Oznamovanie kategórie práce 2 Úradu verejného zdravotníctva

Každý rok do polovice januára musia podnikatelia nahlásiť úradu verejného zdravotníctva zamestnancov zaradených v druhej kategórii. Prinášame vám krátky postup, ako na to.

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľov do 15.1.2019

Od 1.7.2018 je účinná novela zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe orgánu verejného zdravotníctva údaje o zamestnancoch v 2. kategórii. 

Od 21. júla 2020 zamestnávateľ nebude povinný nahlasovať údaje týkajúce sa zamestnancov zaradených do druhej kategórie práce. Viac si prečítate v článku Oznamovanie kategórie práce 2 – zmeny od 21.7.2020.

Ako zamestnávateľ zistí, ktorí zamestnanci patria do kategórie 2?

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z hľadiska charakteru pracovnej činnosti a pracovného prostredia s kategorizáciou prác v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.)

Zo spomínaného vyplýva, že každý zamestnávateľ by mal z vypracovaného posudku o riziku vedieť, aké práce a ktorí zamestnanci na pracovisku sú zaradení do kategórie 2.

Informácia o faktoroch práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení a ktoré sa môžu podieľať na vzniku chorôb z povolania alebo iných poškodeniach zdravia súvisiacich s prácou, poskytne prehľad o rizikách, ktoré majú potenciálne škodlivý vplyv na zdravie. Z tohto dôvodu sa zaviedla povinnosť evidovať a poznať mieru, ktorej sú vystavení zamestnanci už na úrovni kategórie 2 a poskytovať tento prehľad príslušnému kontrolnému orgánu.

Práve v súvislosti so zaradením zamestnancov do jednotlivých kategórií majú zamestnávatelia najväčšie komplikácie. V prípade nejasností, do akej kategórie patria zamestnanci firmy, či výskytu iného problému súvisiaceho s touto povinnosťou je vhodné využiť odborné rady poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby.

Podľa akých kritérií sa zaraďajú práce do druhej kategórie nájdete v článku Zaradenie prác do kategórie 2.

Ako zamestnávateľ oznamuje zamestnancov v kategórii 2?

Zamestnávateľ si môže vybrať z dvoch možností. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil koncom roka 2018 formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2. Tento formulár môžete vyplniť:

  1. priamo z webovej stránky ÚVZ SR – www.uvzsr.sk alebo
  2. zo stránky www.slovensko.sk. Spôsob, ktorým tak urobíte, je na vás.

Ktorí zamestnávatelia a do kedy musia oznámiť kategóriu 2 v roku 2020 nájdete v článku Oznamovanie kategórie práce 2 v roku 2020.

Oznamovanie kategórie 2 mailom

Formulár ÚVZ SR na oznamovanie kategórie práce 2. je zverejnený na odkaze http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html. Môžete priamo kliknúť na odkaz a formulár postupne vyplniť, skontrolovať a uložiť. Odporúčame uložiť si súbor aj do firemného archívu. 

Posledným krokom pre splnenie si povinnosti je odoslanie tohto súboru ako prílohu na e-mailovú adresu: [email protected]

Túto možnosť si zamestnávatelia vyberajú najčastejšie. Existuje však aj iná (komplikovanejšia) možnosť cez Ústredný portál finančnej správy.

Oznamovanie kategórie 2 cez slovensko.sk

Pre vyplnenie formuláru cez stránku www.slovensko.sk je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom a formulár sa odošle priamo. Potvrdenie o doručení bude zaslané do elektronickej schránky zamestnávateľa.

Po prijatí elektronického formuláru a jeho uložení do databázy sa zamestnávateľovi automaticky zašle Potvrdenie o prijatí elektronického oznámenia. Potvrdenie sa zasiela do elektronickej schránky zamestnávateľa na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk)

Pokiaľ zamestnávateľ nemá zriadenú elektronickú schránku na slovensko.sk, potvrdenie o prijatí mu bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v elektronickom formulári. Zo systému Úradu verejného zdravotníctva SR sa automaticky budú distribuovať hlásené údaje príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa miest výkonu práce daných zamestnancov. 

Termín na oznámenie kategórie 2

Povinnosť odoslať oznámenie o zamestnancoch zaradených do kategórie 2 majú od roku 2019 zamestnávatelia každoročne do 15. januára v elektronickej podobne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Zamestnávatelia oznamujú stav k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Prečítajte si tiež

Keďže sa toto oznámenie posiela v roku 2019 prvýkrát, Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej webovej stránke informoval, že bude uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019 (stav sa uvádza k 31.12.2018). Podľa niektorých právnych názorov má však takýto odklad svoje riziká, pretože nemá oporu v zákone. Viac sa dočítate v článku Čo hrozí zamestnávateľom, ak sa spoľahnú na odklad oznamovania kategórie práce 2?

Od budúceho roku si už zamestnávatelia budú musieť túto povinnosť splniť do 15. januára.

Aké sú pokuty za neoznámenie kategórie 2

Neoznámením údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie sa zamestnávateľ dopustí správneho deliktu. Za ten môže príslušný orgán verejného zdravotníctva uložiť pokutu v rozsahu 150 až 20 000 eur. 


PZS – odborne, komplexne a na kľúč, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa PZS.       

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdravotná spôsobilosť na výkon práce

Kedy je zamestnanec zdravotne spôsobilý na prácu, kto zdravotnú spôsobilosť posudzuje a kto platí náklady na lekársku preventívnu prehliadku zamestnanca?

Oznamovanie kategórie práce 2 – zmeny od 21.7.2020

Každoročné nahlasovanie zamestnancov 2. kategórie prác sa zmení. Ktorí zamestnávatelia a ako často musia nahlasovať zamestnancov Úradu verejného zdravotníctva?

15 dôležitých otázok o oznamovaní kategórie 2

Praktický sumár kľúčových otázok týkajúcich sa povinnosti nahlasovať zamestnancov zaradených to druhej kategórie prác podľa zdravotných rizík.

Prehľad dôležitých informácií pri nahlasovaní zamestnancov druhej kategórie prác

Zamestnávatelia majú povinnosť každoročne nahlasovať zamestnancov zaradených do druhej kategórie prác. Dokedy treba zamestnancov nahlásiť, ako pri tom postupovať a na čo netreba zabudnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky