Kedy odovzdať rodinný podnik?

Kedy odovzdať rodinný podnik?
Zdroj: Rawpixel.com
Daniela Diheneščíková

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá pôsobí ako právnička na analytickom oddelení Slovak Business Agency. Oblasťou záujmu a profesijnej náplne je skúmanie dopadov legislatívy na podmienky podnikania mikro, malých a stredných podnikov (MSP).

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy začať s manažérskou a vlastníckou výmenou v rodinnom podniku a akým krokmi zvýšiť úspech odovzdania firmy nastupujúcej generácii?

Odovzdanie podniku alebo proces nástupníctva sú pojmy, ktoré označujú generačnú výmenu v rodinnom podniku. Je to zdĺhavý proces, ktorým dochádza k prechodu manažérskeho riadenia a vlastníckych práv rodinného podniku z jednej generácie na druhú. Téma generačnej výmeny podniku je stále aktuálnou, nakoľko si týmto procesom prechádza množstvo podnikov založených začiatkom deväťdesiatich rokov.

Nástupníctvo je pomerne zložitý proces a pre rodinný podnik je to jeho najnáročnejší krok, ktorý rozhodne o tom, či podnik pretrvá naďalej alebo zanikne. Podľa dlhodobejších medzinárodných štatistík rodinných podnikov fungujúcich v zahraničí, len jedna tretina rodinných podnikov prežije proces nástupníctva a len veľmi nízky počet zostane v rukách rodiny viac ako 60 rokov. V Schéme na podporu rodinného podnikania (2017-2020) vytvorenou Ministerstvom hospodárstva SR, uvádza, že len 30 % z rodinných podnikov fungujúcich v EÚ naďalej funguje po 2. druhej generácii, 10-15 % podnikov si zachová svoj chod aj po 3. generácií a len 3-5 % prežije po nástupe 4. generácie. Dôvody, ktoré spôsobujú neúspešné odovzdanie podniku sú rôzne:

  1. či už sú to spory v rodine medzi členmi,
  2. prípadne neochota nástupníkov prevziať rodinný podnik
  3. alebo aj nedostatočné naplánovanie procesu generačnej výmeny.

Prieskum medzi rodinnými firmami z roku 2016 spracovaný spoločnosťou PWC zistil, že až 43 % rodinných firiem nemá pripravený plán na zabezpečenie nástupníctva a zároveň len u 12 % rodinných podnikov siaha tento plán nástupníctva po tretiu generáciu. Napriek týmto nepriaznivým číslam vo svete, ale aj na Slovensku je mnoho rodinných firiem, ktoré generačnú výmenu úspešne zvládli a sú dlhodobo etablované na trhu.

Kedy začať s manažérskou a vlastníckou výmenou v rodinnom podniku?

Proces nástupníctva je nevyhnutné správne načasovať, vykonať prípravné opatrenia tak, aby sa zabezpečil transfer riadenia, odovzdanie kompetencií, prevod kapitálu a vlastníckych práv, čo možno najplynulejšie. Generačná výmena sa vo všeobecnosti týka prevažne podnikov, ktoré na trhu pôsobia pätnásť a viac rokov.

Slovak Business Agency zrealizovala v novembri 2019 diskusné podujatia so zástupcami rodinných podnikov, pričom jednou z diskusných tém bola aj generačná výmena. Zástupcovia rodinných podnikov zakladatelia, ale aj nástupníci sa zhodli, že procesom generačnej výmeny je sa potrebné  zaoberať už v predstihu a zohľadniť dlhodobosť procesu. Len kvalitne vypracovaný plán odovzdania podniku dokáže byť úspešný, čoho výsledkom bude pokračovanie v rodinnom podnikaní a zabezpečení rodiny na ďalšie obdobia.

Na otázku kedy začať s generačnou výmenou sa podnikatelia vyjadrili konkrétne, pričom sa zhodli na tom, že v nasledovníkovi je potrebné budovať vzťah k rodinnej firme už od detstva.  Od šestnástich by mali potomkovia začať pracovať v rodinnej firme vo forme brigád počas letných prázdnin, pričom by mali pracovať na začiatočníckych pozíciách. Takýmito brigádami sa nástupníci postupne oboznámia s pracovnými činnosťami vykonávanými v podniku, zároveň si začnú budovať vzťahy aj s inými zamestnancami. Práve príležitostné brigády pomôžu nastupujúcej generácií dosiahnuť rešpektovanie zmeny vedenia podniku u zamestnancov.

Do riadiacich funkcií je možné zapájať potomka už od jeho dvadsiatych narodenín. Samotný vek odovzdávajúcej generácie by sa mal pohybovať okolo 50. rokov. Zakladateľ podniku zvyčajne opúšťa riadiace štruktúry približne okolo šesťdesiateho piateho roku života a v podniku spravidla pôsobí už len ako poradca. Zakladatelia sa častokrát nevedia vzdať riadiacich činností v podniku a preto, by práve nastupujúca generácia na druhej strane mala ohľaduplne pristupovať k tejto výmene a poskytnúť predchodcom pocit ich užitočnosti a pravidelnej informovanosti o chode podnikania.

Prečítajte si tiež

Podľa skúseností podnikateľov, ktorí sú už nastupujúcou generáciou a úspešne zvládli prevzatie riadenia podniku, vytváranie vzťahu potomkov k rodinnému podniku nenásilnou formou je kľúčom k zavŕšeniu úspešnej generačnej výmeny a plynulom chode rodinného podnikania. Podľa vyjadrení nástupníkov, mnohokrát na nich boli kladené vyššie nároky ako na iných zamestnancov, a preto je potrebné zvoliť ohľaduplný prístup ku kontrole ich výslednej pracovnej činnosti. Netreba ani opomenúť poskytnúť potomkom za vykonanú brigádu primerané ohodnotenie. Na druhej strane nástupníci vyzdvihli spôsob začlenenia potomkov do rodinných podnikov formou prenesenia časti zodpovednosti s kombináciou zvládania základných povinností a možnosti práce na vlastnom projekte súvisiacom s rozvojom rodinného podniku. Takýto prístup bol pre nástupníkov motivujúci, pričom im poskytoval pocit, že môžu aj oni o niečom rozhodovať.

Článok pokračuje pod reklamou

Základné kroky, ktoré majú vplyv na obdobie odovzdania rodinného podniku a zvýšia úspech generačnej výmeny

Každý rodinný podnik by mal mať vypracovaný strategický plán na určité obdobie. Tento plán by mal byť vypracovaný spoločne odovzdávajúcou a nastupujúcou generáciou. Nové vedenie rodinného podniku má zvyčajne predstavu o viacerých zmenách, ktoré by v rodinnom podniku radi zrealizovali. Je však potrebné zohľadniť a dôkladne zvážiť, čo nové zmeny prinesú a či budú prospešné pre fungovanie podniku.

Prečítajte si tiež

Vypracovanie organizačnej štruktúry podniku, ktorá by nestála len na jednej osobe, zabezpečí podniku stabilitu aj v neočakávaných udalostiach, ktoré môžu jednotlivca postihnúť.

Dôležité je poskytnúť možnosť nástupníkom študovať v zahraničí, absolvovať stáž či pracovný pomer v inom podniku po ukončení štúdia čo umožní rozvoj schopnosti a zručnosti nástupníka, ktorý následne môže priniesť rodinnému podniku nové nápady na jeho rozvoj a zlepšenie vnútorných procesov.

Zakladatelia podniku, by mali zvážiť schopnosti svojich potomkov a primerane im prideliť funkciu, ktorá im bude vyhovovať a ktorú sú schopní úspešne zvládnuť.

Ak nastane obdobie, v ktorom nemôže potomok z rôznych prechodných dôvodov, napr. nezrelosti prevziať podnik je možnosť takúto situáciu riešiť prostredníctvom profesionálneho externého manažéra, ktorý nie je členom rodiny. Tento manažér umožní zvládnuť preklenovacie obdobie. Avšak, voľba externého manažéra nie je jednoduchá a je potrebného ho vybrať dôkladne, nakoľko nesprávna voľba môže veľmi vážne ovplyvniť existenciu podniku.

Prečítajte si tiež

S výberom manažérov, ale aj inými otázkami týkajúcimi sa procesu nástupníctva sú schopní rodinným podnikom poradiť konzultanti, ktorí dokážu previesť rodinný podnik a jeho zástupcov týmto náročným procesom. Na Slovensku pôsobí viacero poradenských spoločností špecializujúcich sa na poskytovanie služieb rodinným podnikom. Poradenstvo rodinným podnikom poskytuje napr. Erika Matwij – HUMAN INSIDE, Mario Fondati – FONDATI & PARTNERS, Michal Šubín – RSM, Vladimíra Neuschlová - Uplift Consulting, Jenewein Group, či spoločnosti patriace do tzv. veľkej štvorky. Pomocnú ruku nájdu rodinné firmy tiež v Slovak Business Agency.

Príklady slovenských rodinných podnikov, ktoré si generačnou výmenou prešli alebo prechádzajú

Pekárenská spoločnosť Minit Slovakia funguje už takmer tridsať rokov. Ku generačnej výmene zo zakladateľa Františka Ambrovicsa na syna Ladislava došlo minulý rok.

Prečítajte si tiež

Zakladateľ spoločnosti MASIP, spoločnosť zaoberajúca sa výrobou plastových produktov pre automobilový priemysel, Milan Sivák odovzdal svoj podnik dvom synom Milanovi a Ladislavovi, zároveň však zastáva v podniku konzultantskú pozíciu.

Ďalším príkladom úspešnej generačnej výmeny je aj rodinný podnik Nitrazdroj, zaoberajúci sa distribúciou a predajom potravín, založený Milanom Surovcom. Jeho syn Andrej sa stal obchodným riaditeľom firmy.

Prečítajte si tiež

Zakladateľ siete s drogériovým tovarom 101 Drogerie Emil Krajčík je taktiež v procese odovzdania rodinnej firmy svojim potomkom.

Firma KJG založená Eduardom Kollárom má svojho pokračovateľa, pričom syn Jakub by mal podnik v budúcnosti úplne prevziať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Daniela Diheneščíková
Daniela Diheneščíková

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá pôsobí ako právnička na analytickom oddelení Slovak Business Agency. Oblasťou záujmu a profesijnej náplne je skúmanie dopadov legislatívy na podmienky podnikania mikro, malých a stredných podnikov (MSP).


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.

Dedenie majetku podnikateľa – praktické prípady

Kto dedí majetok podnikateľa a čo, ak sú dedičmi maloleté deti? Príklady situácií, ktoré môžu v súvislosti s dedením nastať po smrti podnikateľa.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky