Práca na dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2017

Pozrite sa, aké sú špecifiká zamestnávania na dohodu oproti pracovnému pomeru a na čo si dávať pozor pred jej uzavretím.

Aké sú typy dohôd a v čom sa odlišujú?

Podľa zákonníka práce možno v súčasnosti uzavrieť 3 typy dohôd, a to:

Každá z nich má pritom určité špecifiká, ktoré sa pokúsime porovnať v nasledujúcej tabuľke:

  Dohoda o pracovnej činnosti Dohoda o vykonaní práce Dohoda o brigádnickej práci študentov
S kým možno uzavrieť dohodu? Osoba vo veku od 15 rokov Osoba vo veku od 15 rokov Žiak strednej školy vo veku od 15 rokov alebo študent vysokej školy s dennou formou štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov
Kedy je možné dohodu použiť? Pokrytie mimoriadnej potreby zamestnávateľa jednorazovou/dočasnou prácou, ktorá je vymedzená druhom priebežne vykonávanej činnosti Pokrytie mimoriadnej potreby zamestnávateľa jednorazovou/dočasnou prácou, ktorá je vymedzená výsledkom činnosti Pokrytie mimoriadnej potreby zamestnávateľa jednorazovou/ dočasnou prácou, ktorá je vymedzená druhom priebežne vykonávanej činnosti
Koľko hodín môže zamestnanec na dohodu odpracovať? 10 hodín týždenne 350 hodín v 1 kalendárnom roku 20 hodín týždenne v priemere, pri dlhšom trvaní dohody teda aj 40 hodín týždenne
Na akú dobu môže byť dohoda uzatvorená? 12 mesiacov 12 mesiacov 12 mesiacov
Má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi na dohodu aspoň minimálnu mzdu? Áno, minimálne 2,50 EUR na hodinu Áno, minimálne 2,50 EUR na hodinu Áno, minimálne 2,50 EUR na hodinu
Aká je výška zdravotných odvodov zamestnávateľa pri danom type dohody? 10 % 10 % 0 %
Aká je výška sociálnych odvodov zamestnávateľa pri danom type dohody? 25,2 % 22,80 % pri nepravidelnom vyplácaní odmeny a 25,20 % pri pravidelnom vyplácaní odmeny 22,80 % pri priemernom mesačnom príjme nad 200 EUR alebo 0 % pri priemernom mesačnom príjme do 200 EUR a uplatnení odvodovej výnimky.  

Na čo si dávať pozor pred uzatvorením dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2017?

1. Dohoda nesmie nahradiť prácu na základe pracovnej zmluvy

Pre všetky typy dohôd je spoločné to, že ich možno použiť iba vo výnimočných prípadoch, napríklad pri sezónnych prácach, kedy zamestnávateľ nedokáže pokryť svoje prevádzkové potreby za pomoci radových zamestnancov v pracovnom pomere.

Ak by sa zamestnávateľ rozhodol zamestnávať len dohodárov alebo by ich dlhodobo využíval na práce, ktoré môžu plnohodnotne vykonávať zamestnanci v pracovnom pomere, od inšpektorátu práce by mu hrozila pokuta až do výšky 200.000 EUR za obchádzanie zákona.

2. Dohodári nesmú byť zamestnávaní za účelom vytvárania autorsky chránených diel

Vyššie spomínané dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona - napríklad grafické práce, písanie a úprava textov či zdrojových kódov, hudobné, herecké či iné výkony. Ak by bol hlavným účelom dohody výkon takýchto prác, dohoda by bola neplatná.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady:

1. Grafická agentúra zamestná dohodára, ktorého práca spočíva v administratívnej výpomoci, za úlohu však môže príležitostne dostať aj spracovanie jednoduchého banneru či reklamného sloganu. Takáto dohoda bude platná, pretože jej účelom nie je vytváranie autorsky chránených diel a zamestnávateľ tak bude môcť banner/slogan vytvorený zamestnancom použiť pre vlastné účely ako zamestnanecké autorské dielo.

Prečítajte si tiež

2. Grafická agentúra zamestná dohodára, ktorého práca spočíva v výlučne v grafickej tvorbe. V danom preto pôjde o simulovanie pracovného vzťahu, pretože účelom takéhoto vzťahu nebude výkon závislej práce, ale pravidelné vytváranie autorských diel. Výsledkom bude preto neplatnosť dohody a súčasne aj určité obmedzenia spojené s použitím grafických prác vytvorených dohodárom.

Pripomíname, že vyššie uvedené závery sa uplatnia taktiež pri iných pozíciách spojených s tvorivou činnosťou, napr. pri avizovanom programovaní, kódovaní či pri práci s textami.

3. Pri zamestnancovi na dohodu o brigádnickej práci študentov si vopred overte, či si študent neuplatnil odvodovú výnimku aj u iného zamestnávateľa

Ak zamestnávateľ zamestná na dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorý podpíše čestné prehlásenie, že si uplatňuje odvodovú výnimku, ktorú si však predtým uplatnil u ďalšieho zamestnávateľa, novému zamestnávateľovi hrozí, že v budúcnosti bude musieť doplatiť odvody, ktoré mal po správnosti odvádzať, a to vrátane vysokého penále a pokuty. Odvodovú výnimku si totiž študent môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa.

4. Odmena za prácu na dohodu o brigádnickej práci študentov alebo na dohodu o pracovnej činnosti musí byť vyplácaná mesačne

Zatiaľ čo pri dohode o vykonaní práce je možné dohodnúť, že odmena bude zamestnancovi vyplácaná nepravidelne (napr. jednorazovo alebo raz za štvrťrok), zamestnanci, ktorí pracujú na základe zvyšných dvoch typov dohôd, môžu mať len pravidelný príjem. S tým súvisia aj vyššie odvody do Sociálnej poisťovne.

5. Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred začatím výkonu práce

Zatiaľ čo pri dohode o pracovnej činnosti a dohode o brigádnickej práci študentov platí, že dohoda môže byť uzavretá aj v deň nástupu do práce, dohodu o vykonaní práce možno uzavrieť najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Uzavretie dohody o vykonaní práce v deň nástupu by mohlo byť posúdené ako porušenie zákonníka práce, ktoré môže byť sankcionované pokutou až do výšky 100.000 EUR.

6. Do limitu 350 hodín pri dohode o vykonaní práce sa započítava tiež práca na základe predošlej dohody

Zamestnávatelia by si mali dávať pozor na to, že do limitu 350 hodín ročne sa započítava tiež práca na základe predošlých dohôd o vykonaní práce, ktorá bola vykonaná pre toho istého zamestnávateľa v tom istom kalendárnom roku. Ak by zamestnanec pokračoval v závislej práci aj po prekročení 350 hodinového limitu a nedošlo by k uzatvoreniu dohody o pracovnej činnosti, automaticky by tým vznikol pracovný pomer so všetkými nárokmi, aké prináležia bežnému zamestnancovi.

7. Dohodu o vykonaní práce nie je možné vypovedať

Zatiaľ čo dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov možno ukončiť písomnou výpoveďou s 15-dňovou výpovednou lehotou, pri dohode o vykonaní práce sa uplatní odlišný postup. Tým, že dohoda o vykonaní práce sa uzatvára za účelom vytvorenia dohodnutého výsledku (tj. nie za účelom priebežného výkonu práce), nie je možné ju vypovedať. Bližšie informácie o možnostiach ukončenia práce na dohodu nájdete v článku: Ako ukončiť prácu na dohodu.

Novinka na záver: Nezamestnaní a práca na dohodu od 1.5.2017

Uchádzači o zamestnanie evidovaní na úrade práce môžu pracovať iba na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce s tým, že v jednom kalendárnom roku nemôže dohoda trvať viac ako 40 dní a nemôžu si pri tom zarobiť viac než 148,57 EUR. Upozorňujeme, že ide o počet kalendárnych dní trvania dohôd, nie o počet skutočne odpracovaných dní. Prácu na dohodu je navyše potrebné oznámiť úradu práce a predložiť mu kópiu dohody najneskôr jeden deň pred nástupom do práce, prípadne v deň zaevidovania sa na úrade práce.

Akutálne informácie o dohodách o pracovnej činnosti a dohodách o vykonaní práce pre rok 2018 nájdete v článku Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce v roku 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky