Odvody do umeleckých fondov v roku 2023 sú obnovené

Parlament neschválil zrušenie odvádzania príspevkov z odmien umelcov a autorov do príslušných umeleckých fondov. Od 1.1.2023 sa tak táto povinnosť obnovuje.

Počas pandémie ochorenia Covid-19 Národná rada SR schválila, že autori literárnych, hudobných či výtvarných diel nemusia odvádzať 2 % do príslušných umeleckých fondov. Táto novela zákona č. 13/1993 Z. z. bola v novembri 2021 predĺžená aj na nasledujúci rok, čiže sa príspevky nemuseli do fondov odvádzať ani v roku 2022. V jeseni minulého roka bol dokonca vládou schválený návrh, aby sa od 1.1.2023 definitívne zrušila povinnosť uhrádzať tieto príspevky príjemcov autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov. Cieľom bolo zlepšiť podmienky pre umeleckú obec.

Zrušenie príspevkov do fondov nebolo schválené, v roku 2023 ich treba odvádzať

Návrh zákona, ktorým sa mal zmeniť zákon o umeleckých fondoch však napokon dňa 1.2.2023 v parlamente nebol schválený. To znamená, že 31.12.2022 skončila platnosť novely, ktorá prispievanie do fondov pozastavila a od roku 2023 musia príjemcovia autorských odmien/odmien výkonných (reprodukčných) umelcov opäť odvádzať do umeleckých fondov príspevok vo výške 2 % z ich hrubého príjmu.

V praxi to vyzerá tak, že právnická alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, zrazí preddavok vo výške 2 %. Tieto sumy vyúčtuje a odvedie do príslušného fondu (literárneho, hudobného alebo výtvarného). Stihnúť to musí do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. Ide však len o prípady, kedy je odmena za dielo vyplatená autorovi/umelcovi v postavení SZČO, napríklad na základe autorskej zmluvy. Ak je, naopak, vyplatená na základe pracovnej zmluvy, príspevok sa nezráža.

Odvádzanie príspevku do umeleckých fondov v prípade dedičov autorských práv

V prípade dedičov autorských práv naďalej platí, že pri príjme z autorských odmien za rok 2022 vyššom ako 1 660 eur odvádzajú do umeleckých fondov 1 %, ak bol príjem vyšší ako 3 319 eur, tak 3 %. Stihnúť to treba do 31. marca 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Umelá inteligencia (AI) z právneho hľadiska

Aké právne riziká súvisia s použitím umelej inteligencie a ako im vo firme predchádzať, prezradili odborníčky z MATHISON legal.

Námietka voči ESG vykazovaniu: názory europoslancov sa rozchádzajú

Skupina poslancov Európskeho parlamentu vzniesla námietku voči smernici o ESG vykazovaní. Čo považujú za najväčšie problémy a ako hlasovali slovenskí europoslanci?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky