Geo-blocking (geografické blokovanie) a jeho zrušenie od 3.12.2018

Európska únia zrušila s účinnosťou od 03.12.2018 tzv. geoblocking (geografické blokovanie). Čo je podstatou geo-blockingu a čo prinesie v praxi jeho zrušenie?

Ak si chce zákazník kúpiť tovar alebo službu online priamo zo zahraničia (zo zahraničného eshopu), tak napriek deklarovanému voľnému pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu v rámci EÚ, natrafí častokrát na problém zvaný geo-blocking.

Čo je podstatou geo-blockingu (geografického blokovania)?

Geografické blokovanie, tzv. geo-blocking, súvisí s online nakupovaním tovarov alebo služieb priamo zo zahraničia. Podstatou geo-blockingu je blokovanie zákazníka pri online nákupe tovaru alebo služieb, v prípade, ak je tento zákazník z inej členskej krajiny EÚ ako predajca. Geo-blocking bráni tomu, aby si zákazník kúpil priamo zo zahraničia napr. lístky do divadla vo Viedni, ubytovanie v hoteli, prenajal auto a pod. Väčšina zákazníkov nakupujúcich tovar alebo služby online cez internet sa stretli so situáciou, keď ich pri kúpe tovaru alebo služby zo zahraničia presmerovalo na inú stránku.

Podstatou geo-blockingu je blokovanie zahraničného zákazníka pri online nákupe z dôvodu jeho štátnej príslušnosti alebo bydliska.

V minulosti Európska únia zrušila na svojom území roaming. Vo februári 2018 prišla s ďalšou novinkou, ktorá uľahčí online nakupovanie tovarov a služieb v zahraničí. Prijala nariadenie, účelom ktorého je zakázať neodôvodnené geografické blokovanie na vnútornom trhu Európskej únie. Zrušením geo-blockingu sa zabezpečí rovnaký prístup pre spotrebiteľov k tovaru a službám. Geo-blocking vo svojej podstate diskriminuje zákazníkov na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska, či sídla.

Čo prinesie zrušenie geo-blockingu (geografického blokovania) v praxi?

Od 3.12.2018 predávajúci nebudú môcť blokovať alebo inak obmedzovať prístup zákazníkov z iných členských štátov Európskej únie k svojej online stránke (e-shope) z dôvodu ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. Taktiež nariadenie zakazuje uplatňovanie odlišných platobných podmienok pre zákazníkov z týchto dôvodov, teda z dôvodu ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska.

Príklad: Slovenský predajca predávajúci elektrotechniku ponúka slovenským zákazníkom ako metódy platby za tovar platbu prevodom na účet, ale aj platbu na dobierku a doručenie zásielky kuriérom s platbou kuriérovi. Súčasne ponúka dovoz tovaru aj do Českej republiky, avšak českým zákazníkom ponúka iba možnosť platby prevodom na účet alebo platbu na dobierku. Po zrušení geo-blockingu bude musieť aj českým zákazníkom umožniť všetky ním ponúkané možnosti platby, teda platbu prevodom na účet, platbu na dobierku a platbu priamo kuriérovi. Ak by českým zákazníkom neumožňoval napr. platbu priamo kuriérovi (napr. z dôvodu vyšších nákladov na kuriéra v porovnaní so slovenskými zákazníkmi), postupoval by v rozpore s nariadením EÚ. Zahraničnému zákazníkovi je potrebné umožniť také spôsoby platby, ako domácemu zákazníkovi, teda v danom prípade aj platbu priamo kuriérovi.

Zrušenie geo-blockingu sa dotýka aj cenovej diskriminácie. Zahraniční zákazníci nesmú byť diskriminovaní pokiaľ ide o cenu určitého tovaru alebo služieb. Tento tovar alebo služba im musia byť ponúknuté za rovnakú cenu ako pre domácich zákazníkov.

Príklad: Slovenský predajca ponúka služby prenájmu automobilu. Túto službu ponúka aj zahraničným turistom. Pre slovenského zákazníka ponúka prenájom automobilu určitej značky za cenu 30 eur/deň, pričom v cene nie sú zahrnuté PHM. V snahe “zarobiť na turistoch” ponúka zahraničným zákazníkom prenájom automobilu tej istej značky za 50 eur/deň, tiež bez zahrnutia PHM do ceny prenájmu. Tento slovenský predajca musí aj zahraničným zákazníkom ponúknuť za svoje služby rovnakú cenu, za akú ich ponúka slovenským zákazníkom.

Na aké všetky oblasti sa vzťahuje geo-blocking (geografické blokovanie)?

Podľa nariadenia Európskej únie, ktoré zakazuje geo-blocking (geografické blokovanie), spotrebitelia nebudú môcť byť diskriminovaní v týchto prípadoch:

  1. pri nákupe tovaru, ktorý sa buď dodáva do členského štátu, do ktorého predávajúci ponúka dodávku, alebo sa vyzdvihuje na mieste dohodnutom so zákazníkom,
  2. pri elektronicky poskytovaných službách, ako sú cloudové služby, služby uskladňovania údajov a webhosting.
  3. pri službách ako hotelové ubytovanie a prenájom áut, ktoré sa zákazníkovi poskytujú v krajine, v ktorej predávajúci vykonáva svoju činnosť.
Článok pokračuje pod reklamou

Na čo sa zrušenie geo-blockingu nevzťahuje?

Zrušenie geoblockingu sa však netýka všetkých oblastí online nakupovania tovarov a služieb. Nariadenie Európskej únie, ktorým bol zrušený geoblocking, sa nedotýka služieb týkajúcich sa obsahu chráneného autorským právom (predaj diel z oblasti literatúry, umenia, audiovizuálne diela a pod.). Rovnako to platí aj pre diela v nehmotnej podobe, ako sú napr. služby hudobného streamingu alebo e-booky. Zrušenie geo-blockingu sa nedotýka ani napr. vysielania športových prenosov. Tieto služby sú z nariadenia EÚ vylúčené.

Rovnako sa zrušenie geo-blockingu nebude týkať finančných alebo audiovizuálnych služieb, dopravy, zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb.

Prečo došlo k zákazu geo-blockingu?

Inštitúcie Európskej únie vykonali v oblasti geoblockingu prieskum, ktorý zistil, že len približne 15 % obyvateľov Európskej únie má možnosť nakupovať tovar a služby v online obchodoch, ktoré majú sídlo v inej krajine Európskej únie. Dôvodom je práve geo-blocking.

Európska komisia zistila, že 63 % posudzovaných internetových stránok využíva práve praktiky geografického blokovania zákazníkov. Len zvyšných 37 % online obchodov ponúka možnosť nákupu tovaru a služieb pre zákazníkov zo zahraničia. Dôsledkom geo-blockingu sú podľa materiálov Európskej komisie menšie príjmy pre predávajúcich, ale zároveň aj menšie možnosti pri výbere tovaru a služieb pre spotrebiteľov (zdroj: http://www.consilium.europa.eu/sk/policies/geo-blocking/).

Čo prinesie zrušenie geo-blockingu spotrebiteľom a podnikateľom?

Pre spotrebiteľov je zrušenie geo-blockingu priaznivým krokom. Budú môcť bez obmedzení kupovať tovar a služby aj online priamo zo zahraničia. Zvýši sa tak dostupnosť tovaru a služieb, väčší výber. Pokiaľ ide o cenu, zahraniční spotrebitelia nesmú byť diskriminovaní vyššou cenou daného tovaru alebo služby v porovnaní s domácimi spotrebiteľmi.

Je však potrebné upozorniť na to, že zrušenie geo-blockingu neznamená, že si zákazníci budú môcť ľubovoľne kupovať tovar zo zahraničia. Geo-blocking sa týka len takého tovaru, ktorý už je dodávaný do toho - ktorého štátu. Zákazník si môže zakúpiť tovar zo zahraničia iba v prípade, ak predajca ponúka dovoz tovaru do krajiny zákazníka. To znamená, že napr. slovenský zákazník si nemôže kupovať lacnejšiu elektrotechniku napr. z Rakúska, ak rakúsky obchod neponúka predaj tejto elektrotechniky aj slovenským zákazníkom. To je na jednej strane možné chápať ako negatívum zrušenia geo-blockingu. Na druhej strane by však takéto niečo prinášalo pre podnikateľov výrazné starosti napr. s dodaním tovaru do zahraničia tam, kde to doteraz neponúkali.

Naopak pre podnikateľov to znamená viac príležitostí pre ich podniky, väčšiu základňu zákazníkov a teda potencionálny vyšší zdroj príjmov.

Zhrnutie na záver

Geo-blocking je v súčasnosti negatívnym javom pri online nákupe tovaru alebo služieb v rámci EÚ. Diskriminuje zákazníkov a bráni jednotnému prístupu k niektorým tovarom alebo službám. Jeho zakázaním sa tak odstraňuje diskriminácia medzi zákazníkmi z dôvodu ich štátnej príslušnosti alebo bydliska. Ide o dôležitý krok pri budovaní jednotného digitálneho trhu a digitálnej ekonomike. Vďaka zrušeniu geo-blockingu, tak budú mať spotrebitelia väčší výber tovarov a služieb, lepšiu dostupnosť ale taktiež aj priaznivejšie ceny. Pre podnikateľov zrušenie geo-blockingu môže priniesť viac príležitostí pre ich podniky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky