15 dôležitých otázok o oznamovaní kategórie 2

Praktický sumár kľúčových otázok týkajúcich sa povinnosti nahlasovať zamestnancov zaradených to druhej kategórie prác podľa zdravotných rizík.

Oznamovanie kategórie 2 je povinnosťou zamestnávateľov od roku 2018 (novelou zákona č. 355/2007 Z.z.). Ide o elektronické oznamovanie vybraných údajov o zamestnancov v kategórii 2 Úradu verejného zdravotníctva SR. Toto nahlásenie je nutné urobiť do 28.2.2020. S oznamovaním je spojených niekoľko otáznikov, na ktoré vám odpovieme v tomto článku.

Od 21. júla 2020 zamestnávateľ nebude povinný nahlasovať údaje týkajúce sa zamestnancov zaradených do druhej kategórie práce. Viac si prečítate v článku Oznamovanie kategórie práce 2 – zmeny od 21.7.2020.

1. Kto musí nahlásiť kategóriu 2?

Kategóriu 2 musí nahlásiť každý zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov na základe posúdenia zdravotných rizík pracovnou zdravotnou službou (PZS) zaradených do kategórie 2.

2. Týka sa táto povinnosť živnostníkov aj obchodných spoločností (napríklad s.r.o.)?

Áno. Povinnosť sa týka každého zamestnávateľa, bez ohľadu na to, či je to živnostník (SZČO) alebo obchodná spoločnosť.

3. Musia nahlasovať kategóriu 2 do 28.2.20220 aj podnikatelia, ktorí začali podnikať 2020?

Nie. Kategória 2 sa hlási vždy podľa údajov k 31. decembru predošlého roka. Do 28. februára tak musia nahlásiť  iba tí zamestnávatelia, ktorí k 31.12. 20219 zamestnávali pracovníkov zaradených v kategórii práce 2. Keďže v roku 2019 firma ešte neexistovala, nie je čo nahlasovať.

4. Musia nahlasovať kategóriu 2 aj živnostníci, ktorí nikoho nezamestnávajú?

Nie, ak prácu vykonávajú samostatne a nemajú žiadnych zamestnancov.

5. Musí nahlasovať kategóriu 2 aj firma, v ktorej práce vykonávajú živnostníci?

Nie. Oznamovacia povinnosť je povinnosťou zamestnávateľa vo vzťahu k vlastným zamestnancom.

6. Je možné nahlásiť kategóriu 2 osobne na Úrade verejného zdravotníctva SR?

Nie. ÚVZ SR na svojej internetovej stránke informuje, že ide o povinnosť, ktorú je zamestnávateľ povinný nahlásiť elektronicky.

7. Ako musí zamestnávateľ nahlásiť kategóriu 2?

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ má možnosť voľby – existujú 2 spôsoby. Prvý, cez formulár na stránke ÚVZ SR. Nachádza sa v lište naľavo s názvom „KATEGÓRIA PRÁCE 2“. Vyplnený formulár je nutné uložiť a odoslať na emailovú adresu: [email protected]. Druhý spôsob je cez stránku slovensko.sk. Je to trošku jednoduchší spôsob, pretože formulár sa odošle priamo cez funkciu „ODOSLAŤ“. Oba formuláre sú rovnaké, obsahovo medzi nimi nie je rozdiel.

8. Môže zamestnávateľ niekoho poveriť nahlásením 2. kategórie alebo to musí riešiť konateľ spoločnosti?

Môže tak urobiť sám alebo tým poveriť vedúceho zamestnanca, prípadne iného zamestnanca, ktorý má potrebné údaje k nahláseniu kategórie 2. V praxi s nahlasovaním často pomáha PZS alebo účtovník.

9. Môže zamestnávateľ nahlásiť kategóriu 2 sám alebo tak musí urobiť PZS?

Podstatné je, aby zamestnávateľ kategóriu 2 nahlásil. Nie je zákonom určené, že tak musí urobiť on sám. Môže tým poveriť pracovnú zdravotnú službu. Dôležité je poznamenať, že PZS nie je povinná kategóriu 2 nahlásiť, preto sa nespoliehajte, že to váš dodávateľ PZS urobí automaticky.

10. Ako dlho trvá nahlásenie kategórie 2?

Závisí to od veľkosti spoločnosti, počtu prevádzok, či pracovných pozícií. Príklad: Ak má zamestnávateľ jednu prevádzku, kde má 10 zamestnancov tak vyplnenie formulára trvá asi 15 minút. Ak má zamestnávateľ viac prevádzok, viac pracovných pozícií tak vyplnenie formulára môže trvať podstatne dlhšie.

Článok pokračuje pod reklamou

11. Musí zamestnávateľ pri nahlasovaní spolupracovať s PZS?

Pri samotnom nahlasovaní nie, ale s PZS musí spolupracovať pri zaradení zamestnancov do správnej kategórie. Zamestnávateľ musí zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

12. Potrebuje zamestnávateľ nevyhnutne dokument od PZS, aby mohol nahlásiť kategóriu 2?

Áno. Ide o posúdenie zdravotného rizika, ktorý PZS vypracuje na základe obhliadky pracoviska a poskytnutých informácií od zamestnávateľa.

13. Je potrebné k nahláseniu priložiť aj nejaký dokument o tom, že zamestnávateľ spolupracoval s pracovnou zdravotnou službou pri zaraďovaní zamestnancov do kategórie 2?

Nie. Stačí vyplniť formulár k oznamovaniu kategórie 2 a odoslať ho. Upozorňujeme však, že zamestnávateľ musí mať vypracované posúdenie zdravotných rizík od PZS.

14. Existuje povinnosť nahlásiť aj kategóriu 1?

Nie. Ide o kategóriu práce, kde je žiadne alebo minimálne riziko poškodenia zdravia.

15. Čo ak zamestnávateľ nestihne nahlásiť kategóriu 2 do 28. februára?

Ak nestihnete nahlásiť kategóriu 2 do 28.2.2020, po tomto termíne to už nebude možné. ÚVZ SR pravdepodobne „uzamkne“ zverejnený formulár na svojej internetovej stránke. Pokiaľ si túto povinnosť nesplníte, hrozí vám pokuta vo výške 150 až 20 000 eur.


PZS – odborne, komplexne a na kľúč, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa PZS.       

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky