Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2021 (v roku 2022)

Ministerstvo financií SR vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2021 (v roku 2022). K akým zmenám v tlačivách došlo?

Odporúčané vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb (typ A a typ B) a právnických osôb sú vydávané Ministerstvom financií SR, ktoré odporúča daňovníkom tieto vzory používať, aby sa zabezpečil jednotný prístup pri uplatňovaní § 13 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo financií SR vydalo oznámenie č. MF/014762/2021-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2021 (podávaných v roku 2022), ktorým oznamuje, že vydalo vzory tlačív daňových priznaní k:

 • dani z príjmov fyzickej osoby - typ A: (MF/010697/2021-721),
 • dani z príjmov fyzickej osoby - typ B: (MF/010699/2021-721),
 • dani z príjmov právnickej osoby (MF/010700/2021-721).

Ďalším oznámením vydaným MF SR je oznámenie č. MF/014768/2021-721, ktorého prílohou sú nové odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby.

Súčasťou oznámenia MF SR č. MF/014765/2021-721 sú nové vzory poučení k jednotlivým daňovým priznaniam, ktoré slúžia na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). MF SR vzdalo vzory poučení k daňovým priznaniam k:

 • dani z príjmov fyzickej osoby - typ A: (MF/010697/2021-721),
 • dani z príjmov fyzickej osoby - typ B: (MF/010699/2021-721),
 • dani z príjmov právnickej osoby (MF/010700/2021-721).

Vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A a typ B) a vzor tlačiva k dani z príjmov právnickej osoby sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31.12.2021.

Vzor daňového priznania fyzickej osoby - typ A (za rok 2021)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A podávajú fyzické osoby, ktoré dosiahli v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, teda napríklad len zo zamestnania a/alebo dohody o práci vykonanej mimo pracovného pomeru (podľa § 5 zákona o dani z príjmov).

Zmena vo vzore daňového priznania typu A za rok 2021 oproti roku 2020 nastala v nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Keďže možnosť uplatnenia preukázateľných výdavkov vynaložených na kúpeľnú starostlivosť (až do výšky 50 eur) bola zrušená, zo vzoru daňového priznania bola táto možnosť odstránená.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 – typ A.

Článok pokračuje pod reklamou

Vzor daňového priznania fyzickej osoby - typ B (za rok 2021)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B podávajú fyzické osoby, ktoré dosiahli v roku 2021 aj iné zdaniteľné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti, pričom môže ísť o:

 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov),
 • ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov).
Prečítajte si tiež

Vo vzore daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B za rok 2021 došlo k zmene týkajúcej sa uplatnenia odpočtu daňovej straty, ktorá sa týka mikrodaňovníkov a SZČO s príjmami podľa § 6, ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov a právnických osôb, ktoré nie sú mikrodaňovníkmi. V daňovom priznaní za rok 2021 bude možné si odpočítať (pri zdaňovacom období kalendárny rok pri neuplatnení mimoriadneho odpočtu daňovej straty):

 • 1/4 daňovej straty za rok 2017 (ide o poslednú štvrtinu),
 • 1/4 daňovej straty za rok 2018 (ide o tretiu štvrtinu),
 • 1/4 daňovej straty za rok 2019 (ide o druhú štvrtinu),
 • daňovú stratu za rok 2020 (podľa nových pravidiel).

Viac o odpočte daňovej straty za rok 2021 sa dočítate v článku Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 – typ B.

Vzor daňového priznania právnickej osoby (v roku 2022)

Právnické osoby ako s.r.o., akciová spoločnosť alebo nezisková spoločnosť (napr. občianske združenie) na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 (resp. v roku 2022) taktiež použijú nové tlačivo daňového priznania pre právnické osoby.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021.

Poučenia k vypĺňaniu tlačív daňových priznaní k dani z príjmu za rok 2021

Stiahnite si poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam k dani z príjmov za rok 2021:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky