Ako registrovať ochrannú známku v roku 2021 s príspevkom od EÚ až do výšky 1 500 EUR?

Na zaregistrovanie národnej alebo európskej ochrannej známky môžu firmy získať príspevok od EÚ. Kto sa oň môže uchádzať a aké sú podmienky?

Registrácia ochrannej známky s programom Powered for Business SME Fund

Ideas Powered for Business SME Fund je európsky grantový program s objemom 20 000 000 EUR, ktorý bol vytvorený za účelom pomoci európskym malým a stredným podnikom (MSP) pri prístupe k právam duševného vlastníctva.

Malým a stredným podnikom, teda aj podnikateľom zo Slovenska, tento program umožňuje požiadať o príspevok na náhradu 50 % nákladov spojených s registráciou národnej alebo európskej ochrannej známky či dizajnu, a to až do výšky 1 500 EUR.  Registrácia celosvetových ochranných známok nie je týmto fondom kompenzovaná.

V nasledujúcej časti priblížime hlavné informácie o tom, o príspevok na registráciu ochrannej známky.

Kedy je možné požiadať o príspevok na registráciu ochrannej známky z programu Powered for Business SME Fund?

Žiadosti o príspevok možno podávať vždy až po podaní prihlášky ochrannej známky a zaplatení 100 % nákladov s tým spojených v nižšie uvedených termínoch:

1. časový úsek 2. časový úsek 3. časový úsek 4. časový úsek 5. časový úsek
11. 1. 2021
– 31. 1. 2021


Alokácia:
4 000 000 EUR
1. 3. 2021
– 31. 3. 2021


Alokácia:
4 000 000 EUR
1.5.2021
– 31. 5. 2021


Alokácia:
4 000 000 EUR
1. 7. 2021
– 31. 7. 2021


Alokácia:
4 000 000 EUR
1. 9. 2021
– 30. 9. 2021


Alokácia:
4 000 000 EUR

V tejto súvislosti je však potrebné pripomenúť, že príspevky z fondu budú poskytované len do vyčerpania príslušnej alokácie. V prípade, že príslušná alokácia bude v danom období vyčerpaná, žiadosť o príspevok možno podať až v ďalšom časovom úseku, a to až do úplného vyčerpania fondu.

Aké sú oprávnené náklady, na ktoré možno využiť príspevok na registráciu ochrannej známky?

Oprávnenými nákladmi, ktoré možno s príspevkom EÚ kompenzovať, sú hodnota základného správneho poplatku za registráciu jedinej ochrannej známky (nepripúšťa sa teda viac žiadostí za viac ochranných známok), t. j. poplatku za 3 triedy tovarov a služieb pri národnej ochrannej známke alebo poplatku za 1 triedu tovarov a služieb pri európskej ochrannej známke. Nemožno však kompenzovať náklady vynaložené za právne služby, ani náklady na registráciu dodatočných tried tovarov a služieb spojených s ochrannou známkou.

Článok pokračuje pod reklamou

Vzhľadom na výšku správnych poplatkov spojených s registráciou národnej ochrannej známky a európskej, ako aj na administratívnu náročnosť spojenú so žiadosťou o príspevok, je preto vhodné využiť daný príspevok na registráciu európskej ochrannej známky, ktorá je oproti slovenskej ochrannej známke omnoho drahšia.

Pre úplnosť uvádzame výšku správnych poplatkov a možnej úspory spojenej s registráciou národnej alebo európskej ochrannej známky:

Slovenská ochranná známka Európske ochranná známka
Listinná prihláška Elektronická prihláška Listinná prihláška Elektronická prihláška
Základný správny poplatok 166 EUR 96 EUR 1 000 EUR 850 EUR
Výška príspevku (50 % z hodnoty základného správneho poplatku) 83 EUR 48 EUR 500 EUR 425 EUR

Z vyššie uvedeného vyplývajú maximálne sumy úspor pri využití príspevku z fondu Ideas Powered for Business SME Fund. Ak teda podnikateľ využije pri registrácii ochrannej známky služby právneho zástupcu alebo ak žiada o registráciu viac tried tovarov a služieb, náklady s tým spojené nebude možné kompenzovať.

Príklad č. 1: Podnikateľ žiada o registráciu slovenskej ochrannej známky pre 4 rôzne triedy tovarov a služieb, a to prostredníctvom advokáta. Podnikateľ v takomto prípade zaplatí správny poplatok vo výške 106 EUR (96 EUR za elektronickú registráciu základných 3 tried tovarov a služieb a 10 EUR za registráciu 4. doplnkovú triedu nad rámec základného správneho poplatku) a 150 EUR za služby advokáta. Podnikateľ sa môže uchádzať o príspevok vo výške 50 % zo základného správneho poplatku, takže 48 EUR môže obdržať z fondu Ideas Powered for Business SME Fund. Zvyšné náklady vo výške 208 EUR mu však nebudú kompenzované.

Príklad č. 2: Podnikateľ žiada o registráciu európskej ochrannej známky pre 1 triedu tovarov a služieb, a to prostredníctvom advokáta. Podnikateľ v takomto prípade zaplatí správny poplatok vo výške 850 EUR (850 EUR za elektronickú registráciu základnej 1 triedy tovarov a služieb) a 300 EUR za služby advokáta. Podnikateľ sa môže uchádzať o príspevok vo výške 50 % zo základného správneho poplatku, takže 425 EUR môže obdržať z fondu Ideas Powered for Business SME Fund. Zvyšné náklady vo výške 725 EUR mu však nebudú kompenzované.

Ako podať žiadosť o príspevok na registráciu ochrannej známky?

Žiadosť o príspevok sa podáva elektronicky, a to prostredníctvom formulára dostupného na stránkach Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO.

K žiadosti o príspevok je potrebne doložiť či v elektronickom formulári potvrdiť:

  • Informácie o čísle účtu žiadateľa, kam bude príspevok zaslaný,
  • Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti (je MSP, uchádza sa iba o 50 % z hodnoty základného správneho poplatku a pod.),
  • Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii apod.
  • Potvrdenie o registrácii žiadateľa k dani z príjmov (DIČ).

V tejto súvislosti je vhodné upozorniť, že žiadosť o príspevok môže za podnikateľa podať aj zástupca, napr. advokát, ktorý pre neho zaisťuje aj samotnú registráciu ochrannej známky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy

Podnikatelia sa môžu zúčastniť zahraničných veľtrhov či navštíviť spoločnosti v rôznych krajinách, no misie sa organizujú aj na Slovensku. Ako sa registrovať, aké sú podmienky a s akými nákladmi počítať?

HR, IT či marketingový audit pomáha firmám rásť: ako naň získať financie?

Pohľad nezávislých profesionálov dokáže odhaliť mnohé slabé miesta. Ako získať príspevok na realizáciu auditu v rôznych oblastiach a v čom konzultanti poradia?

Dotácie na energie: firmy získajú kompenzácie za prvý kvartál 2023

O kompenzácie vysokých cien elektriny a plynu za január už môžu podnikatelia žiadať, dotáciu dostanú aj za ďalšie mesiace. Aké sú podmienky a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky