Ako napísať pracovný inzerát

Dobrý pracovný inzerát nemá byť len sumárom toho, čo firma hľadá, ale cielene vytvorenou správou pre konkrétnu skupinu ľudí. Ako pracovný inzerát napísať tak, aby bol úspešný a akých chýb sa vyvarovať.

Ak sa domnievate, že cieľom úspešnej pracovnej inzercie je prilákať čo najväčšie množstvo uchádzačov, nie je to správna úvaha. Práve naopak, kľúčové je vzbudiť pozornosť u konkrétnej cieľovej skupiny, o ktorú má firma záujem. Ak je inzerát príliš všeobecný, môžu zareagovať stovky záujemcov, ktorí nespĺňajú základné kritériá a sú pre zamestnávateľa nepoužiteľní. Výsledkom je obrovská strata času.

Pracovný inzerát je na personálnom trhu produktom firmy, a tak ako pri marketingu akéhokoľvek iného produktu, je potrebné, aby zaujal konkrétnu cieľovú skupinu. To platí pre vizuál, štýl textu aj umiestnenie. Napríklad je nezmyselné hľadať upratovačky na profesionálnej pracovnej sieti LinkedIN a naopak neefektívne hľadať IT špecialistov inzerciou v regionálnych novinách. Buďte tam, kde je Vaša cieľová skupina a hovorte jazykom, ktorý je tejto skupine blízky.

Ako vytvoriť pracovný inzerát krok po kroku

1. Nadpis - na rozdiel od popisu pracovného miesta, ktorý má byť čo najvšeobecnejší, ak chcete zaujať externých kandidátov, môžete zvoliť o čosi zaujímavejší tón. Konštatovanie: Hľadáme sekretárku zaujme cieľovú skupinu menej ako inzerát s názvom Asistentka pre generálneho riaditeľa úspešnej farmaceutickej firmy. Pohybujete sa však na tenkej hranici. Myslite na to, že ak to s vymýšľaním prepálite, odradíte vhodných kandidátov. Programátorov asi bude zaujímať viac programovací jazyk ako to, že ste dynamická spoločnosť. Niekedy je menej viac.

2. Úvod - úvod pracovného inzerátu by mal donútiť čitateľa v rýchlosti posúdiť, či ide o prácu, ktorá je pre neho vhodná alebo nie. V skratke popíšte, akú pozíciu obsadzujete a aký je jej najväčší prínos pre firmu, ale aj prečo by mala byť pre vhodného uchádzača atraktívna. Napr. „Pre etablovaný závod pri Bratislave hľadáme procesného inžiniera so strojárskym vzdelaním, ktorý bude mať na starosti zavedenie nových procesov na oddelení montáže komponentov.“ Už len touto jednou vetou ste upriamili pozornosť na to, kde sa nachádzate, že nie ste na trhu noví, uviedli ste základné kritéria pre vhodného kandidáta a upriamili jeho pozornosť na najzaujímavejší fakt, že môže na oddelení zavádzať nové procesy.

3. Popis pracovnej pozície - vychádzajte z popisu pracovného miesta, no nemusíte ho skopírovať od A do Z. Uveďte len toľko zodpovedností, aby mal inzerát zmysel, aby bol jasný prínos pozície v živote firmy a čitateľa zaujal, no neznudil. 5-10 stručných viet bude určite stačiť.

4. Kritériá - ide o najdôležitejšiu časť pracovnej inzercie, v ktorej treba byť reálny. Odlíšte nutné požiadavky od tých, ktoré sú len želané. Buďte si istí, že uvedené požiadavky sú v kontraste s realitou na pracovnom trhu. Nie je nič horšie ako hľadať ihlu v kope sena. Na druhú stranu príliš všeobecné kritériá vôbec nezúžia cieľovú skupinu a vy sa budete prehrabávať kopou nevhodných životopisov. Čitatelia berú často túto časť veľmi vážne a len malou zmenou môžete ovplyvniť výslednú reakciu. Ak potrebujete vidieť viac kandidátov, kritéria mierne zjemnite a naopak.

Prečítajte si tiež

5. Benefity - zamestnávateľom sa často javí, že si na trhu práce vyberajú oni, no opak je pravdou. Mnohí potenciálni kandidáti často analyzujú, kam vôbec životopis pošlú. Snažte sa naznačiť čosi z firemnej kultúry. Ponúkate flexibilný pracovný čas a možnosť práce z domu? Máte vo firme neformálne piatky? Preplácate nadštandardne nadčasy? Predajte sa lepšie ako konkurencia. Benefity nemusia byť len finančné a často zaváži aj dobre parkovanie, prístup s MHD, či firemná škôlka pre deti zamestnancov.

6. Informácie o zamestnávateľovi - v závere uveďte presný popis svojho podnikania. Snažte sa zaujať produktom, nezabudnite na informácie k lokalite, dostupnosti MHD, či parkovania. Link na firemný web nestačí. Venujte 3-4 riadky základným a hlavne zapamätateľným informáciám.

7. Ako ďalej - nie je nič horšie ako pracovný inzerát končiaci sa ničím. Žiaden pokyn o tom, čo robiť a kam sa ozvať. Uveďte e-mail, či telefonický kontakt a presné inštrukcie, čo má potenciálny uchádzač robiť. Chcete od neho prezentáciu jeho doterajšej práce? Má poslať životopis aj v angličtine? Uveďte to presne na tomto mieste.

8. Kde inzerovať - kým na Slovensku je jednoznačne najpopulárnejší portál Profesia.sk, v Čechách dominuje jobs.cz. Úspešnosť teda závisí od trhu a od cieľovej skupiny. Pri vyšších pozíciách a pozíciách špecialistov je zaujímavá aj inzercia na LinkedIne a naopak nefunguje inzercia v tlači. Pre špecializované pozície je vhodné byť viditeľní na špecializovaných portáloch a to isté platí aj o školách. Platí opäť jednoduché pravidlo. Buďte tam, kde sa nachádza Vaša cieľová skupina. Inzertné portály, ktoré nevyžadujú žiaden poplatok často fungujú veľmi slabo, nebojte sa do tejto časti investovať. Mnohí zamestnávatelia inzerujú pracovné pozície hlavne preto, aby budovali svoju zamestnávateľskú značku.

Článok pokračuje pod reklamou

7 tipov na úspešnú pracovnú inzerciu

 1. Uvedený plat. Analýzy dokazujú, že firmy, ktoré sa neboja uviesť očakávané platové ohodnotenie sú na trhu atraktívnejšie.
 2. Benefity. Pracovný trh v súčasnosti nie je boj kandidátov o dobrú prácu. Je to boj zamestnávateľov o dobrého kandidáta. Tak ako vy očakávate, nezabudnite, čo vhodným uchádzačom vo finále ponúknete.
 3. Úvod predáva. Prvé 3-4 vety rozhodujú o tom, či potenciálni uchádzači Váš inzerát dočítajú. Buďte originálni podľa toho, aká v skutočnosti Vaša firma je.
 4. Korektnosť. Ak ponúkate pozíciu na zástup počas materskej dovolenky, uveďte to rovno. Ak ide o prácu na skrátený úväzok, pre študentov, či hoc len na dobu trvania projektu, buďte korektní a uveďte to rovno. Ušetríte sa od zbytočného vysvetľovania.
 5. Inzercia v cudzom jazyku. Aj vy ste sa zamýšľali z akého dôvodu vidíte inzercie v slovenských firmách v angličtine, či nemčine? Ak chcete, aby Váš inzerát pochopili len tí, ktorí daný jazyk ovládajú, napíšte ho v cudzom jazyku. Verte, že taký inzerát v nemčine urobí prácu s prvotným testovaním nemčiny za Vás a odbremeníte sa od nevyhovujúcich kandidátov.
 6. Vizuál predáva. Pri väčších náboroch je zaujímavé využiť platené služby na tzv. custom design napr. na Profesia.sk.
 7. Jasné požiadavky na kandidáta v rovnováhe s jasnými benefitmi firmy. Niečo hľadáte, ale aj niečo ponúkate.

9 najväčších chýb pracovných inzerátov

 1. Podobnosť. Váš inzerát je skrátka príliš podobný všetkým ostatným.
 2. Klišé. Zdá sa, že každý kandidát na svete je flexibilný a každá organizácia dynamická. Nedávajte si prívlastky ako každý iný a také, ktoré vlastne nič neznamenajú.
 3. Nezaujímavý názov pozície. Aj keď vo Vašej organizácii môže byť zaužívaný, nik iný ho nepozná.
 4. Nereálne kritériá. Hľadáte predavača, no požiadavky na úspešného kandidáta nespĺňa ani skúsený manažér. Nehľadajte absolventa s 10 ročnou praxou.
 5. Pravopisné chyby.
 6. Nič zaujímavé. Inzerát je skrátka súpisom nezaujímavých informácii, ktorý o Vašej organizácii nič nevypovedá.
 7. Priveľa textu. Inzerát sa podobá na manuál. Stručnosť, ale výstižnosť.
 8. Primálo textu. Nič ste sa nedozvedeli.
 9. Pozor na rodovú diskrimináciu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky