Kde hľadať nových zamestnancov

Aké možnosti má firma pri hľadaní nových zamestnancov? Kedy inzerovať na pracovných portáloch, komu sa oplatí ísť na veľtrh práce a ktorý zamestnávateľ by mal siahnuť po sociálnych sieťach? Prinášame prehľadné zhrnutie.

Nábor a výber nových zamestnancov nezačína prvým pohovorom, ale už oveľa skôr. Hneď po definovaní pracovnej pozície a očakávaného profilu nastáva dôležitá otázka. Aké spôsoby budeme na nábor využívať a koľko finančných prostriedkov na to budeme potrebovať. Keďže samotný pracovný inzerát je tiež produktom firmy, je potrebné mu zaistiť potrebnú marketingovú podporu. Aké možnosti teda na trhu existujú?

Pracovné portály sú najpopulárnejšou možnosťou pri hľadaní nových zamestnancov

Pracovné portály, na ktorých je možné inzerovať voľné pracovné miesta sú ešte stále najpopulárnejšou možnosťou pri hľadaní kandidátov. Využiť sa dajú aj tie zdarma, avšak úspešnosť sa často blíži nule. Pri tých platených sa rozpočet na zverejnenú pozíciu sa pohybuje rádovo do 100 EUR v závislosti od času zverejnenia a prípadných prémiových čŕt. Inzercia sa oplatí aspoň na 14 dní, je možné ju medzitým obnovovať, aby bola stále na predných stránkach vo vyhľadávaní. Rozsiahlejšie reklamné kampane, ktoré požadujú väčšie investície sa robia spravidla pri väčších náboroch. Nebojte sa investovať a hľadajte aj špecializované portály pre špecializované pozície (napr inhiro.com). Využite toľko portálov, koľko uznáte za vhodné. Nie pri všetkých pozíciách je úspech zaručený (napr. IT).

Sociálne siete nahrádzajú tradičné médiá aj pri hľadaní zamestnancov

Kým v minulosti sa najviac využívala tlač, či rozhlas, tieto média padajú do úpadku a naopak životu dominujú sociálne siete. Pre hľadanie talentov je ako stvorený LinkedIN, len treba myslieť na to, že na tejto sieti sa združujú len isté typy odborníkov (napr. marketéri, IT, obchodníci a pod). Na LinkedINe existuje aj platená inzercia, tá je však pridrahá a v našich pomeroch menej efektívna. Zamestnávatelia sa skôr snažia vylepšovať svoju značku adresnými príspevkami, stúpa trend kreatívnych pracovných inzerátov formou fotiek z firemného prostredia, alebo video popisu práce, ktorú vysvetľuje kolega, či nadriadený. Na Facebooku sa oplatí promovať takéto typy príspevkov.

Personálne agentúry môžu byť pri hľadaní zamestnancov dobrý pomocníkom

Keď si neviete pomôcť sami, môžete o podporu vo vyhľadávaní nového zamestnanca požiadať personálnu agentúru. Pri výbere nerozhoduje iba cena (na Slovensku je štandard 1,5 – 3 násobok hrubej nástupnej mzdy kandidáta), ale aj odbornosť. Pohovorte si s konkrétnym konzultantom a vysvetlite mu presnú náplň práce. Agentúra Vám môže pomôcť aj v nastavení základných kritérií a získate tak porovnanie z trhom práce „zdarma“. Plaťte vždy len za kandidáta, ktorý k vám nastúpi. Platby vopred vyžadujú len headhuntingové agentúry, ktorých je na Slovensku iba zopár a využívajú sa vo väčšine pri cielenom vyhľadávaní vysokých manažérskych pozícií.

Viac informácií si prečítajte v článku Ako si vybrať personálnu agentúru.

Veľtrhy práce využívajú skôr väčší zamestnávatelia

Výstavné stánky lákajú pozornosť, no priamy efekt v podobe kopy vhodných životopisov sa nie vždy dostaví. Veľtrhy práce využívajú skôr väčší zamestnávatelia v rámci budovania zamestnávateľskej značky, priblíženia firemného života verejnosti a na podporu väčších náborov. Účasť na veľtrhu práce je pomerne náročná na prípravu, je k nej potrebná významná marketingová podpora a ak chcete mať zaujímavý stánok potrebujete sa zamýšľať nad čo najoriginálnejším obsahom. Najlepšie veľtrhy ako napr. Profesia days, či Dni kariéry sú platené (v stovkách EUR), no nájdete aj tie s možnosťou vystavovať zdarma. Zamyslite sa najmä nad cieľovou skupinou návštevníkov a choďte tam, kde to vašej firme môže dávať zmysel.

Úrady práce sú kanálom skôr na nízkokvalifikovaných zamestnancov

Inzerovať sa dá aj na úradoch práce, ale očakávajte poväčšine nízko kvalifikovaných kandidátov, ktorých motivácia je otázna. V niektorých situáciách pri obrovských náboroch do výrobných spoločností ide o schodnú možnosť.

Článok pokračuje pod reklamou

Školy

Väčší zamestnávatelia spolupracujú s vybranými vysokými, či strednými školami a organizujú súťaže, študentské praxe, či konzultácie diplomových prác a využívajú možnosti podpory zamestnaneckej značky medzi študentmi, len aby si študentov podchytili ešte pred ukončením štúdia. Získate tým študentov, ktorí o vás vedia a azda majú za sebou aj prvé kontakty a skúsenosti s Vašou firmou a firemnou kultúrou.

Referencie sú najrýchlejší zdroj získavania nových zamestnancov

Referencie nie sú „dohodnutým džobom“ pre kamoša, ktorý nemusí ísť ani na pohovor, ale cielene uchopeným náborový nástroj. Referenčné programy nemajú už len väčší zamestnávatelia, ale oplatí sa ich využívať aj menším. Platí, že spokojní zamestnanci sami generujú svojich známych a priateľov a odporúčajú ich osobe zodpovednej za výber zamestnancov prostredníctvom samostatnej komunikačnej linky (napr. emailová adresa [email protected], alebo hoc i fyzická schránka na odporúčané životopisy). Platí, že zamestnanci vnímajú istú mieru zodpovednosti za odporučeného kandidáta (niekedy menšiu, inokedy väčšiu) a odporúčajú len tých, o ktorých si subjektívne myslia ,že sú na danú prácu vhodní. I keď to nikdy nebude platiť 100 %tne, veľmi jednoducho si formou tzv. „word of mouth“ touto cestou rozšírite povedomie o firme a voľných pracovných miestach medzi ľuďmi. Ide o najlacnejšiu, ale aj najrýchlejšiu cestu ako čím skôr a vo veľkom množstve pohorovovať nádejných kandidátov. Čím väčší je kredit zamestnávateľa, tým ľahšie sa potenciálni zamestnanci hlásia sami. V niektorých firmách, hlavne z oblasti IT, je samozrejmosťou odmeňovanie (v stovkách, ba tisícoch EUR) za odporučeného kandidáta, ktorý nastúpi do firmy a úspešne zvládne skúšobnú dobu. Aj keď sa to na prvý pohľad zdá drahé, v konečnom účtovaní máte vďaka rýchlosti tejto formy hľadania zamestnancov vhodného kandidáta na palube oveľa skôr. Pri niektorých profesiách nádejní zamestnanci cielene vyhľadávajú iba tento nástroj a odmietajú si hľadať prácu iným, pre nich menej pohodlným a viac zdĺhavým spôsobom.

Ktorý kanál na získavanie zamestnancov si vybrať?

Úspešnosť konkrétneho kanála závisí od trhu a od cieľovej skupiny. Pracovné portál sú najpopulárnejšou možnosťou. Na Slovensku je jednoznačným lídrom Profesia.sk, v Česku dominuje jobs.cz. V určitých prípadoch (napr. robotníci) stále funguje aj inzercia v tlači, kampane v MHD, či dokonca rozhlas! Najdôležitejšou zásadou je teda inzerovať tam, kde sa nachádza Vaša cieľová skupina, na ktorú inzerát orientujete. Nemusí ísť pritom o jeden zdroj, výsledkom stratégie je kombinácia nástrojov, ktoré vo finále zabezpečia identifikovanie najlepšieho kandidáta na pracovnom trhu. Kreativite sa medze nekladú a sprievodným javom pracovnej inzercie je vždy aj budovanie značky na pracovnom trhu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky