Zrušenie koncesionárskych poplatkov od 1.7.2023 v praxi

Zrušenie koncesionárskych poplatkov od 1.7.2023 v praxi
Zdroj: Pixabay.com

Treba platenie koncesionárskych poplatkov odhlásiť? Bude po 1.7. potrebné platiť nedoplatky? A čo robiť, ak firma uhradila koncesionárske poplatky za celý rok?

Aktualizácia k 9.1.2024: NR SR v decembri 2023 schválila konsolidačný balíček na ozdravenie verejných financií. V rámci neho rozhodla, že RTVS dostane zo štátneho rozpočtu nižší príspevok, a to najmenej 0,12 % HDP.

Aktualizácia k 21.6.2023: Národná rada SR schválila novelu zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, ktorou stanovuje výšku nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu pre túto inštitúciu. Pôvodný návrh financovania RTVS počítal s 0,15 % HDP, poslanci však odobrili zvýšenie príspevku cez pozmeňujúci návrh. Nárokovateľný príspevok bude vo výške 0,17 % HDP, pričom dôvodom je zachovanie udržateľného financovania RTVS, pre ktoré je potrebné poskytnúť jej zo štátneho rozpočtu nárokovateľný príspevok minimálne v sume 180 miliónov eur ročne (čo je 0,17 % HDP).

Na základe zákona o dani z osobitnej stavby schváleného vo februári 2023 boli zrušené koncesionárske poplatky s účinnosťou od júla 2023. Verejnoprávna televízia a rozhlas budú financované novým spôsobom – zo štátneho rozpočtu. Táto zmena sa významne dotkne aj podnikateľov. Je niekde potrebné platenie koncesionárskych poplatkov odhlásiť? Budú platitelia povinní uhradiť po 1.7.2023 nedoplatky za uplynulé obdobia? A čo majú robiť firmy, ktoré majú koncesionárske poplatky zaplatené za celý rok?

Koncesionárske poplatky do 30.6.2023

Koncesionárske poplatky roky platili nielen domácnosti, ale aj firmy, ktoré mali viac ako troch zamestnancov (vrátane tých na materskej a rodičovskej dovolenke), a to nielen mesačne, ale aj jednorazovo za kvartál, polrok alebo rok. Hoci nerozhoduje, či vo firme používajú rozhlas alebo televíziu, napriek tomu zamestnávatelia roky platia nemalé koncesionárske poplatky.

Sadzbu úhrady do 30.6.2023 stanovuje § 6 odstavec 3 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska takto:

Zdroj: uhrady.rtvs.sk
Sadzba počet zamestnancov
4,64 € od 3 do 9
18,58 € od 10 do 49
79,66 € od 50 do 249
199,16 € od 250 do 999
464,71 € od 1 000 a viac

A práve podnikatelia zrušenie koncesionárskych poplatkov vítajú. Republiková únia zamestnávateľov za to dlhodobo bojovala, pretože takýto spôsob financovania verejnoprávnej televízie a rozhlasu považovali za formu skrytého zdaňovania firiem.

Koncesionárske poplatky od 1.7.2023: ako majú podnikatelia postupovať?

Od júla už teda nebudú ani domácnosti, ani firmy musieť platiť koncesionárske poplatky. „Koncesionárske poplatky sú od 1.7.2023 legislatívne zrušené, automaticky zaniká povinnosť platiť úhradu. Zo strany platiteľov úhrady nie je potrebné vykonať žiadne kroky,“ uvádza Zuzana Vicelová, manažérka marketingovej komunikácie RTVS. Iba tí platitelia, ktorí platia úhradu RTVS trvalým príkazom by si ho mali v banke od júla zrušiť.

Keďže zamestnávatelia platia koncesionárske poplatky aj jednorazovo za isté obdobie, niektorí zaplatili už za celý rok 2023 vopred. V tomto prípade bude preplatok za uhradenú ročnú platbu platiteľom vrátený v druhom polroku 2023. Ako uvádza Z. Vicelová, ani v tomto prípade nie je potrebné vykonávať nejaké kroky, preplatok im bude vrátený automaticky.

Článok pokračuje pod reklamou

Nedoplatky od 1.7.2023: RTVS bude výzvy na zaplatenie posielať naďalej, kedy (ne)treba platiť?

Ak fyzická osoba za svoju domácnosť alebo právnická osoba ako zamestnávateľ úhradu RTVS nezaplatia, je im zaslaná výzva na úhradu nedoplatku. Tento treba zaplatiť do 30 dní od doručenia výzvy, v opačnom prípade môže RTVS zaplatenie nedoplatku spolu s pokutou, súdnym poplatkom a poštovými sadzbami uplatniť na súde.

V prípade zamestnávateľov sú sadzby pokút v zmysle § 10 odst. 4 zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska stanovené nasledovne:

Zdroj: uhrady.rtvs.sk
Sadzba počet zamestnancov
33 € od 3 do 9
66 € od 10 do 49
100 € od 50 do 249
133 € od 250 do 999
166 € od 1 000 a viac

Výzvy na uhradenie nedoplatku môžu tak domácnosti, ako aj firmy očakávať aj po zrušení koncesionárskych poplatkov. „Vyberateľ úhrady vykonáva kontrolu platenia úhrady počas celého obdobia výberu úhrady RTVS, preto aj po 30.6.2023 RTVS bude pokračovať v kontrole. V prípade, že u platiteľa úhrady bude evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na úhradu nedoplatku. Vyberateľ úhrady má povinnosť vymáhať nedoplatok bez ohľadu na obdobie, v ktorom nedoplatok vznikol,“ uvádza Z. Vicelová.

A hoci na stránke RTVS sa uvádza, že pri generovaní výziev je podstatný nedoplatok, nie dátum jeho vzniku a platiteľom tak niekedy prichádzajú výzvy na úhradu nedoplatku aj spred niekoľkých rokov, legislatíva stanovuje istú premlčaciu dobu. Ako uvádza advokát Juraj Hedera, vo vzťahu k typu platiteľa koncesionárskych poplatkov, ktorým je buď fyzická osoba, alebo právnická osoba, je potrebné rozlišovať, v akej premlčacej dobe sa koncesionárske poplatky premlčujú. „V prípade fyzických osôb je to základná trojročná premlčacia doba podľa § 101 Občianskeho zákonníka,“ vysvetľuje advokát. V tomto paragrafe sa totiž uvádza: „Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.“

V prípade právnických osôb platí štvorročná premlčacia doba podľa § 397 Obchodného zákonníka, keďže vzťah medzi zamestnávateľmi a RTVS, ako subjektom verejného práva, je obchodnoprávnym vzťahom v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka (ten znie: „Touto časťou zákona sa spravujú takisto záväzkové vzťahy medzi subjektom verejného práva, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti.“).

V praxi to znamená, že ak RTVS napríklad v júni 2023 vyzve firmu na zaplatenie nedoplatku z apríla 2014 až marca 2016, nie je platiteľ povinný úhradu zaplatiť. Ak by mu bola doručená výzva na zaplatenie nedoplatku z mája 2021, túto úhradu povinný zaplatiť je. V prípade, že RTVS dá výzvu na zaplatenie nedoplatku na súd, a ide o premlčanú dobu, je potrebné uplatniť si námietku premlčania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Koncesionárske poplatky a ich zrušenie od 1.7.2023

Ako sa zmena v platení koncesionárskych poplatkoch dotkne zamestnávateľov a ako bude financovaná RTVS po novom?

Koncesionárske poplatky zamestnávateľa: dočkajú sa firmy zmeny?

Do pripomienkovania putuje návrh zákona, ktorý nastaví objektívnejšie parametre určujúce výšku úhrady za služby RTVS v prípade podnikateľských subjektov. Čo by malo platiť po novom?

Koncesionárske poplatky od 1. 7. 2021

Čo sú koncesionárske poplatky, kto má povinnosť ich platiť a aké zmeny prinesie novela účinná od 1. 7. 2021?

Koncesionárske poplatky a ich nejasný výklad pri povinnostiach podnikateľa

Výška koncesionárskych poplatkov zamestnávateľa sa odvíja od počtu jeho zamestnancov v pracovnom pomere. Zarátavajú sa do tohto počtu aj tzv. dohodári? Štátne inštitúcie nemajú jednotný názor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky