Dobrovoľné príspevky do umeleckých fondov od 1.7.2023

Povinný príspevok do umeleckých fondov sa ruší, zostane dobrovoľný. Dokedy treba poslednýkrát príspevok odviesť, ako sa zmena dotkne dedičov autorských práv a ako budú fondy financované?

Od roku 2023 musia príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov po „covidovej prestávke“ opäť odvádzať do umeleckých fondov (literárneho, hudobného alebo výtvarného) 2 % z hrubého príjmu. Tejto povinnosti boli pozbavení počas pandémie koronavírusu a snaha o zrušenie odvodov do umeleckých fondov bola v Národnej rade SR aj v jeseni 2022. Návrh zákona však nebol schválený, a tak sa od 1.1.2023 odvody do umeleckých fondov obnovili.

Na júnovej parlamentnej schôdzi ale bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízií Slovenska. V rámci neho bolo okrem určenia výšky štátneho príspevku pre RTVS po zrušení koncesionárskych poplatkov od 1.7.2023 schválené aj zavedenie nového zdroju príjmu pre umelecké fondy a zrušenie povinných odvodov autorov a umelcov.

Umelecké fondy dostanú príspevok zo štátneho rozpočtu, každý fond v inej výške

Od 1.7.2023 už nebudú musieť príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzať do umeleckých fondov povinné 2 % z hrubého príjmu, no tento príspevok bude naďalej príjmom fondov. To znamená, že ho bude možné odvádzať dobrovoľne. Rozpočet umeleckých fondov bude každoročne tvoriť príspevok zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte, avšak najmenej vo výške 900 000 eur. Ministerstvo kultúry ho bezhotovostne prevedie na účet fondov najneskôr do 31.1. kalendárneho roka. Prerozdelený bude nasledovne:

Zároveň budú umelecké fondy povinné predložiť v listinnej a elektronickej podobe ministerstvu kultúry správu o hospodárení s príspevkom zo štátneho rozpočtu za predchádzajúci rok, a to do 30.4. nasledujúceho roka.

Umelci a autori (ak je odmena za dielo vyplatená autorovi/umelcovi v postavení SZČO) musia príspevok odviesť poslednýkrát za obdobie do 30.6.2023 (stihnúť to treba do 20. dňa nasledujúceho mesiaca, teda do 20.7.2023).

Zrušenie príspevkov do umeleckých fondov od 1.7.2023 sa dotkne aj dedičov autorských práv

Odvádzať príspevok do fondov nebudú ani dedičia autorských odmien. Keďže výška príspevku sa posudzovala na základe výšky príjmu autorských odmien za kalendárny rok (napríklad, ak bol za rok 2022 vyšší ako 1 660 eur, do konca marca 2023 museli odviesť 1 %, ak bol príjem vyšší ako 3 319 eur, odvádzali 3 %), po novom sa bude posudzovať už len za obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky