Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

FS prináša ďalšiu modernú aplikáciu – ePeňaženka, ktorej primárnym cieľom bolo nahradiť staršiu formu overovania pokladničných dokladov, aplikáciu Over doklad. Tú finančná správa v minulosti síce prevádzkovala, ale nevlastnila, pričom, ako uviedla pre Podnikajte.sk, náklady na jej prevádzku boli neúmerne vysoké. Z pohľadu verejnosti bol podľa FS o takúto aplikáciu záujem (od spustenia aplikácie evidujú 39 082 inštalácií cez Android a 20 400 cez iOS). „Z uvedeného dôvodu FS prijala rozhodnutie o jej nahradení novou, modernou aplikáciou, ktorú bude vlastniť. To znamená, že ju štát bude môcť efektívnejšie rozvíjať," vysvetľuje.

Cieľom je občanom priniesť aj niečo naviac, a to v podobe služby na ukladanie „bločkov“, ktoré možno použiť aj v reklamačnom konaní. Občania sa pri používaní aplikácie budú môcť opäť zapojiť do boja s vydávaním falošných PD. Ako uvádza Finančná správa SR bude to mať prínos pre štát i spotrebiteľov, ktorým sa opätovne vráti do rúk možnosť nahlasovať nezrovnalosti v PD, čo zvýši ich ochranu proti podvodným praktikám a daňovým únikom.

Na čo bude ePeňaženka slúžiť?

Kupujúci platia za tovar alebo služby cenu vrátane DPH a úlohou podnikateľa je túto daň od občana odviesť do štátneho rozpočtu. Aplikácia sa bude pri kontrole (skenovaní QR kódu) dokladu používateľa pýtať viacero otázok z dôvodu, aby jednoduchšou formou pomohla overiť základné údaje na pokladničnom doklade (PD). Funkčnosť overovania a nahlasovania nezrovnalostí na PD bude pritom stále dostupná aj neprihláseným požívateľom. Zároveň sa spotrebiteľom nebude môcť stať, aby sa im PD fyzicky stratil alebo sa im inak znehodnotil, pretože, ho budú môcť mať v aplikácii bezpečne uložený. PD budú mať k dispozícii aj vtedy, ak budú používať iné mobilné zariadenie alebo pôvodné sa stane nefunkčným.

Sprievodnou službou pre širokú verejnosť bude možnosť použitia v nej uložených detailov dokladov na reklamačné konanie. Ide tak o prvú štátnu aplikáciu, ktorá bude slúžiť spotrebiteľom aj na reklamačný proces. Po registrácii emailovou adresou budú všetky PD uložené vo virtuálnej forme. Registrácia je potrebná preto, aby si reklamáciu mohol uplatniť vždy iba jeden používateľ pre konkrétny doklad a súčasne, aby ich mal kedykoľvek k dispozícii a mohol si ich v rámci aplikácie naskenovaním QR kódu uložiť. Aplikácia umožní overovať ten istý PD viacerým používateľom, no uložiť si ho môže len prvý, registrovaný používateľ, ktorý bude mať nárok na prípadnú reklamáciu, ostatní nie.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) víta projekt ePeňaženka. „Považujeme ho za nevyhnutný benefit tejto doby z dôvodu zjednodušenia povinností spotrebiteľov pri uplatňovaní si ich práv v rámci reklamačného konania,“ uviedol vedúci odboru ochrany spotrebiteľa SOI Marián Jargaš. Výhodou tohto projektu je podľa SOI aj odbúranie byrokracie na strane spotrebiteľa aj podnikateľských subjektov. Prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák poznamenal, že v boji proti znižovaniu šedej ekonomiky zohrávajú dôležitú úlohu samotní spotrebitelia. „Práve z tohto dôvodu podporujeme spustenie aplikácie. Považujeme ju za praktický nástroj na uchovávanie dokladov a sledovanie osobnej spotreby, ktorý zároveň prispeje k odhaleniu prípadného neférového konania vybraných podnikateľov,“ dodal.

Finančná správa má nápady na rozvoj a väčšie využitie aplikácie, o čom však musí najskôr diskutovať s rezortom financií a dotknutými subjektami. Je pripravená zapracovať do nej aj odporúčania používateľov. „Tým, že ide o aplikáciu, ktorá je vlastníctvom finančnej správy, tak možnosti sú naozaj široké,“ uzavrel prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Ako si ePeňaženku nainštalovať?

Aplikácia je dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS, zároveň tiež pre zariadenia bez Google služieb, podobne ako pri zavedení VRP2. Dostupná je na stiahnutie v Google Play a App Store. S cieľom uľahčiť jej používanie finančná správa pripravila špecializovanú podstránku na PFS, kde nájdu používatelia všetky dôležité informácie vrátane používateľskej príručky. Nápomocné je aj call centrum na tel. čísle 048/43 17 222, kde záujemcom ochotne poradia konzultanti a zodpovedajú prípadné otázky.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Správne poplatky finančnej správe od 1.4.2024

Od 1.4.2024 sa okrem iných mení aj výška správnych poplatkov za vybrané služby poskytované Finančnou správou SR. O koľko stúpnu a ako ich uhrádzať?

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky