Rodinné podniky na Slovensku

Rodinné podniky na Slovensku
Daniela Diheneščíková

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá pôsobí ako právnička na analytickom oddelení Slovak Business Agency. Oblasťou záujmu a profesijnej náplne je skúmanie dopadov legislatívy na podmienky podnikania mikro, malých a stredných podnikov (MSP).

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Koľko je na Slovensku rodinných podnikov, čím sa vyznačujú a ktoré značky patria medzi rodinné podniky?

Vzhľadom  na to, že na Slovensku nie je uzákonená definícia rodinných podnikov, nie sú vedené ani presné štatistiky o rodinných podnikoch. Informácie o rodinných podnikoch sa získavajú väčšinou z realizovaných prieskumov, ktoré pokrývajú iba vzorku subjektov alebo zo štúdií, ktoré vychádzajú z odborných odhadov a skúseností expertov. V rôznych analýzach a rebríčkoch sa tak objavujú spravidla podniky, ktoré o sebe deklarujú, že sú rodinnými firmami alebo voľne dostupné informácie preukazujú spoločné podnikanie viacerých členov rodiny.

Množstvo slovenských rodinných podnikov vzniklo v prvej polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia. Neboli však založené za účelom vytvorenia rodinného podniku. Zvyčajne vznikli podnikateľskou činnosťou jedného člena rodiny, ku ktorému sa do podnikania pridali postupne ďalší rodinní príslušníci.

Aktualizácia k 29.7.2021: Ministerstvo práce navrhuje v novele zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, definovať rodinný podnik a zaviesť mechanizmus registrácie rodinných podnikov. Viac sa dočítate v článku Rodinný podnik bude definovaný v zákone.

Koľko je na Slovensku rodinných podnikov a akú majú právnu formu?

Štúdia rodinného podnikania na Slovensku publikovaná Slovak Business Agency v roku 2018 uvádza, že rodinné podniky na Slovensku tvoria 60 až 80 % z celkového počtu slovenských malých a stredných podnikov.

Z hľadiska právnej formy sú aktuálne podnikajúce rodinné podniky živnosťami, druhou formou podnikania je spoločnosť s ručením obmedzeným, už v menšej miere ide o akciové spoločnosti a iné právne formy.

Aké sú základné charakteristiky rodinných firiem na Slovensku?

V roku 2020 publikovala Slovak Business Agency štúdiu Bariéry rodinného podnikania, ktorá dopĺňa informácie o charakteristikách rodinného podnikania na Slovensku. Vyplýva z nej, že vo väčšine prípadov sa na chode podniku okrem zakladateľa podieľajú ešte ďalší rodinní príslušníci.  Zvyčajne ide o dvoch až piatich členov rodiny.

Pokiaľ ide o zloženie rodinného podniku a vzájomné vzťahy v ňom, obaja manželia, ktorí spolu podnikajú sú najbežnejšími členmi rodinného podniku. Do rodinného podnikania sú vo veľkej miere postupne zapájané aj deti, prípadne aj rodičia zakladateľa. Súrodenci alebo širšia rodina sa na rodinnom podnikaní podieľajú v menšej miere. Slovenské rodinné podniky sa teda spoliehajú na najbližší okruh príbuzných, zvyčajne na príbuzných v priamom rade.

Členovia rodiny sú v rodinnej firme zvyčajne v postavení spolumajiteľov a konateľov. V menšej miere je ďalší člen rodiny obsadzovaný do manažérskej funkcie alebo je členom dozornej rady. Len malé percento tvoria príslušníci rodiny, ktorí sú zamestnancami.

Pokiaľ ide o typológiu slovenských rodinných firiem, tak najčastejšie sa vyskytuje manželský rodinný podnik, teda podnik, ktorý je založený oboma manželmi alebo ho jeden z manželov založil a druhý do podnikania pristúpil. Druhu významnú skupinu v rámci prieskumu tvorili súrodenecké rodinné podniky, teda podnik založený súrodencami, ktorí postupom času do podnikania zapájajú aj svoje deti, prípadne manželky alebo ďalších členov rodiny. Skôr ojedinelé sú ostatné formy ako rodičovský rodinný podnik (založený spoločne rodičmi a potomkom), príbuzenský rodinný podnik (členovia rodiny zo širšieho kruhu), či viacgeneračný rodinný podnik.

Slovenské rodinné podniky dokážu obstáť aj v zahraničí

Spoločnosť KPMG v roku 2019 zverejnila štúdiu pod názvom Barometer rodinných podnikov v Európe, v ktorej uvádza, že slovenské rodinné podniky dokážu byť rovnocenným konkurentom podnikov pôsobiacich v ich segmente podnikania na zahraničnom trhu.

Zakladateľ rodinného podniku je ešte stále v hlavnej riadiacej pozícii až v 84 % slovenských rodinných podnikov. Ďalej, podľa uvedenej štúdie až 79 % rodinných podnikov očakáva a predpokladá, že nástupcom a teda pokračovateľom v rodinnom podnikaní bude niektorý člen rodiny. Najväčšie obavy pri generačnej výmene vyjadrili podnikatelia s:

 • riadením očakávaní financujúcich strán, ktoré nie sú z rodiny;
 • zvládnutím právnych problémov a daňovej záťaže;
 • riešením prípadných konfliktov v rodine.
Prečítajte si tiež

Z uvedeného prieskumu tiež vyplýva, že slovenské rodinné firmy najviac znepokojuje klesajúca ziskovosť, časté zmeny regulácií a rastúce náklady.

Pred pandémiou videli slovenské rodinné firmy budúcnosť optimisticky a medzi ich priority patrilo prinášanie nových produktov a služieb, export na nové trhy, vzdelávanie pracovnej sily a zlepšovania inovatívnosti.

Príklady rodinných firiem na Slovensku z kategórie malých a stredných firiem

Keďže neexistujú presné dáta o počte rodinných podnikov na Slovensku a odhady hovoria, že väčšina ich je najmä v kategórii malých a stredných firiem, nižšie uvádzame príklady malých a stredných rodinných podnikov na Slovensku.

Prečítajte si tiež

Teória súčasne kategorizuje rodinné podniky podľa osôb, ktoré podnik založili, no v praxi nie je vždy možné striktne zaradiť rodinný podnik len do jednej skupiny. Dôvodom je postupný vývoj rodinných podnikov a zmena ich členov vo vnútornej štruktúre. Rodinné podniky preto môžu súčasne patriť aj do viacerých kategórií.

Príklady manželských rodinných podnikov na Slovensku

Príkladom úspešného manželského rodinného podniku, ktorý bol založený manželmi Nemetzovými v roku 1990 je spoločnosť Nemetz s.r.o. zo Serede. Táto spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti priemyselného a komerčného chladenia už tridsať rokov. Spoločnosť zastrešuje aj predaj a servis elektrospotrebičov pod značkou Ales Elektro v rámci siete Euronics. V rodinnom podniku okrem manželov, pracuje aj zať ako ďalší člen rodiny.

Prečítajte si tiež

Ďalšími príkladmi rodinných podnikov založených manželmi sú: Herba Drug, s.r.o., Ostrožovič, spol. s r.o., FISA Sauny, TREKLAND s.r.o., Gentlejam s.r.o., Dobrožrúti s.r.o., Slowlandia s.r.o.

Podnikanie súrodencov

Spoločnosť KELLYS BICYCLES s.r.o. bola založená v roku 1989 a spoločne ju vedú súrdenci Branislav a Peter Divinec. Najskôr začali podnikať s požičiavaním bicyklov, no neskôr sa preorientovali na ich výrobu a predaj. Bicykle tejto spoločnosti sú vyvážané do viac ako tridsiatich štátov sveta.

Ďalšími príkladmi podnikajúcich súrodencov sú firmy: Prelika a.s., Karloff, s.r.o., Herbatica s.r.o., reklama BARTOŠ, s.r.o., Rutex Trade, s.r.o., Xenex s.r.o., ELVI s.r.o.

Spoločné podnikanie rodičov a detí

Ďalšou skupinu sú rodičovské rodinné podniky. Príkladom takejto rodinnej firmy je Študio-21 plus, s.r.o. - stavebná, projekčná a konzultačná spoločnosť pôsobiaca v segmente detských ihrísk. V roku 1993 začal Vladimír Jurík podnikať vo forme živnosti. Postupne sa k spoločnému podnikaniu pridala aj jeho manželka, podnikanie sa transformovalo na s.r.o. a od roku 2005 vo firme pôsobia aj ich dvaja synovia, korí postupne preberajú nástupníctvo v rodinnej firme.

Ďalšími príkladmi rodičovských rodinných podnikov sú: CrazyFly, Kenzel, Potraviny ELIN s.r.o., KOMPAVA spol. s r.o., DP chocolate, s. r. o., Mäso Parížek, s.r.o., Hurtík s.r.o.

Článok pokračuje pod reklamou

Tradícia podnikania pretrvávajúca v rodine

Na Slovensku sa nájdu aj úspešné viacgeneračné rodinné podniky. Príkladom je spoločnosť Erbia, s.r.o. z Novej Dubnice, ktorá sa výrobou perníkov venuje už od roku 1904. Recept Ertlovského perníka sa odovzdáva z generácie na generáciu, pričom Bibiana Ertlová reprezentuje už štvrtú generáciu. V každej generácii rodiny Ertlovcov sa našiel zástupca, ktorý v pečení perníkov s tradičnou receptúrou pokračoval. Pod vedením Bibiany Ertlovej, ktorá rodinný podnik prevzala po rodičoch, rodinný podnik zaznamenal veľký rozmach v dopyte a produkcii.

Ďalšími príkladmi sú: TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Tokaj Zlatá Putňa s.r.o., Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., POHAN s.r.o., Beky, a.s.

Viac členov rodiny podnikajúcich spoločne

Ako príbuzenský rodinný podnik sa prezentuje spoločnosť RAKY stav s.r.o., ktorá pôsobí na trhu s plastovými a hliníkovými oknami a dverami od roku 2002. Jej zakladateľ Marek Rakoš zamestnáva 75 zamestnancov, pričom viac ako polovicu z nich tvoria príslušníci jeho rozvetvenej rodiny. V rodinnom podniku pracujú rodičia zakladateľa, manželka, brat, strýkovia, bratranci, švagrovia, kmotrovci a ďalší príbuzní.

Ďalšími príkladmi sú: Idona, spol. s r. o., Cofin a.s., Víno Kmeťo, Ing. Ľudovít Ligač – KSM, TWD SK, s.r.o., EKO SVIP, s.r.o., VANAPO, s.r.o.

Veľké rodinné podniky na Slovensku

Rodinné podniky na Slovensku nájdeme nielen v kategórii malých a stredných firiem, ale aj tých veľkých. V júni 2019 Forbes zostavil rebríček desiatich najväčších slovenských rodinných firiem. Poradie v rebríčku bolo určené porovnaním váženého priemeru ukazovateľov čistý obrat a EBITDA za roky 2016-2018.

 1. Niké - tipovacia spoločnosť založená rodinou Bergerovcov
 2. Raven - distribútor hutníckeho a stavebného materiálu, vedená rodinou Harvánekovcov
 3. Matador Holding - spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle, založená rodinou Rosinovcov
 4. TOSs a dcérske spoločnosti - zaoberajúca sa opravou, modernizáciou a výrobou železničných vozňov, spoločnosť riadená rodinou Poórovcov
 5. Labaš – rodinná firma podnikajúca v obchode s potravinárskym tovarom, riadená členmi rodiny Labašovcov
 6. OFZ - výrobca kremíkových a mangánových ferozliatin, v rukách rodiny Klocokovcov
 7. PPA Controll - venujúca sa meraniu a regulácii teplôt, tlakov, prietokov, automatizovaným systémom riadenia, elektrickým systémom, výrobe rozvádzačov, informačným a telekomunikačným systémom, správe priemyselných parkov a zároveň pôsobí aj v ďalších súvisiacich oblastiach, skupina spoločností väčšinovo vlastnená rodinou Pavlůvcov
 8. Agel Sk - spoločnosť pôsobiaca v oblasti zdravotníctva, vlastnená rodinou Chrenkovcov;
 9. T a M trans spedition - spoločnosť budujúca sieť čerpacích staníc pohonných hmôt, založená rodinou Tóthovcov
 10. 101 Drogerie – sieť predajní s drogistickým tovarom, založená Emilom Krajčíkom.
Prečítajte si tiež

Príkladov úspešných rodinných podnikov je na Slovensku pomerne dosť a ako vidieť, sú medzi nimi či už známe značky, ale aj lokálne firmy, ktoré majú vďaka svojej rodinnej tradícii zvýšenú dôveru u spotrebiteľov, vytvárajú množstvo stabilných pracovných miest a rozvíjajú región, v ktorom pôsobia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Daniela Diheneščíková
Daniela Diheneščíková

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá pôsobí ako právnička na analytickom oddelení Slovak Business Agency. Oblasťou záujmu a profesijnej náplne je skúmanie dopadov legislatívy na podmienky podnikania mikro, malých a stredných podnikov (MSP).


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.

Dedenie majetku podnikateľa – praktické prípady

Kto dedí majetok podnikateľa a čo, ak sú dedičmi maloleté deti? Príklady situácií, ktoré môžu v súvislosti s dedením nastať po smrti podnikateľa.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky