Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Nová mediálna legislatíva priniesla podnikateľom nové povinnosti. Od augusta 2022 majú právnické a fyzické osoby, ktoré na svojich webových stránkach či sociálnych sieťach zverejňujú audiovizuálny obsah, povinnosť buď Rade pre mediálne služby oznámiť poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby (AVMS), alebo od nej získať autorizáciu na poskytovanie AVMS. Ako informovala Lucia Michelčíková, vedúca komunikačného odboru Rady pre mediálne služby, oznámení o poskytovaní AVMS doposiaľ evidujú v desiatkach kusov (konkrétne 61 prijatých oznámení, ktoré spĺňali všetky kritériá, zatiaľ čo Rada eviduje 153 oznámení fyzických osôb, v prípade ktorých neboli naplnené kritériá poskytovania AVMS), zatiaľ čo žiadosti o získanie autorizácie na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb sú početnejšie (k 4.12.2023 rada udelila 164 autorizácií).

O autorizáciu však môžu žiadať len tie osoby, ktoré sú okrem iného zapísané v registri partnerov verejného sektora (RPVS), pričom chýbajúci zápis v registri je podľa L. Michelčíkovej jedným z častých dôvodov zastavenia konania o udelení autorizácie. Ktorých podnikateľov sa táto povinnosť týka, ako pri zápise do RPVS postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať, priblížil právny expert Tomáš Vavro z advokátskej kancelárie VAVRO LEGAL.

Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora pre poskytovateľov AVMS

Niektorí podnikatelia musia žiadať o autorizáciu na poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, niektorí majú len oznamovaciu povinnosť. V čom je rozdiel a koho sa to týka?

V prvom rade je potrebné povedať, že audiovizuálnou mediálnou službou (AVMS) sa rozumie služba, ktorá je primárne hospodárskej povahy (teda jej účelom je zisk), používateľ si pri nej volí, kedy a ktoré video či program chce na internete alebo v aplikácii sledovať a je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať či vzdelávať verejnosť. Ide teda o streamovacie služby, archívy televízií či kanály na YouTube, Facebook Watch, Tik Tok a Instagram.

Prečítajte si tiež

Oznamovaciu povinnosť o poskytovaní takejto AVMS majú fyzické osoby, ktoré službu poskytujú iba na platformách na zdieľanie videí, ako je Tik Tok, Instagram, Facebook či YouTube.

Na druhej strane, získať autorizáciu na poskytovanie AVMS musia právnické osoby, ktoré AVMS poskytujú buď na vlastnej webovej stránke, v aplikácii, alebo na uvedených platformách. A rovnako sa týka fyzických osôb, ktoré AVMS poskytujú na vlastnej webovej stránke či v aplikácii. Bez získania autorizácie sa vystavujú riziku sankcie. A žiadaniu o autorizáciu predchádza zápis do RPVS.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Fyzická osoba Právnická osoba
Poskytuje AVMS iba na Facebooku, Instagrame, Tik Toku či YouTube Oznamovacia povinnosť Získanie autorizácie na poskytovanie AVMS
Napríklad: Anna je živnostníčkou, ktorá natáča videá ako prezentáciu svojej ručne vyrobenej bižutérie. Zverejňuje ich len na sociálnych sieťach s účelom zvýšiť predaj. Napríklad: Cukráreň prezentuje svoje produkty, činnosť a priestory prostredníctvom videí na sociálnych sieťach.
Poskytuje AVMS na vlastnom webe či v aplikácii Získanie autorizácie na poskytovanie AVMS Získanie autorizácie na poskytovanie AVMS
Napríklad: Mária, ktorá na živnosť vyrába háčkované oblečenie, si založila vlastnú webovú stránku, na ktorú pridáva videá o svojich výrobkoch. Napríklad: Stavebná firmy prezentuje stavby, na ktorých sa podieľala prostredníctvom videí na vlastnej webovej stránke.

Aký má s poskytovaním AVMS súvislosť register partnerov verejného sektora? Prečo je jednou z podmienok povinnosť zápisu do tohto registra?

Účelom je overiť, kto je konečným užívateľom výhod u žiadateľa o autorizáciu na poskytovanie AVMS, ktorý prevádzkuje účty na uvedených sieťach, teda, kto má rozhodujúci vplyv, ktorý môže nepriamo ovplyvňovať zverejňovaný obsah. Práve zápis do RPVS vyžaduje overenie identifikácie konečných užívateľov výhod.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup pri zápise do RPVS v prípade žiadateľov o autorizáciu AVMS

Ako by mali postupovať žiadatelia o autorizáciu AVMS, ak nie sú zapísaní do RPVS?

V prvom kroku by mali zabezpečiť svoj zápis do RPVS, bez ktorého nie je možné udeliť autorizáciu. Následne môžu podať žiadosť o autorizáciu Rade pre mediálne služby.

Ako dlho zápis do RPVS trvá? V akom časovom predstihu by ho mali podnikatelia riešiť, ak potrebujú požiadať o autorizáciu AVMS?

Zápis do RPVS býva obvykle vybavený už do niekoľkých dní od dodania potrebných podkladov advokátovi, notárovi či inej oprávnenej osobe, ktorá môže zápis do RPVS zabezpečiť. Následne možno pokračovať v autorizácii poskytovateľa AVMS.

Kto vybavuje zápis do RPVS?

Návrh na registráciu do RPVS je oprávnená podať iba oprávnená osoba, ktorou môže byť podľa zákona advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca. Podnikateľ sa teda sám zapísať do registra nemôže.

Prečítajte si tiež

Koľko stojí zápis do RPVS v tomto prípade?

Závisí to od ponuky oprávnenej osoby, pričom býva prispôsobená zložitosti vlastníckej štruktúry osoby zapisovanej do RPVS. Zvyčajne táto služba stojí niekoľko sto eur.

Kroky po zápise do registra partnerov verejného sektora

Ide o jednorazovú povinnosť alebo je v súvislosti s RPVS niečo, čo poskytovateľ AVMS musí robiť opakovane?

Zápis do RPVS je jednorazový, avšak so zápisom súvisí tiež povinnosť každoročne verifikovať správnosť zapísaných údajov k 31.12. Táto služba býva obvykle súčasťou ročného paušálneho poplatku účtovaného oprávnenou osobou.

Je potrebné potvrdenie o zápise RPVS predložiť pri žiadosti o autorizáciu AVMS?

Potvrdenie o zápise RPVS nie je potrebné dokladať – to, či je poskytovateľ AVMS zapísaný v RPVS, si pri udelení autorizácie overí Rada pre mediálne služby.

Čo v prípade, že podnikateľ prestane poskytovať AVMS? Môže sa dať vymazať z RVPS (ak nie je iný dôvod, pre ktorý by musel byť zapísaný)?

Zapísaný podnikateľ môže sám iniciovať výmaz z RPVS, avšak tento úkon musí za neho zabezpečiť oprávnená osoba, ktorá pre neho na základe zmluvy plní služby spojené so zápisom v RPVS.


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky