Interaktívne formuláre k účtovníctvu a daniam za rok 2014

Získajte interaktívne formuláre spracované v Exceli, ktoré vám výrazne urýchlia prácu a predídu zbytočným chybám pri spracovávaní účtovnej závierky a daňových priznaní za rok 2014.

Výpočet základu dane z príjmov právnickej osoby za rok 2014 pomocou interkatívneho formulára

Interaktívny formulár na výpočet základu dane z príjmov právnickej osoby za rok 2014 je šikovnou pomôckou pre vyplňovanie daňového priznania s automatickým spracovaním výpočtov v Exceli. Okrem toho je vhodnou pomôckou aj v prípade daňovej kontroly, nakoľko daňovník aj spätne vie, pri akých konkrétnych prípadoch boli identifikované položky upravujúce základ dane. Formulár na výpočet základu dane za rok 2014 obsahuje zoznam všetkých pripočítateľných a odpočítateľných položiek, vrátane čísla riadku, do ktorého konkrétna pripočítateľná alebo odpočítateľná položka uvádza v daňovom priznaní za rok 2014, čo uľahčuje následné vyplnenie tlačiva daňového priznania.

Po zadaní vstupných informácií podľa zrozumiteľného návodu a pokynov formulár automaticky vypočíta:

 • výšku daňovej licencie za rok 2014,
 • základ dane z príjmov za rok 2014,
 • výšku splatnej dane alebo daňového preplatku so zohľadnením daňovej licencie,
 • uplatnenia odpočtu daňovej straty dosiahnutej v zdaňovacích obdobiach 2009 až 2013,
 • výšku preddavkov na daň na nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Produkt je vhodný pre malé i veľké subjekty a nie je limitovaný počtom klientov alebo použití v rámci jednej spoločnosti. Formulár taktiež obsahuje:

 • sumarizáciu súm, ktoré daňovník uvádza v jednotlivých riadkoch daňového priznania,
 • ochranné prvky proti vymazaniu vzorcov,
 • príkazové tlačidlo na vymazanie,
 • príkazové tlačidlo na filtrovanie,
 • tlačový výstup so sumami uvádzanými na konkrétnych číslach riadkov v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby.

Kniha jázd

Kniha jázd ponúka evidenciu tankovaní pohonných látok a tieto automaticky prenesie do samotnej knihy jázd. Užívateľ do zoznamu uvedie dátum tankovania, množstvo pohonných látok v litroch a cenu za liter vrátane DPH. Formulár automaticky prepočíta cenu pohonných látok za liter v závislosti od toho, či užívateľ v základných nastaveniach uvedie informáciu, či je alebo nie je platiteľom DPH alebo uplatňuje koeficient na odpočet DPH.

Výhody ineraktívnej šablóny Kniha jázd sú najmä:

 • používanie pre neobmedzený počet automobilov,
 • vhodné a lacné riešenie pre malých i väčších podnikateľov a spoločnosti,
 • rýchla evidencia jázd,
 • možnosť kopírovať jednotlivé trasy do ostatných buniek.

Používanie formulára je jednoduché a pohodlné. Jeho súčasťou je aj zrozumiteľný návod na použitie a komentáre k dôležitým bunkám.

Tabuľka na výpočet rovnomerných daňových odpisov dlhodobého majetku po zmene od 01.01.2015

Jednoduchý nástroj pre výpočet daňových odpisov hmotného majetku po zmene zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2015. Užívateľ získa po zadaní troch základných informácií o hmotnom majetku informáciu o:

 • výške nového rovnomerného odpisu,
 • poslednom roku, v ktorom sa uplatní daňový odpis,
 • výške daňového odpisu, ktorý sa uplatní v tomto poslednom zdaňovacom období.

Poznámka: Formulár pracuje s predpokladom, že nebude vykonané v budúcnosti technické zhodnotenie odpisovaného majetku.

Ovládanie formulára je intuitívne a pohodlné a funkčnosť je ošetrená zabezpečením proti nechcenému vymazaniu vzorcov.

Poznámky účtovnej závierky za rok 2014 pre mikro účtovné jednotky

Článok pokračuje pod reklamou

Plnohodnotné poznámky účtovnej závierky za rok 2014 pre mikro účtovné jednotky za rok 2014 v Exceli. Funkcionalita:

 • automatické výpočty hodnôt v tabuľke týkajúcej sa záväzkov,
 • návod na použitie a praktické rady na vyplňovnaie,
 • tlačivo poznámok pre mikro účtovné jednotky.

Užívatelia si môžu v prípade potreby modifikovať rozsah formulára (nie je zamknutý). Časti, pre ktoré nemajú náplň môžu byť skryté. Základné tlačivo má rozsah 6 strán.

Poznámky účtovnej závierky za rok 2014 pre (klasické) účtovné jednotky

Plnohodnotné poznámky účtovnej závierky pre (klasické) účtovné jednotky v Exceli. Tlačivo poznámok vykonáva automatické výpočty hodnôt vo všetkých tabuľkách vrátane peňažných tokov (cash-flow). Užívatelia majú možnosť modifikácie (napr. skrytia jednotlivých buniek, pre ktoré účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, doplňovania riadkov v tabuľkách, priestor pre opis jednotlivých skutočností, ktoré musí účtovná jednotka deklarovať v poznámkach.

V porovnaní s tlačivami v bežnom textovom dokumente (Word) ide o produkt, ktorý umožňuje prepočítavať jednotlivé súčtové riadky tabuliek.

Formulár je zabezpečený pred nechcenými chybami dvojstupňovou ochranou vzorcov. Ochranu zabezpečuje na prvom stupni uzamknutý list bez hesla a nastavené overovanie obsahu buniek na stupni druhom. Používanie uľahčujú komentáre pre jednoduchšie vyplňovanie.

Ukážka interaktívneho formulára poznámok účtovnej závierky za rok 2014

Poznámka: interaktívne formuláre sú plne funkčné v nasledovných softvéroch:

 • Microsof Excel 2007 a vyššie verzie,
 • LibreOffice.

Aktuálnu ponuku pomôcok nájdete v našom eshope. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inventarizácia a inventúra majetku, záväzkov a vlastného imania

Čo je to inventarizácia a aký je rozdiel medzi inventúrou a inventarizáciou? Ako často sa musí robiť inventúra a inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania?

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2021

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2021? Aká je suma daňového bonusu v roku 2021? Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Priebežná účtovná závierka - čo to je a kedy sa zostavuje?

Čo je to priebežná účtovná závierka? Kedy sa priebežná účtovná závierka zostavuje a čo sa vykazuje v priebežnej účtovnej závierke?

Elektronizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o účtovníctve má od 1.1.2022 zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Aké zmeny v zákone o účtovníctve sa chystajú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky