TCO – celkové náklady vlastníctva majetku

Pri rozhodovaní sa medzi rôznymi možnosťami financovania obstarania majetku by mali podnikatelia brať do úvahy nielen obstarávacie náklady, ale všetky náklady spojené s jeho vlastníctvom počas životnosti.

TCO pri financovaní hnuteľného majetku

TCO - total cost of ownership (v preklade celkové náklady vlastníctva) je ekonomický ukazovateľ, ktorý hovorí o výške celkových nákladov spojených s vlastníctvom konkrétneho majetku počas celej doby jeho životnosti. Kalkuluje sa v ňom s kompletnými nákladmi, teda nielen s obstarávacími nákladmi, ale aj s nákladmi spojenými s jeho prevádzkou a stratou hodnoty. Nakoniec sa odpočíta predajná cena, za ktorú bude majetok na konci jeho životnosti predaný. TCO sa preto považuje sa najkomplexnejší a najobjektívnejší ukazovateľ vyčíslenia nákladov spojených s majetkom počas celej jeho životnosti. Nemá stanovenú presnú štruktúru, ale je možné ho pomerne ľahko vypočítať jednoduchou logickou úvahou .

Porovnanie TCO pri rôznych alternatívach financovania obstarania majetku

Ak ide o odplatné nadobudnutie hnuteľného majetku, má firma v zásade štyri možnosti jeho financovania - vlastné prostriedky, úver, finančný lízing, operatívny lízing. V našom príklade na porovnanie uvedených variantov financovania hnuteľného majetku použijeme práve ukazovateľ TCO. Pri výpočte TCO budeme uvažovať nad automobilom v hodnote 15 000 eur s ročným nájazdom 30 000 km, s kombinovanou spotrebou 7,5 litra/100 km a cenou paliva 1,35 eur/liter. Doba jeho používania bude 48 mesiacov, po uplynutí ktorej bude predaný. Celkové náklady vlastníctva budeme počítať na dobu štyroch rokov.

Konkrétne parametre jednotlivých spôsobov financovania:

  • úver: úroková sadzba 7 % p. a., akontácia 20 %, poplatok za poskytnutie úveru 200 eur a poplatok za vedenie úverového účtu 4 eurá/mesačne, doba splácania štyri roky,
  • finančný lízing: úroková sadzba 5 % p. a., akontácia 20 % a poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy 200 eur, doba splácania štyri roky,
  • operatívny lízing: mesačná lízingová splátka 350 eur.
Položka Vlastné prostriedky Úver Finančný lízing Operatívny lízing
Nákupná cena 15 000 - - -
Akontácia - 3 000 3 000 0
Celkové splátky - 13 793,04 13 264,87 16 800
Poplatok za uzatvorenie zmluvy - 500 500 0
Poplatok za vedenie úverového účtu - 192 - -
Prihlásenie vozidla do evidencie 167 167 167 -
Pridelenie tabuliek s evidenčným číslom 33 33 33 -
Zmena vlastníctva v osvedčení o evidencii - - 12 -
Povinné zmluvné poistenie 640 640 640 súčasť splátok
Havarijné poistenie 1 400 1 400 1 400 súčasť splátok
Daň z motorových vozidiel 621,44 621,44 621,44 súčasť splátok
Pohonné látky 12 150 12 150 12 150 12 150
Servis a údržba 3 000 3 000 3 000 súčasť splátok
Diaľničné známky 200 200 200 100
Predaj automobilu -8 000 - 8 000 -8 000 -
TCO 25 211 27 696 26 976 29 050

Výsledky porovnania TCO a predpoklady vývoja v nasledujúcich rokoch

Na prvý pohľad sa môže zdať, že automobil obstaraný kúpou z vlastných prostriedkov, na úver alebo cez finančný lízing stojí len vyše 15 000 eur a cez operatívny lízing až vyše 29 000 eur. Avšak pri podrobnejšej analýze a porovnaní jednotlivých možností financovania majetku cez TCO sú tieto rozdiely výrazne nižšie a často zanedbateľné. Výhodnosť jednotlivých možností je preto potrebné prepočítavať vždy pre konkrétnu situáciu. Operatívny lízing, ktorý sa na prvý pohľad zdal byť nevýhodný (takmer dvojnásobne drahší), môže byť častokrát výhodným riešením. Pri financovaní z vlastných prostriedkov je potrebné brať do úvahy aj ušlý zisk, ktorý by ste pravdepodobne dosiahli, ak by ste tieto peniaze investovali do svojho podnikania. Hlavný rozdiel medzi operatívnym lízingom a ostatnými spôsobmi financovania majetku je z hľadiska vývoja TCO v nasledujúcich rokoch pomerne dôležitý (ak by nebol majetok ihneď predaný).

Pri kúpe majetku z vlastných prostriedkov, z úveru a finančným lízingom je firma jeho vlastníkom (alebo sa ním v konečnom dôsledku stane) a počas celej doby jeho životnosti sa musí sa o tento majetok starať. S pribúdajúcim vekom sa budú s vysokou pravdepodobnosťou zvyšovať náklady na jeho servis a údržbu. Jeho predajná cena sa bude znižovať a na konci jeho životnosti bude v porovnaní s obstarávacou cenou minimálna. Okrem toho je potrebné počítať aj so mzdovými nákladmi a časovými stratami, ktoré si starostlivosť o majetok určite vyžiada. Tieto náklady bude pri operatívnom lízingu stále znášať lízingová spoločnosť. Ak by sa tieto náklady premietli do TCO počas nasledujúcich rokov životnosti majetku, výsledky by mohli byť rozdielne.

Ak hľadáte podrobné informácie o analyzovaných možnostiach financovania hnuteľného majetku, ich výhodách a nevýhodách, odporúčame vám prečítať si články:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky