Oznamovanie kategórie práce 2 Úradu verejného zdravotníctva

Oznamovanie kategórie práce 2 Úradu verejného zdravotníctva
Anna Melegová

Absolventka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, v odbore verejné zdravotníctvo. Počas štúdia na univerzite pracovala v pracovnej zdravotnej službe Endorf s.r.o.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Každý rok do polovice januára musia podnikatelia nahlásiť úradu verejného zdravotníctva zamestnancov zaradených v druhej kategórii. Prinášame vám krátky postup, ako na to.

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľov do 15.1.2019

Od 1.7.2018 je účinná novela zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe orgánu verejného zdravotníctva údaje o zamestnancoch v 2. kategórii. Viac o novej oznamovacej povinnosti sa dočítate v článku Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov do 15.1.2019. 

Ako zamestnávateľ zistí, ktorí zamestnanci patria do kategórie 2?

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z hľadiska charakteru pracovnej činnosti a pracovného prostredia s kategorizáciou prác v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.)

Zo spomínaného vyplýva, že každý zamestnávateľ by mal z vypracovaného posudku o riziku vedieť, aké práce a ktorí zamestnanci na pracovisku sú zaradení do kategórie 2.

Informácia o faktoroch práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení a ktoré sa môžu podieľať na vzniku chorôb z povolania alebo iných poškodeniach zdravia súvisiacich s prácou, poskytne prehľad o rizikách, ktoré majú potenciálne škodlivý vplyv na zdravie. Z tohto dôvodu sa zaviedla povinnosť evidovať a poznať mieru, ktorej sú vystavení zamestnanci už na úrovni kategórie 2 a poskytovať tento prehľad príslušnému kontrolnému orgánu.

Práve v súvislosti so zaradením zamestnancov do jednotlivých kategórií majú zamestnávatelia najväčšie komplikácie. V prípade nejasností, do akej kategórie patria zamestnanci firmy, či výskytu iného problému súvisiaceho s touto povinnosťou je vhodné využiť odborné rady poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby.

Bližšie informácie o tom, ktoré práce sa zaraďujú do druhej kategórie prác nájdete v článku Zoznam povolaní (prác) zaradených do druhej kategórie prác

Ako zamestnávateľ oznamuje zamestnancov v kategórii 2?

Zamestnávateľ si môže vybrať z dvoch možností. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil koncom roka 2018 formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2. Tento formulár môžete vyplniť:

  1. priamo z webovej stránky ÚVZ SR – www.uvzsr.sk alebo
  2. zo stránky www.slovensko.sk. Spôsob, ktorým tak urobíte, je na vás.

Oznamovanie kategórie 2 mailom

Formulár ÚVZ SR na oznamovanie kategórie práce 2. je zverejnený na odkaze http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html. Môžete priamo kliknúť na odkaz a formulár postupne vyplniť, skontrolovať a uložiť. Odporúčame uložiť si súbor aj do firemného archívu. 

Posledným krokom pre splnenie si povinnosti je odoslanie tohto súboru ako prílohu na e-mailovú adresu: kategoria2@uvzsr.sk

Túto možnosť si zamestnávatelia vyberajú najčastejšie. Existuje však aj iná (komplikovanejšia) možnosť cez Ústredný portál finančnej správy.

Oznamovanie kategórie 2 cez slovensko.sk

Pre vyplnenie formuláru cez stránku www.slovensko.sk je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom a formulár sa odošle priamo. Potvrdenie o doručení bude zaslané do elektronickej schránky zamestnávateľa.

Po prijatí elektronického formuláru a jeho uložení do databázy sa zamestnávateľovi automaticky zašle Potvrdenie o prijatí elektronického oznámenia. Potvrdenie sa zasiela do elektronickej schránky zamestnávateľa na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk)

Pokiaľ zamestnávateľ nemá zriadenú elektronickú schránku na slovensko.sk, potvrdenie o prijatí mu bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v elektronickom formulári. Zo systému Úradu verejného zdravotníctva SR sa automaticky budú distribuovať hlásené údaje príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa miest výkonu práce daných zamestnancov. 

Termín na oznámenie kategórie 2

Povinnosť odoslať oznámenie o zamestnancoch zaradených do kategórie 2 majú od roku 2019 zamestnávatelia každoročne do 15. januára v elektronickej podobne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Zamestnávatelia oznamujú stav k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Prečítajte si tiež

Keďže sa toto oznámenie posiela v roku 2019 prvýkrát, Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej webovej stránke informoval, že bude uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019 (stav sa uvádza k 31.12.2018). Podľa niektorých právnych názorov má však takýto odklad svoje riziká, pretože nemá oporu v zákone. Viac sa dočítate v článku Čo hrozí zamestnávateľom, ak sa spoľahnú na odklad oznamovania kategórie práce 2?

Od budúceho roku si už zamestnávatelia budú musieť túto povinnosť splniť do 15. januára.

Aké sú pokuty za neoznámenie kategórie 2

Neoznámením údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie sa zamestnávateľ dopustí správneho deliktu. Za ten môže príslušný orgán verejného zdravotníctva uložiť pokutu v rozsahu 150 až 20 000 eur. 


Neviete si poradiť? Pracovná zdravotná služba, BOZP a požiarna ochrana bez starostí. Kontaktujte nás.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Anna Melegová
Anna Melegová

Absolventka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, v odbore verejné zdravotníctvo. Počas štúdia na univerzite pracovala v pracovnej zdravotnej službe Endorf s.r.o.


10 najčastejších otázok o pracovnej zdravotnej službe (PZS)

Kto je povinný mať pracovnú zdravotnú službu? Aké práce sa zaraďujú do kategórie 1 a 2? Koľko stojí PZS? Odpovede na praktické otázky týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby.

Choroba z povolania - nočná mora zamestnancov aj zamestnávateľov

Každý rok je evidovaných približne 300 až 400 prípadov chorôb z povolania. Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ak sa choroba z povolania u zamestnanca prejaví?

Zoznam povolaní (prác) zaradených do druhej kategórie prác

Ktoré povolania (práce) sa zaraďujú do 2. rizikovej kategórie prác? Kto o zaradení rozhoduje? Aké povinnosti má zamestnávateľ pri pracovníkoch zaradených do 2. kategórie?

Povinnosti zamestnávateľa pri vysokých teplotách a chlade pri práci od 1.8.2019

Prehľad kľúčových zmien pri práci v teple alebo chlade a zhrnutie povinností, ktoré má zamestnávateľ od 1. 8. 2019.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky