Trojstranný obchod od 1.1.2018

Trojstranný obchod od 1.1.2018
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od roku 2018 sa zmenia podmienky uplatňovania trojstranného obchodu. Prečítajte si, kedy bude možné uplatniť trojstranný obchod.

Čo je trojstranný obchod?

Trojstranný obchod je zjednodušujúca právna úprava použiteľná pri dodaní toho istého tovaru medzi napr. tromi podnikateľmi z troch rôznych členských štátov EÚ, ak je tovar prepravený priamo zo skladu dodávateľa k poslednému odberateľovi. Trojstranný obchod je špecifickou situáciou reťazových obchodov. V čom spočíva zjednodušenie pri trojstrannom obchode je lepšie pochopiteľné na príklade.

Príklad: Podnikateľ zo Slovenskej republiky má dodať tovar podnikateľovi z Rakúska. Slovenský podnikateľ najskôr kúpi tovar od podnikateľa v Českej republike s tým, že tovar bude prepravený priamo rakúskemu podnikateľovi.

V takejto situácii sa uskutočnia dve dodania tovaru (vystavia sa dve faktúry), t. j. prvý predaj tovaru českým podnikateľom slovenskému podnikateľovi a druhý predaj tovaru slovenským podnikateľom rakúskemu podnikateľovi. Zároveň sa uskutoční jedna preprava.

Ak by nebolo možné uplatniť zjednodušujúcu právnu úpravu trojstranného obchodu, slovenský podnikateľ by sa musel registrovať v Rakúsku a zdaňovať nadobudnutie tovaru v Rakúsku. Zároveň by vznikli slovenskému podnikateľovi v Rakúsku daňové povinnosti aj v súvislosti s následným predajom toho istého tovaru rakúskemu podnikateľovi. Takáto právna úprava by výrazne komplikovala (napr. vyššie administratívne náklady na zabezpečenie súladu s DPH legislatívou) medzinárodný obchod medzi členskými štátmi EÚ.

Aké sú pravidlá trojstranného obchodu od 1.1.2018

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom od 1.1.2018 (ďalej len „zákon o DPH“) upravuje nasledujúce podmienky trojstranného obchodu:

  1. na obchode sa zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu EÚ do iného členského štátu EÚ,
  2. osoby zúčastnené na obchode sú identifikované (registrované) pre DPH v troch rôznych členských štátoch EÚ,
  3. prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH),
  4. tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa,
  5. druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) pridelené členským štátom EÚ, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí,
  6. druhý odberateľ je osobou povinnou platiť DPH.

Zmena od roku 2018 sa dotýka podmienky uvedenej v treťom bode. Podľa zákona o DPH uplatniteľného v roku 2017 prvý odberateľ nesmel byť v členskom štáte druhého odberateľa registrovaný pre DPH, t. j. nesmel mať v tom členskom štáte EÚ pridelené IČ DPH.

Príklad: Slovenský podnikateľ (prvý odberateľ) s IČ DPH prideleným v SR aj v Poľsku má dodať materiál podnikateľovi z Poľska (druhý odberateľ), ktorý má pridelené IČ DPH v Poľsku. Materiál objedná z veľkoobchodu od podnikateľa v Maďarsku, ktorý má pridelené IČ DPH v Maďarsku. Materiál bude prepravený z Maďarska do Poľska.

Podľa zákona o DPH uplatniteľného do konca roka 2017 by slovenský podnikateľ nemohol využiť trojstranný obchod a vznikli by mu povinnosti s DPH v Poľsku, nakoľko je identifikovaný pre DPH v členskom štáte druhého odberateľa, t. j. v Poľsku.

Od roku 2018 bude môcť využiť trojstranný obchod a nevzniknú mu povinnosti s DPH v Poľsku. Dôvodom je práve zmena kritéria z „identifikácie pre DPH“ na „usadenie“ v členskom štáte druhého odberateľa, t. j. v tomto príklade v Poľsku.

Zmeny pri podávaní súhrnného výkazu od 1.1.2018

Osoby registrované pre DPH podľa § 7 a 7a zákona o DPH (napr. z dôvodu prijatia alebo dodania služieb v rámci EÚ), ktoré sazúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, budú povinné podávať súhrnný výkaz.

Obdobie, za ktoré sa súhrnný výkaz bude podávať sa ustanovuje rovnako ako u platiteľov DPH, ktorí dodávajú tovar do iných členských štátov alebo ktorí sa zúčastňujú na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ.

Aj osobám registrovaným podľa § 7 a 7a zákona o DPH, ak sa budú zúčastňovať na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, môže vzniknúť povinnosť podávať súhrnný výkaz mesačne. Budú povinné sledovať obrat dosiahnutý z dodania tovaru v rámci trojstranných obchodov.

Súhrnný výkaz budú môcť podávať za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov dodaných v rámci trojstranných obchodov nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur.

Viac k podávaniu súhrnného výkazu nájdete v článku Súhrnný výkaz DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.

Ako sa pripraviť na obchodnú cestu do Ázie?

Aby mala účasť na veľtrhu či výstave v Ázii pre firmu zmysel, je vhodné sa na účasť poriadne pripraviť. Súhrn podstatných krokov aj tipy, na čo nezabudnúť.

Výroba tovaru pod vlastnou značkou v Ázii

Ak sa podnikateľ rozhodne vyrábať produkty vlastnej značky, môže spolupracovať aj s ázijskými firmami. Aké sú výhody a ako taká výroba v praxi funguje?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky