Stravné v roku 2022 – tabuľka

V článku nájdete prehľadné tabuľky so sadzbami stravného a súvisiacimi veličinami od 1.1.2022, so zohľadnením zmien v stravnom od roku 2022.

Od 1. januára 2022 vstupuje do platnosti niekoľko zmien týkajúcich sa najmä stravného živnostníkov (SZČO) a tiež zdaňovania príspevkov na stravné zamestnancov. Podrobné informácie o zmenách stravného sa dočítate v článku Stravné v roku 2022.

Aktualizácia: Sumy stravného uvedené v tomto článku sú platné do 30.4.2022. Od 1. mája 2022 platia zvýšené sumy stravného a nadväzujúcich veličín, ktoré nájdete v článku Stravné a základná náhrada od 1.5.2022.

Od 1. septembra 2022 sa sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách menia. Viac info nájdete v našom článku Stravné a základná náhrada za km od 1.9.2022.

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách (diéty) v roku 2022

Zamestnanec, ktorý bol vyslaný na pracovnú cestu, má v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov nárok na stravné, ak táto pracovná cesta trvá dlhšie ako 5 hodín. Od 1.1.2022 nedošlo k žiadnej zmene vo výške stravného oproti roku 2021.

Dĺžka trvania pracovnej cesty Výška stravného od 1.1.2022
5 až 12 hodín 5,10 eur
12 až 18 hodín 7,60 eur
nad 18 hodín 11,60 eur

Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách (diéty) v roku 2022

Zamestnanci vyslaní za pracovnú cestu do zahraničia majú nárok na stravné, ktorého výška závisí od dĺžky trvania pracovnej cesty a sadzby základného stravného pre danú krajinu. Vo výške stravného pri zahraničných pracovných cestách nedošlo k žiadnej zmene oproti roku 2021.

Dĺžka trvania pracovnej cesty Výška stravného v roku 2022
do 6 hodín vrátane stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného
nad 6 až 12 hodín stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného
nad 12 hodín stravné vo výške 100 % zo základnej sadzby stravného

Základné sadzby stravného sú uvedené v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách. Prehľad základných sadzieb stravného pre pracovné cesty v zahraničí je uvedený aj v tomto článku: Diéty (stravné) - zahraničné pracovné cesty.

Stravné SZČO (živnostníka) v roku 2022

Od 1. januára 2022 sa mení spôsob, akým si živnostníci (SZČO) zahrňujú stravné do daňových výdavkov. Živnostníci, ktorí uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, nebudú musieť preukazovať výšku stravného dokladom. Tým sa živnostníkom znížia administratívne náklady na dokladovanie stravného, avšak zníži sa výška stravného, ktoré si môžu zahrnúť do daňových výdavkov. To v konečnom dôsledku spôsobí platenie vyššej dane z príjmov.

Stravné v daňových výdavkoch živnostníkov (SZČO)
rok 2021 od 1.1.2022
5,10 € za odpracovaný deň 55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín,
t. j. 2,81 €

Stravovanie zamestnancov v roku 2022

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečovať stravovanie zamestnancovi, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny, pričom môže ísť o:

  • vlastné stravovacie zariadenie,
  • stravovacie zariadenie iného zamestnávateľa,
  • stravné lístky (gastrolístky), ktorých alternatívou je finančný príspevok na stravovanie zamestnanca.
Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravnými lístkami alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Hodnota, v akej zamestnávateľ prispieva finančným príspevkom, musí byť rovnaká ako pri nepeňažných formách stravovania.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov v sume:

  • najmenej 55 % ceny jedla,
  • najviac však za každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca v daňových výdavkoch zamestnávateľa od 1.1.2022
Najmenej Najviac
Vlastné stravovacie zariadenie alebo iného zamestnávateľa 55 % ceny jedla 55 % zo sumy 5,10 €, t. j. 2,81 €
Gastrolístok alebo finančný príspevok
na stravovanie
55 % minimálnej hodnoty stravného lístka, t. j. 2,11 € 55 % zo sumy 5,10 €, t. j. 2,81 €

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie nad hranicu 2,81 eur, ktorý nie je poskytnutý zo sociálneho fondu, sa bude považovať za zdaniteľný príjem zamestnanca, a zároveň nedaňový výdavok zamestnávateľa (ak nejde o osobitne dohodnutý benefit). Ak je príspevok nad hranicu 2,81 eur poskytnutý zo sociálneho fondu, bude v roku 2022 pre zamestnanca oslobodeným príjmom a zároveň aj daňovým výdavkom pre zamestnávateľa (v čase tvorby sociálneho fondu).

Stravné lístky (gastrolístky) zamestnancov v roku 2022

Minimálna hodnota gastrolístkov (stravovacích poukážok) v roku 2022 oproti roku 2021 nemenila.

Minimálna výška stravného lístka (gastrolístka) od 1.1.2022
Výpočet Suma
75 % stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. 75 % z 5,10 € 3,83 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024

Zamestnancovi počas pracovnej cesty vzniká nárok na cestovné náhrady. O aké náhrady ide, v akej lehote musí vyúčtovanie cesty predložiť a kedy musí dostať preddavok, sa dočítate v článku.

Stravné od 1. 10. 2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.10.2023 opäť zvyšuje. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvňuje aj ďalšie veličiny. Čo sa mení pre zamestnancov či SZČO?

Ďalšie zvýšenie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2023 (návrh)

Sumy stravného pre zamestnancov sa zvýšia už druhýkrát v tomto roku. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Čo navrhuje?

Stravné od 1. 6. 2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.6.2023 opäť zvýši. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako sa zmení minimálny gastrolístok či suma daňových výdavkov pre SZČO?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky