Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov
Zdroj: Unsplash.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Od 1.8.2022 platí nový zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorý okrem iného zavádza povinnosť vydavateľa periodickej publikácie a prevádzkovateľa spravodajského webového portálu zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Právny expert z advokátskej kancelárie VAVRO LEGAL, Tomáš Vavro, pre Podnikajte.sk prezradil, koho sa táto povinnosť týka, či sa do RPVS musia zapísať vydavatelia blogov (napríklad aj firmy či influenceri), dokedy treba zápis stihnúť, ako postupovať a čo hrozí, ak tak vydavatelia neurobia.

Zapísať sa nemusí každý vydavateľ periodickej tlače, existujú výnimky

Pre lepšiu predstavu, koho si možno predstaviť pod vydavateľom periodickej publikácie či prevádzkovateľom spravodajského webu, ktorých sa týka povinnosť zapísať do RPVS?

Povinnosť sa vzťahuje najmä na vydavateľov novín a magazínov (napr. hobby či life-style magazínov) uverejňovaných v tlačenej alebo v elektronickej podobe. Rovnako aj na prevádzkovateľov spravodajských webových portálov, ktoré pravidelne zverejňujú informácie novinárskej povahy v on-line prostredí, ako aj na vydavateľov podcastov.

Pri blogových príspevkoch bude vždy záležať na obsahu príspevku – zákon sa totiž okrem iného nevzťahuje na publikácie, ktorých hlavným účelom je

  • vlastná propagácia alebo propagácia tovarov a služieb (napríklad firma predávajúca kancelársky nábytok, keď na svojej web stránke píše články o vhodnom zariadení kancelárie či o rôznych druhoch kancelárskych stoličiek),
  • inzercia alebo reklama,
  • poskytovanie služieb informačnej spoločnosti vo forme ponuky tovarov a služieb (štandardný newsletter).

Nerozhoduje pritom počet prispievateľov na blogovú stránku. Záleží len na obsahu periodika. Ak ide napr. o blog, ktorý sa venuje cestovaniu (nie však propagácii tovaru a služieb) a na ktorom publikuje bloger sám alebo s pomocou ďalších odborníkov, pôjde o blog, ktorý sa musí registrovať.

Sú teda aj výnimky spomedzi vydavateľov, ktorých sa zápis do RPVS netýka?

Áno. Napríklad blogové príspevky, či už ide o tie na firemných weboch alebo príspevky influencerov, vo väčšine prípadov nebudú považované za publikácie, na ktoré by bola viazaná povinnosť zápisu do RPVS, nakoľko ich hlavným účelom je seba prezentácia alebo propagácia tovarov a služieb.

Povinnosť zápisu do RPVS sa teda nevzťahuje na publikácie reklamného charakteru, ani na vydavateľov periodickej publikácie a prevádzkovateľov spravodajských webových portálov, ktorí vydávajú alebo sprístupňujú verejnosti vedecké periodické publikácie alebo tzv. komunitné periodikum.

Zápis do RPVS treba stihnúť včas, inak hrozí sankcia

Kedy vydavateľom periodickej publikácie a prevádzkovateľom spravodajských webových portálov vzniká povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora?

Túto povinnosť si vydavatelia/prevádzkovatelia musia splniť ešte pred začatím vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie (či už v listinnej alebo v elektronickej podobe) verejnosti.

Prečítajte si tiež

Čo v prípade, že ide už o existujúceho vydavateľa/prevádzkovateľa spravodajského webu?

V prípade subjektov, ktoré takúto činnosť vykonávali už pred účinnosťou zákona, mala byť povinnosť zápisu do RPVS splnená najneskôr ku dňu účinnosti zákona, t. j. ku dňu 1.8.2022. Po tomto termíne je vydavateľ/prevádzkovateľ v omeškaní so splnením danej povinnosti a hrozia mu sankcie.

Aké sankcie konkrétne, resp. v akej výške?

V prípade nesplnenia tejto povinnosti je Ministerstvo kultúry SR oprávnené vykonať výmaz z registra periodických publikácií (pričom byť zapísaný v tomto registri je tiež jednou z nových povinností vydavateľov/prevádzkovateľov), v dôsledku čoho by následne vydavateľ/prevádzkovateľ nemal periodikum ďalej vydávať, nakoľko by viac nemal platné identifikačné číslo. Za správny delikt, teda za vydávanie publikácie bez platného identifikačného čísla, môže byť udelená pokuta do výšky 3 000 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup pri zápise do RPVS – vydavateľ sa nemôže zapísať sám, musí sa obrátiť na advokáta či notára

Ako majú vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webových portálov postupovať pri zápise do RPVS?
Pri zápise vydavateľa/prevádzkovateľa do RPVS sa postupuje rovnako, ako pri akomkoľvek inom zápise do RPVS. To znamená, že tento zápis môže uskutočniť len oprávnená osoba, pričom súčasťou tohto zápisu je identifikácia a zverejnenie údajov o konečných užívateľoch výhod – teda o skutočných vlastníkoch príslušnej spoločnosti.

Kto môže byť takou oprávnenou osobou?

Medzi oprávnené osoby zaraďujeme advokátov, notárov, banky, audítorov a daňových poradcov. Oprávnená osoba musí mať na území SR miesto podnikania alebo sídlo. Poslednou podmienkou je, aby mala uzavretú písomnú dohodu, na základe ktorej sa zaväzuje plniť svoje povinnosti pre partnera verejného sektora.

Je ešte niečo, čo musí po zápise do RPVS vydavateľ/prevádzkovateľ urobiť? Ide o jednorazovú záležitosť alebo je niečo, čo bude musieť robiť opakovane, periodicky?

Po vykonaní prvozápisu je potrebná každoročná verifikácia údajov zapísaných v RPVS k 31.12., ako aj priebežná aktualizácia zápisu v prípade zmien niektorých údajov – napríklad pri zmene sídla firmy či člena štatutárneho orgánu.

Je vtedy možné využiť služby iného sprostredkovateľa/oprávnenej osoby ako v prípade samotného zápisu do RPVS?

Periodické povinnosti plní vždy oprávnená osoba, ktorá s vydavateľom/prevádzkovateľom uzavrela povinnú zmluvu. Iného sprostredkovateľa je teda možné využiť len pri ukončení zmluvy s pôvodnou oprávnenou osobou a uzavretí zmluvy s novou oprávnenou osobou.

K zápisu si treba pripraviť výpisy z obchodných registrov, zoznamy spoločníkov aj financie

Aké údaje sa o vydavateľoch periodických publikácií a prevádzkovateľoch spravodajských webov do RPVS zapisujú?

Zapisuje sa názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, zoznam konečných užívateľov výhod, zoznam členov štatutárneho orgánu, zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR (ak v danej organizácii pôsobí verejný funkcionár) a údaje o oprávnenej osobe. Pri konečných užívateľoch výhod teda hovoríme o skutočných majiteľoch organizácie, ktorých musí oprávnená osoba identifikovať.

Aké dokumenty sú k tomu potrebné?

V závislosti od vlastníckej štruktúry môžu byť dokumenty potrebné pre zápis do RPVS rôzne – obvykle nimi bývajú výpisy z obchodných registrov, vyhlásenie, zoznamy spoločníkov či akcionárov za každú jednu úroveň vlastníckej štruktúry.

Koľko stojí zápis do RPVS?

Cena za zápis do registra partnerov verejného sektora je vždy závislá od ponuky oprávnenej osoby (prispôsobenej zložitosti vlastníckej štruktúry osoby zapisovanej do RPVS), obvykle však ide o službu poskytovanú za niekoľko sto eur.

Je niečo, čo by vydavatelia pri zápise do RPVS nemali podceniť, na čo zabudnúť?

Na pamäti treba mať najmä to, že v registri partnerov verejného sektora je potrebné byť zapísaný po celú dobu, počas ktorej je vydavateľ zapísaný v evidencii Ministerstva kultúry SR. S tým súvisí aj udržiavací poplatok (výška závisí od dohody s oprávnenou osobou, ktorá zápis vykonala).


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Podvodné e-shopy: napodobenín webových stránok pribúda

Podvodníci kopírujú stránky e-shopov a zákazníkov oberajú o peniaze. Ako falošné e-shopy rozpoznať? Čo môžu robiť oklamaní spotrebitelia či prevádzkovatelia odkopírovaných stránok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky