Pracovné prostredie po pandémii: aké zmeny ho čakajú?

Pandémia ochorenia COVID-19 donútila firmy prijať rýchle zmeny zaužívaných spôsobov práce. Ktoré z nich pretrvajú a ako bude vyzerať naša práca a pracoviská?

Pandémia šírenia nového koronavírusu so sebou priniesla štyri nové trendy v pracovnom prostredí, ktoré zrejme v praxi ostanú zavedené aj po jej skončení:

  1. Budúcnosť bude patriť kombinácii práce z domu s prácou v kancelárii;
  2. Pracovný priestor s rýchlym pripojením na internet bude čoraz dôležitejšou požiadavkou pri otázke bývania;
  3. Dizajn kancelárskych priestorov bude v čoraz väčšej miere zahŕňať priestory na videokonferencie a vzájomnú interakciu.
  4. E-learning postupne nahradí časť štandardných školení.

Táto transformácia môže znamenať zvýšenú produktivitu zamestnancov a firmám, ktoré zareagujú neskoro, pravdepodobne vzniknú problémy.

Budúcnosť je v kombinácii práce z domu s prácou v kancelárii

Firmy a ich zamestnanci prišli počas pandémie rýchlo na to, ako pokračovať vo svojej činnosti aj napriek domácej izolácii. Viacerí využili možnosť pracovať z domu. Podľa prieskumu spoločnosti CBRE, ktorá poskytuje realitné služby, až 93 % oslovených Slovákov malo počas pandémie nariadený tzv. home office viac ako tri týždne.

Počas tohto obdobia tak vznikla obrovská skupina ľudí, ktorí spoznali výhody aj nevýhody výlučnej práce z domu.

Ak by bola voľba na zamestnancoch, polovica z nich by preferovala home office aspoň jedenkrát v týždni, pričom iba 10 % oslovených by prácu z domu nechcelo vôbec. 

Zdroj: prieskum CBRE
Práca z domu – voľba zamestnancov
Áno, aspoň 1x do týždňa 48 %
Áno, minimálne 2x do týždňa 26 %
Práca z domu je pre mňa už bežná 11 %
Nie 10 %
Áno, viac ako 3x do týždňa 5 %

Home office ostáva populárny aj po pandémii. V dôsledku toho sú aj tie firmy, ktoré prácu z domu nevyužívali, nútené zamýšľať sa nad jej zavedením. Podľa prieskumu analytickej a poradenskej spoločnosti Gallup by viac ako polovica oslovených zamestnancov v USA odišla od súčasného zamestnávateľa k takému, ktorý by ponúkal možnosť pracovať z domu.

Firmy sú preto aktuálne veľmi opatrné vo svojich plánoch budovania nových kancelárskych priestorov, keďže nechať časť zamestnancov pracovať z domu sa ukazuje aj ako finančne výhodnejšie.

Očakávať masívny presun z kancelárskeho prostredia k práci z domu však nemôžeme ani vo svete, ani na Slovensku. Kým pre Slovákov je podľa prieskumu CBRE najväčšou výhodou home officu prispôsobenie si pracovného času, možnosť tráviť viac času s rodinou a pocit väčšieho pohodlia, až viac ako polovici chýba jasná hranica medzi prácou a súkromím, kontakt s kolegami a pracovné stretnutia.

Čo chýba zamestnancom pri home office? Zdroj: prieskum CBRE
Čo chýba zamestnancom pri home office? Zdroj: prieskum CBRE

Čo sa zmení v pracovnom prostredí a ako bude vyzerať „nový normál“?

Firmy budú zavádzať zvýšenú flexibilitu a zamestnancom umožnia zvoliť si prácu z domu na obmedzený čas v týždni či mesiaci. Pochopiteľne, musí to byť výhodné aj pre firmy a zamestnanci musia mať o takýto benefit záujem, čo v niektorých profesiách nie je možné.

Technická pripravenosť na prácu z domu

Kľúčovým predpokladom pohodlnej a efektívnej práce z domu je mať vhodne technicky pripravené pracovisko. Kým za iných okolností je technické zabezpečenie starosťou zamestnávateľa, pri home office je to vo veľkej väčšine prípadov starosť zamestnanca (v prípade stálej práce z domu je opodstatnené dostať pracovné prostriedky od zamestnávateľa). 

Nebola to teda izolácia, ale chýbajúci priestor, potrebné prostriedky či rýchlosť internetu, ktoré predstavovali veľký problém a mohli ovplyvniť produktivitu práce z domu.

Na Slovensku považuje až 93% respondentov za najdôležitejší aspekt home officu Wi-Fi pripojenie alebo laptop.

Najdôležitejšie aspekty pri práci z domu. Zdroj: prieskum CBRE
Najdôležitejšie aspekty pri práci z domu. Zdroj: prieskum CBRE

Čo sa zmení v pripravenosti na prácu z domu a ako bude vyzerať „nový normál“?

  • Rýchlosť internetového pripojenia v domácnostiach v budúcnosti výrazne stúpne.
  • Pri rekonštrukciách či modelovaní nového bývania bude vytvorenie kancelárskeho priestoru opodstatnenou požiadavkou.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa zmení vzhľad pracovísk - kancelárskych priestorov?

Na konci pandémie „stojí na križovatke“ aj pohľad na tradičné kancelárske priestory. Extrémnemu názoru, že všetky firmy prejdú na prácu z domu, alebo tzv. coworking (zdieľané pracovné prostredie) by bolo vhodné venovať pozornosť iba pri pretrvávajúcej zlej epidemiologickej situácii, no určite by nešlo o trvalý jav. Avšak myslieť si, že všetko ostane tak ako doteraz, môže byť tiež mylné.

Dominantným parametrom pri dizajne pracovných priestorov je zrazu nový prvok – zdravie a pohodlie. Je pravdepodobné, že v priebehu jedného až dvoch rokov mnoho firiem pristúpi k reorganizácii svojich priestorov tak, aby splnili legislatívu, ktorá by mohla limitovať fyzické vzdialenosti medzi jednotlivými pracoviskami či cirkuláciu vzduchu podľa najnovších „po-covidových“ noriem.

Už teraz sú badateľné aj ďalšie trendy. Podľa analýz CBRE budú čoskoro najžiadanejšie kancelárske budovy s tzv. „zelenou certifikáciou“ a implementáciou pokročilých technológií. Fakt, že zamestnanci si stále vo väčšej miere budú mať možnosť zvoliť časť práce z domu, bude nútiť firmy k tomu, aby kancelárske priestory spĺňali účel, ktorý je pri home office napriek digitálnym technológiám nedostatkový. Pracoviská budú dizajnované, aby napomáhali a nabádali k vzájomnej interakcii. Firmy budú musieť čo najefektívnejšie využiť čas, keď sa všetci zamestnanci stretnú, preto budú čoraz viac myslieť na priestory slúžiace k video konferenciám, poradám, či akejkoľvek podpore tímovej spolupráce.

Prečítajte si tiež

Zamestnanci, ktorí budú mať možnosť plnohodnotnej práce z domu, budú totiž do kancelárskych priestorov dochádzať najmä za sociálnym kontaktom a nie uzavretím sa v samostatnej miestnosti.

Čo sa zmení v na vzhľade pracovísk a ako bude vyzerať „nový normál“?

  • Kancelárske budovy budú musieť v čoraz väčšej miere splniť tzv. „zelenú certifikáciu“.
  • Pri dizajne nových pracovísk budú kľúčovým parametrom priestory pre konferencie, porady a prenášanie videa na diaľku.

Konvenčné tréningy budú postupne nahradené e-learningovými

Opodstatnenosť tréningu zamestnancov sa síce nemení, ale postupne sa môže zmeniť jeho forma. Počas pandémie bolo uskutočňovanie konvenčných typov osobných tréningov a školení prakticky nemožné a oddelenia ľudských zdrojov museli vo firmách prísť s online riešeniami.

Tréningy, školenia, semináre či workshopy úplne z offline sveta nevymiznú a stále budú nevyhnutné pre určité skupiny profesií či zamestnancov. Avšak už teraz je aj na Slovensku online tréningov v ponuke viac ako kedykoľvek predtým.

Navyše, vzhľadom na to, že tréning pre zamestnanca v online prostredí nemusí byť vždy viazaný na konkrétny čas a lektora, vzniká možnosť tzv. „self learningu“. To znamená, že firmy poskytnú prostriedky, ale zodpovednosť za vyškolenie preberá zamestnanec.

Čo sa zmení v oblasti tréningov a ako bude vyzerať „nový normál“?

  • Tréningy, či školenia tvárou v tvár úplne nevymiznú, ale budú ubúdať.
  • E-learning bude musieť aplikovať každá organizácia.

Zdroj: cbre.vo

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky