Odškodnenie pri cestovaní verejnými dopravnými prostriedkami v EÚ

Na čo majú cestujúci právo pri oneskorení či zrušení spojov? Ako sa líši výška odškodnenia pri leteckej, autobusovej, železničnej preprave či preprave loďou?

Je tu leto, čas prázdnin a dovoleniek, a mnoho spotrebiteľov bude v tejto dobe viac využívať verejnú dopravu. „Spotrebitelia by si mali byť vedomí, že cestovanie verejnými dopravnými prostriedkami im voči dopravcom prináša významné práva,“ uvádza Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest, a dodáva: „Cestujúci niekedy z neznalosti alebo v dôsledku tzv. racionálnej apatie tieto práva neuplatňujú alebo na ne rezignujú. Nie je na to však dôvod.“

Cestujúci v rámci Európskej únie a pri cestách z Európskej únie majú právo na odškodnenie v prípade problémov pri cestovaní verejnými dopravnými prostriedkami, vrátane lietadiel, vlakov, autobusov a lodí. Tieto práva sú upravené priamo účinnými európskymi nariadeniami. Zahŕňajú najmä práva plynúce zo zrušenia cesty, z dlhšieho oneskorenia, ale aj prípady stratenej alebo omeškanej batožiny. Niektorí dopravcovia, najmä železniční, poskytujú odškodnenie aj nad rámec týchto všeobecných nariadení. V článku približujeme, ako postupovať a na čo majú cestujúci nárok.

Práva cestujúcich pri zrušení či meškaní letu

V leteckej doprave dochádza k mnohým zmenám pri letoch i v prípadoch ich oneskorenia. „V prípade odopretia nástupu na palubu, zrušenia alebo významného oneskorenia letov, ak odlietate z letiska, ktoré sa nachádza na území EÚ s ktorýmkoľvek dopravcom alebo odlietate z tretej krajiny s európskym dopravcom, máte právo na bezplatnú starostlivosť, ktorá zahŕňa: ubytovanie a občerstvenie, zabezpečenie prepravy náhradným letom alebo aj finančné odškodnenie, a to za presne definovaných podmienok,“ uvádza Eduarda Hekšová a dopĺňa: „Cestujúci nemajú právo na finančné odškodnenie v prípadoch oneskorenia alebo zrušenia letu, pokiaľ tieto situácie nastanú z dôvodu vyššej moci, za čo sa považuje napríklad nepriaznivé počasie.“

Odškodnenie v leteckej doprave je odstupňované podľa vzdialeností:

  • 250 eur pri všetkých letoch s dĺžkou do 1500 kilometrov.
  • 400 eur pri všetkých letoch v rámci EÚ dlhších ako 1500 kilometrov a pri všetkých ostatných letoch s dĺžkou od 1500 kilometrov do 3500 kilometrov.
  • 600 eur pri všetkých ostatných letoch.

Výška kompenzácie môže byť znížená o polovicu, a to v závislosti od ponúknutého náhradného dopravného spojenia. V prípade zrušenia letu, dopravca musí cestujúcemu poskytnúť presmerovanie a potrebnú starostlivosť.

Práva cestujúcich pri meškaní vlaku

V železničnej doprave má cestujúci nárok na odškodnenie v závislosti od dĺžky meškania vlaku. „Ak je oneskorenie medzi východiskovou a cieľovou stanicou 60 až 119 minút, môže cestujúci požadovať odškodnenie vo výške 25 % ceny cestovného lístka,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová a dodáva: „Pri oneskorení presahujúcom 120 minút je výška kompenzácie 50 % ceny cestovného lístka.“ Ani v jednom prípade cestujúci nestráca nárok na prepravu.

Dopravca je povinný vyrovnať odškodnenie do jedného mesiaca od podania žiadosti, a to vo forme poukážok alebo iných služieb, prípadne cestujúceho odškodní finančne, ak o to cestujúci požiada. Niektorí dopravcovia poskytujú aj nadštandardné kompenzácie za oneskorenie, o ktoré cestujúci nemusí žiadať. Vždy však platia základné práva na odškodnenie, ktoré sú dané európskym nariadením.

Práva cestujúcich pri meškaní a zrušení cesty autobusom

Vo verejnej autobusovej a autokarovej doprave sa s ohľadom na ťažko predvídateľné pomery na cestách nerieši meškanie nabrané na ceste, ale zrušenie autobusového spoja, nezabezpečenie rezervovanej dopravy (tzv. overbooking) alebo oneskorenie pri odchode autobusu z terminálu o viac ako 120 minút, a to iba pri diaľkovej doprave presahujúcej 250 km. „V týchto prípadoch má cestujúci nárok:

  • na pokračovanie alebo presmerovanie do cieľového miesta určenia, bez akýchkoľvek ďalších nákladov a pri najbližšej príležitosti,
  • náhradu cestovného a prípadnú bezplatnú spiatočnú prepravu autobusom alebo autokarom do pôvodného miesta odchodu,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová.

E. Hekšová ešte upresňuje: „Ak dopravca cestujúcemu takéto možnosti neponúkne, má cestujúci právo na náhradu cestovného a na náhradu škody vo výške 50 % ceny cestovného. Dopravca je povinný túto čiastku vyplatiť v lehote jedného mesiaca od podania žiadosti o náhradu.“

Článok pokračuje pod reklamou

Práva cestujúcich pri meškaní či zrušení cesty loďou

Podobné práva zaručujú právne predpisy aj v prípade zrušenia cesty loďou, oneskorenie pri odchode lode a oneskorenie samotnej plavby loďou. „Tieto práva si budú cestujúci uplatňovať najmä pri cestovaní trajektmi na mori,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová a uzatvára: „Príkladom je oneskorený príjazd do cieľovej destinácie o viac ako 1 hodinu. V tomto prípade môže byť nárok na odškodnenie v závislosti od dĺžky meškania vo výške 25 % až 50 % ceny cestovného lístka.“

Nárok cestujúcich pri strate či omeškaní batožiny

Stratenie či omeškanie batožiny môže veľmi znepríjemniť začiatok dovolenky. Nejde však o výnimočnú situáciu, preto je vhodné vedieť, na čo majú cestujúci vtedy nárok. V prvom rade je ale dôležité čo najskôr oznámiť stratu či omeškanie svojich vecí prepravnej spoločnosti a vypísať potrebné dokumenty.

Prečítajte si tiež

Čo sa týka nároku na odškodnenie,

  • v prípade leteckej prepravy má cestujúci nárok na maximálnu výšku náhrady približne 1 600 eur;
  • ak sa batožina poškodí či stratí v dôsledku dopravnej nehody pri ceste autobusom (najmenej 250 km), cestujúci má právo na odškodnenie vo výške stanovenej vnútroštátnymi právnymi predpismi, no maximálny limit by nemal byť nižší ako 1 200 eur za kus batožiny;
  • pri železničnej preprave ide o náhradu do 1 200 eur za kus registrovanej batožiny a ak cestujúci nedokáže preukázať hodnotu stratených vecí, má nárok na 300 eur za registrovanú batožinu;

v prípade nehody lode má cestujúci nárok na odškodnenie 2 700 eur za príručnú batožinu a 15 500 eur za vozidlo.

Na čo ďalšie pri ceste do zahraničia nezabudnúť?

Aby sa dovolenka či výlet zbytočne nepredražili, je vhodné ešte pred cestou myslieť na niekoľko náležitostí, ako cestovné poistenie, v prípade cesty vlastným autom aj havarijná poistka a PZP. Oplatí sa nezabudnúť overiť si ceny roamingových služieb, najmä ak sa cestuje mimo Európsku úniu a ak je to potrebné, zmeniť si hotovosť na lokálnu menu ešte na Slovensku. So sebou je taktiež dobré vziať si aspoň dve platobné karty a počas dovolenky ich nemať spolu (ak sa jedna stratí, aby bola v zálohe druhá).

Odpovede na časté otázky a ďalšie podstatné informácie, ktoré sa zídu pri dovolenkovaní v zahraničí, približujeme v článku Dovolenka v zahraničí: na čo všetko myslieť a čo nepodceniť?

Zdroj: Spotrebiteľská organizácia dTest

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.

Nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky

Ovplyvní čerpanie materskej dovolenky nárok na dovolenku na zotavenie? Vzniká vôbec dovolenka aj počas materskej/otcovskej či rodičovskej dovolenky?

Dovolenka v zahraničí: na čo všetko myslieť a čo nepodceniť?

Tipy, ako predísť komplikáciám na dovolenke. Čo si všímať pri výbere cestovného poistenia? Čo robiť, ak sa stratí batožina? Ako postupovať pri úraze či nehode? A aké suveníry radšej nekupovať?

Cestovanie na dovolenku autom: na čo všetko myslieť?

Čo skontrolovať pred cestou, aké dokumenty mať v aute, ako postupovať pri nehode či defekte v zahraničí a čo v prípade využitia firemného auta? Súhrn podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky