Prehľad dôležitých informácií pri nahlasovaní zamestnancov druhej kategórie prác

Zamestnávatelia majú povinnosť každoročne nahlasovať zamestnancov zaradených do druhej kategórie prác. Dokedy treba zamestnancov nahlásiť, ako pri tom postupovať a na čo netreba zabudnúť?

Zamestnávateľom pribudla od roku 2019 povinnosť nahlasovať zamestnancov do druhej kategórie práce. Aj napriek nádeji o zrušenie tejto povinnosti ku koncu roka 2019, navrhovaná novela zákona č. 355/2007 Z. z. v parlamente neprešla a ÚVZ sa rozhodol aj v roku 2020 predĺžiť lehotu na zaslanie oznámenia kategórie 2 do 28. februára 2020.

Koho sa týka nahlasovanie 2. kategórie?

Zamestnávateľovi nevzniká táto povinnosť, pokiaľ k 31. 12. predošlého roka (aktuálne k 31.12.2019) nezamestnával žiadneho pracovníka patriaceho do 2. rizikovej kategórie prác. To, ktorý zamestnanec patrí do druhej kategórie však neurčuje zamestnávateľ, ale pracovná zdravotná služba. Zaujímavosťou je, že aj napriek zrušeniu povinnosti mať zazmluvnenú pracovnú zdravotnú službu pre menšie firmy, musia aj tak povinne spolupracovať s PZS - napríklad pri určovaní kategórií zamestnancov.

Zamestnávateľom preto odporúčame, aby si túto povinnosť nenechávali na poslednú chvíľu, pretože hrozí že si nezoženú voľnú kapacitu u pracovnej zdravotnej služby.

Ako prebieha nahlasovanie?

Dôležitá informácia pri nahlasovaní druhej kategórie práce je, že prebieha výlučne elektronickou formou a to dvomi spôsobmi:

  1. vyplnením formulára, ktorý je dostupný na stránke ÚVZ SR s presnými inštrukciami v lište, ktorá sa nachádza naľavo s názvom “KATEGÓRIA PRÁCE 2” alebo
  2. vyplnením formulára cez ÚPVS: slovensko.sk

Pri nahlasovaní zákon priamo nestanovuje, aby túto povinnosť vykonal výhradne zamestnávateľ, preto môže na nahlasovanie poveriť zamestnanca, prípadne PZS s ktorou spolupracuje. Je však dôležité dodať, že pokiaľ si túto povinnosť zamestnávateľ nesplní v určenom termíne, hrozí mu pokuta od Úradu verejného zdravotníctva vo výške od 150 do 20 000 eur.

Bližšie informácie o nahlasovaní zamestnancov do druhej kategórie práce nájdete v článku Oznamovanie kategórie práce 2 v roku 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Ktorý zamestnanec patrí do 2. kategórie?

Zaradenie zamestnanca do druhej kategórie práce bezprostredne neznamená, že by boli prekročené limity stanovené osobitnými predpismi a práce, u ktorých je predpoklad, že by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia. Zároveň pri vykonávaní činnosti patriacej do druhej kategórie hrozia rôzne choroby z povolania, ktoré môžu ovplyvniť pracovný výkon zamestnanca (napr. IT pracovník denne pracuje pri počítači, pričom mu hrozí poškodenie zraku, syndróm karpálneho tunela, bolesti chrbtice či hlavy).

Viac informácií, ako aj praktické príklady zaradenia zamestnancov do druhej kategórie prác nájdete v článku Zaradenie prác do kategórie 2 alebo Zoznam povolaní (prác) zaradených do druhej kategórie prác.

Záver

Pokiaľ sa chcú zamestnávatelia vyhnúť tučnej pokute, nemali by tento termín podceňovať. Rovnako sa netreba spoliehať na posledné dni do naplnenia termínu, nakoľko nahlasovanie závisí aj od spolupráce s pracovnou zdravotnou službou, ktorá už môže mať beznádejne vyťažené kapacity. Navyše pri hromadnom nahlasovaní môže naskytnúť preťaženie serverov, preto odporúčame odpustiť si pôžitok adrenalínu zo šibeničných termínov a splniť si túto povinnosť čo najskôr.


PZS – odborne, komplexne a na kľúč, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa PZS.       

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovný poriadok – náležitosti a vzor

Čo je pracovný poriadok, čo obsahuje a kedy sa vo firmách využíva. Ako vyzerá jeho jednoduchý vzor.

Elektronické stravné lístky (karty) povinne - čo na to reštaurácie?

Zástancovia povinného nahradenia gastrolístkov kartami hovoria o hygiene a úbytku administratívy, prevádzkovatelia reštaurácií upozorňujú na vysoké poplatky a podnikanie na ich úkor.

Porušenie pracovnej disciplíny – príklady

Aké sú podmienky skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ak zamestnanec poruší závažným spôsobom pracovnú disciplínu? Podmienky a praktické príklady.

Stravenky alebo hotovosť: Čo si myslia majitelia reštaurácií?

Zámer vlády zdobrovoľniť stravné lístky opäť „rozdúchal vášne“. Čo by takéto rozhodnutie prinieslo reštauráciám a čo na návrh hovoria ich prevádzkovatelia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky