Predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021: novinky v DPH vysvetlil odborník

Predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021: novinky v DPH vysvetlil odborník
Martin Michalides - Tax manager. Zdroj: Leitner Leitner
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Najmä pre e-shopy, bude presiahnutie sumy 10 000 € z predaja do zahraničia znamenať nové povinnosti. Koho sa to týka, čo sa do limitu počíta a čo ďalšie prinesie novela zákona o DPH?

Od 1. júla 2021 nadobudne účinnosť novela zákona o DPH, ktorá sa týka cezhraničného elektronického obchodovania. Ide o balíček zmien v oblasti DPH pre e-commerce, platný pre celú Európsku úniu. Koho sa nové pravidlá týkajú, ako sa na ne pripraviť a čo budú novinky znamenať v podnikateľskej praxi, v rozhovore priblížil odborník na slovenské a medzinárodné daňové právo a daň z pridanej hodnoty - Martin Michalides, Tax manager z firmy Leitner Leitner, ktorá sa zaoberá daňovým poradenstvom a audítorskými službami.

Predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 v praxi

Koho sa zmeny v cezhraničnom elektronickom obchodovaní dotknú najvýraznejšie a prečo?

Zmeny sa týkajú vo všeobecnosti tých dodávateľov, ktorí dodávajú tovar alebo služby prostredníctvom online rozhrania (napr. klasické e-shopy) zákazníkom v EÚ, ktorí nemajú IČ DPH. Ide pri tom predovšetkým o zákazníkov-nepodnikateľov, čiže súkromné osoby, ktoré nakupujú pre vlastnú spotrebu. Tým sa sleduje základný cieľ DPH, ktorým je zdanenie v mieste „konečnej spotreby“. Zmeny sa týkajú aj digitálnych platforiem, ktoré sprostredkúvajú predaj tovaru takýmto zákazníkom cez online platformu v osobitných prípadoch. Ak sa obchodnej činnosti podnikateľa týkajú vyššie uvedené základné podmienky, mal by tomu venovať pozornosť a poradiť sa s daňovým poradcom, nakoľko ide o veľmi rozsiahle zmeny pravidiel a v detailoch konkrétnych transakcií to môže mať odlišné posúdenie.

Ako to bude v prípade internetových obchodov a zásielkového predaja do zahraničia vyzerať po 1. júli v praxi?

Musím spomenúť, že pojem „zásielkový predaj“ ako ho poznáme dnes, sa ruší a zavádza sa nový pojem „predaj tovaru na diaľku“. V zásade budú viacerí dodávatelia povinní registrovať sa pre DPH v štáte EÚ, do ktorého bude tovar zákazníkovi prepravený, resp. v prípade niektorých služieb v tom štáte EÚ, v ktorom je zákazník, príjemca služby, usadený. To povedie k zvýšeniu administratívy a súvisiacich nákladov pre dodávateľov. Slovensko implementovalo európske predpisy do svojej legislatívy, ale niektoré štáty EÚ (napr. Česko alebo Poľsko) ju stále implementovanú nemajú a predpokladá sa, že do 1.7.2021 to ani nestihnú. Na rad tak prichádza priamy účinok smernice EÚ napriek chýbajúcej implementácii v lokálnej legislatíve. Tu môže nastať viacero praktických otázok a zaujímavých situácií.

DPH pri predaji tovaru  a poskytovaní digitálnych služieb do EÚ ovplyvní suma 10 000 €

Jednou zo zmien je stanovenie hranice obratu z predaja tovaru do zahraničia, kedy obchodník neodvádza zahraničnú DPH, a to 10 000 €. Čo sa do tohto limitu započítava?

Áno, ak napr. suma predajov tovaru na diaľku slovenského dodávateľa v prebiehajúcom roku nepresiahla 10 000 € a súčasne túto sumu nepresiahla ani v predchádzajúcom roku, tak dodávateľ v prevažnej väčšine prípadov uplatní slovenskú DPH a nemusí riešiť administratívne povinnosti a DPH v iných štátoch EÚ. Do limitu sa však započítava nielen „predaj tovaru na diaľku“ v EÚ, ale aj suma poskytnutých digitálnych služieb (telekomunikačné, elektronické, televízne a rozhlasové služby). Táto hranica sa však sleduje za všetky dodania do EÚ štátov, nie za konkrétny štát EÚ.

Ako to teda bude s DPH za poskytovanie služieb do zahraničia? Hranica 10 000 eur doposiaľ platila len pre elektronické služby. Nastávajú zmeny aj v zdaňovaní iných služieb?

Hranica 10 000 € ostáva pri digitálnych službách, ku ktorým sa pridal aj predaj tovaru na diaľku. Pre ostatné služby budú platiť naďalej rovnaké pravidlá zdanenia bez stanovenej hranice, avšak už aj pri nich bude možné využiť zjednodušenie v podobe jednotného kontaktného miesta, ako to poznáme v súčasnosti pri digitálnych službách. Ide napr. o prenájom auta, vstupné na podujatia, prepravná služba atď.

Spomínate, že sa zavádza možnosť vykazovania dodaní tovaru a digitálnych služieb cez jednotné kontaktné miesto v EÚ. Čo to znamená v praxi a v čom je zmena oproti súčasnej schéme MOSS?

Prečítajte si tiež

MOSS v súčasnosti zahŕňa poskytovanie výlučne digitálnych služieb. Zmena na OSS spočíva v tom, že sa rozšíri rozsah služieb, ako aj predaj tovaru na diaľku vykazovaný obdobným spôsobom. Je potrebné zdôrazniť, že ide o možnosť využitia takéhoto zjednodušenia a vyhnúť sa administratívnym povinnostiam v iných EÚ štátoch. Jednotné kontaktné miesto znamená, že dodávateľ bude podávať za všetky takéto dodania v EÚ jedno daňové priznanie a zároveň platiť DPH iba na jeden daňový úrad (zväčša pôjde o ten daňový úrad, kde má dodávateľ sídlo). Tento daňový úrad potom posunie príslušnú DPH jednotlivým daňovým správam EÚ na základe údajov uvedených v daňovom priznaní.

Keďže nová legislatíva bude platiť od 1.7.2021, odkedy sa posudzuje nový limit 10 000 eur, ktorý by mal platiť za kalendárny rok? Ktoré obdobia je potrebné brať do úvahy pri sledovaní limitu?

Zmeny mali pôvodne platiť od začiatku roka 2021, čiže sa nerozmýšľalo nad nejakými prechodnými ustanoveniami, ktoré by riešili časový aspekt sledovania tejto hranice. V súčasnosti platí, že od 1.7.2021 je potrebné sledovať limit 10 000 € už v roku 2021, ako aj v predchádzajúcom roku 2020. Ak budú tieto hranice prekročené, uplatňujú sa nové pravidlá – zdanenie v štáte zákazníka a súvisiace administratívne povinnosti.

Upozornenie: Dodávatelia tovaru na diaľku a poskytovatelia vybraných služieb sa môžu registrovať k osobitnej úprave dane OSS od 1.4.2021 do 10.6.2021, aby ju mohli používať na príslušné dodávky tovarov a služieb uskutočnené od 1.7.2021. Viac informácií nájdete v článku Zmeny v režime MOSS od 1.7.2021 (prechod na OSS).

Článok pokračuje pod reklamou

Predaj tovaru do zahraničia v prípade neplatiteľa DPH alebo elektronickej platformy

Bude sa zmena v uplatňovaní DPH týkať aj prevádzkovateľov e-shopov, ktorí nemajú pobočky v zahraničí, ale len na Slovensku alebo živnostníkov, ktorí sú neplatiteľmi DPH?

Samozrejme, zmeny sa budú týkať aj týchto prevádzkovateľov, aj neplatiteľov DPH.

Spomínali ste tiež, že zmeny nastanú aj v obchodovaní prostredníctvom elektronických platforiem. O čo ide a koho sa to týka?

Prečítajte si tiež

Pri elektronických platformách sa zavádza tzv. fikcia dodania, čiže jedno dodanie od dodávateľa z tretích krajín na zákazníka v EÚ bude rozdelené na dve dodania, a to na dodanie od dodávateľa na elektronickú platformu a následne druhé dodanie od elektronickej platformy na zákazníka. Toto bude platiť iba pri predajoch, ktoré súvisia s tretími krajinami čo znamená, že pôjde buď o predaj tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z tretej krajiny (mimo EÚ), alebo o predaj tovaru, ktorý je už v EÚ, ale dodávateľ je z tretej krajiny. V ostatných prípadoch táto fikcia platiť nebude. Čiže ak digitálna platforma sprostredkúva tovar od európskeho dodávateľa, nejde o fikciu dodania a stále platí iba jedno dodanie od dodávateľa na zákazníka.

Ako s elektronickými platformami súvisí hranica 10 000 €?

Čo sa týka hranice 10 000 €, tá by sa mala sledovať pri digitálnych platformách (usadených v EÚ), ktoré sprostredkúvajú tovar nachádzajúci sa už v EÚ a dodávateľom tovaru je osoba mimo EÚ (neusadená v EÚ).

Nechať si poradiť sa oplatí, najmä pre malých podnikateľov môžu byť zmeny náročné

Ako by sa mal prevádzkovateľ e-shopu na zmeny pripraviť? Akými krokmi by sa mal zaoberať?

Prečítajte si tiež

Vzhľadom na komplexný balík nových pravidiel je dobré poradiť sa o odborníkom/daňovým poradcom, prejsť si s ním svoje transakcie, prehľad zákazníkov a tok tovarov, resp. charakter poskytovaných služieb. Na základe toho vie nastaviť svoj existujúci business model na nové pravidlá, pričom, ak by vznikla povinnosť registrácie v rôznych štátoch EÚ, odporúčam využiť možnosť zjednodušenia vo forme jednotného kontaktného miesta.

Bola podľa Vás potrebná takáto úprava legislatívy? V čom vidíte pozitíva a v čom, naopak, negatíva zmien?

Popri dávno rozbehnutej globalizácii sveta sme v posledných rokoch svedkami stále napredujúcej digitalizácie, pričom pandémia ju výrazne urýchlila. Z roka na rok sa zvyšuje množstvo digitálnych transakcií, či už v komunikácii ľudí medzi sebou/úradmi, ale aj pri nákupoch cez e-shopy. Preto sú tieto pravidlá logickým vyústením princípu DPH, ktorý znamená zdanenie v mieste konečnej spotreby. Z tohto pohľadu by mali pravidlá so sebou priniesť spravodlivejšie rozdelenie DPH medzi štáty podľa spotreby tovaru/služieb. Zmeny pravidiel sú však veľmi komplexné a môže byť veľmi náročné, predovšetkým pre malých podnikateľov, vyznať sa v nich a postupovať správne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky