Pracovná zdravotná služba v 10. najčastejších otázkach a odpovediach

Prehľad najdôležitejších otázok a odpovedí ohľadom pracovnej zdravotnej služby, ktoré zaujímajú všetkých podnikateľov na Slovensku.

Ktorý podnikateľ musí mať zriadenú pracovnú zdravotnú službu?

Povinnosť zabezpečovať zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby sa vzťahuje na všetkých podnikateľov, ktorí sú zamestnávateľmi, bez ohľadu na to, či ide o právnické osoby (napr. s.r.o., či občianske združenia) alebo fyzické osoby (napr. živnostníkov). Zamestnávateľom sa na tento účel rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, prípadne v obdobnom pracovnom vzťahu alebo u ktorej sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov a študentov.

Informácie o povinnostiach vyplývajúcich z pracovnej zdravotnej služby v roku 2019 nájdete aj v článku Pracovná zdravotná služba v roku 2019

Vzťahuje sa pracovná zdravotná služba aj na zamestnávateľa, ktorý má len dohodárov?

Áno, zamestnávateľ je povinný mať zriadenú pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu. Zamestnancami v pracovnoprávnom vzťahu sú okrem zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy (trvalý pracovný pomer) aj zamestnanci pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, pre ktorých je zamestnávateľ tiež povinný mať zriadenú pracovnú zdravotnú službu.

Musí zamestnávateľ zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu aj pre zamestnancov z personálnej agentúry?

Povinnosť zamestnávateľa je zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu pre vlastných zamestnancov, ale v niektorých prípadoch aj nielen pre nich. Zamestnávateľ, u ktorého vykonávajú prácu aj zamestnanci dočasne pridelení od iného zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania (personálnej agentúry), je povinný počas ich dočasného pridelenia zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu aj pre týchto zamestnancov.

Je potrebné zriaďovať pracovnú zdravotnú službu aj pre zamestnancov vykonávajúcich nerizikové práce?

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre všetkých svojich zamestnancov bez ohľadu na to, akú kategóriu prác vykonávajú (prvú, druhú, tretiu alebo štvrtú kategóriu prác). Pracovnú zdravotnú službu tak musí mať zriadenú aj zamestnávateľ, ktorý má len zamestnancov vykonávajúcich práce prvej alebo druhej kategórie (nerizikové práce), napríklad administratívni pracovníci alebo obslužný personál v predajni.

Do kedy musí mať zamestnávateľ zriadenú pracovnú zdravotnú službu?

Pracovná zdravotná služba sa pôvodne vzťahovala len na zamestnancov vykonávajúcich práce tretej a štvrtej kategórie (rizikové práce). Počnúc rozšírením tejto povinnosti boli zamestnávatelia so zamestnancami vykonávajúcimi nerizikové práce povinní zabezpečiť pre týchto zamestnancov pracovnú zdravotnú službu najneskôr do 31. decembra 2014. Nový zamestnávateľ je povinný prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby zabezpečiť pre svojich zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika najneskôr do dvoch mesiacov od začatia svojej činnosti.

Akým spôsobom môže zamestnávateľ zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu?

Existujú dve možnosti zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby. Zamestnávateľ môže pracovnú zdravotnú službu zabezpečovať vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom (uzatvorí na to zmluvu) s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti povolenie. Pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami sa počet a kvalifikačné požiadavky týchto zamestnancov odlišujú v závislosti od toho, či sa má vykonávať pre zamestnancov vykonávajúcich len nerizikové práce alebo aj rizikové práce.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo poskytuje pracovná zdravotná služba zamestnávateľovi v praxi?

Pracovná zdravotná služba má pomerne širokú náplň činnosti v oblasti vykonávania zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami. Jednou z najdôležitejších činností pracovnej zdravotnej služby je hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zamestnancov pri práci (predstavuje rôzne druhy vyšetrení a meraní rizikových faktorov ako je napríklad hluk, prach ale aj psychická záťaž), ktoré sa musí uskutočňovať minimálne raz za rok. Následne pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľa vypracuje posudok o riziku a zamestnávateľovi predstaví opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika. Okrem toho pracovná zdravotná služba vypracúva návrhy na zaradenie, zmenu alebo vyradenie prác z jednotlivých kategórií, vykonáva lekárske preventívne prehliadky, vypracúva programy ochrany zdravia zamestnancov a podobne.

Prečítajte si tiež

TIP: PZS je téma, ktorú je v mnohých prípadoch najefektívnejšie zabezpečiť dodávateľským spôsobom. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie PZS od overeného poskytovateľa PZS.

Vzťahujú sa povinnosti ohľadom pracovnej zdravotnej služby aj na živnostníkov?

Na fyzické osoby – podnikateľov (napríklad živnostníci), ktoré sú súčasne zamestnávateľmi, sa tiež vzťahuje povinnosť zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov. Každý živnostník, ktorý je súčasne zamestnávateľom, musí mať zriadenú pracovnú zdravotnú službu a týmto spôsobom zabezpečovať pre všetkých svojich zamestnancov zdravotný dohľad.

Má nejaké povinnosti v oblasti ochrany zdravia aj živnostník, ktorý nie je zamestnávateľom?

V prípade živnostníkov, ktorí nezamestnávajú inú fyzickú osobu a vykonávajú svoju činnosť samostatne, sa ich povinnosti rozdeľujú podľa toho, či vykonávajú nerizikovú prácu alebo rizikovú prácu. Ak vykonávajú nerizikovú prácu, nemajú žiadnu povinnosť zabezpečovať pre seba zdravotný dohľad. Živnostník vykonávajúci rizikovú prácu je povinný pre seba samostatne zabezpečovať zdravotný dohľad najmä používaním osobných ochranných prostriedkov a pravidelným absolvovaním lekárskych preventívnych prehliadok.

Aké sankcie hrozia zamestnávateľovi za nezriadenie pracovnej zdravotnej služby?

Zamestnávateľovi, ktorý pre svojich zamestnancov nezabezpečí zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby, hrozí vysoká pokuta. Za zanedbanie tejto povinnosti môže byť zamestnávateľovi od príslušného orgánu verejného zdravotníctva uloženápokuta vo výške od 150 do 20 000 eur. Pri opakovanom zistení nedostatkov môže byť výška tejto pokuty až dvojnásobná. Živnostníkovi, ktorý nie je zamestnávateľom ale samostatne vykonáva rizikovú prácu a nesplní si svoju povinnosť vo vzťahu k ochrane zdravia, hrozí pokuta vo výške od 100 do 2 000 eur.

Pracovná zdravotná služba je veľmi široká téma. Ak hľadáte bližšie informácie k vyššie uvedeným otázkam a o pracovnej zdravotnej službe ako takej, určite ich nájdete v nasledujúcich osobitných článkoch:


PZS – odborne, komplexne a na kľúč, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa PZS.       

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky