Online (cloudové) aplikácie pre vedenie účtovníctva v roku 2015

Online (cloudové) aplikácie pre vedenie účtovníctva v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Prehľad a stručné porovnanie cloudových online aplikácií pre vedenie účtovníctva.

Online aplikácie (cloudový softvér) sa stáva v súčasnosti čoraz viac populárnejším, a to najmä vďaka tomu, že nie je potrebné inštalovať softvér samotný, aktualizácie prebiehajú automaticky, prístup k údajom je možný z notebooku, tabletu alebo smartfónu, spravidla je poskytované šifrované pripojenie a bezpečná prevádzka serverov a zálohovanie prebieha automaticky a na niekoľko, geograficky vzdialených, miestach. V súčasnosti majú podnikatelia alebo účtovné firmy na výber z niekoľkých online aplikácií pre vedenie účtovníctva. Do prehľadu sú zahrnuté online aplikácie Keepi, HELIOS One, humanet a profit365. Všetky spomenuté online aplikácie poskytujú na výber z dvoch typov účtovníctva, ktoré v Slovenskej republike podnikatelia musia alebo môžu viesť. Takmer všetky z uvedených online aplikácií pre vedenie účtovníctva poskytujú základné funkcie. Odlišujú sa najmä doplnkovými funkciami a pracovným prostredím (grafické užívateľské rozhranie, navigácia, intutívnosť ovládania). Užitočnosť konkrétnej online aplikácie pre vedenie účtovníctva záleží od individuálnych preferencií a očakávaní používateľa.

Keepi je online účtovná aplikácia vyvíjaná spoločnosťou SOFTIP, a. s. a poskytovaná na webovej stránke www.keepi.sk. SOFTIP je jedna z najvýznamnejších slovenských IT firiem s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti návrhu a implementácie softvérových projektov, vývoja a údržby softvérových produktov a s tým spojenými službami. Do portfólia produktov patria informačné systémy pre riadene ekonomicko-finančných procesov, riadenie ľudských zdrojov, informačné systéme pre veľkoobchod a maloobchod, dopravu a logistiku, riešenia pre manažment, verejné obstarávanie, riadenie výroby a ďalšie informačné systémy na zákazku. V súčasnosti má viac ako 3 000 zákazníkov. Okrem vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva možno v tejto online aplikácii spracovať aj daňovú evidenciu a daňové priznania k dani z príjmov. Základná funkcionalita je dostupná bez poplatkov. V keepi je možné vyskúšať si prácu na demo firme s vyplnenými vzorovými údajmi. Pre používateľov je k dispozícii aj diskusné fórum.

HELIOS One je online aplikácia vyvíjaná spoločnosťou Asseco Solutions, a. s. a poskytovaná na webovej stránke www.heliosone.eu. Spoločnosť Asseco Solutions pôsobí v segmente podnikových informačných systémov (ERP) už dvadsať rokov. Má zastúpenie na trhoch v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Českej republike a Slovensku. Na Slovensku je najväčším výrobcom ekonomických systémov. Softvér HELIOS one umožňuje obojstranný prístup podnikateľa a prístup účtovníka. Nad rámec vedenia účtovníctva je možné zostaviť daňové priznanie k dani z príjmov. HELIOS One je dostupný v troch balíkoch, a to FREE, PROFI a ENERPRISE. Balík FREE má niekoľko obmedzení a je vhodný pre účtovné firmy do 5 klientov. Balík PROFI je limitovaný spracovaním účtovníctva len jednému klientovi ale bez obmedzenia počtu dokladov. Mesačný poplatok je vo výške 11,49 eur. Balík ENTERPRISE je pri mesačnom poplatku 17,99 eur bez obmedzení počtu klientov a dokladov.

Humanet je online účtovná aplikácia vyvíjaná spoločnosťou MADO spol. s r. o. a poskytovaná na webovej stránke www.humanet.sk. Spoločnosť MADO sa zaoberá vývojom online ekonomického softvéru Humanet, ktorý zahŕňa spracovanie personalistiky a miezd, podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva. História spoločnosti siaha do roku 1993. Humanet bol uvedený do praktického používania v roku 2007. Ekonomický systém možno bezplatne vyskúšať po dobu 30 dní prostredníctvom demoverzie, ktorá obsahuje vzorové údaje. Mesačný poplatok sa odvíja od počtu spracovaných položiek, pričom k dispozícii je testovací kredit v hodnote 10 eur. Cena za položku v účtovnom programe je 0,048 eur. Licencia nie je obmedzená počtom firiem a používateľov. Online aplikácia dokáže spracovať aj daňové priznania k dani z príjmov.

Profit365 je online účtovná aplikácia vyvíjaná spoločnosťou Finecon Technologies, s. r. o. a poskytovaná na webovej stránke www.profit365.eu. Spoločnosť Finecon Technologies sa venuje vývoju účtovných systémov od roku 1997. Profit365 umožňuje spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Aplikáciu možno prepojiť s internetovým obchodom. Pri prechode z iného účtovného softvéru je v ponuke asistencia importu dokladov. Počas 30 dní je k dispozícii plne funkčná verzia. Po uplynutí skúšobnej doby môže používateľ údaje len zobraziť. Ak chce pokračovať v používaní online softvéru, je potrebné zakúpiť jeden z balíkov. Cena za balík pre jednu firmu s neobmedzeným počtom zápisov v účtovnom denníku je 119 eur na jeden rok. Pre neobmedzený počet firiem a s obmedzeným počtom zápisov v účtovnom denníku na 50 000 ročne je cena vo výške 191 eur na jeden rok. Kedykoľvek počas roka je možné dokúpiť účtovné zápisy. Cena ďalších 1 000 účtovných zápisov je 11 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Článok pokračuje pod reklamou

Porovnanie online účtovných aplikácií pre vedenie účtovníctva a ich vybraných funkcií a vlastností

Online účtovná aplikácia Keepi HELIOS One Humanet profit365
Typ účtovníctva
Jednoduché účtovníctvo áno áno áno áno
Podvojné účtovníctvo áno áno áno áno
Viac firiem áno áno áno áno
Účtovná závierka a výkazy v cloudových účtovných aplikáciach (softvéroch)
Zostavenie kompletnej účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve áno áno áno áno
Zostavenie kompletnej účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve áno áno áno áno
Financie v cloudových účtovných aplikáciach (softvéroch)
Pokladnica v mene EURO áno áno áno áno
Pokladnica v zahraničnej mene - áno áno áno
Bankový účet v mene EURO áno áno áno áno
Bankový účet v zahraničnej mene - áno áno áno
Platba kreditnou/debetnou kartou áno - - -
Kurzový lístok - áno áno áno
Objednávanie a fakturácia v cloudových účtovných softvéroch
Vyhotovenie cenových ponúk - - áno áno
Import faktúr áno - - áno
Vyhotovenie objednávok áno áno áno áno
Vyhotovenie faktúry áno áno áno áno
Sledovanie neuhradených záväzkov (faktúr) áno áno áno áno
Sledovanie neinkasovaných pohľadávok (faktúr) áno áno áno áno
Vyhotovenie preddavkovej faktúry áno áno áno áno
Vyhotovenie opravnej faktúry/dobropis/ťarhopis áno áno áno áno
Daň z pridanej hodnoty v cloudových účtovných aplikáciach
Modul pre platiteľa DPH áno áno áno áno
Majetok v cloudových účtovných aplikáciach
Evidencia dlhodobého majetku - áno áno áno
Tvorba odpisových plánov - áno áno áno
Skladová evidencia zásob áno áno áno áno
Doplnkové služby v cloudových účtovných aplikáciach (softvéroch)
Prepojenie s eshopom - - - áno
Import výpisov z bankového účtu áno - - áno
Analytické nástroje/Manažérske prehľady/Filtre áno áno áno áno
Import z iných účtovných softvérov - - - áno
Schopnosť nahrať listinný doklad - áno áno áno
Asistencia pri prechode z inej aplikácie - - - áno
Elektronický archív - áno - áno
Daň z príjmov v on-line (cloudových) účtovných aplikáciach
Daňové priznanie k dani z príjmov FO - B áno áno áno -
Daňové priznanie k dani z príjmov PO áno áno áno -
Podmienky používania cloudových účtovných aplikácií
Bezplatné používanie áno áno áno áno
Kritérium obmedzenia bezplatného používania rozšírené funkcie počet dokladov za mesiac vyčerpaný 10 eur benefit 30 dní
Počet klientov 4029 - viac ako 6000 -
Mesačný poplatok od 3,8 €/mesiac od 11,49 €/mesiac od počtu dokladov od 119 €/rok
Technické a zabezpečenie cloudových účtovných aplikácií (softvérov)
Prístup z počítača/notebooku áno áno áno áno
Prístup z mobilu/tabletu áno áno áno áno
Textový pomocník (help/manuál/príručka/blog) - áno áno áno
Pomoc formou online chatu online podpora - áno áno
Pomoc telefonicky - - áno áno
Vymazať/zrušiť firmu áno - áno -
Šifrované pripojenie áno áno áno áno
Zálohovanie viacnásobne áno pravidelne/ automaticky každú hodinu

Poznámka: Prehľad je spracovaný k 1. 4. 2015.

Cloudový účtovný softvér je komplexným riešením, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je modul pre fakturáciu. Okrem účtovania je možné faktúru vystaviť a poslať emailom alebo vytlačiť. Ak hľadáte online aplikácie (cloudový softvér) len pre účel fakturácie, viac informácií a porovnanie niekoľkých online fakturačných aplikácií nájdete v článku Prehľad online fakturačných aplikácií v roku 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky