Rodinný podnik

Ako spoznáte rodinný podnik a v čom sa líši od ostatných? Ktoré známe značky sú rodinnými podnikmi? V čom sa líšia desiatky definícií rodinných podnikov vo svete a ako je rodinný podnik definovaný na Slovensku?  Aké druhy rodinných podnikov existujú? Aké sú špecifické problémy rodinných podnikov?


Definícia rodinného podniku v zahraničí a u nás: v čom sú iné?

Aké definície rodinných podnikov existujú, v čom sa líšia a ako je definovaný rodinný podnik na Slovensku?

Rodinné podniky na Slovensku

Koľko je na Slovensku rodinných podnikov, čím sa vyznačujú a ktoré značky patria medzi rodinné podniky?

Čo je rodinná firma a rodinné podnikanie?

Podľa čoho spoznáte rodinnú firmu a v čom sa líši od ostatných? Ktoré známe značky sú rodinnými firmami a ktoré patria do rebríčka TOP rodinných podnikov?

Rodinné podnikanie slovenská legislatíva osobitne nedefinuje

Rodinné podniky predstavujú v ekonomicky vyspelých krajinách významnú skupinu podnikateľských subjektov s nezanedbateľným prínosom pri tvorbe HDP. Pôsobia už aj na Slovensku, aj keď ich naša legislatíva zatiaľ osobitne nedefinuje.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky