Práca v zahraničí: zmena v posudzovaní žiadostí o vystavenie PD A1

Sociálna poisťovňa automaticky posudzuje najpočetnejšie typy elektronických žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1). Ako postupovať a ako sa o výsledku žiadateľ dozvie?

Práca v zahraničí (v krajinách EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru/Švajčiarska/Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska) si pre niektoré kategórie zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) vyžaduje tzv. prenosný dokument A1 (PD A1). Tento dokument určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti klientom odporúča požiadať o PD A1 včas ešte pred odchodom za prácou prostredníctvom webového portálu eformulare.socpoist.sk.

Ktoré žiadosti sú automaticky posudzované

Funkcionalita automatického posudzovania sa týka nasledujúcich typov žiadostí:

  • Žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ,
  • Žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ a
  • Žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, avšak výlučne pre skupinu vodičov medzinárodnej prepravy (ďalej len „žiadosť“).

Ako postupovať?

Automatické posudzovanie vyššie uvedených žiadostí sa týka všetkých žiadostí, ktoré sú doručené Sociálnej poisťovni od 11. decembra 2023 prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne. Na podanie žiadosti prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne je potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom, tzv. elektronickú identifikačnú kartu (eID).

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že výsledkom automatického posudzovania žiadosti môže byť iba vystavenie požadovaného PD A1 alebo odstúpenie žiadosti na manuálne spracovanie zamestnancami/zamestnankyňami Sociálnej poisťovne. Výsledkom automatického posudzovania žiadosti nemôže byť zamietnutie žiadosti. Zároveň všetky elektronické žiadosti, ktoré nie sú podané z elektronickej schránky vysielajúceho zamestnávateľa, zamestnanca alebo SZČO, ale sú podané napr. z elektronickej schránky splnomocnenej osoby, skončia na manuálnom spracovaní zamestnancami/zamestnankyňami Sociálnej poisťovne.

Ako sa žiadateľ dozvie o vybavení žiadosti

Ak žiadosť v rámci automatického posudzovania žiadostí spĺňa všetky stanovené podmienky, automat žiadateľovi doručí vystavený PD A1 do elektronickej schránky, z ktorej bola žiadosť (eFormulár) zaslaný. Vystavený PD A1 by mal byť doručený do elektronickej schránky v priebehu 24 hodín od zaslania žiadosti Sociálnej poisťovni.

Ak žiadosť v rámci automatického posudzovania žiadostí nespĺňa niektorú zo stanovených podmienok, automatické posudzovanie žiadosti sa končí a je odstúpená na manuálne spracovanie zamestnancami/zamestnankyňami Sociálnej poisťovne. Žiadosť v rámci manuálneho spracovania bude vybavená v stanovených/štandardných lehotách, ako keby bola doručená poštou/osobne.

Sociálna poisťovňa evidovala v roku 2022 takmer 128 tisíc podaných žiadostí PD A1, z nich 98 % klienti podali papierovou formou.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

Subdodávateľská zodpovednosť – vysielanie zamestnancov od 1. 8. 2024

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2024 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve, napríklad možnosť vyplatenia mzdy dodávateľom služby aj v rámci SR i výkon práce maloletým zamestnancom.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky