Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2021 do 30.6.2022

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla 2021 zvýšila a platiť bude aj polroka v roku 2022. O koľko a koho sa toto zvyšovanie týka, sa dozviete v článku.

Dávka v nezamestnanosti slúži na zabezpečenie príjmu nezamestnanej osoby, pričom je vyplácaná zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti.

Kde je možné uplatniť si nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti je možné uplatniť si:

  • v pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanosti alebo
  • na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Kto má na dávku v nezamestnanosti nárok?

Na to, aby mohol poistenec požiadať o dávku v nezamestnanosti je potrebné, aby splnil podmienky stanovené v § 104 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dve základné podmienky sú:

  • poistenec bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (t. j. 730 dní),
  • poistenec je registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Prečítajte si tiež

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/dohodári na základe dohody o vykonaní práce, či dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne postení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení. Na posúdenie nároku na dávku pritom nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený (dohodou či výpoveďou) a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas.

Viac o dávke v nezamestnanosti sa dočítate v článku Dávka v nezamestnanosti v roku 2021.

Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2021 do 30.6.2022

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1.7.2021 zvýšila nasledovne:

  • pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci porástla na sumu 1 154,80 eur (do júla 2021 1 113 eur),
  • pri 30-dňovom mesiaci predstavuje 1 117,50 eur (do júla 2021 1 077,10 eur).
Prečítajte si tiež

Toto zvýšenie sa týka žiadateľov, ktorí spĺňajú súčasne nasledujúce tri podmienky:  

  • zaregistrovali sa na úrade práce po 1.7.2021 do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní,
  • dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 269 eur mesačne.

Maximálnu dávku v nezamestnanosti možno poberať najviac 6 mesiacov. Poistencom, ktorí už dávku v nezamestnanosti do 1.7.2021 poberali, sa výška dávky od júla nezmenila.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Splatnosť odložených sociálnych odvodov z roku 2020 a 2021

SZČO a zamestnávateľom, ktorí si počas koronakrízy požiadali o odklad poistného za marec 2020 či ďalšie mesiace, sa menia termíny splatnosti. Dokedy je potrebné odvody zaplatiť a ako postupovať?

Odvody zamestnanca dôchodcu a jeho zamestnávateľa od 1.1.2022

Platí zamestnanec, ktorý poberá napr. starobný dôchodok, či invalidný dôchodok plnú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022? Prinášame prehľadné tabuľky.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2022

Zamestnanec v roku 2022 zaplatí z hrubej mzdy odvody obvykle vo výške 13,4 %. Koľko za neho zaplatí na sociálnom a zdravotnom poistení zamestnávateľ?

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2022

Čo môžu rodičia získať od štátu v roku 2022? Prehľad peňažných dávok pre rodiča v roku 2022, ich výška a podmienky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky