Možnosti financovania hnuteľného majetku

Existuje niekoľko spôsobov financovania hnuteľného majetku, ktoré by mala firma pri svojom rozhodovaní o budúcej investícii brať do úvahy. V našom článku vám ich predstavíme.

Ak uvažujete nad kúpou hnuteľného majetku do firmy, určite ste premýšľali nad tým, aký spôsob jeho obstarania by bol pre vás najvýhodnejší. Do úvahy pritom prichádzajú predovšetkým nasledujúce štyri možnosti jeho odplatného obstarania. Majetok si môžete kúpiť z vlastných prostriedkov, vziať si naň úver z banky, obstarať ho formou finančného lízingu, alebo si ho prenajať prostredníctvom operatívneho lízingu. Práve o predstavení nasledujúcich odplatných variantov obstarania hnuteľného majetku bude tento článok. Každý z nich má svoje právne i ekonomické špecifiká, výhody a nevýhody.

Vlastné prostriedky

Nákup majetku v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom je jednou z možností obstarania majetku. Ide o tradičnú možnosť obstarania, ktorej hlavnou výhodou je okamžité nadobudnutie majetku bez vzniku akýchkoľvek ďalších záväzkov voči predávajúcemu, banke alebo lízingovej spoločnosti. Najväčším obmedzením pri kúpe v hotovosti môže byť nedostatok disponibilných finančných prostriedkov v potrebnej výške. Začínajúce firmy väčšinou všetky svoje voľné prostriedky okamžite investujú naspäť do rastu svojho podnikania a z tohto dôvodu o kúpe hnuteľného majetku vyššej hodnoty z vlastných prostriedkov neuvažujú. Výhodou tohto spôsobu obstarania je okamžité nadobudnutie majetku do vlastníctva po jeho kúpe tak z právneho i ekonomického hľadiska.

Poznámka: Na platbu v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur sa vzťahuje obmedzenie platieb v hotovosti a takáto platba je pre podnikateľov zakázaná (musí sa uskutočniť bezhotovostne).

Úver

Ak firma nemá dostatok voľných peňažných prostriedkov, môže byť jednou z možností financovania majetku úver. Pri úvere firma získava požadovanú finančnú čiastku a za ňu si následne kupuje potrebný majetok. Nie je tak potrebné disponovať väčším množstvom peňažných prostriedkov a dlhodobo sporiť. Vlastníkom majetku sa pri jeho financovaní prostredníctvom úveru stane firma okamžite. Na druhej strane jej však zároveň vzniká spravidla dlhodobý záväzok voči banke z titulu čerpania úveru. Na poskytnutie úveru však musí firma väčšinou splniť určité kritéria týkajúce sa jej bonity a platobnej schopnosti. Na tento účel predkladá banke rôzne dokumenty a preto najmä pre start-upy (začínajúce firmy) môže byť tento spôsob získania prostriedkov značne obmedzený. S použitím úveru v banke sa však nákup majetku predražuje o úrok a rôzne bankové poplatky.

O tom, aké druhy úverov prichádzajú pre firmu do úvahy, aká je výška úrokov a koľko peňazí je možné si požičať na obstaranie hnuteľného majetku, sa dozviete v podrobnom článku Obstaranie hnuteľného majetku na úver.

Finančný lízing

Finančný lízing, tiež známy ako finančný prenájom, je veľmi populárna forma financovania majetku využívaná hlavne v oblasti automobilov. Je charakteristická rovnakými mesačnými splátkami a z hľadiska toku peňažných prostriedkov ho možno prirovnať k splácaniu bankového úveru, s ktorým sa často dáva do komparácie z hľadiska posúdenia výhodnosti. Pri finančnom lízingu je v závislosti od konkrétnej lízingovej zmluvy niekedy potrebné mať v určitej sume aj vlastné prostriedky na takzvanú nultú splátku platenú vopred - akontáciu. Tiež je potrebné počítať s rôznymi poplatkami a lízingovým úrokom. Pre finančný lízing je charakteristické oddelenie právneho a ekonomického vlastníctva majetku. Na prenajímateľa prechádza vlastnícke právo spravidla až po zaplatení poslednej splátky, dovtedy je vlastníkom predmetu nájmu prenajímateľ - lízingová spoločnosť.

Podrobné informácie o podstate a princípe fungovania finančného lízingu ako i jeho daňových aspektoch si prečítate v článku Finančný lízing ako spôsob obstarania majetku.

Operatívny lízing

Najmarkantnejším rozdielom, ktorý odlišuje operatívny lízing od všetkých troch predchádzajúcich variantov financovania majetku je to, že si pri ňom nekupujete majetok, ale kupujete si službu, že daný majetok môžete využívať. Práve operatívny lízing, resp. operatívny prenájom zaznamenáva v poslednom období rastúci trend v oblasti obstarania IT zariadení alebo automobilov najmä vo väčších firmách. Jeho najväčšou prednosťou je bez pochyby jeho jednoduchosť. Nájomcovi zaručuje mať v každom čase k dispozícii majetok, ktorý bude vždy v prevádzkyschopnom stave. Nájomca sa nemusí vôbec starať o vedľajšie záležitosti so správou predmetu nájmu (napríklad servis, údržba), pretože túto agendu za neho zabezpečuje v rámci zmluvných podmienok prenajímateľ. Z administratívneho hľadiska je operatívny lízing väčšinou o jednej faktúre za mesiac za využívanie služieb.

Podrobnejšie sa operatívnemu prenájmu, ako veľmi zaujímavému spôsobu využívania majetku venujeme v článku Operatívny lízing ako zaujímavý spôsob financovania majetku.

Najdôležitejšie rozdiely medzi variantmi financovania hnuteľného majetku

Odlišnosť Vlastné prostriedky Úver Finančný lízing Operatívny lízing
Moment nadobudnutia vlastníckeho práva okamžite okamžite po skončení nájmu nikdy
Potreba vlastných prostriedkov áno (100 %) spotrebné úvery nie, investičné áno (10 - 30 %) áno (20 – 70 %) nie
Administratívna záťaž (množstvo dokladov, rozsah účtovníctva) stredná vysoká vysoká nízka
Kto účtuje o majetku vlastník vlastník nájomca lízingová spoločnosť
Daňové odpisy podľa príslušnej odpisovej skupiny podľa príslušnej odpisovej skupiny rovnomerne počas celej doby trvania nájmu nájomca majetok neodpisuje, ale celá splátka je daňovo uznaný náklad
Vznik nároku na odpočet DPH okamžite v plnej výške okamžite v plnej výške podľa typu zmluvy buď okamžite v plnej výške alebo v plnej výške z každej splátky v plnej výške z každej splátky
Kto spravuje majetok (servis, údržba) vlastník vlastník nájomca spravidla lízingová spoločnosť
Flexibilita obmeny majetku nízka nízka nízka vysoká

Uvedené spôsoby financovania majetku sme analyzovali s konkrétnymi číslami na obstaraní automobilu aj z hľadiska ukazovateľa TCO (total cost of ownership) – celkové náklady vlastníctva. Prečítajte si o výsledkoch tohto porovnávania článok TCO – celkové náklady vlastníctva rôznych alternatív financovania majetku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky