Čo všetko nesmú obsahovať obchodné podmienky eshopu?

Príklady častých ustanovení obchodných podmienok eshopu, za ktoré môže byť podnikateľovi uložená pokuta.

Aký je význam obchodných podmienok eshopu?

Obchodné podmienky predstavujú najčastejší spôsob, ktorým si podnikatelia plnia niekoľko zákonom stanovených informačných povinností voči spotrebiteľom. Okrem povinných informácií (viď článok: Čo musia obsahovať obchodné podmienky eshopu?) sa však v obchodných podmienkach eshopu často stretávame s ustanoveniami, ktoré môžu byť posúdené ako nedovolené.

20 bodov, ktoré obchodné podmienky eshopu nesmú obsahovať

Medzi časté ustanovenia, za ktoré môže byť podnikateľovi uložená pokuta, zaraďujeme najmä formulácie typu:

 1. Predávajúcim je spoločnosť X s kamennou predajňou na adrese Y (predávajúci musí uvádzať kompletné informácie o svojom obchodnom mene, sídle, kontaktných údajoch a registri, v ktorom je zapísaný)
 2. Zákazník súhlasí, že cena tovaru v nákupnom košíku bude zaokrúhlená na celé eurá nahor (zaokrúhľovanie ceny je striktne zakázané)
 3. Zákazníkovi bude pri platbe za tovar naúčtovaný osobitný poplatok za platbu kartou (takýto poplatok je výslovne zakázaný zákonom)
 4. Zákazníkovi bude pri platbe za tovar naúčtovaný osobitný poplatok za dodanie tovaru do predajne predávajúceho (takýto poplatok je výslovne zakázaný zákonom)
 5. Zákazníkovi bude pri zamietnutí reklamácie, stornovaní objednávky alebo odstúpení od zmluvy naúčtovaný osobitný poplatok (takýto poplatok je výslovne zakázaný zákonom)
 6. Cena za tovar bude po uskutočnení objednávky navýšená v závislosti od zmeny cien dodávateľa (predávajúci je viazaný tým, čo zákazníkovi potvrdil)
 7. Zákazník je po prevzatí tovaru zákazník povinný skontrolovať stav zásielky a celistvosť obalu (zákazník takúto povinnosť zo zákona nemá)
 8. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy výhradne písomným odstúpením, ktorého vzor je dostupný na internetových stránkach výrobcu/dodávateľa (formulár pre odstúpenie od zmluvy musí zákazníkovi poskytnúť sám prevádzkovateľ eshopu, napr. v rámci prílohy obchodných podmienok)
 9. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy výhradne písomným odstúpením odoslaným poštou (povinná písomná forma je dodržaná aj pri použití emailu)
 10. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené spolu s vráteným tovarom (zákazník je povinný vrátiť tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia)
Článok pokračuje pod reklamou

 • Pri reklamácii alebo odstúpení od zmluvy je zákazník povinný vrátiť tovar v originálnom obale (zákazník takúto povinnosť zo zákona nemá)
 • Zákazník môže odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru (zákonom stanovená lehota je 14 dní)
 • Po odstúpení od zmluvy bude zákazníkovi vrátená cena tovaru a poštovného do 15 dní (zákonom stanovená lehota je 14 dní od odstúpenia)
 • Po odstúpení od zmluvy bude zákazníkovi vrátená cena tovaru a poštovného ponížená o náklady vynaložené na opravu či očistenie tovaru (takéto započítanie podľa zákona nie je dovolené. Prípadnú náhradu škody za vrátenie poškodeného tovaru si predávajúci musí vymáhať osobitne)
 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov od odoslania objednávky (táto doba začína plynúť až prevzatím tovaru)
 • Lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje o dobu, po ktorú je tovar u výrobcu, dodávateľa alebo v autorizovanom servise (predávajúci musí reklamáciu vybaviť do 30 dní, bez ohľadu na prípadnú opravu alebo výmenu tovaru u svojho dodávateľa)
 • Odoslaním objednávky zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely (takýto súhlas musí byť udelený osobitne, napr. samostatným zaškrtávacím políčkom)
 • Práva zákazníka pri predaji na diaľku sa riadia zákonom č. 108/2000 Z. z. (starý zákon o podomovom predaji a zásielkovom predaji bol nahradený zákonom č. 102/2014 Z. Z.)
 • Práva zákazníka pri ochrane osobných údajov sa riadia zákonom č. 428/2002 Z. z. (starý zákon o ochrane osobných údajov bol nahradený zákonom č. 122/2013 Z. Z.)
 • Orgánom dozoru je SOI (v obchodných podmienkach musí byť uvedený celý názov a adresa príslušného orgánu dozoru)
 • Upozorňujeme, že tento zoznam nedovolených ustanovení nie je konečný. Zákon podnikateľom okrem iného zakazuje ukladať spotrebiteľom tzv. povinnosti bez právneho dôvodu, čo mnohí prevádzkovatelia eshopov porušujú vytváraním najrôznejších podmienok, ktoré sú často za hranicou prípustnosti. V pochybnostiach o správnosti určitého ustanovenia obchodných podmienok by sa preto podnikatelia mali vyvarovať formuláciám typu „zákazník je povinný“ a namiesto nich použiť radšej miernejší text v znení „zákazníkovi sa odporúča“. Tým, že odporúčanie nie je pre nikoho záväzné, podnikateľ ním žiadnu povinnosť bez právneho dôvodu neukladá.

  Aká vysoká môže byť pokuta za chyby a nedovolené ustanovenia v obchodných podmienkach eshopu?

  V prípade, že podnikateľ v obchodných podmienkach svojho eshopu používa niektoré z vyššie uvedených alebo iné nedovolené ustanovenia, vystavuje sa riziku, že Slovenská obchodná inšpekcia mu za porušenie zákona udelí pokutu až do výšky 66 400 EUR.

  Pri tvorbe obchodných podmienok eshopu sa preto podnikateľom odporúča využiť služieb profesionála a zároveň dbať na niekoľko základných pravidiel, ktoré sú bližšie popísané v článku: Obchodné podmienky eshopu – na čo si dávať pozor pri ich príprave a používaní?

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Poznáme top 7 tém tohtoročnej e-shop konferencie CREATIVE summit & EXPO

  Od objednávky k objednávke či od produktu k zákazníkovi. Aj tak by sme mohli charakterizovať bežný deň majiteľov e-shopov. Chod internetového obchodu si vyžaduje veľa času a energie a na sledovanie trendov či noviniek z tejto sféry tak nezostáva veľa času. Ako to dobehnúť?

  Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzatvorenej cez internet

  Za akých okolností môže spotrebiteľ odstúpiť od uzatvorenej zmluvy a vrátiť zakúpený tovar? Ako by mal podnikateľ v takomto prípade postupovať? Prinášame vám rady a tipy, ako postupovať pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy do 14 dní.

  Geo-blocking (geografické blokovanie) a jeho zrušenie od 3.12.2018

  Európska únia zrušila s účinnosťou od 03.12.2018 tzv. geoblocking (geografické blokovanie). Čo je podstatou geo-blockingu a čo prinesie v praxi jeho zrušenie?

  Ako zvýšiť obrat vášho e-shopu? Skúste navštíviť CREATIVE summit

  Či ešte len začínate, alebo ste skúsenejší e-shopár, vždy je kam napredovať. Ale kde získať užitočné tipy pre váš e-commerce biznis? Kde nájsť odpovede na svoje otázky? Vyskúšajte konferenciu bez komerčných rečí - CREATIVE summit. Spíkri budú hovoriť o SEO, content aj e-mail marketingu, expanzii a ďalších témach. Nebudú však prezentovať svoju firmu či chváliť svoje projekty, ako to zvyčajne býva. Ale prezradia vám praktické informácie, ktoré viete následne zaviesť aj do vášho biznisu. A čo ešte?