Ako registrovať ochrannú známku v roku 2021 s príspevkom od EÚ až do výšky 1 500 EUR?

Na zaregistrovanie národnej alebo európskej ochrannej známky môžu firmy získať príspevok od EÚ. Kto sa oň môže uchádzať a aké sú podmienky?

Registrácia ochrannej známky s programom Powered for Business SME Fund

Ideas Powered for Business SME Fund je európsky grantový program s objemom 20 000 000 EUR, ktorý bol vytvorený za účelom pomoci európskym malým a stredným podnikom (MSP) pri prístupe k právam duševného vlastníctva.

Malým a stredným podnikom, teda aj podnikateľom zo Slovenska, tento program umožňuje požiadať o príspevok na náhradu 50 % nákladov spojených s registráciou národnej alebo európskej ochrannej známky či dizajnu, a to až do výšky 1 500 EUR.  Registrácia celosvetových ochranných známok nie je týmto fondom kompenzovaná.

V nasledujúcej časti priblížime hlavné informácie o tom, o príspevok na registráciu ochrannej známky.

Kedy je možné požiadať o príspevok na registráciu ochrannej známky z programu Powered for Business SME Fund?

Žiadosti o príspevok možno podávať vždy až po podaní prihlášky ochrannej známky a zaplatení 100 % nákladov s tým spojených v nižšie uvedených termínoch:

1. časový úsek 2. časový úsek 3. časový úsek 4. časový úsek 5. časový úsek
11. 1. 2021
– 31. 1. 2021


Alokácia:
4 000 000 EUR
1. 3. 2021
– 31. 3. 2021


Alokácia:
4 000 000 EUR
1.5.2021
– 31. 5. 2021


Alokácia:
4 000 000 EUR
1. 7. 2021
– 31. 7. 2021


Alokácia:
4 000 000 EUR
1. 9. 2021
– 30. 9. 2021


Alokácia:
4 000 000 EUR

V tejto súvislosti je však potrebné pripomenúť, že príspevky z fondu budú poskytované len do vyčerpania príslušnej alokácie. V prípade, že príslušná alokácia bude v danom období vyčerpaná, žiadosť o príspevok možno podať až v ďalšom časovom úseku, a to až do úplného vyčerpania fondu.

Aké sú oprávnené náklady, na ktoré možno využiť príspevok na registráciu ochrannej známky?

Oprávnenými nákladmi, ktoré možno s príspevkom EÚ kompenzovať, sú hodnota základného správneho poplatku za registráciu jedinej ochrannej známky (nepripúšťa sa teda viac žiadostí za viac ochranných známok), t. j. poplatku za 3 triedy tovarov a služieb pri národnej ochrannej známke alebo poplatku za 1 triedu tovarov a služieb pri európskej ochrannej známke. Nemožno však kompenzovať náklady vynaložené za právne služby, ani náklady na registráciu dodatočných tried tovarov a služieb spojených s ochrannou známkou.

Článok pokračuje pod reklamou

Vzhľadom na výšku správnych poplatkov spojených s registráciou národnej ochrannej známky a európskej, ako aj na administratívnu náročnosť spojenú so žiadosťou o príspevok, je preto vhodné využiť daný príspevok na registráciu európskej ochrannej známky, ktorá je oproti slovenskej ochrannej známke omnoho drahšia.

Pre úplnosť uvádzame výšku správnych poplatkov a možnej úspory spojenej s registráciou národnej alebo európskej ochrannej známky:

Slovenská ochranná známka Európske ochranná známka
Listinná prihláška Elektronická prihláška Listinná prihláška Elektronická prihláška
Základný správny poplatok 166 EUR 96 EUR 1 000 EUR 850 EUR
Výška príspevku (50 % z hodnoty základného správneho poplatku) 83 EUR 48 EUR 500 EUR 425 EUR

Z vyššie uvedeného vyplývajú maximálne sumy úspor pri využití príspevku z fondu Ideas Powered for Business SME Fund. Ak teda podnikateľ využije pri registrácii ochrannej známky služby právneho zástupcu alebo ak žiada o registráciu viac tried tovarov a služieb, náklady s tým spojené nebude možné kompenzovať.

Príklad č. 1: Podnikateľ žiada o registráciu slovenskej ochrannej známky pre 4 rôzne triedy tovarov a služieb, a to prostredníctvom advokáta. Podnikateľ v takomto prípade zaplatí správny poplatok vo výške 106 EUR (96 EUR za elektronickú registráciu základných 3 tried tovarov a služieb a 10 EUR za registráciu 4. doplnkovú triedu nad rámec základného správneho poplatku) a 150 EUR za služby advokáta. Podnikateľ sa môže uchádzať o príspevok vo výške 50 % zo základného správneho poplatku, takže 48 EUR môže obdržať z fondu Ideas Powered for Business SME Fund. Zvyšné náklady vo výške 208 EUR mu však nebudú kompenzované.

Príklad č. 2: Podnikateľ žiada o registráciu európskej ochrannej známky pre 1 triedu tovarov a služieb, a to prostredníctvom advokáta. Podnikateľ v takomto prípade zaplatí správny poplatok vo výške 850 EUR (850 EUR za elektronickú registráciu základnej 1 triedy tovarov a služieb) a 300 EUR za služby advokáta. Podnikateľ sa môže uchádzať o príspevok vo výške 50 % zo základného správneho poplatku, takže 425 EUR môže obdržať z fondu Ideas Powered for Business SME Fund. Zvyšné náklady vo výške 725 EUR mu však nebudú kompenzované.

Ako podať žiadosť o príspevok na registráciu ochrannej známky?

Žiadosť o príspevok sa podáva elektronicky, a to prostredníctvom formulára dostupného na stránkach Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO.

K žiadosti o príspevok je potrebne doložiť či v elektronickom formulári potvrdiť:

  • Informácie o čísle účtu žiadateľa, kam bude príspevok zaslaný,
  • Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti (je MSP, uchádza sa iba o 50 % z hodnoty základného správneho poplatku a pod.),
  • Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii apod.
  • Potvrdenie o registrácii žiadateľa k dani z príjmov (DIČ).

V tejto súvislosti je vhodné upozorniť, že žiadosť o príspevok môže za podnikateľa podať aj zástupca, napr. advokát, ktorý pre neho zaisťuje aj samotnú registráciu ochrannej známky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky