Zamestnávanie dohodárov (brigádnikov)

Aké má podnikateľ možnosti pri zamestnaní dohodára (brigádnika)? Oplatí sa viac zamestnávať na brigádu študenta, dôchodcu či inú osobu? Prinášame prehľadné porovnanie.

Aké typy dohôd možno uzatvoriť

Zamestnávateľ môže s fyzickými osobami výnimočne uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Má pritom na výber tri typy dohôd, ktoré môže s fyzickou osobou dohodnúť:

Každú z vyššie uvedených dohôd je možné uzatvoriť za určitých podmienok, ktoré tieto dohody ohraničujú.

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na splnenie konkrétnej pracovnej úlohy. Rozsah práce, na ktorý možno dohodu o vykonaní práce uzatvoriť, nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku.

Základným znakom dohody o pracovnej činnosti je rozsah práce, ktorý môže dohodár vykonávať. V súlade s § 228a, ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len “Zákonník práce”) môže dohodár na základe dohody o pracovnej činnosti vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov môže dohodár odpracovať maximálne 20 hodín týždenne. Jej podmienka spočíva v tom, že sa môže uzavrieť len so žiakom strednej školy, resp. so študentom denného štúdia na vysokej škole, ak ešte nedovŕšil vek 26 rokov.

S kým možno jednotlivé dohody uzatvoriť

Zamestnanie študenta na dohodu

So študentom je možné uzatvoriť každý z vyššie uvedených typov dohôd. Najvýhodnejšie z hľadiska odvodového zaťaženia je uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov. Na dohodu o brigádnickej práci študentov sa vzťahuje odvodové oslobodenie, ak je príjem študenta do 200 eur za mesiac. Musí mať však u Vás podpísané Oznámenie a čestné vyhlásenie o uplatňovaní odvodovej výnimky. Toto vyhlásenie môže mať podpísané iba pri jednej dohode o brigádnickej práci študentov.

Viac o odvodových a daňových povinnostiach pri zamestnaní študentov sa dozviete v článku Odvody a dane z príjmov študentov v roku 2015.

Prečítajte si tiež

Nevýhodou študenta vo väčšine prípadov je žiadna resp. minimálna prax. Ďalšou prekážkou môže predstavovať skúškové obdobie, počas ktorého bude mať študent menej času na prácu.

Zamestnanie dôchodcu na dohodu

V prípade, že potrebujete niekoho, kto by bol v práci celý deň, jednou z možností je zamestnanie dôchodcu. Výhodou zamestnania dôchodcu môže byť dlhoročná prax. S dôchodcom je možné uzavrieť dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. S dôchodcom - dohodárom sa spájajú nižšie odvody, ako je to pri ostatných typoch dohodárov (okrem študentov).

O odvodových a daňových povinnostiach dôchodcov sa dozviete v článku Dohody a odvody z dohôd (brigád) v roku 2015.

Zamestnanie nezamestnaného na dohodu

Zamestnanie nezamestnaného na dohodu je možné na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Nezamestnaní sú limitovaní odmenou, ktorú môžu za mesiac zarobiť, aby mohli byť stále evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Maximálne môžu zarobiť za mesiac 148,57 €. V prípade, že nezamestnaný zarobí viac, bude vyčiarknutý z evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Zamestnávateľ platí rovnaké odvody za nezamestnaného - dohodára ako za klasického zamestnanca.

Článok pokračuje pod reklamou

Zamestnanie mamičky na rodičovskej dovolenke na dohodu

Mamičku je možné zamestnať na dohodu bez straty rodičovského príspevku. Za mamičku platí zamestnávateľ rovnaké odvody ako pri zamestnaní klasického zamestnanca. Ak máte vo Vašej firme mamičku na rodičovskej dovolenke, môžte ju počas rodičovskej dovolenky zamestnať na dohodu. Výhoda spočíva v tom, že mamička, ktorá pred materskou dovolenkou u Vás pracovala, pozná prostredie Vašej firmy. Po skončení rodičovskej dovolenky bude návrat mamičky do pracovného prostredia jednoduchší.

Zamestnanec z Vašej firmy

Najväčšou výhodou zamestnania Vášho zamestnanca aj na dohodu je, že pozná prostredie firmy. S Vaším zamestnancom môžete uzatvoriť dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Podmienkou je, že práca vykonávaná na dohodu sa nesmie zhodovať s pracovnou náplňou zamestnanca, ktorú má určenú na základe pracovnej zmluvy.

Nevýhodou môže byť riziko, že zamestnanec bude v dôsledku časového stresu (okrem zamestnania na základe pracovnej zmluvy ešte odpracuje hodiny aj na základe dohody) menej výkonný.

Ak zamestnáte zamestnanca z Vašej firmy aj na dohodu, je nutné platiť odvody z obidvoch pomerov. Odvody sa platia aj z dohody aj z pracovného pomeru.

Zamestnanec inej firmy

Zamestnanie na dohodu zamestnanca inej firmy môže byť výhodné, ak potrebujete niekoho s praxou. Je s ním možné uzatvoriť dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Z týchto dohôd sa platia rovnaké odvody ako pri zamestnancoch.

Pozn.: Pri zamestnaní klasického dohodára existuje možnosť oslobodiť sa od platenia nemocenského poistenia a od poistenia v nezamestnanosti. Podmienkou je, že s dohodárom musí byť uzatvorená dohoda o vykonaní práce a musí byť pri nej dohodnutý nepravidelný príjem.

Typ dohodára Výhody Nevýhody Obmedzenia
Študent nízke odvody (ak mzda neprekročí 200€/mes. - zamestnávateľ odvedie 1,05 %, ak mzda prekročí 200€/mes. - zamestnávateľ odvedie z rozdielu 22,8 %) počas skúškového obdobia nedostupný, potreba prispôsobovať sa rozvrhu študenta, žiadna alebo minimálna prax nízke odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov, musí mať u Vás podpísané vyhlásenie na uplatnenie odvodovej výnimky
Dôchodca nízke odvody (podľa typu dôchodcu a typu príjmu sú odvody v rozmedzí od 19,8 % do 31,2 %), dlhoročná prax    
Nezamestnaný je časovo dostupný podľa požiadaviek zamestnávateľa odvody ako za zamestnanca (pri pravidelnom príjme 35,2 %, pri nepravidelnom príjme 32,8%) max. mesačný príjem 148,57 € - ak nezamestnaný chce ostať v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Mamička na materskej dovolenke prax, v prípade mamičky predtým pracujúcej u Vás bude nástup do práce po rodičovskej dovolenke jednoduchší odvody ako za zamestnanca (pri pravidelnom príjme 35,2 %, pri nepravidelnom 32,8 %), pravdepodobnosť potreby prispôsobovať sa časovému rozvrhu mamičky  
Zamestnanec z Vašej firmy poznanie prostredia firmy odvody z pracovného pomeru aj z dohody, pravdepodobnosť, že zamestnanec bude pracovne vyťažený - zníženie jeho efektivity pracovná náplň zamestnanca sa musí líšiť od náplne práce v dohode
Zamestnanec z inej firmy prax odvody ako za zamestnanca (pri pravidelnom príjme 35,2 %, pri nepravidelnom 32,8 %), pravdepodobnosť pracovnej vyťaženosti  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky