Ukončenie živnosti v roku 2020 online

Niektorí živnostníci sa kvôli súčasnej ekonomickej situácii rozhodnú ukončiť svoje podnikanie. Návod na to, ako oznámiť ukončenie živnosti v roku 2020 elektronicky.

V súčasnosti kvôli ekonomickému útlmu, ktorý spôsobila pandémia ochorenia COVID-19, mnohé fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia prechádzajú náročným obdobím. Žiadne alebo veľmi nízke príjmy, či zatvorené prevádzky, to všetko núti týchto podnikateľov uvažovať v určitých prípadoch nad prerušením živnosti alebo nad definitívnym ukončením živnosti. Prerušenie alebo ukončenie živnosti je pre živnostníkov v náročnej situácii veľkou finančnou úľavou, pretože od tohto momentu nemusia platiť zdravotné poistenie, sociálne poistenie a prípadne ani preddavky na daň z príjmov.

Návod na ukončenie živnostenského podnikania v roku 2020 online

Ukončenie živnosti je podnikateľ povinný oznámiť okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania. Tento odbor okresného úradu je známy aj ako živnostenský úrad alebo jednotné kontaktné miesto a niekedy je súčasťou klientskeho centra. V súčasnosti sú úradné hodiny tejto inštitúcie značne obmedzené a jeho osobnú návštevu je v čase prebiehajúcej pandémie koronavírusu lepšie nahradiť elektronickým podaním priamo z domu. V tomto článku si ukážeme návod na to, ako ukončiť živnosť v roku 2020 online.

Kompletný postup oznámenia ukončenia živnosti elektronicky pozostáva z týchto krokov:

  1. prihlásenie sa na portál www.slovensko.sk,
  2. vyhľadanie elektronických služieb živnostenského registra,
  3. spustenie formuláru na online ukončenie živnosti,
  4. vyplnenie formuláru oznámenia o ukončení podnikania,
  5. odoslanie a podpísanie oznámenia elektronickým podpisom,
  6. vybavenie podania a doručenie potvrdenia.

Čo potrebujete na oznámenie ukončenia živnosti elektronicky

Ak budete chcieť oznámiť živnostenskému úradu ukončenie živnosti online, nezaobídete sa pri tom s určitou povinnou výbavou na elektronickú komunikáciu. Najdôležitejšou vecou je tzv. „eID karta“, čiže elektronický občiansky preukaz. Ten samotný však nepostačuje. Musí byť aktivovaný na používanie elektronických služieb, čo znamená, že na ňom musíte mať zadaný bezpečnostný osobný kód (BOK). Na podpisovanie elektronických dokumentov musíte mať na eID karte nahraté aj certifikáty pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu a poznať PIN kód na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP PIN). Tieto kódy a certifikáty vám do eID karty bezplatne nahrajú na oddelení dokladov Polície.

Okrem eID karty budete potrebovať aj čítačku čipových kariet, do ktorej občiansky preukaz pri používaní elektronických služieb vložíte. Ďalej je potrebné mať na počítači nainštalovaný ovládač čítačky čipových kariet, aplikáciu na komunikáciu s eID kartou (Štart eID) a programy, ktoré umožňujú vytvárať elektronický podpis a prehliadať elektronické dokumenty (balík D.Suite/eIDAS). Všetky tieto aplikácie môžete zadarmo získať zo stránky www.slovensko.sk aj ako jeden inštalačný balíček, z časti Na stiahnutie nachádzajúcej sa na pravom paneli.

Prečítajte si tiež

A v neposlednom rade, ak chcete úspešne oznámiť ukončenie živnosti cez internet, musíte mať svoju elektronickú schránku dostupnú na portáli www.slovensko.sk aktivovanú na elektronické doručovanie. Ak elektronickú schránku ešte nemáte aktivovanú na doručovanie, môžete to urobiť priamo v nej kliknutím na tlačidlo „Aktivovať“ po tom, ako sa do nej prihlásite. Elektronická schránka je v procese ukončenia živnosti dôležitá. Budú vám do nej prichádzať správy týkajúce sa spracovania vášho oznámenia.

Upozornenie: Vypĺňanie alebo podpisovanie elektronického formuláru vám môže spôsobovať problémy z neznámej príčiny pravdepodobne súvisiacej s nekompatibilitou elektronického formuláru a internetového prehliadača. Napríklad pri použití prehliadača Google Chrome sa vám objaví problém pri poslednom kroku odosielania oznámenia. Odskúšaný máme prehliadač Internet Explorer, s ktorým všetko fungovalo bez problémov, preto ho odporúčame aj vám.

Krok č. 1: prihlásenie sa na portál www.slovensko.sk

Pred tým, než nájdeme konkrétnu elektronickú službu na ukončenie živnosti, si vložíme eID kartu do čítačky čipových kariet a na počítači spustíme aplikáciu Štart eID. Bude sa o nás vyžadovať zadanie bezpečnostného osobného kódu (BOK). Následne vo svojom internetovom prehliadači navštívime internetovú stránku www.slovensko.sk. V pravom hornom rohu klikneme na tlačidlo Prihlásiť sa na portál. V ďalšej voľbe vyberieme možnosť, že sa chcete prihlásiť so slovenským občianskym preukazom a zadáme BOK.

Poznámka: Súčasne so spustením aplikácie Štart eID vám odporúčame spustiť aj aplikáciu eID Certificate Propagator, ktorá by sa vám mala do počítača nainštalovať v rámci spoločného inštalačného balíka ostatných aplikácií. Ak by ste túto aplikáciu vôbec nespustili, mohlo by sa vám stať, že pri podpisovaní formuláru by sa vám v ponuke nezobrazili žiadne podpisové certifikáty a elektronický formulár by ste nemohli podpísať a ani odoslať.

Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk
Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk

Krok č. 2: vyhľadanie elektronických služieb živnostenského registra

Po úspešnom prihlásení sa na portál www.slovensko.sk môžeme pristúpiť k vyhľadaniu samotnej elektronickej služby, prostredníctvom ktorej živnostenskému úradu oznámime ukončenie živnosti. Našim cieľom je nájsť jednotné kontaktné miesto a jeho služby živnostenského registra. K tejto elektronickej službe je možné sa dostať viacerými spôsobmi, napríklad cez vyhľadávanie alebo manuálne – preklikaním sa k nej. My si ukážeme, ako sa k nej dostanete systematicky, teda preklikaním sa k nej.

Máme pred sebou služby rozdelené do dvoch záložiek: Občan a Podnikateľ. Zvolíme si záložku Podnikateľ a pokračujeme nasledovnými voľbami: Ukončenie podnikania > Zatvorenie podniku > Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto.

Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk
Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk

Krok č. 3: spustenie formuláru na online ukončenie živnosti

Po úspešnom vyhľadaní služieb živnostenského registra nás ponuka vyzýva k tomu, aby sme si vybrali poskytovateľa služby. Je potrebné si vybrať ten okresný úrad, ktorý prislúcha okresu, v ktorom máte trvalé bydlisko (nezáleží na tom, na území ktorého okresu prevádzkujete živnosť, ale kde máte trvalé bydlisko). Následne kliknite na tlačidlo Prejsť na službu.

Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk
Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk

V novom okne internetového prehliadača sa nám otvorí ponuka so všetkými službami živnostenského registra. Z ponúkaných služieb si však pre ukončenie živnosti vyberieme službu Oznámenie o ukončení podnikania.

Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk
Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk

Krok č. 4: vyplnenie formuláru oznámenia o ukončení podnikania

Pred nami sa teraz nachádza už len samotný elektronický formulár oznámenia o ukončení podnikania. Je veľmi krátky a jednoduchý, preto by vám jeho vyplnenie nemalo spôsobiť žiadne problémy. Výhodou je aj nápoveda k jednotlivým poliam formulára, ktorá sa zobrazí po prejdení ukazovateľa myši nad piktogram s otáznikom.

Prečítajte si tiež

Formulár začíname vypĺňať uvádzaním údajov o žiadateľovi. Niektoré údaje by ste mali mať už pri načítaní formuláru vyplnené automaticky. Všetky ostatné polia, ktoré zostali prázdne, je ale potrebné vyplniť manuálne.

V samostatnej časti je potrebné zadať vaše identifikačné číslo organizácie (IČO) a následne kliknúť na tlačidlo Overiť IČO v ŽR. Po vykonaní tohto kroku by sa vám malo do bezprostredne nasledujúceho poľa automaticky vyplniť vaše obchodné meno. V prípade, že tento krok vynecháte a napríklad obchodné meno vypíšte manuálne, nevyplní sa vám výhradne automaticky generované posledné pole formuláru, ktorým je okresný úrad, na ktorý má byť oznámenie o ukončení živnosti doručené. Preto túto časť formuláru vyplňte nami popísaným postupom.

Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk
Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk

Potom vyplnenie elektronického formuláru na ukončenie živnosti pokračuje vyplnením údajov o vašej zdravotnej poisťovni. Je potrebné zo zoznamu vybrať jej názov a ďalej vypísať vaše ročné číslo (zadávajte ho bez lomky, inak sa nevojde). Údaje o vašej zdravotnej poisťovni slúžia na to, aby jednotné kontaktné miesto oznámilo ukončenie podnikania vašej zdravotnej poisťovni, čo pre ňu znamená informáciu o tom, že u vás došlo k zmene platiteľa poistného.

Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk
Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk

Dostávame sa k najdôležitejšej časti celého formuláru na ukončenie živnosti. V tejto chvíli musíte zvoliť, či si prajete ukončiť prevádzkovanie živnosti vo všetkých predmetoch podnikania alebo len v niektorých predmetoch podnikania. Táto voľba má zásadný vplyv na to, či ďalej budete alebo nebudete musieť platiť zdravotné poistenie, sociálne poistenie, prípadne aj preddavky na daň z príjmov, viesť účtovníctvo a podobne.

Ak si vyberiete prvú možnosť a ukončíte prevádzkovanie živnosti vo všetkých predmetoch podnikania, celkom prestanete byť podnikateľom a budete len „bežnou“ fyzickou osobou. Znamená to, že nebudete musieť platiť žiadne odvody a dane z podnikania. Túto možnosť si preto zvoľte vtedy, ak napríklad kvôli ekonomickým dopadom ochorenia COVID-19 už viac (resp. na určité obdobie) nechcete podnikať a platiť žiadne platby s tým súvisiace. Ak si vyberiete druhú možnosť, nezmení sa pre vás nič okrem toho, že vo zvolených predmetoch podnikania už nebudete môcť podnikať. Všetky platby budete musieť naďalej uhrádzať.

Je dôležité si vybrať, či ukončíte živnosť celkom alebo len niektoré predmety podnikania.

V našom formulári budeme pokračovať s tým, že si zvolíme prvú možnosť, na základe ktorej ukončíme prevádzkovanie živnosti vo všetkých predmetoch podnikania. Následne je potrebné po kliknutí na tlačidlo Výber osvedčenia zo ŽR vybrať v novom kontextovom okne všetky osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Teraz sa vám automaticky vyplnia ďalšie polia týkajúce sa čísla osvedčenia a dňa vydania osvedčenia.

Dôležitým polom je Dátum ukončenia podnikania. Ak tu uvediete konkrétny dátum, živnosť sa ukončí v tento deň. V prípade, že by ste si to do tohto dátumu rozmysleli a rozhodli sa, že živnosť napokon nechcete ukončiť, môžete oznámenie o ukončení podnikania vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia. Ak toto pole ponecháte prázdne, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu.

K oznámeniu o ukončení podnikania nemusíte prikladať žiadne prílohy.

Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk
Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk

Krok č. 5: odoslanie a podpísanie oznámenia elektronickým podpisom

V poslednej časti formuláru si môžete vybrať medzi tým, či chcete, aby vám potvrdenie o ukončení živnosti bolo doručené poštou, alebo si ho chcete vyzdvihnúť na príslušný okresný úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska. Napokon je potrebné uviesť miesto vyplnenia oznámenia o ukončení podnikania a kliknúť na tlačidlo Odoslať.

Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk
Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk

Teraz sa dostanete na ďalšiu stránku. Kliknite na tlačidlo Podpísať, čím vyjadrujete vôľu podpísať formulár elektronickým podpisom. Následne sa vám pod týmto tlačidlom zobrazí tlačidlo, ktoré vám dáva na výber softvér, ktorým si želáte elektronický formulár podpísať (pravdepodobne tu budete mať len jednu možnosť – D.Signer). Kliknite aj na túto možnosť, po ktorej sa vám ešte raz zobrazí možnosť Podpísať D.Signerom. Aj na túto možnosť kliknite.

Poznámka: V prípade, že sa vám v tomto poslednom kroku zobrazí chybové upozornenie na to, že nemáte najnovšou verziu aplikácie pre podpisovanie D.Signer/XAdES a vy ste presvedčený, že túto aplikáciu máte aktuálnu, tak pravdepodobnou príčinou tejto chyby je nekompatibilita formuláru s vašim prehliadačom. Jedinou možnosťou je vyskúšať iný prehliadač. Ako sme už spomínali, s prehliadačom Internet Explorer nám všetko fungovalo bez problémov.

Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk
Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk

Zobrazí sa vám nové kontextové okno určené pre samotné elektronické podpisovania formuláru, v ktorom kliknite na tlačidlo Podpísať.

Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk
Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk

V ďalšom kontextovom okne je potrebné vybrať certifikáty pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Vyberte si ten certifikát, ktorý má označenie SVK eID ACA a potom stlačte tlačidlo OK. Nad súčasným oknom sa vám potom zobrazí nové, ktoré vás vyzve na zadanie vášho KEP PIN-u, čo je kód určený na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. S čakaním na toto kontextové okno je potrebné mať určitú trpezlivosť, pretože môže krátku chvíľu trvať, kým sa vám zobrazí.

Poznámka: V prípade, že sa vám v tomto kroku nezobrazia žiadne podpisové certifikáty, môže byť problém v tom, že nemáte spustenú aplikáciu eID Certificate Propagator, ktorá by vám mala byť do počítača nainštalovaná v rámci spoločného inštalačného balíka ostatných aplikácií. V takomto prípade sa pokúste spustiť túto aplikáciu, chvíľu počkajte, vráťte sa o pár krokov dozadu a vyskúšajte elektronický dokument podpísať znovu.

Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk
Postup zrušenia živnosti online. Zdroj: slovensko.sk

Krok č. 6: vybavenie podania a doručenie potvrdenia

Prečítajte si tiež

Po úspešnom podpísaní elektronického oznámenia o ukončení živnosti bude toto oznámenie doručené jednotnému kontaktnému miestu (živnostenskému úradu). Od teraz vám budú všetky správy súvisiace s jeho vybavením doručované do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk. Z tohto dôvodu je vhodné, aby ste ju pravidelne kontrolovali alebo si nastavili notifikácie na prichádzajúce správy.

Po odoslaní oznámenia o ukončení živnosti sa najskôr automaticky overí váš kvalifikovaný elektronický podpis. Následne bude podanie zaslané do centrálnej podateľne jednotného kontaktného miesta, odkiaľ si ho stiahne príslušný okresný úrad. O tomto budete informovaný správou o prijatí podania a pridelení spisového čísla. V prípade, že vaše podanie bude obsahovať nejakú chybu a bude potrebné ho opraviť alebo doplniť, jednotné kontaktné miesto vás cez správu doručenú do elektronickej schránky vyzve na odstránenie nedostatkov podania v lehote do 30 dní.

Za ukončenie živnosti sa neplatí žiadny správny poplatok.

Správny poplatok sa za oznámenie ukončenia živnosti neplatí. Preto, ak bude podanie správne, dostanete do elektronickej schránky správu o úspešnom vybavení podania. Okrem toho vám živnostenský úrad potvrdenie o vybavení oznámenia ukončenia živnosti doručí aj v listinnej podobe. Spôsob doručenia tohto listinného potvrdenia závisí od toho, akú možnosť ste si zvolili v samotnom oznámení – buď vám bude doručené poštou, alebo si preň budete musieť prísť na okresný úrad. Bez ohľadu na deň doručenia tohto listinného oznámenia sa vaša živnosť ukončí dňom, ktorý ste v oznámení uviedli ako dátum ukončenia podnikania, alebo dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu, ak ste žiadny dátum v oznámení neuviedli (viac informácii nájdete v závere kroku č. 4). 

Aké sú daňové a odvodové povinnosti pri ukončení živnosti, nájdete v článku Ukončenie živnosti v roku 2020 - postup, povinnosti, dane a odvody.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe portálu www.slovensko.sk.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky