Odvody do umeleckých fondov v roku 2023 sú obnovené

Parlament neschválil zrušenie odvádzania príspevkov z odmien umelcov a autorov do príslušných umeleckých fondov. Od 1.1.2023 sa tak táto povinnosť obnovuje.

Počas pandémie ochorenia Covid-19 Národná rada SR schválila, že autori literárnych, hudobných či výtvarných diel nemusia odvádzať 2 % do príslušných umeleckých fondov. Táto novela zákona č. 13/1993 Z. z. bola v novembri 2021 predĺžená aj na nasledujúci rok, čiže sa príspevky nemuseli do fondov odvádzať ani v roku 2022. V jeseni minulého roka bol dokonca vládou schválený návrh, aby sa od 1.1.2023 definitívne zrušila povinnosť uhrádzať tieto príspevky príjemcov autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov. Cieľom bolo zlepšiť podmienky pre umeleckú obec.

Zrušenie príspevkov do fondov nebolo schválené, v roku 2023 ich treba odvádzať

Návrh zákona, ktorým sa mal zmeniť zákon o umeleckých fondoch však napokon dňa 1.2.2023 v parlamente nebol schválený. To znamená, že 31.12.2022 skončila platnosť novely, ktorá prispievanie do fondov pozastavila a od roku 2023 musia príjemcovia autorských odmien/odmien výkonných (reprodukčných) umelcov opäť odvádzať do umeleckých fondov príspevok vo výške 2 % z ich hrubého príjmu.

V praxi to vyzerá tak, že právnická alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, zrazí preddavok vo výške 2 %. Tieto sumy vyúčtuje a odvedie do príslušného fondu (literárneho, hudobného alebo výtvarného). Stihnúť to musí do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. Ide však len o prípady, kedy je odmena za dielo vyplatená autorovi/umelcovi v postavení SZČO, napríklad na základe autorskej zmluvy. Ak je, naopak, vyplatená na základe pracovnej zmluvy, príspevok sa nezráža.

Odvádzanie príspevku do umeleckých fondov v prípade dedičov autorských práv

V prípade dedičov autorských práv naďalej platí, že pri príjme z autorských odmien za rok 2022 vyššom ako 1 660 eur odvádzajú do umeleckých fondov 1 %, ak bol príjem vyšší ako 3 319 eur, tak 3 %. Stihnúť to treba do 31. marca 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Konateľ s.r.o – zodpovednosť, práva a povinnosti

Aké má konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným práva a povinnosti? Nesie za výkon funkcie konateľa v s r.o. nejakú zodpovednosť?

Nový mediálny zákon: aké povinnosti z neho vyplývajú podnikateľom?

Kto je poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby? Kedy žiadať o udelenie autorizácie na jej poskytovanie? Kedy stačí podať oznámenie? Postup aj príklady situácií.

Podomový predaj

Čo je podomový predaj, aké povinnosti má predávajúci pri podomovom predaji a aké sankcie hrozia za ich porušenie?

Nové povinnosti pre e-shopy na českom trhu

Zmeny v reklamáciách, zákaz dvojitej kvality, overovanie recenzií. Čo priniesla česká novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá sa týka aj slovenských e-shopov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky