Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2021 (v roku 2022)

Ministerstvo financií SR vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2021 (v roku 2022). K akým zmenám v tlačivách došlo?

Odporúčané vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb (typ A a typ B) a právnických osôb sú vydávané Ministerstvom financií SR, ktoré odporúča daňovníkom tieto vzory používať, aby sa zabezpečil jednotný prístup pri uplatňovaní § 13 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo financií SR vydalo oznámenie č. MF/014762/2021-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2021 (podávaných v roku 2022), ktorým oznamuje, že vydalo vzory tlačív daňových priznaní k:

 • dani z príjmov fyzickej osoby - typ A: (MF/010697/2021-721),
 • dani z príjmov fyzickej osoby - typ B: (MF/010699/2021-721),
 • dani z príjmov právnickej osoby (MF/010700/2021-721).

Ďalším oznámením vydaným MF SR je oznámenie č. MF/014768/2021-721, ktorého prílohou sú nové odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby.

Súčasťou oznámenia MF SR č. MF/014765/2021-721 sú nové vzory poučení k jednotlivým daňovým priznaniam, ktoré slúžia na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). MF SR vzdalo vzory poučení k daňovým priznaniam k:

 • dani z príjmov fyzickej osoby - typ A: (MF/010697/2021-721),
 • dani z príjmov fyzickej osoby - typ B: (MF/010699/2021-721),
 • dani z príjmov právnickej osoby (MF/010700/2021-721).

Vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A a typ B) a vzor tlačiva k dani z príjmov právnickej osoby sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31.12.2021.

Vzor daňového priznania fyzickej osoby - typ A (za rok 2021)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A podávajú fyzické osoby, ktoré dosiahli v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, teda napríklad len zo zamestnania a/alebo dohody o práci vykonanej mimo pracovného pomeru (podľa § 5 zákona o dani z príjmov).

Zmena vo vzore daňového priznania typu A za rok 2021 oproti roku 2020 nastala v nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Keďže možnosť uplatnenia preukázateľných výdavkov vynaložených na kúpeľnú starostlivosť (až do výšky 50 eur) bola zrušená, zo vzoru daňového priznania bola táto možnosť odstránená.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 – typ A.

Článok pokračuje pod reklamou

Vzor daňového priznania fyzickej osoby - typ B (za rok 2021)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B podávajú fyzické osoby, ktoré dosiahli v roku 2021 aj iné zdaniteľné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti, pričom môže ísť o:

 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov),
 • ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov).
Prečítajte si tiež

Vo vzore daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B za rok 2021 došlo k zmene týkajúcej sa uplatnenia odpočtu daňovej straty, ktorá sa týka mikrodaňovníkov a SZČO s príjmami podľa § 6, ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov a právnických osôb, ktoré nie sú mikrodaňovníkmi. V daňovom priznaní za rok 2021 bude možné si odpočítať (pri zdaňovacom období kalendárny rok pri neuplatnení mimoriadneho odpočtu daňovej straty):

 • 1/4 daňovej straty za rok 2017 (ide o poslednú štvrtinu),
 • 1/4 daňovej straty za rok 2018 (ide o tretiu štvrtinu),
 • 1/4 daňovej straty za rok 2019 (ide o druhú štvrtinu),
 • daňovú stratu za rok 2020 (podľa nových pravidiel).

Viac o odpočte daňovej straty za rok 2021 sa dočítate v článku Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 – typ B.

Vzor daňového priznania právnickej osoby (v roku 2022)

Právnické osoby ako s.r.o., akciová spoločnosť alebo nezisková spoločnosť (napr. občianske združenie) na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 (resp. v roku 2022) taktiež použijú nové tlačivo daňového priznania pre právnické osoby.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021.

Poučenia k vypĺňaniu tlačív daňových priznaní k dani z príjmu za rok 2021

Stiahnite si poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam k dani z príjmov za rok 2021:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023

Podnikatelia podávajú daňové priznanie v roku 2023 výlučne elektronicky. Podrobný postup podania daňového priznania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky