Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2015

Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Online fakturačné aplikácie sú u podnikateľov ako aj ich účtovníkov čoraz populárnejšie. V článku sa nachádza porovnanie až 31 vlastností vybraných slovenských on-line fakturačných aplikácií.

Pri podnikaní sú bežnou praxou situácie, kedy dodávateľ požaduje zaplatenie preddavku, dodanie tovaru alebo služby neprebehlo v dohodnutej kvalite alebo množstve, faktúry obsahujú nesprávnosti, podnikateľ sa stane platiteľom dane z pridanej hodnoty a relatívne často sa mení legislatíva. Aby online fakturačná aplikácia skutočne podnikateľovi uľahčovala prácu, mala by umožňovať vyhotovenie preddavkovej (zálohovej, resp. pro forma faktúry), vyhotovenie opravnej faktúry, fakturáciu zo smartfónu alebo tabletu. V online fakturačnej aplikácii by mali byť zapracované aktuálne zákony a iné predpisy a mala by garantovať bezpečnosť uložených údajov a pravidelné zálohovanie.

Aktuálne porovnanie najdôležitejších funkcií obľúbených online fakturačných nástrojov nájdete v článku Porovnanie online fakturačných systémov – ktorý je najlepší?.

Vybrané online fakturačné aplikácie (cloudový fakturačný softvér) na Slovensku

Segment online aplikácií (cloudového softvéru) na Slovensku v ostatných rokoch rýchlo rastie. Rastúci trend nasledujú aj online fakturačné aplikácie a súčasnosti ich existuje niekoľko desiatok. Aby sme podnikateľom uľahčili výber, v tomto článku sme porovnali šesť vybraných cloudových fakturačných aplikácií od slovenských výrobcov:

HELIOS One je online aplikácia (cloudový fakturačný softvér), ktorú poskytuje spoločnosť Asseco Solutions, a. s. a prostredníctvom webovej stránky www.heliosone.eu. Spoločnosť Asseco Solutions pôsobí v segmente podnikových informačných systémov (ERP) už dvadsať rokov. Má zastúpenie na trhoch v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Českej republike a Slovensku. Na Slovensku je najväčším výrobcom ekonomických systémov. HELIOS One je prakticky online aplikácia navrhnutá pre podnikateľa aj účtovníka. Prostredníctvom obojstranného prístupu podnikateľa a prístupu pre účtovníka sa môže účtovník spojiť s profilom podnikateľa. Vďaka tomu účtovník uvidí každú faktúru a môže všetko skontrolovať, opraviť aj zaúčtovať. HELIOS One má intuitívne ovládanie, responzívny dizajn a užitočné funkcie. Online aplikáciu dopĺňa mobilná aplikácia One. Faktúry aj bločky možno smartfónom odfotiť a automaticky sa zobrazia u účtovníka. Produktovú radu tvoria balíky FREE, PROFI a ENTERPRISE. V balíku FREE možno mesačne vystaviť 50 dokladov (z toho 10 faktúr) a prepojiť jedného účtovníka. Balíky PROFI a ENTERPRISE možno používať za cenu 11,49 eur a 17,99 eur mesačne pre používateľa.

Super Faktúra je online aplikácia (cloudový fakturačný softvér), ktorú poskytuje spoločnosť superfaktura.sk, s. r. o. prostredníctvom domény www.superfaktura.sk. Vývoj Super Faktúry sa začal v roku 2009. Spoločnosť superfaktura.sk, s. r. o. vznikla v roku 2012. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke k 1. aprílu 2015 má Super Faktúra viac ako 16 000 používateľov. Okrem základných vlastností umožňuje prepojenie s internetovým obchodom, vytváranie samostatných číselných radov pre faktúry v tuzemskej mene a zahraničnej mene, automatické zasielanie upomienok pri nezaplatení faktúry v lehote splatnosti, vystavovanie pravidelných faktúr (napríklad každý mesiac). Super Faktúra spolupracuje so službou Hybridná pošta. Platbu možno uskutočniť prostredníctvom QR kódu alebo tlačidla pre online platbu umiestneného priamo na faktúre. Aj v Super Faktúre možno faktúry vyhotovené online tlačiť alebo posielať emailom. Produkt Super Faktúra možno vyskúšať na 30 dní zadarmo. Dostupné sú balíky základný, štandardný a prémiový.

iKros je online fakturačná aplikácia (cloudový fakturačný softvér), ktorú poskytuje spoločnosť KROS, a. s. prostredníctvom domény www.ikros.sk. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke k 1. aprílu 2015 má iKros viac ako 15 000 používateľov. Spoločnosť KROS, a. s. je lídrom na trhu ekonomických softvérov s dvadsaťročnou tradíciou a do jej portfólia patria ekonomické softvéry ALFA plus, OMEGA, OLYMP. Faktúry vystavené prostredníctvom iKrosu-u, ako aj ďalšie doklady, možno jednoducho preniesť do programov OMEGA pre podvojné účtovníctvo alebo ALFA plus pre jednoduché účtovníctvo. Táto služba je poskytovaná pre používateľov iKrosu-u bezplatne, avšak je spoplatnená pre majiteľov licencie k účtovným programom. Cena sa odvíja od počtu prepojených iKros firiem. Dostupné sú balíky Mini, Štandard a Prémium. Účtovný program podnikateľovi cez iKros spätne poskytuje informácie o úhradách a aktuálne prehľady o firme, napr. pohľadávky, záväzky, DPH, tržby, náklady a zisk. Online fakturácia je bezplatná, avšak ďalšie moduly, resp. funkcie sú obmedzené počtom dokladov (dokumentov) alebo časovo. Balíky prepojenie s internetovým obchodom, tovary a služby, odoslané objednávky a prijaté objednávky môže používateľ vyskúšať na 30 dní zdarma. Každý rok môže používateľ vystaviť 30 dodacích listov a 30 cenových ponúk zdarma. Na faktúrach či dobropisoch sa nachádza QR kód pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu platbu.

iDoklad je online fakturačná aplikácia (cloudový fakturačný softvér), ktorú poskytuje spoločnosť CÍGLER SOFTWARE, a. s. na adrese www.idoklad.sk. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke k 1. aprílu 2015 používa iDoklad 67 000 živnostníkov. Spoločnosť CÍGLER SOFTWARE, a. s. je výrobcom ekonomických systémov (Money S3, Money S4, Money S5, Predajňa SQL) s viac ako dvadsaťročnou tradíciou a s pôsobnosťou na českom aj slovenskom trhu. Doklady vyhotovené v online aplikácii iDoklad je možné preniesť do ekonomických/účtovných systémov Money S3, Money S4, Money S5, Pohoda (nutnosť použiť externú aplikáciu) a Altus Vario. iDoklad podporuje aj import faktúr a kontaktov. Importovať možno faktúry vystavené v ekonomických systémoch Pohoda a Super Faktúra. Kontakty možno importovať z Microsoft Outlook-u a Gmail-u. iDoklad možno vďaka prepracovanému API rozhraniu ľahko prepojiť s internetovým obchodom. Vystaviť faktúru je možné aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, v ktorej sa nachádzajú faktúry, kontakty, cenník, reporty a štatistka. Stiahnutie aplikácie je spoplatnené.

FLOWii fakturácia je online aplikácia (cloudový fakturačný softvér), ktorú poskytuje spoločnosť ESSTAR, s. r. o. prostredníctvom domény flowii.com. Spoločnosť ESSTAR, s. r. o. vznikla v roku 2011. Okrem vývoja online fakturačnej aplikácie sa venuje vedeniu účtovníctva, spracovaniu miezd a poskytovaniu daňového poradenstva. Nad rámec základných vlastností táto online aplikácia umožňuje napríklad tvorbu cenníkov pre tovary a služby, spracovanie objednávok a tvorbu zoznamov odberateľov, čo urýchľuje prácu. Tlač a odosielanie faktúr emailom je štandardom. FLOWii fakturácia je poskytovaná zadarmo. Od počtu štyroch a viac používateľov, ktorí môžu pracovať v aplikácii súčasne, je poskytovaná za odplatu.

easyDoklad je online fakturačná aplikácia (cloudový fakturačný softvér), ktorú poskytuje spoločnosť ideas2markets, s. r. o. na adrese www.easydoklad.sk. K ďalším produktom tejto softvérovej spoločnosti patria MyLog Fleet (aplikácia na monitorovanie polohy auta a tvorbu knihy jázd), SmartAssistant (aplikácia pre automatizáciu procesov smartfónu), VIRT (nástroj pre správu virtuálneho servera). Služba easyDoklad umožňuje evidenciu administratívy firmy pre malých a stredných podnikateľov, najmä vystavovanie faktúr, evidovanie bločkov, vedenie pokladne a bankového účtu. Pokiaľ ide o registráciu, táto online aplikácia vyžaduje najviac povinných údajov. Okrem základných vlastností, easyDoklad podporuje napríklad prepojenie s internetovým obchodom a platbu cez QR kód. K online aplikácii je možné do smartfónu alebo tabletu zadarmo stiahnuť aplikáciu (pre android a iOS). Podľa cenníka aktuálneho k 1. aprílu 2015 možno easyDoklad používať v spoplatnených balíkoch standard, pro, deluxe a ultra s možnosťou vyskúšania prvých 14 dní zdarma. easyDoklad využíva funkciu easySken, prostredníctvom ktorej možno príjem dokladu urobiť odfotením, oskenovaním alebo nahraním súboru do aplikácie cez web. Počet spracovaných dokumentov prostredníctvom easySken-u je limitované od najviac 25 pri balíku standard do najviac 333 pri balíku ultra.

Online Fakturácia je online aplikácia (cloudový fakturačný softvér), ktorú poskytuje spoločnosť MIDINET, s. r. o. na adrese www.onlinefakturacia.sk. Spoločnosť MIDINET vznikla v roku 2001. Online fakturačnú aplikáciu vyvíja od roku 2007. Online Fakturácia umožňuje najmä na vytváranie faktúr, dodacích listov, preddavkových faktúr (predfaktúr), dobropisov. Umožňuje vytvárať samostatný číselný rad pre faktúry v tuzemskej mene a faktúry v cudzej mene. Nad rámec základných vlastností, Online Fakturácia podporuje prácu viacerých používateľov súčasne. Umožňuje prednastaviť informácie napríklad o odberateľoch a fakturovaných položkách. Tlač a export do pdf je samozrejmosťou. Prostredníctvom Online Fakturácie je možné vystaviť faktúru aj bez registrácie. Služba je dostupná v programoch (balíkoch) Start, ktorý je zadarmo, Basic, Standard a Premium, ktoré sú spoplatnené.

Článok pokračuje pod reklamou

Porovnanie vlastností vybraných online fakturačných aplikácií (cloudových fakturačných softvérov)

  HELIOS One (pre podni- kateľa) Super Faktúra iKros iDoklad FLOWii easy Doklad Online Faktu- rácia
Fakturácia v on-line fakturačných aplikáciach (cloudových fakturačných softvéroch)
Vyhotovenie faktúry áno áno áno áno áno áno áno
Preddavková faktúra áno áno áno áno áno - áno
Spárovanie preddavkovej faktúry - áno áno áno - - -
Opravná faktúra/ dobropis/ ťarchopis áno áno áno áno áno - áno
Modul pre DPH áno áno áno áno áno áno áno
Faktúra v cudzom jazyku áno áno áno áno áno áno áno
Faktúra v cudzej mene áno áno áno áno - áno áno
Samostatný číselný rad pre faktúry v cudzej mene áno áno - - - - áno
Dodací list - áno áno áno áno - áno
Cenové ponuky a objednávky v on-line fakturačných aplikáciach (v cloudových fakturačných softvéroch)
Cenník/tovary/služby áno áno áno áno áno - áno
Vyhotovenie cenovej ponuky - áno áno - áno - -
Objednávky - áno áno - áno - -
Zľavy áno - áno áno áno áno -
Iné funkcie on-line fakturačných aplikácií (cloudových fakturačných softvérov)
Prepojenie s eshopom - áno áno áno - áno -
Možnosť práce viacerých používateľov súčasne áno áno áno - áno áno áno
Automatické zasielanie upomienky neplatičom - áno - áno - - -
Riadenie nezaplatených faktúr áno áno áno áno áno áno áno
Fakturácia z mobilu/tabletu áno - áno áno áno áno -
Aktuálna legislatíva áno áno áno áno áno áno -
Databáza partnerov (odberateľov) áno áno áno áno áno áno áno
Analytické nástroje, filtre, štatistiky a grafy áno áno áno áno áno áno áno
Tlač/exporty áno áno áno áno áno áno áno
Odosielanie emailom áno áno áno áno áno áno áno
Automatické opakované (pravidelné) vystavovanie faktúry - áno áno áno - áno -
Logo firmy na faktúre áno áno áno áno áno - áno
Elektronický podpis - - - - - - -
Hybridná pošta - áno - áno - - -
Bezpečnosť a zálohovanie v porovnávaných on-line fakturačných aplikáciách (cloudových fakturačných softvéroch)
Šifrovanie pripojenia áno áno áno áno áno áno áno
Zálohovanie áno pravi- delne pravi- delne pravi- delne pravi- delne pravi- delne pravi- delne
Cena porovnávaných on-line fakturačných aplikácií (cloudových fakturačných softvérov)
Bezplatné vystavovanie faktúr áno áno áno áno áno áno áno
Limit pre bezplatné vystavovanie faktúr počet firiem a dokladov 30 dní nie nie nie 14 dní 3 faktúry /mes.

Poznámka: Spracované k 1. aprílu 2015.

Ak hľadáte komplexnejšie riešenie pre Vašu firmu, v článku Online (cloudové) aplikácie pre vedenie účtovníctva v roku 2015 nájdete prehľad cloudového účtovníckeho softvéru.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky