Mikroúčtovné jednotky

Mikroúčtovná jednotka je kategória účtovnej jednotky s najnižšou administratívnou záťažou v oblasti účtovníctva. Mikroúčtovná jednotka má zjednodušené postupy pre účtovanie aj účtovnú závierku. Ktorý podnikateľ môže postupovať ako mikroúčtovná jednotka a aké musí splniť podmienky?

Účtovná závierka mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve zostavujú účtovnú závierku podľa pravidiel a na tlačive podľa toho, do akej veľkostnej skupiny sú zatriedené. Ako vyplniť účtovnú závierku mikro, malej či veľkej účtovnej jednotky?

Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka

Zákonom vymedzené účtovné jednotky sa od 1.1.2015 triedia do veľkostných skupín, a to na mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Aké podmienky musí splniť účtovná jednotka pre zatriedenie do určitej skupiny a ako sa zatriedi nová účtovná jednotka?

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky v roku 2017 (za rok 2016)

V nasledujúcom článku sa dozviete, kto zostavuje účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky v roku 2017 (za rok 2016), lehoty na jej zostavenie a ako zostaviť účtovnú závierku mikro účtovnej jednoty v roku 2017.

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky v roku 2016 (za rok 2015)

V nasledujúcom článku sa dozviete, ako sa zostavuje účtovná závierka mikro účtovnej jednotky za rok 2015 a ďalšie skutočnosti týkajúce sa účtovnej závierky.

Transferové oceňovanie v mikro účtovnej jednotke

Mikro účtovná jednotka má v transferovom oceňovaní výhody. Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu vedie (až na pár výnimiek) v skrátenom rozsahu. To jej zakladá vysoký stupeň voľnosti pri jej tvorbe.


Interaktívne formuláre k účtovníctvu a daniam za rok 2014

Získajte interaktívne formuláre spracované v Exceli, ktoré vám výrazne urýchlia prácu a predídu zbytočným chybám pri spracovávaní účtovnej závierky a daňových priznaní za rok 2014.

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky za rok 2014

V roku 2014 je možné po prvýkrát zostaviť účtovnú závierku v skrátenej forme. Túto možnosť majú len tie účtovné jednotky, ktoré spĺňajú kritériá mikro účtovných jednotiek. Prinášame prehľad zmien, ktoré sa týkajú účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky zostavenej za účtovné obdobie 2014.

Veľkostné kategórie účtovných jednotiek od roku 2015 a účtovné závierky

Od 1. 1. 2015 sa účtovné jednotky rozdeľujú podľa veľkosti na mikro, malé a veľké. V tejto súvislosti dochádza aj k úprave predpisov pre zostavenie účtovných závierok.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky