Oznamovanie kategórie práce 2 – zmeny od 21.7.2020

Každoročné nahlasovanie zamestnancov 2. kategórie prác sa zmení. Ktorí zamestnávatelia a ako často musia nahlasovať zamestnancov Úradu verejného zdravotníctva?

V prípade zamestnancov zaradených do 2. kategórie prác, mal zamestnávateľ povinnosť aktualizovať posúdenie zdravotných rizík s kategorizáciou prác pravidelne, každých 18 mesiacov, alebo pri podstatnej zmene pracovných podmienok (napr. zavedenie nových pracovných postupov). Na základe nepriamej novely zákona 355/2007 sa od 21. júla 2020 okrem iného mení táto doba na 24 mesiacov.

Do 2. kategórie sa zaraďujú práce, u ktorých nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale vzhľadom na pôsobiace faktory práce (napr. hluk), sa nedá vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na pracovné prostredie a pôsobiace faktory. Patria sem práce, kde faktory pracovného prostredia neprekračujú legislatívou stanovené limity.

Čo je nahlasovanie kategórie 2 a ako fungovalo doteraz?

Nahlasovanie 2. kategórie prác je povinnosť, ktorú priniesla novela zákona účinná od 1. júla 2018. Podľa nej museli všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú pracovníkov zaradených 2. kategórii oznámiť Úradu verejného zdravotníctva SR vybrané údaje o týchto zamestnancoch.

Zamestnávateľ si mal túto povinnosť splniť každoročne, vždy do 15. januára a nahlásiť stav zamestnancov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Po prvýkrát sa toto nahlasovanie pracovníkov zaradených do druhej kategórie robilo v roku 2019. Podľa zákonom stanoveného termínu si firmy mali svoju povinnosť splniť do 15. 01. 2019, Úrad verejného zdravotníctva však k polovici januára 2019 prekvapil zamestnávateľov a na svojej stránke aktualizoval oznam, v ktorom uviedol, že „vzhľadom na to, že sa táto povinnosť uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.

Nahlasovanie prebiehalo elektronickou formou. Na tento účel slúžil zamestnávateľom formulár s podrobnými inštrukciami, ktorý bol dostupný na stránke ÚVZ SR. Tento formulár na stránkach úradu v súčasnosti nenájdete.

Koľko zamestnávateľov nahlásilo zamestnancov kategórie 2?

V roku 2019 si túto povinnosť splnilo celkovo 45 078 zamestnávateľov, z nich len 8295 tak urobilo v zákonom stanovenom termíne do 15.1.2019. 

Počet zamestnávateľov, ktorí nahlásili zamestnancov kategórie 2
Počet zamestnávateľov, ktorí nahlásili zamestnancov kategórie 2

Podľa vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR bolo oznamovanie údajov o zamestnancoch vykonávajúcich práce v kategórii 2 k 31.12.2018 ukončené k 30.09.2019. Prípadnými oznámeniami po tomto termíne sa teda Úrad verejného zdravotníctva SR nijako nezaoberá.

Článok pokračuje pod reklamou

Pokuty za neoznámenie kategórie 2

Ak si zamestnávateľ povinnosť oznámenia kategórie 2 nesplnil, dopustil sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva. Takže zamestnávateľovi hrozila pokuta od 150 do 20 000 eur.

Kde v legislatíve možno nájsť schválenú zmenu?

Ide o nepriamu novelu zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktorej bol upravený § 30 ods. 1, a to tak, že bolo odstránené písmeno k, ktoré hovorilo o povinnosti pravidelného nahlasovania zamestnancov kategórie 2 Úradu verejného zdravotníctva. Táto zmena bola schválená v rámci 114 zlepšení podnikateľského prostredia zákonom, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Čo sa mení v nahlasovaní 2. kategórie?

Oznamovacia povinnosť o zamestnancoch zaradených v druhej kategórii tak po najnovšej novele zákona ruší. Pôvodne mal zamestnávateľ túto oznamovaciu povinnosť každoročne, no teraz už zamestnávateľ nebude povinný nahlasovať ÚVZ SR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Toto ustanovenie nadobúda účinnosť od 21. júla 2020.

Minulý rok vláda taktiež schválila novelu tohto zákona, podľa ktorej by podnikatelia nemuseli formulár vypĺňať každý rok, ale raz za 5 rokov. Zároveň sa mal meniť aj termín, dokedy by si podnikatelia túto povinnosť museli splniť. Pôvodný termín do 15. januára sa mal posunúť na 28. februára. Danú novelu však napokon parlament v decembri 2019 neschválil.


PZS – odborne, komplexne a na kľúč, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa PZS.       

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Nové pravidlá pre cezhraničných zamestnancov od 1.7.2023

Cezhraniční zamestnanci, ktorí využívajú teleprácu, môžu byť poistení v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Aké sú podmienky?

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1. 6. 2023 – príklady

Od júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) – u zamestnancov napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend, v prípade dohodárov aj za sviatok. Prinášame praktické príklady.

Bezpečie a pohodlie pre tehotné zamestnankyne pracujúce v priemysle

Austrálčanka využila dieru na trhu a začala podnikať s pracovným oblečením pre ženy pracujúce v mužských odvetviach. K nápadu ju priviedla negatívna skúsenosť tehotnej kolegyne.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky