovania starých URL adries na nové, aby sa náhodou človek po prekliknutí z vyhľadávania nedostal na 404 stránku.“ Peter Bujalko tiež upozorňuje, že zložitosť procesu prechádzania z iného typu e-shopu záleží od aktuálneho riešenia, ktoré podnikateľ používa -  či má možnosť exportovať aktuálny obsah a je možné pripraviť import do nového systému. „Mali sme prípad, že pôvodný e-shop nemal možnosť exportovať obsah a produkty sme migrovali ručne,“ spomína Peter Bujalko.

Ako funguje open-source riešenie

„Každý budúci majiteľ e-shopu by mal vedieť, že tvorba kvalitného a ziskového e-shopu nie je ani lacná, ani rýchla záležitosť,“ uvádza Michal Vojtyla, IT konzultant, ktorý firmám pomáha so správou webových stránok. Tvrdí, že okrem samotnej tvorby predajnej stránky, je potrebné mať premyslený marketingový a predajný plán. Za rovnako dôležité považuje obklopiť sa spoľahlivými dodávateľmi a zamestnancami. Treba tiež myslieť na to, že e-shopy musia spĺňať viacero legislatívnych požiadaviek.

Prečítajte si tiež

Jednou z možností, ktorú si podnikateľ môže pri tvorbe e-shopu vybrať je tzv. open-source riešenie (bezplatný softvér), ktoré sa v súčasnosti teší vysokej popularite. Ide napr. o WordPress a jeho e-shopový plugin WooCommerce, PreshaShop alebo Magento. Tieto ponúkajú kvalitné riešenie a zadarmo. „Cena však nie je jedinou silnou stránkou open-source riešení. Patrí tam aj veľká možnosť úprav na mieru. Mnohé rozšírenia (pluginy) sú navyše dostupné zdarma alebo iba za malý poplatok.“

Pre koho je open-source riešenie e-shopu vhodné?

Open-source riešenia sú podľa Michala Vojtylu vhodné pre projekty všetkých veľkostí. Niektoré riešenia sú vhodné pre menšie, iné pre väčšie e-shopy. Open-source systémy ponúkajú viacero výhod - nízka cena, široká možnosť úprav, škálovateľnosť, prepojenie na externé systémy, neustály vývoj, široká podpora od komunity a tvorcov pluginov. Nespornou výhodou je tiež to, že pri tých najrozšírenejších open-source riešeniach v prípade potreby ľahko nájdete náhradu za svojho dodávateľa.

Odborník zároveň upozorňuje, že s veľkou popularitou prichádzajú aj určité nevýhody. Tou najväčšou je bezpečnosť. Open-source systémy sú často terčom mnohých útočníkov. E-shopu sa totiž treba pravidelne venovať, chrániť ho pred útokmi a aktualizovať jeho verziu.

V prípade tohto riešenia však neexistuje oficiálna agentúra, ktorá by podnikateľovi v prípade potreby poskytla pomoc, napr. pri technickom probléme alebo potrebe doplnenia funkcie. Michal Vojtyla ale vysvetľuje, že e-shopové open-source riešenia sú aktívne vyvíjané. „Pravidelne sa vydávajú aktualizácie. Každý užívateľ môže navrhnúť novú funkcionalitu a ak sa jeho nápad zapáči viacerým ľuďom, je veľká pravdepodobnosť, že niekto niečo také naprogramuje a sprístupní pre všetkých užívateľov.“

Prečítajte si tiež

Nové funkcie teda možno pokryté budú, no čo ak zlyhá technika? „V prípade technických problémov je dostupné veľké množstvo ochotných užívateľov, ktorí radi poradia s problémom. Majiteľ e-shopu si často môže zaplatiť aj za podporu dodatočných pluginov. Implementáciu open-source riešení ponúka veľké množstvo firiem. Jednoduchým vyhľadaním vo internetovom vyhľadávači možno nájsť kvalitného odborníka alebo firmu na riešenie technických problémov,“ približuje Michal Vojtyla.

Postup pri tvorení e-shopu cez open-source systém

Open-source riešenia v zásade nebývajú príliš komplikované. Napríklad WordPress dokáže v priebehu pár minút nainštalovať aj priemerne zdatný užívateľ. Mnohé hostingové spoločnosti majú celý proces automatizovaný. Následne je možné pomocou jednoduchých návodov vytvoriť základný e-shop.

Časové a finančné náklady na open-source riešenie

Hoci samotný open-source je zdarma, je potrebné "uložiť" systém na hosting. Za ten musí podnikateľ zaplatiť niekoľko desiatok € za rok. Ak chcete mať krajší dizajn e-shopu, stačí si zakúpiť šablónu približne za 100 eur. „Za niektoré pokročilé funkcie ako platba kartou či doručenie kuriérom je potrebné platiť. Cena sa líši podľa poskytovateľa služieb,“ vysvetľuje odborník.

Mnohé spoločnosti, napr. platobné brány či kuriérske spoločnosti, ponúkajú priame prepojenie s open-source riešeniami.

Pri výbere systému zohráva rolu cena, no najmä očakávania

Podnikatelia, ktorí chcú na internete rozbehnúť e-shop, majú na výber s viacerých možností. Avšak pri rozhodovaní, či pôjdu do open-source riešenia, e-shopu na prenájom alebo e-shopu na mieru, zohráva rolu nielen cena, ale aj požiadavky na funkcie, vzhľad či budúci vývoj obchodu.

Open-source riešenie je síce lacnejšie a vytvorenie týmto spôsobom zvládne podnikateľ aj sám, no pri potrebe ďalších funkcií či technickej poruche môže nastať problém, pretože sa užívateľ nemôže obrátiť na oficiálneho vývojára e-shopu. S krabicovým riešením alebo e-shopom na prenájom sa zasa spájajú menšie náklady v porovnaní s obchodom vytvoreným na mieru. Ide však o preddefinovanú šablónu a výber z možností, ktoré má dodávateľ v ponuke. Ak chce obchodník niečo špecifické, je potrebné si za doplnenie ďalších modulov priplatiť. Pri e-shope na mieru je zasa podnikateľovi ponúkaná úplná kompatibilita s jeho požiadavkami, no treba počítať s vyššími nákladmi a dlhším časovým obdobím vytvorenia.  Vyladený však môže byť do najmenšieho detailu. Je to podobné ako pri autách, môžete ísť súťažiť na sériovo vyrábanom modeli alebo si zaobstarať formulu na mieru. Okrem nákladov však treba obrazne povedané zohľadniť aj schopnosti vodiča, a to či dokáže využiť potenciál, ktorý má k dispozícii.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky