Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2021 do 30.6.2022

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla 2021 zvýšila a platiť bude aj polroka v roku 2022. O koľko a koho sa toto zvyšovanie týka, sa dozviete v článku.

Dávka v nezamestnanosti slúži na zabezpečenie príjmu nezamestnanej osoby, pričom je vyplácaná zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti.

Kde je možné uplatniť si nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti je možné uplatniť si:

  • v pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanosti alebo
  • na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Kto má na dávku v nezamestnanosti nárok?

Na to, aby mohol poistenec požiadať o dávku v nezamestnanosti je potrebné, aby splnil podmienky stanovené v § 104 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dve základné podmienky sú:

  • poistenec bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (t. j. 730 dní),
  • poistenec je registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Prečítajte si tiež

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/dohodári na základe dohody o vykonaní práce, či dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne postení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení. Na posúdenie nároku na dávku pritom nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený (dohodou či výpoveďou) a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas.

Viac o dávke v nezamestnanosti sa dočítate v článku Dávka v nezamestnanosti v roku 2021.

Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2021 do 30.6.2022

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1.7.2021 zvýšila nasledovne:

  • pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci porástla na sumu 1 154,80 eur (do júla 2021 1 113 eur),
  • pri 30-dňovom mesiaci predstavuje 1 117,50 eur (do júla 2021 1 077,10 eur).
Prečítajte si tiež

Toto zvýšenie sa týka žiadateľov, ktorí spĺňajú súčasne nasledujúce tri podmienky:  

  • zaregistrovali sa na úrade práce po 1.7.2021 do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní,
  • dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 269 eur mesačne.

Maximálnu dávku v nezamestnanosti možno poberať najviac 6 mesiacov. Poistencom, ktorí už dávku v nezamestnanosti do 1.7.2021 poberali, sa výška dávky od júla nezmenila.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky